Surhuisterveen

April 2021
Samen met de gemeente Achtkarspelen en de lokale Initiatiefgroep is een intentie-overeenkomst gemaakt en zijn we nu met een Koop-overeenkomst voor de school bezig. We hebben als het goed is nog dit voorjaar de school al in bezit te hebben en dan kunnen we met de woningbouwontwikkeling te beginnen. Het gaat hier stormrachtig snel, mede door de sterke groep met initiatiefnemers en de medewerking van de gemeente. Waren een jaar geleden er nog 5 huishoudens deelnemers, inmiddels is dit aantal al ver boven de 50 gekomen. Helaas helaas wilde de woningbouwvereniging om organisatorische redenen niet mee doen, maar we studeren er nu op hoe we toch goedkope woningen kunnen aanbieden.

Maart 2021
De initiatiefgroep in Surhuisterveen werkt samen met de landelijke Stichting Knarrenhof aan de realisatie van een Knarrenhof-concept in de gemeente Achtkarspelen. Klik hier voor de nieuwsbrief van maart 2021.

Februari 2021 – Nieuwsbrief voor belangstellenden voor Knarrenhof Surhuisterveen
Het is een bijzondere tijd, een periode waarin bijna alles stil lijkt te staan. Gelukkig staat de ontwikkeling van het project Knarrenhof op de locatie van het voormalig Lauwers College aan de Langelaan Surhuisterveen niet stil. Het overleg met de gemeente, de initiatiefgroep en Stichting Knarrenhof heeft flinke vorderingen gemaakt, om een woonvorm als Knarrenhof te kunnen realiseren.

Het plan voorziet in de bouw van 25 levensloopbestendige woningen, huur en koop, in de vorm van een woonhof. De woningen variëren in oppervlakte en aantal slaapkamers en hebben een kleine eigen tuin plus het centrale binnenhof. De initiatiefnemers streven er naar om betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen te creëren voor belangstellenden die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Maar waar ook indien noodzakelijk ondersteuning en faciliteiten op maat geboden kunnen worden. Het plan voorziet in een centrale ontmoetingsplaats voor bewoners en ook voor de omgeving. Om langer te kunnen genieten van de voordelen die zelfstandig- en levensloopbestendig wonen biedt, zijn we gezamenlijk voortvarend op weg om deze opzet te realiseren.

Als alles volgens planning te realiseren valt staat er eind 2022 een Knarrenhof in het centrum van Surhuisterveen. Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen. Mocht u ook belangstelling hebben in deze woonvorm kunt u zich inschrijven door hier te klikken en u aan te melden. Het eerst geplande informatiemoment zal waarschijnlijk gaan over het eerste ontwerp, die we in een online-presentatie zullen delen met de ingeschrevenen en waar we naar hun mening vragen.