×
search

Westerveld

Politieke avond gemeente Westerveld 20 september 2022
Klik hier voor de tekst die het bestuur heeft voorgedragen tijdens de politieke avond op 20 september 2022. Naar aanleiding hiervan staat er nu een afspraak met de twee verantwoordelijk wethouders in de agenda.

September 2022
Klik hier voor de nieuwsbrief van september 2022

Juli 2022
Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2022

Januari 2022
Klik hier voor de I.M. Greetje Bredenhoff – Van Uffelen

December 2021
Klik hier voor het artikel (deel 1) van 1 december in de Kei.
Klik hier voor het artikel (deel 2) van 15 december in de Kei.

Augustus 2021
Klik hier voor de nieuwsbrief van augustus 2021.

Juli 2021
Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2021.

Update februari 2021
Klik hier voor een artikel in de Meppeler Courant

Voor(ui)tgang Hof van Havelte i.o
Als bestuursleden van de Hof van Havelte i.o. worden wij in het dorp regelmatig aangesproken met: “Hoe is het met die Knarrenhof van jullie? Wordt het nog wat? We horen er niet meer zoveel van.”
We kunnen u vertellen dat het wat wordt en dat er nog steeds hard aan getrokken wordt.
Actieve werving voor belangstellenden was niet nodig. Naar aanleiding van publicaties in media en onze nieuwsbrieven hebben zich 94 huishoudens bij de landelijke Stichting Knarrenhof ingeschreven voor de Hof van Havelte. Het merendeel woont in en rond de gemeente Westerveld.
Locatieverwerving is heel wat problematischer. Dank overigens voor de door u gedane suggesties. We hadden uiteindelijk een dertiental locaties. Bij velen liepen we tegen allerlei mitsen en maren aan. Uiteindelijk zijn er vier locaties overgebleven die wij nu nader onderzoeken/uitwerken. Meerdere ijzers in het vuur zorgt voor meer kansen.
Van één locatie is het algemeen bekend dat wij hierin interesse hebben, namelijk de IJsbaanlocatie. Voor onze doelgroep ideaal gelegen ten opzichte van winkels en voorzieningen. Maar……..dan moet eerst nog een herstructureringsplan voor het sportcomplex in de gemeenteraad besproken worden. De overige locaties kunnen wij nog niet noemen vanwege de lopende onderhandelingen. Wij zullen eerdaags een principeverzoek voor de overgebleven vier locaties bij de gemeente indienen. Na de besluitvorming door het college wordt het genomen besluit openbaar gemaakt.
Dat de vraag groot is naar betaalbare èn duurzame seniorenwoningen blijkt wel uit het feit dat alleen al bij de landelijke Stichting Knarrenhof ruim 22000 huishoudens zich hebben ingeschreven. Nederland vergrijst in een rap tempo. Over een paar jaar is 1 op de 4 Nederlanders boven de 65 jaar.
Niet iedereen kan blijven wonen zoals hij of zij nu woont. Voor velen worden huis en tuin te groot. Mantelzorgers wonen vaak verder weg. Volgens schatting is het tekort nu 80.000 huizen in Nederland. Kijkt u ook maar eens naar de cijfers van de bevolkingssamenstelling van onze gemeente op deze site, en dan speciaal de verhouding onder en boven de 50 jaar.
Het is tijd dat gemeentelijke huisvesting planmakers rekening houden met de bevolkingssamenstelling om zodoende ook kansen te bieden aan jongere woningzoekenden. De enige manier om doorstroming te bevorderen.
Daarnaast zou het fijn zijn als de gemeentelijke diensten gaan ontschotten. De ene afdeling gaat over wonen, de andere over zorg, weer een ander over de grondwaarden. Een integrale benadering van ons project zou prettig zijn.
Een Knarrenhof is één van de mogelijke oplossingen. In een gezamenlijke ‘hof’ van huizen zelfstandig in je eigen koop- of huurhuis wonen met de intentie dat je naar elkaar omziet en er blijft wonen zo lang als dat mogelijk is (al dan niet met thuiszorg). Variërende leeftijden tussen de 50+ en 120 jaar. Huizen in verschillende prijsklassen waarbij ons streven is een mix van koop en huur.
Het maatschappelijke karakter is de leidraad van de Stichting Knarrenhof. Geen commerciële projectontwikkeling, maar eerst kijken naar de mensen en dan pas de stenen. Wat tegenwoordig door velen en zeker in de politiek geuit wordt: “Kijk naar de menselijke maat!”.
Wij ervaren dat velen, ook binnen de gemeenteraad, het ons van harte gunnen dat ons project Hof van Havelte van de grond komt. We hopen dat we snel alle benodigde procedures kunnen doorlopen en dat de gemeenteraad snel knopen gaat doorhakken.

