Westerkwartier

September 2020
Inmiddels hebben er gesprekken met de gemeente Westerkwartier en woningcorporatie Wold & Waard plaatsgevonden. Beiden partijen zijn positief over het voornemen. Daarnaast is er een schetssessie geweest met de stedenbouwkundige van de gemeente waarin verschillende verkavelingsopties zijn besproken. Wellicht zijn er ook nog mogelijkheden voor meer woningen. Wij hopen binnenkort naar buiten te kunnen komen met het nieuws dat we er uit zijn over de verkaveling.

Maart 2020
Klik hier voor het artikel over de informatieavond van 5 maart.

Februari 2020
Zoals u recent hebt kunnen lezen in de krant of op onze site hebben we in de gemeente Westerkwartier in Marum een jaar de tijd gekregen om een haalbaar plan te ontwikkelen voor Knarrenhof op de locatie voor basisschool De Bron in Marum. Voor een haalbaar plan moeten wij als eerste weten hoeveel belangstelling er is voor Knarrenhof op deze locatie. Daarom organiseren wij op 5 maart aanstaande een informatieavond om u te informeren over onze plannen en zo de belangstelling te peilen. Bij voldoende belangstelling gaan wij het verdere traject voortzetten.

Graag zien wij dat u zich aanmeld voor deze avond zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn. U kunt zich aanmelden door hier te klikken. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. De entree is in principe gratis, maar we vragen om een bijdrage om de onkosten te kunnen voldoen.

Wij zien u graag op 5 maart aanstaande.

Januari 2020
In de gemeente Westerkwartier in Marum hebben we een jaar de tijd gekregen om een haalbaar plan te ontwikkelen voor Knarrnehof op de locatie voor basisschool De Bron in Marum. Klik hier voor het artikel dat recent verscheen. Binnenkort zullen wij een informatieavond organiseren. Mensen die ingeschreven staan in de gemeente Westerkwartier worden via de mail geïnformeerd over deze avond. Bent u ook geïnteresseerd in de informatieavond, maar staat u nog niet ingeschreven, hou dan onze Facebookpagina in de gaten. Wilt u zich inschrijven voor als belangstellende voor Knarrenhof in de gemeente Westerkwartier klik hier.