Zwolle (vereniging)

April 2021
Knarrenhof is erg blij met de gemeente Zwolle. Niet alleen bood zij indertijd de kans voor de 1e twee Knarrenhof-projecten in Nederland, voor de nieuwbouwwijk Stadshagen schreef ze een taakstellend percentage van 25% co-creatie voor. Dat betekent dat verenigingen als Knarrenhof er een plek moeten krijgen. We hebben nu weer de basisontwerpen laar voor het 3en 4hof in Zwolle, weer in totaal 48 woningen samen met woningbouwcorporatie SWZ. Ook proberen we hier een aantal middenhuur-woningen te realiseren. Spannende tijden! Er zijn bijna 600 huishoudens ingeschreven bij de Stichting voor een Hof in Zwolle, of als er een plek vrijkomt in een van de bestaande hofjes. Daarom blijven we ook zoeken naar een mogelijk 5hof.

September 2019

Bent u geïnteresseerd in wonen in een Knarrenhof-concept in de gemeente Zwolle? Schrijf u dan via deze link.