Zeist

Update januari 2018
Er is een persbericht over Zeist verschenen. “Ouderen wonen straks in woongroepen als Knarrenhof en Surplus in Zeist”. Lees het door hier te klikken.

Hof van Zeist:
Start-up hof voor Zeist/Utrechtse Heuvelrug

Voor de omgeving Zeist/Utrechtse Heuvelrug is het initiatief genomen om een werkgroep te starten. Op 25 november j.l. zijn twaalf geïnteresseerden bijeengekomen, die samen de kar gaan trekken voor een knarrenhof in deze regio. Nel Sangers, die aanwezig was namens de Knarrenhof, ondersteunt ons hierbij en onderzoekt met ons de mogelijkheden.

Als de werkgroep zich wat meer gevormd heeft, en we iets concreets hebben, willen we een bijeenkomst organiseren voor alle geinteresseerden/ingeschrevenen bij de Knarrenhof voor deze regio. Op dit moment staan er 71 huishoudens en 92 mensen ingeschreven voor Zeist en 15 huishoudens en 21 mensen voor de Utrechtse Heuvelrug.

Ondertussen gaan we in de regio op zoek naar mogelijkheden voor een locatie.

Op 25 januari a.s., van 14.00 tot 17.00 uur (vanaf 13.30 uur binnenkomen), zal in Zeist de conferentie “(T)huis van de toekomst” worden gehouden. Deze vindt plaats in de raadzaal van de Gemeente Zeist en is georganiseerd door o.a. Gemeente Zeist en ouderenbonden van Zeist. Nel Sangers zal hier een inleiding geven en een aantal van de werkgroep zal ook aanwezig zijn.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Inschrijven‘.

Ouder nieuws
Weliswaar gestaag, maar de aantallen mensen uit Driebergen-Zeist groeien. Momenteel hebben we 46 huishoudens en 67 geinteresseerde personen! En zoals we beloven doen we wat we beloven. We hebben contact gezocht met de gemeente Zeist over mogelijke locaties of samenwerkingspartners. Wethoduer Sander Jansen heeft on vol enthousiasme ontvangen, ook vanuit de gemeente wordt meegedacht in in de zoektocth naar een geschikte locatie. Daarbij zou het ons erg helpen als een of meerdere van de Zeister-enthousiastelingen samen met ons op willen trekken. Als landelijke Stichting kunnen we pas een deuk in een pakje boter slaan als er lokale energie en hulp wordt aangeboden. Als dat er is gaan we samen voor deze kar staan!