×
search

Westvoorne

Maart 2023

 

Maart 2023 Westvoorne  à Voorne aan Zee 

Per 1 januari 2023 is de gemeente Westvoorne samen met Brielle en Hellevoetsluis opgegaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Wij gaan door !

Stichting Woonhof Westvoorne blijft zich ook binnen de nieuwe gemeente onverminderd inzetten voor de realisatie van een woonhof.

Wij richten ons in het bijzonder op de kernen Oostvoorne en Rockanje.

Juni 2022
Trekkersgroep Westvoorne heeft er hard aan getrokken om een locatie te vinden en dat is met het vorige college niet gelukt. Mede daarom ligt het op dit moment stil. Zodra er nieuws is dan melden wij dit aan u via deze webpagina.

Juli 2021
De Stichting Woonhof Westvoorne heeft een nieuwsbrief gemaakt om u te informeren over de voortgang. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

April 2020
Hierbij een update van de activiteiten en voortgang van Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne.

Eerst nog even dit: Waarom dit initiatief?
Het duurt nog even, maar al over 17 jaar is 51% van alle huishoudens 60+ (nu 33%). Dit gaat een enorme druk op de zorg opleveren. Daarnaast vindt de overheid het nodig dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun hun eigen huis blijven wonen. Er is dan wel passende woonruimte nodig en een stevig sociaal netwerk.

Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne is een particulier initiatief en zet zich sinds december 2018 in voor de realisatie van een woonhof binnen de gemeente Westvoorne op basis van het concept van de stichting Knarrenhof. Voor het initiatief is veel belangstelling. Doel is de bouw van een woonhof (grondgebonden en/of appartementen) van maximaal vijfentwintig woningen met een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijke ruimte. In het woonhof wordt onafhankelijk gewoond en kan men op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen dankzij een zelfredzame sociale omgeving dichtbij huis (“noaberschap”).

De ontwikkeling van dergelijke woonvormen wordt toegejuicht door de landelijke politiek.

De kerngroep Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne is kartrekker van het initiatief binnen de gemeente Westvoorne. De kerngroep bestaat uit zes inwoners uit de gemeente Westvoorne. Inmiddels is de kerngroep vijftien keer bij elkaar geweest.

Landelijke ontwikkelingen
In het land zijn inmiddels verschillende “Knarrenhof” projecten in ontwikkeling en staan er een aantal op stapel. Als u staat ingeschreven bij de stichting Knarrenhof heeft u recent hierover een nieuwsbrief ontvangen. De nieuwsbrief kan worden geopend door hier te klikken.

Ontwikkelingen binnen de gemeente Westvoorne
Het starten van een project is afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte bouwlocatie. Er zijn verschillende verkennende gesprekken gevoerd met ondersteuning van de stichting Knarrenhof, maar helaas tot nu toe zonder resultaat.

In Westvoorne proberen we de politiek te overtuigen dat ook in onze gemeente een grote behoefte is voor een dergelijk project. Er zijn gesprekken gevoerd met de wethouders en gemeenteraadsleden. We houden gemeenteraadsleden actief op de hoogte over de ontwikkelingen, onder ander door middel van ‘keukentafel’-gesprekken. Helaas zijn in verband met de Corona-crisis alle geplande afspraken voorlopig afgezegd.

Daar waar we in het land wel projecten tot stand zien komen is er altijd sprake van veel medewerking van de gemeente, onder andere door het beschikbaar stellen van grond.

De gemeente Westvoorne geeft aan welwillend tegenover een plan te staan, maar wil geen actieve rol spelen en ook geen grond beschikbaar te hebben. Voor een bouwlocatie zijn we daarom afhankelijk van particulier bezit. We zoeken nog steeds bouwgrond (3500m2 – 6000m2), in principe binnen de bebouwde kom.

Een eventuele andere mogelijkheid wordt door ons op dit moment onderzocht. Ondanks het weinige resultaat tot nu toe blijven wij ons inzetten!

December 2019
Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne (BWW) zet zich in voor de realisatie van een woonhof binnen de gemeente Westvoorne op basis van het concept “Knarrenhof”. De kerngroep Burgerinitiatief Woonhof bestaat uit 6 personen en is het afgelopen jaar twaalf maal bij elkaar geweest. In de bijeenkomsten worden de ontwikkelingen besproken en nieuwe acties uitgezet.

We hebben een ‘keukentafel’gesprek georganiseerd met drie leden van de gemeenteraad. Naar aanleiding van dit gesprek is er een motie ingediend, ondersteund door alle partijen: Motie Faciliteren Particuliere Bouwinitiatieven. De motie hebben we voor u bijgevoegd. Ook hebben we gesproken met de nieuwe wethouder Henk de Graad. Samen met een woordvoerder van de stichting Knarrenhof hebben we ons initiatief toegelicht.

Woensdagavond 11 december is in het gemeentehuis een informatieve bijeenkomst gehouden voor de leden van de gemeenteraad. Een woordvoerder van de landelijke stichting Knarrenhof heeft het concept Knarrenhof duidelijk uitgelegd. Enkele suggesties voor een mogelijke locatie van een woonhof zijn door ons gepresenteerd. We hebben informatiemappen uitgedeeld met informatie over ons initiatief. De avond was zuiver informatief, zonder enige besluitvorming.

Wij ontvangen soms het signaal dat er geen nieuwsberichten van Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne worden. Men heeft zich wel ingeschreven bij stichting Knarrenhof (op dit moment ca.75 huishoudens). Zodra er een grondpositie in Westvoorne is gevonden start stichting Knarrenhof de actieve communicatie naar de leden. Dit is nu nog niet het geval. Met onze inspanning proberen we een plek toegewezen te krijgen in het gemeentelijke bouwprogramma.

Juli 2019
Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne zet zich in voor de realisatie van een woonhof bestemd voor de lagere en middeninkomens binnen de gemeente Westvoorne.

De kartrekker van het initiatief is de kerngroep. De kerngroep bestaat op dit moment uit zes personen: Adrie (Oostvoorne), Jan (Oostvoorne), Cees (Oostvoorne), Ellie(Oostvoorne), Bert (Oostvoorne) en Rob (Rockanje). De kerngroep is sinds januari 2019 acht keer bij elkaar geweest en heeft geregeld contact met de procesregelaar van de Stichting Knarrenhof.

Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar een betaalbare locatie (minimaal 6000 m2). In een overleg met de ambtelijk organisatie begin dit jaar is duidelijk geworden dat de gemeente wel over grond beschikt, maar reserveert voor andere doeleinden. BWW heeft van de gemeente toen het advies gekregen contact te zoeken met andere partijen, bijvoorbeeld met projectontwikkelaars.

De afgelopen periode heeft BWW met verschillende partijen contacten gelegd, onder andere met een projectontwikkelaar. Voor de projectontwikkelaar blijkt ons initiatief om verschillende redenen niet interessant te zijn. Met enkele andere partijen zijn contacten gelegd die mogelijk op termijn meer perspectief kunnen gaan bieden.

Over de bevindingen van de afgelopen periode is verslag gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders. Er is een gesprek aangevraagd met de wethouders.