Wijzigingsformulier Knarrenhof Nederland

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven bij Knarrenhof Nederland. Inschrijven doet u de eerste keer via een apart formulier. Deze vindt u in het inschrijfmenu onder de knop getiteld: INSCHRIJFFORMULIER. Alle benodigde informatie over het inschrijven vindt u terug in het menu onder de knop INSCHRIJFINFORMATIE. Wij vragen u of u dit eerst ook goed door wilt lezen en dan pas het inschrijf- of wijzigingsformulier in wilt vullen.

Het uitschrijfformulier vindt u via de volgende link: goo.gl/xbHMH8

Mocht u dit formulier met wat grotere letters willen zien, dan kunt u inzoomen via uw websitebrowser, zie ook: goo.gl/WxrLTt, voor Apple zie: goo.gl/mXEbkW.

Heeft u onze inschrijfinformatie gelezen via de website? *

Wat zijn uw adres en persoonsgegevens, (waarmee u ingeschreven staat)?

Om uw wijziging zo goed mogelijk te kunnen verwerken vragen wij om ook uw adresgegevens door te geven, waarmee u zich heeft ingeschreven. Zo kunnen we u makkelijker in ons systeem terugvinden.

Wijzigingen doorgeven

We vragen u hieronder aan te geven om welke soort wijziging het gaat. Het moet wel een wijziging betreffen ten behoeve van uw eerdere inschrijving. Tips over bijvoorbeeld locaties kunt u mailen naar info@knarrenhof.nlen vragen over uw inschrijving kunt u stellen aan inschrijving@knarrenhof.nl. Voor het wijzigen van uw voorkeurslocatie hebben wij hieronder ook een aparte vraag gemaakt.

Wijzigingstype

Het betreft een adreswijziging
Het betreft een wijziging in de huishoudenssamenstelling
Het betreft een wijziging in de voorkeursgemeenten (zie vraag onder)
Other:

Hier kunt u de nieuwe gegevens voor adres, of wijziging huishoudenssamenstelling doorgeven. (Bij het toevoegen van een extra inwoner graag ook een leeftijdsindicatie geven)

Hier kunt u eventueel overige wijzigingen toelichten. (GEEN tips of vragen)

Hier kunt u uw voorkeursgemeente wijzigen. Wijzigen kost € 15 per toegevoegde voorkeursgemeente. U mag in totaal uiteindelijk maximaal 3 gemeenten opgeven. (GEEN dorpen, provincies of regio-namen!)

Als uw voorkeursgemeenten wilt wijzigen dan heeft dit mogelijk wel gevolgen voor uw plaats op de ranglijst. Ook dient u bij het toevoegen van een nieuwe gemeente hiervoor te betalen. Als u wilt weten wat de wijziging beteken voor uw plaats op de ranglijst, dan hebben wij daarvoor een korte uitleg opgesteld, zie sectie 2. U hoeft deze sectie niet in te vullen, maar dit hebben wij voor uw gemak toegevoegd. U kunt hieronder aangeven wat u wilt wijzigen. Geeft u eerst uw oude voorkeuren door en vul dan de nieuwe gewenste situatie in. Voorbeeld u stond ingeschreven voor 1. Zwolle en u wilt nu ook nog ingeschreven worden voor 2. Groningen, vul dan bij OUDE SITUATIE op plaats 1. Zwolle in en bij NIEUWE SITUATIE 1. Zwolle en 2. Groningen in. Vergeet NIET bij de nieuwe situatie ook 1. Zwolle in te vullen, dan gaan wij er namelijk vanuit dat u 1. Zwolle gaat wijzigen voor 1. Groningen. Mocht u er niet uitkomen, vul dan de wijziging in bij overige wijzigingen (zie bovenstaande vraag), en omschrijf zo goed mogelijk WAT u wilt wijzigen. Wij zorgen dan zelf voor de aanpassing. Komt u er niet uit mail naar inschrijving@knarrenhof.nl.

Voorkeursgemeente 1 oude situatie was

Voorkeursgemeente 2 oude situatie was

Voorkeursgemeente 3 oude situatie was

Nieuwe situatie (GEEF hier OOK door wat u wilt behouden, dus als u ingeschreven stond voor 1. Zwolle en u wilt ook nog ingeschreven worden voor 2. Groningen, geef dan beide voorkeursgemeente in op de juiste daarvoor bestemde plaats)

Voorkeursgemeente 1 nieuwe situatie wordt of blijft

Voorkeursgemeente 2 nieuwe situatie wordt of blijft

Voorkeursgemeente 3 nieuwe situatie wordt of blijft

Wat moet ik betalen?

