Westvoorne

December 2019

Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne (BWW) zet zich in voor de realisatie van een woonhof binnen de gemeente Westvoorne op basis van het concept “Knarrenhof”. De kerngroep Burgerinitiatief Woonhof bestaat uit 6 personen en is het afgelopen jaar twaalf maal bij elkaar geweest. In de bijeenkomsten worden de ontwikkelingen besproken en nieuwe acties uitgezet.

We hebben een ‘keukentafel’gesprek georganiseerd met drie leden van de gemeenteraad. Naar aanleiding van dit gesprek is er een motie ingediend, ondersteund door alle partijen: Motie Faciliteren Particuliere Bouwinitiatieven. De motie hebben we voor u bijgevoegd. Ook hebben we gesproken met de nieuwe wethouder Henk de Graad. Samen met een woordvoerder van de stichting Knarrenhof hebben we ons initiatief toegelicht.

Woensdagavond 11 december is in het gemeentehuis een informatieve bijeenkomst gehouden voor de leden van de gemeenteraad. Een woordvoerder van de landelijke stichting Knarrenhof heeft het concept Knarrenhof duidelijk uitgelegd. Enkele suggesties voor een mogelijke locatie van een woonhof zijn door ons gepresenteerd. We hebben informatiemappen uitgedeeld met informatie over ons initiatief. De avond was zuiver informatief, zonder enige besluitvorming.

Wij ontvangen soms het signaal dat er geen nieuwsberichten van Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne worden. Men heeft zich wel ingeschreven bij stichting Knarrenhof (op dit moment ca.75 huishoudens). Zodra er een grondpositie in Westvoorne is gevonden start stichting Knarrenhof de actieve communicatie naar de leden. Dit is nu nog niet het geval. Met onze inspanning proberen we een plek toegewezen te krijgen in het gemeentelijke bouwprogramma.

Juli 2019
Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne zet zich in voor de realisatie van een woonhof bestemd voor de lagere en middeninkomens binnen de gemeente Westvoorne.

De kartrekker van het initiatief is de kerngroep. De kerngroep bestaat op dit moment uit zes personen: Adrie (Oostvoorne), Jan (Oostvoorne), Cees (Oostvoorne), Ellie(Oostvoorne), Bert (Oostvoorne) en Rob (Rockanje). De kerngroep is sinds januari 2019 acht keer bij elkaar geweest en heeft geregeld contact met de procesregelaar van de Stichting Knarrenhof.

Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar een betaalbare locatie (minimaal 6000 m2). In een overleg met de ambtelijk organisatie begin dit jaar is duidelijk geworden dat de gemeente wel over grond beschikt, maar reserveert voor andere doeleinden. BWW heeft van de gemeente toen het advies gekregen contact te zoeken met andere partijen, bijvoorbeeld met projectontwikkelaars.

De afgelopen periode heeft BWW met verschillende partijen contacten gelegd, onder andere met een projectontwikkelaar. Voor de projectontwikkelaar blijkt ons initiatief om verschillende redenen niet interessant te zijn. Met enkele andere partijen zijn contacten gelegd die mogelijk op termijn meer perspectief kunnen gaan bieden.

Over de bevindingen van de afgelopen periode is verslag gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders. Er is een gesprek aangevraagd met de wethouders.