Zeewolde

Juli 2020

Het voorlopig bestuur van Hof van Zeewolde wil zich even aan u voorstellen.
Op de achterste rij van rechts naar links: Anne-Mieke Ouweltjes (secretaris); Wallie Hoogendoorn ( penningmeester); Geke Gerards (voorzitter); Gerard van der Windt (lid); Krien Bikker (lid). Op de voorste rij van rechts naar links: Theo Kerkhoven (lid) en Irene de Kievit (lid)

Het bestuur wacht vol spanning de ontwikkelingen af zodat ze aan het werk kan.

Op 9 juni 2020 kwam het lang verwachte bericht over de toedeling van de woningen. De toedeling wordt gedaan op basis van inschrijfdatum en hetgeen u ingevuld heeft in de enquête.

Hoe nu verder? Er komt een reserveringsovereenkomst waarmee u de woning kunt reserveren. Hier vraagt stichting Knarrenhof een aanbetaling voor de woning, als het om koop gaat. Deze overeenkomst komt zo snel mogelijk nadat er meer duidelijkheid is over de grondprijs en het bouwbudget bij de aannemer. Dan weet u als koper nauwkeuriger wat de koopprijzen van de woningen zullen worden. Bij huurwoningen gaat dit anders en in overleg met Woonpalet.

Op dit moment zijn er maximaal 19 van de 24 woningen toegedeeld. Er worden een aantal woningen vrij gehouden zodat er nog mogelijkheid is tot schuiven, als er meer duidelijk is over de precieze prijs.

Veel mensen hebben zich de laatste jaren als belangstellende ingeschreven bij de Stichting Knarrenhof Nederland wat de koopprijzen van de woningen zullen zijn. Nu de bouw dichterbij komt, moeten zij beslissen of ze echt in aanmerking willen komen voor een huis in het eerste of volgende Hof in Zeewolde. Wie dat wil, moet binnenkort lid worden van de Vereniging Hof van Zeewolde. De ingeschreven mensen krijgen hierover bericht van de Stichting Knarrenhof Nederland. We stellen een contributie voor van 5 euro per jaar voor toekomstige huurders. Voor toekomstige kopers is dat 15 euro per jaar. We hopen op veel leden

Nadat de vereniging formeel is opgericht zal er een jaarvergadering / ALV worden bijeengeroepen voor alle leden die zich ingeschreven hebben voor Zeewolde. De verwachting is dat dit medio november 2020 het geval zal zijn, alles onder voorbehoud van het verloop van COVID19.

Heeft u vragen dan kunt u via mail contact zoeken met het bestuur van het Hof van Zeewolde via email: hofvanzeewolde@gmail.com

Juni 2020
Het heeft veel langer geduurd dan gedacht en gehoopt, maar nu is het zover. We gaan beginnen en gelijk vol van start. We hebben een verkaveling toegestuurd aan de gemeente voor de formele goedkeuring. We hebben nu al 99 geïnteresseerde huishoudens, we hebben een samenwerking met Woonpalet dus er komt ook sociale huur. Het doel is nu dat we in begin 2021 starten met de bouw. Dus we gaan los met eenieder die enthousiast is!

Ouder nieuws:

