×
search

Zuidplas

Zuidplas is een gemeente in Zuid-Holland die bestaat uit de dorpen Zevenhuizen, Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrecht, Oud-Verlaat en Moerkapelle. Deze gemeente ligt tussen Rotterdam en Gouda. Een groepje enthousiaste inwoners in de gemeente Zuidplas is nu drie jaar bezig met de realisatie van een Knarrenhof. Ondanks dat het lijkt of er weinig vooruitgang in zit, zijn we druk en enthousiast bezig. Zowel de politieke partijen als de gemeente onderkennen het belang en staan positief tegenover onze plannen. We zijn gezamenlijk bezig om een geschikte locatie te vinden.

Nieuws november 2020
Corona
De coronapandemie speelt ons nog steeds parten. We hebben wel enkele vergaderingen, ontmoetingen en gesprekken gehad, maar deze konden natuurlijk uitsluitend via ZOOM plaatsvinden.

Gesprekken wethouders
Als eerste hebben we een gesprek gehad met wethouder Jan Verbeek. Hij gaf aan dat hij ons initiatief een warm hart toedraagt. De reden om met deze wethouder een gesprek aan te gaan was het scholenplan 2018 – 2025. Daarin staan mogelijke vrijkomende re-locaties van scholen in verband met samenvoegingen e.d. Het was een bijzonder positief gesprek. Wethouder Verbeek vertelde vrijuit over de toekomstige ontwikkelingen van de scholen in de Zuidplas. Hierover is inhoudelijk nog niets beslist.
Op 29 oktober hebben Bertus en Herman een gesprek gehad met wethouder Jan Hordijk. Hij toonde grote bereidheid om tot concrete stappen te komen voor wat de oprichting van een Knarrenhof betreft. We hebben gesproken over het nut van een vast contactpersoon met de gemeente.
Tijdens dit gesprek hebben we vooral de locaties besproken die wij als initiatiefgroep hebben aangedragen. Ook hebben we gewezen op de punten die betrekking hebben op de ouderenhuisvesting die staan in: Gemeente Zuidplas, Dorps wonen in Zuidplas, nu en in de toekomst. Woonvisie 2025. Deze punten sturen we als bijlage mee.

Gesprekken met fracties van de politieke partijen
Verder hebben we gesprekken gehad met D66 en CU/SGP. Het waren zeer positieve gesprekken en men stond welwillend tegenover onze initiatieven. CU/SGP heeft een aantal vragen aan het college van B&W gesteld met betrekking tot de voortgang van de ouderenhuisvesting en men heeft met de media gesproken. Dit heeft geleid tot een artikel in het Algemeen Dagblad (AD) en in het Gouwe IJssel Nieuws.
Ook met de andere politieke partijen maken we afspraken voor gesprekken.

Locaties
Op korte termijn zijn er geen locaties beschikbaar. Wel hebben we een aantal locaties besproken met Jan Hordijk, maar daar is op dit moment nog niets over te melden. Blijf uw ogen en oren openhouden en tip ons over mogelijkheden via locaties@knarrenhof.nl

Ouder nieuws
In de gemeente Zuidplas is een initiatiefgroep Knarrenhof opgericht. De groep bestaat uit 6 leden en twee adviseurs die te samen de trekkers groep vormen en een dertigtal belangstellenden. Er zijn contacten gelegd met de ouderenbonden, een aantal ambtenaren (informeel) en de wethouder ( formeel ) en woningbouwvereniging Woonpartners Midden-Holland. Ook zijn er een tweetal interviews in het AD en Hart van Holland geweest. De initiatiefgroep maakt ook deel uit van de gemeentelijke projectgroep Woonvisie Zuidplas. Een locatie is er op dit moment nog niet. Daar zijn wij hard naar opzoek. Denkt u een mogelijke locatie gevonden te hebben mail dit dan naar locaties@knarrenhof.nl