Westvoorne

Juli 2019
Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne zet zich in voor de realisatie van een woonhof bestemd voor de lagere en middeninkomens binnen de gemeente Westvoorne.

De kartrekker van het initiatief is de kerngroep. De kerngroep bestaat op dit moment uit zes personen: Adrie (Oostvoorne), Jan (Oostvoorne), Cees (Oostvoorne), Ellie(Oostvoorne), Bert (Oostvoorne) en Rob (Rockanje). De kerngroep is sinds januari 2019 acht keer bij elkaar geweest en heeft geregeld contact met de procesregelaar van de Stichting Knarrenhof.

Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar een betaalbare locatie (minimaal 6000 m2). In een overleg met de ambtelijk organisatie begin dit jaar is duidelijk geworden dat de gemeente wel over grond beschikt, maar reserveert voor andere doeleinden. BWW heeft van de gemeente toen het advies gekregen contact te zoeken met andere partijen, bijvoorbeeld met projectontwikkelaars.

De afgelopen periode heeft BWW met verschillende partijen contacten gelegd, onder andere met een projectontwikkelaar. Voor de projectontwikkelaar blijkt ons initiatief om verschillende redenen niet interessant te zijn. Met enkele andere partijen zijn contacten gelegd die mogelijk op termijn meer perspectief kunnen gaan bieden.

Over de bevindingen van de afgelopen periode is verslag gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders. Er is een gesprek aangevraagd met de wethouders.