Helaas hebben we ondanks diverse pogingen nog steeds geen duidelijkheid over de grondprijs, juist daar hebben we sinds december 2019 op gewacht. Dus hebben we ook met de gemeente afgesproken niet langer te wachten, maar het anders te doen. Dat betekent iets meer onzekerheid over de prijzen waardoor we onze indicatieve prijzen met een grotere bandbreedte dan dat we normaal moeten aangeven. De gemeente heeft hier inmiddels een positieve grondhouding in en wil meedenken met deze nieuwe benadering. Ze kunnen echter pas uitsluitsel geven over bedragen als we ons ontwerp inleveren zodat zij kunnen narekenen of dit inderdaad duurder is om te bouwen. Dit kan pas als het ontwerp klaar is. Maar wij maken immers eerst met u de woningen, en pas daarna kunnen we iets inleveren. En omgekeerd, hoe kunnen we serieus wat met u bedenken als u de indicatieve prijs niet weet omdat de bouwkosten niet duidelijk zijn? Want na de bouwkosten zijn de grondkosten het belangrijkste onderdeel die de VON-prijs bepaalt. Oftewel we draaien in een kringetje, als een hond die achter zijn eigen staart aan zit. Daarbij komt ook nog de corona-crisis. Een informatieavond met een gezamenlijke discussie kan nu niet. De actuele status hiervan is dat er middels een enquête zijn er diverse vragen voorgelegd bij de geïnteresseerde.

Juli 2019
Er is de afgelopen tijd achter de schermen hard gewerkt. De tekening is een aantal keer gewijzigd en met de gemeente besproken. Het Hofhuys/schuur staat nu getekend aan de kant van het fietspad en er staan woningen aan de schuine zijde. Ook zijn we bezig geweest een aannemer te vinden die ruimte heeft in de planning en volgens onze voorwaarden wil bouwen.

Daarnaast moesten we ook sociale huur/koop anders invullen. Het is een complexe uitdaging om dit in samenwerking met de ideeën van de bouwer haalbaar te maken.

Zodra de verbeterde tekeningen definitief zijn, worden deze toegestuurd aan degenen die al een kennismakingsgesprek gevoerd hebben. Indien u hier vragen over heeft kunt u die stellen tijdens de eerstvolgende informatieavond.

De informatieavond zal in september plaatsvinden. Staat u ingeschreven bij Knarrenhof voor de gemeente Zeewolde dan krijgt u automatisch een uitnodiging voor deze avond. Staat u niet ingeschreven, klik dan hier om u in te schrijven en in aanmerking te komen voor een woning. Houd verder ook onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie over de informatieavond.

Maart 2019
Woensdag 6 maart hebben we een goed bezochte bijeenkomst gehad. Ruim 100 mensen waren aanwezig! We gaan beginnen met het voeren van kennismakingsgesprekken. Ook worden de tekeningen verder uitgewerkt door INBO Architecten.

November 2018

Eind oktober is er naar alle deelnemers in voorkeursgemeente Zeewolde een online vragenlijst gegaan. Dank voor het invullen hiervan! Wij nemen de resultaten mee in het vervolg.

Ouder nieuws
Leuk nieuws! De gemeente start met het verder bouwrijp maken van de nieuwbouw wijk ten noorden van Zeewolde. Een prachtige plek met strand, groen, winkelcentrum op loopafstand. Het perceel waar het Hof van Zeewolde mogelijk is staat hieronder aangegeven met een rode pijl.

Bent u geïnteresseerd in wonen in het eerste hof van Zeewolde schrijft u zich dan hier in!

Nog ouder nieuws
Begin mei is er een succesvolle eerste bijeenkomst geweest in Zeewolde. De opkomst was groot en Omroep Flevoland was aanwezig om te filmen. Zie de foto hieronder. Op dit moment zijn we bezig met de eerste plannen en hebben we overleg met de gemeente Zeewolde.

Wij popelen om hier te gaan beginnen, jullie ook? We houden ingeschrevenen op de hoogte van de voortgang. We helpen mensen op volgorde van inschrijving. Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Inschrijven‘.

Ouder nieuws
Afgelopen week hebben we het eerste verkennende gesprek gevoerd met de gemeente Zeewolde. Zij zijn enthousiast over het concept Knarrenhof en willen zeker met ons kijken naar de mogelijkheden rondom locaties!! Dat is natuurlijk super en hier zijn we blij mee. Zodra we geïnteresseerden hebben kunnen we los. Bent u of kent u nog iemand die leuk, toekomstbestendig, veilig en vertrouwd wil wonen in een Hof in Zeewolde?