December 2020
Klikt u hier voor de nieuwsbrief van december 2020

Juli 2020
Klikt u hier voor de nieuwsbrief van juli 2020

Februari 2020
Klikt u hier voor de nieuwsbrief van februari 2020

Januari 2020, In Havelte – gemeente Westerveld – ZW Drenthe
In oktober 2019 is er van start gegaan met een oproep in de lokale uitgave De Kei. Renée Luiks-Jensma, de initiatiefneemster, heeft daarop in november 2019 een bijeenkomst georganiseerd. Renée Luiks-Jensma heeft haar wens, visie en het concept Knarrenhof uitgelegd aan de bijna 30 aanwezigen. De geïnteresseerden werd aangeraden om zich in te schrijven bij Knarrenhof.nl.

Op dit moment (22 januari 2020) hebben zich 32 deelnemers bij Knarrenhof aangemeld. Om het voor iedereen mogelijk te maken proberen wij een hof met een mix zijn van koop en huur te realiseren.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in november is er een oproep gedaan voor mensen die zich extra willen inzetten voor realisatie van een Knarrenhof in Havelte. Zeven personen hebben zich aangemeld en vormen nu samen het voorlopige bestuur. Het bestuur – zie onderaan hun namen – hebben unaniem gekozen voor de eigen lokale naam ‘Hof van Havelte’ als onderdeel van Knarrenhof Nederland.

Het bestuur is zich op dit moment aan het oriënteren op beschikbare grond in Havelte. Bij voorkeur op max. 1,5 km van de winkels.
Op woensdag 22 januari 2020 hebben we gesproken met de drie (3) beleidsadviseurs op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimte & Wonen en Grondzaken & Vastgoed van de gemeente Westerveld. We hadden een positief gesprek. Over en weer ideeën uitgewisseld.
Intern wordt er gekeken naar de (on-)mogelijkheden. Medio februari ontvangen wij een terugkoppeling van de gemeente.

Mocht u interesse hebben in een woning in de toekomstige Hof van Havelte en nog niet ingeschreven staan bij de Knarrenhof dan vragen wij u dit alsnog te doen. Toewijzing woning gebeurt mede op basis van moment van inschrijving. Kosten inschrijving eenmalig € 15,- en kan door hier te klikken.

Zodra er meer duidelijkheid is t.a.v. een reële kans op een locatie zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waar de Landelijk Stichting Knarrenhof een presentatie zal houden.

Klik hier voor het artikel in de Meppeler Courant

Klik hier voor het artikel in de Westervelder

Bovenste rij van links naar rechts:
Han de Kruyf: Penningmeester/ Ledenregistratie; Liesbeth van der Marel: Secretaris; Marijke König: Contactpersoon locatie werving & Berthy van der Ham-Tuijtel: Contactpersoon deelnemers, media & PR

Onderste rij zittend van links naar rechts:
Greetje Bredenhoff – van Uffelen: voorzitter en Renée Luiks-Jensma: Contactpersoon naar Knarrenhof NL.

E-mailadres: Hof van Havelte hofvanhavelte@hotmail.com