×
search

Zeist

April 2023
Sinds april 2022 is er niet heel veel gebeurd maar blijft er een positieve inzet op Knarrenhof Zeist op de oude gemeentewerf aan de Renesselaan. Inmiddels is er een nieuw College en is er uitgebreid met wethouder Wouter Catsburg als nieuwe portefeuillehouder gesproken.
Zodra er concrete stappen gezet gaan worden zullen we dat aan u melden.
Er is een oproep geweest voor ondersteuning van de huidige trekkers. En daar hebben de nodige kandidaten zich op gemeld.

April 2022
Ondanks dat u de afgelopen maanden weinig nieuws heeft ontvangen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan Knarrenhof Zeist. Zo is Knarrenhof in gesprek met RK woningbouwstichting Zeist over huurwoningen in Knarrenhof Zeist. Daarnaast zijn we ook in goed gesprek de gemeente Zeist, Woongroep de Zeisterwerf, diverse ouderen organisaties en uiteraard met omwonenden. Samen met de lokale trekkers hebben we het volste vertrouwen dat Knarrenhof Zeist er gaat komen. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra er een doorbraak is hopen wij weer een informatiebijeenkomst te kunnen organiseren, net als de vorige bijeenkomst in de Noorderlicht Kerk (zie onderstaande afbeelding).

Oktober 2021
Ook in Zeist gaat het goed. De plannen voor de principeovereenkomst worden steeds concreter. Bij Knarrenhof geloven wij in het motto; eerst de mensen, wensen en dan pas de stenen. Daarom wordt er in oktober een bijeenkomst georganiseerd waar de plannen worden gedeeld met de Knarrenhof leden die staan ingeschreven voor de gemeente Zeist. Wij kijken er naar uit om samen met belangstellenden te bouwen aan de plannen voor Knarrenhof in Zeist. Bent u geïnteresseerd in Knarrenhof Zeist? Meld u dan aan via DEZE link.

Juli 2021
Heel mooi nieuws uit Zeist.
Het College van B en W heeft de Raad geïnformeerd over haar voornemen om de gemeentewerf aan de Renesselaan in Zeist te willen bestemmen voor een Knarrenhof-ontwikkeling.
Tot eind december 2021 heeft Knarrenhof de tijd om, binnen de randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld, tot een principeovereenkomst te komen met de gemeente.
Daar zijn we ontzettend blij over. Onze trekkers in Zeist worden beloond voor hun inspanningen.
We gaan hard aan het werk en de ingeschrevenen in Zeist zullen na de zomer nader worden geïnformeerd over het vervolg.
Met de vertegenwoordigers van de omwonenden hebben we al kennisgemaakt. Eerst tijdens een digitale vergadering maar onlangs ook met een wandeling over de gemeentewerf en haar omgeving.

Wordt vervolgd…..

April 2021
In de gemeente Zeist voeren we intensieve gesprekken over potentiële locaties voor een Knarrenhof-concept. Zodra er nieuws is over een passende locatie dan delen we dat op deze webpagina. We gaan doorrr!

December 2020
De kerngroep (Toke Hol en Petra Wristers) spreekt in op de gemeentelijke woonvisie.

November 2020
Alle Raadsfracties worden benaderd voor een gesprek met o.a. het ingediende 5 puntenplan van Knarrenhof – Actiz – en ANBO. De groep richt zich nu op de gemeentewerf. Klik hier voor het artikel dat recent verscheen. Of lees hieronder:

Periode 2018 – 2020
Heel veel locaties zijn verkend. De groep heeft gesproken met wethouder Sander Jansen en diverse projectleiders binnen de gemeente. Daarnaast is er contact gelegd met de beide woningcorporaties Woongoed en de RK woningcorporatie.

Veel tijd is er gestoken in het participatietraject omgeving jeugdinrichting Eikenstein. In het participatierapport wordt Knarrenhof als voorbeeld genoemd als een van de geschikte woonvormen voor het gebied.

Uit de krant over Eikenstein: De gemeente is voornemens medewerking te verlenen aan de functies wonen, zorgvoorzieningen en kleinschalige detailhandel/horeca. ‚Ontmoeting centraal’ is het uitgangspunt van de nieuwe invulling van Eikenstein. Er zal een mix van sociale huur, vrije sector-, huur- en koopwoningen worden gerealiseerd, met ruimte voor bijzondere doelgroepen zoals uitstromers van de GGZ jeugdzorg of maatschappelijke opvang.

Helaas is er geen ruimte voor een collectief wooninitiatief als Knarrenhof.

Januari 2018
Bijeenkomst ‘thuis in eigen huis’ in het gemeentehuis van Zeist. Workshop gegeven door Nel Sangers. Klik hier voor een krantenartikel n.a.v de bijeenkomst.

Februari 2017
Start kerngroep Zeist/ Utrechtse heuvelrug onder de naam: Knarrenheuvel.