×
search

Winsum (Het Hogeland)


December 2023
Er is mooi nieuws te melden over Knarrenhof Winsum. De gemeente het Hogeland en Stichting Knarrenhof hebben afspraken gemaakt om samen te werken voor de bouw van een Knarrenhof in Winsum. Wethouder Eltjo Dijkhuis en oprichter Peter Prak hebben daarvoor op 14 december in het gemeentehuis een overeenkomst ondertekend. Hans Kloosterman en Roelof Uijtermerk, initiatiefnemers van het eerste uur waren ook aanwezig bij deze ondertekening.

Het plan voor dit Knarrenhof is opgestart door de initiatiefgroep Wonen50+ Winsum. Deze groep had de wens om een woningbouwproject in Winsum te realiseren waar seniorenhuisvesting en naoberschap centraal staat. Zij hebben samenwerking gezocht met stichting Knarrenhof die de verdere ontwikkeling van het project op zich zal nemen.

Het ontwerpbestemmingplan ligt tot 1 februari 2024 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Uithuizen. En is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. In het ontwerpbestemmingsplan gaat het om een zogenoemd ‘Knarrenhof’ op de locatie van de voormalige bassischool de Tiggeldobbe. Hiermee is een nieuwe stap gezet op weg naar een Knarrenhof in Winsum.
Als alles voorspoedig loopt, is het plan om in 2025 met de bouw te beginnen. Lees ook het artikel in het Dagblad van het Noorden door hier te klikken.

Inloopbijeenkomst Knarrenhof Winsum 11 oktober 2023
Op 11 oktober 2023 tussen 17.00 en 19.00 uur was er een inloopbijeenkomst over de plannen voor Knarrenhof aan de Zadelmakerij 6 in Winsum. Deze inloopbijeenkomst werd georganiseerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure door Stichting Knarrenhof in samenwerking met de gemeente Het Hogeland. Alle direct omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd, net als de ingeschreven belangstellenden bij Knarrenhof. Er stond ook een aankondiging in de lokale krant.

Op de bijeenkomst zijn er drie varianten gepresenteerd die een mogelijke invulling weergeven van de hof, passend binnen de kaders van het bestemmingsplan, dat binnenkort in procedure gaat. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 17 tot 23 woningen mogelijk.

Op de bijeenkomst waren ongeveer 70 mensen. De reacties tijdens de bijeenkomst waren overwegend positief. Enkele omwonenden hadden vragen over het groen en het parkeren. Een aantal zaken konden direct beantwoord worden. Andere zaken kunnen in een toegestuurde enquête benoemd. Met die enquête kunnen omwonenden meedenken en participeren in het plan en hun wensen en aandachtpunten meegeven.

Deze enquête is door 12 adressen ingevuld. De reacties op de plannen zijn overwegend positief. Enkele omwonenden hebben hun zorgen over voldoende parkeerplaatsen, de veiligheid van de ontsluiting en de hoeveelheid verkeersbewegingen. Daarnaast wordt het belang van het bestaande groen en speelvoorzieningen benadrukt. Deze aandachtspunten en wensen gaan met name over de verdere uitwerking van de plannen en niet op de bestemmingsplanherziening.  Knarrenhof® zal dan ook in de verdere uitwerking van de plannen deze aandachtspunten meenemen en onderzoeken of aan de wensen tegemoetgekomen kan worden.

Voor wat betreft het parkeren en de verkeersbewegingen zal in het bestemmingsplan moeten worden aangetoond en gewaarborgd dat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen en dat het weggennet een toename aan verkeersbewegingen aan kan, indien hier sprake van is. Ook zal in het bestemmingsplan met een groenbestemming geborgd worden dat zoveel mogelijk van het bestaande groen behouden blijft. Er bestaat ook de mogelijkheid tot de aanplant van extra groen. Dat was een punt in de enquête, omwonenden kunnen hierover meedenken.

       

Augustus 2022
Komt er Knarrenhof in Winsum? Als het aan de trekkersgroep ligt wel! Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid van Knarrenhof op de locatie van een oude school. Bent u geïnteresseerd in een woning in Knarrenhof Winsum? Schrijf u dan in via www.knarrenhof.nl/inschrijven. Hoe meer mensen zich aanmelden, des te groter de kans dat Knarrenhof Winsum er ook echt gaat komen. Zodra er nieuws is dan delen we dat met u via deze webpagina.