Hieronder kunt u aanvinken wat u moet betalen, indien van toepassing. U mag in totaal maar ingeschreven staan voor DRIE voorkeursgemeenten. Mocht u al gebruik hebben gemaakt van deze limiet, maar u wilt toch wijzigen dan kunt u een of meerdere voorkeursgemeente(n) laten vervallen. Als u alleen de volgorde van uw voorkeur wijzigt dan is dit gratis. Doet u echter een toevoeging dan kost dit € 15,00 per toegevoegde voorkeursgemeente.

Eén of meer van deze situaties is op mij van toepassing.

Ik deed een wijziging voor adres, huishoudenssamenstelling, uitschrijving of overig. Dit is gratis, ik hoef niks te betalen.
Ik deed een wijziging in de volgorde van mijn voorkeursgemeente, of liet een voorkeursgemeente vervallen, maar voegde geen nieuwe voorkeursgemeente toe. Deze wijziging is gratis.
Ik deed een wijziging in mijn voorkeursgemeenten en voegde daarbij ook 1 nieuwe gemeente toe. Dit kost € 15,00.
Ik deed een wijziging in mijn voorkeursgemeenten en voegde daarbij 2 nieuwe gemeenten toe. Dit kost € 30,00.
Ik deed een wijziging in mijn voorkeursgemeenten en voegde daarbij 3 nieuwe gemeenten toe. Dit kost € 45,00.

Eén van deze situaties is op mij van toepassing bij het wijzigen van een of meerdere voorkeursgemeente(n).

Ik wijzigde ALLEEN de volgorde van mijn EERDERE voorkeursgemeente(n), maar deed geen toevoeging. Uw inschrijfdatum (of mogelijk eerder ooit doorgegeven toevoegdatum) blijft bepalend voor uw plaats op de ranglijst. (Voorbeeld, u stond ingeschreven voor 1. Zwolle en 2. Amsterdam, beiden met inschrijfdatum 02-04-2017. U wijzigt op 02-09-2017 de volgorde naar 1. Amsterdam en 2. Zwolle. U houdt 02-04-2017 als datum en bijbehorende plaats op de ranglijst.
Ik wijzigde NIET de volgorde van mijn EERDERE voorkeursgemeente(n), maar deed WEL een toevoeging. Uw inschrijfdatum verandert ALLEEN voor de toegevoegde gemeente. De toevoegdatum is bepalend voor uw plaats op de ranglijst. (Voorbeeld, u stond ingeschreven voor 1. Zwolle en 2. Amsterdam, beiden met inschrijfdatum 02-04-2017. U voegt op 02-09-2017 voorkeur 3 Amersfoort toe. U houdt 02-04-2017 als datum en bijbehorende plaats op de ranglijst voor Zwolle en Amsterdam. Voor Amersfoort komt u met datum 02-09-2017 op de ranglijst.
Ik wijzigde EN de volgorde van mijn EERDERE voorkeurgsemeente(n), EN deed OOK een toevoeging. Uw inschrijfdatum en de datum van toevoeging zijn bepalend voor uw plaats op de ranglijst. (Voorbeeld, u stond ingeschreven voor 1. Zwolle en 2. Amsterdam en 3. Amersfoort, allen met ranglijstdatum 02-04-2017. U wijzigt op 02-09-2017 de volgorde naar 1. Amsterdam en 2. Amersfoort. U laat Zwolle vallen en voegt 3. Groningen toe op 02-09-2017. U houdt 02-04-2017 als datum en bijbehorende plaats op de ranglijst voor 1. Amsterdam en 2. Amersfoort en de ranglijstdatum voor 3. Groningen wordt 02-09-2017.

Heeft u alle vragen goed (bijv. uw e-mail adres) en naar waarheid ingevuld?

Bij een ja, kunt u de wijziging verzenden door de daarvoor bestemde knop VERZENDEN aan te klikken. Hierna krijgt u automatisch ook een bevestigingsmail met uw wijzigingsgegevens. Bewaar deze mail goed. Wanneer u ook moet betalen gaat u in het menu naar de knop BETALEN. U kunt betalen via iDEAL of via een bankoverschrijving. Hiervan krijgt u ook een bevestiging per mail. U krijgt ook een kopie van dit ingevulde inschrijfformulier. Mocht u nog vragen hebben of u komt er niet uit, mail naar: inschrijving@knarrenhof.nl

Ja, ik heb alles goed en naar waarheid ingevuld *

Ja, ik heb de gegevens correct en naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik mogelijk ook wijzigingsgeld moet betalen via de knop BETALEN in het menu.
Nee, ik kom er niet goed uit en ik heb nog vragen, ik mail eerst naar inschrijving@knarrenhof.nl

A copy of your responses will be emailed to the address that you provided.