wat?

Luxe en comfortabel: Knarrenhof

Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger, maar met het gemak van heden. Ooit waren dit plekken voor armeren, ouderen, weduwen en zieken. Het was er besloten en veilig, maar zeker niet luxe en comfortabel. En dat is ons concept wel. Knarrenhof stelt privacy en wooncomfort centraal in een veilige en afsluitbare hof. Ieder heeft een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur op het terrein.

Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en ‘’noaberschap’’ bent u hier nooit alleen. Met de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er namelijk mogelijkheid voor ontmoeting. Het is beslist geen woongroep, want niets moet gezamenlijk (!), maar het kan wel. De toekomstige ‘hovelingen’ organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke Stichting. Alles wat ze zelf kunnen doen, doen de bewoners liever zelf. Want als je dat laat doen door gebruikers zelf, is het altijd actiever, leuker, beter en goedkoper.

Centraal bij ons staan de begrippen veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid. Dat laatste uit zich ook doordat we MET onze geinteresseerden de plannen maken in plaats van OVER. Naar onze ervaring worden de projecten daardoor beter en leuker. Wij maken dan ook niet de beste plannen voor onze eigen portemonnee, we zoeken expliciet voor en met onze leden naar het voor hen meest optimale haalbare plan.

Als u nu niet over uw eigen toekomst nadenkt, doet niemand anders dat meer. Want:

 • Met het Scheiden Wonen en Zorg hebben de bewindslieden Schippers & van Rijn de stap gezet naar een zorgsysteem met meer eigen verantwoordelijkheid. Nu klinkt dat goed. Maar het budget is met 30% verkleind, 2 op de 3 verzorgingstehuizen gaat dicht, alleen zeer ernstige gevallen (dementie, zieken) worden nog opgevangen. En dat voelt al anders. Als oplossing wordt het begrip ‘mantelzorg’ als 1000-dingen-doekje gebruikt. Maar uit eigen onderzoek onder > 1.000 senioren blijkt maar 16% daar gebruik van te kunnen maken. Onze oplossing is anders.
 • Corporaties mogen/kunnen/durven weinig meer. Zie het aspect Toewijzen (onder), maar ook het feit dat men alleen nog niet-commerciele projecten mag doen van het Rijk, de zgn. DAEB-activiteiten. Dus de corporatie kan geen optimum meer vinden tussen projecten die geld kosten (sociale huur) en geld opleveren (vrije sector).Corporaties mogen/kunnen/durven weinig meer. Zie het aspect Toewijzen (onder), maar ook het feit dat men alleen nog niet-commerciele projecten mag doen van het Rijk, de zgn. DAEB-activiteiten. Dus de corporatie kan geen optimum meer vinden tussen projecten die geld kosten (sociale huur) en geld opleveren (vrije sector).
 • Met de nieuwe WoningWet/ het Gepast Toewijzen heeft minister Blok per ongeluk zijn blok gezet voor het langer thuiswonen wat door zijn collega’s Schippers en van Rijn uit hetzelfde team aangemoedigd wordt. Door het (te) haastig invoeren van dit beleid is er nu geen geld meer voor toekomstvoorbereidde woningen voor sociale huur. Dus zegt het Rijk dus: Gij zult langer thuiswonen, maar NIET op onze kosten, dop uw bonen zelf!
 • De gemeentes faciliteren en hebben nog niet allemaal door dat met de verantwoordelijkheid voor de WMO een veel actiever beleid nodig is. Daarbij zijn de langjarige financiele en politieke risico’s van het sociale domein voor de gemeente veel groter dan de korte termijn grondopbrengsten van het Grondbedrijf. Door grondwinst gedreven uitvoering van het woonbeleid komen duurdere ouderenprojecten en CPO’s nu vaak niet tot stand.
 • Marktpartijen pakken dit alleen op voor het dure woningsegment. Zij gaan echt geen produkten ontwikkelen die duurder zijn dan normaal. Want een woning die ECHT op langdurige zelfstandigheid is gebaseerd kost zo € 20.000 extra. Dus als de markt dat doet dan is het vanaf ca € 260.000. Wij vanaf €158.000.
 • Het duurt ongeveer 5 tot 7 jaar voor zo’n gemeenschappelijk woonproject gerealiseerd kan worden op plekken die ook geschikt zijn voor langdurig zelfstandig wonen. Dus als u te laat hierover gaat nadenken, dan bent u waarschijnlijk, tsja…. helaas te laat.
 • Is dit alles iets om verdrietig van te worden? WELNEE, na 5,5 jr ervaring weten wij dat het werken met en voor mensen veel leuker en zingevender is. Want wie heeft nu meer woon- en leefervaring dan onze eigen jongere ouderen en oudere jongeren. Werken met mensen is het leukst wat er is en wij doen dat graag.

Dus bezint u zelf en zoek een partij die u helpt. Wij staan er in elk geval klaar voor.

Wat doen we dan?

Knarrenhof is een landelijke organisatie zonder commercieel oogmerk, maar met een maatschappelijk doel, nl leeftijdsbestendige bouw voor woongroepen van gelijkgestemde, zelfredzame senioren. Naast senioren ook voor ouders van gehandicapte kinderen, een meergeneratiehof, een jongerenhof etc. Naast grondgebieden ook in gestapelde vorm (appartementen). Nieuwbouw of hergebruik.

We werken anders dan gebruikelijk, van mens naar stenen in plaats van andersom. Wij ontwikkelen gemeenschappen en netwerken van gelijkgestemden voor zelfstandig en prettig leven en wonen, en organiseren daar vervolgens de best mogelijke woningen bij. Hoe wij werken:

 • wij financieren de beginstadia van onderzoek, locatie-verwerving en planontwikkeling
 • we brengen pas kosten in rekening als er maatvaste plannen gemaakt worden.
 • we werken helemaal op basis van wat onze leden willen (CPO), wij faciliteren dit met een eigen gerenomeerd architectenbureau en moderne media.
 • we begeleiden en organiseren groepen in de project-ontwikkeling maar ook in organisatie, groepsprocessen, juridica, onderhandelen, zorg- en energie-cooperaties, inkopen, etc. etc.
 • wij zijn eigenlijk een professionele ‘zachtgoedontwikkelaar’ die zich aan groepen aanbiedt om hun woondromen te realiseren,
 • we doen dit alleen als wij de plannen als haalbaar inschatten of haalbaar kunnen maken.
 • de kosten worden pas bij de start bouw verrekend, we hebben net als de deelnemers dus maar 1 belang, dat het project doorgaat!
 • omdat we ‘een beetje anders zijn’, omdat we maatschappelijk en multisectoraal werken (wonen, zorg, energie, sociaal), met een wooncoöperatie als afnemer krijgen we veel aandacht van pers en politiek

Sinds 2010 is Knarrenhof actief en heeft ze een rol gespeeld in de hernieuwde aandacht voor het wonen in hofjes. Op veel plekken in Nederland vinden we navolging, je kunt dan ook rustig spreken van een ‘revival of the hofjes’. Wij hebben daar met liefde een toontje aan meegeblazen, we zijn dan ook DE Hofleverancier van Nederland! Sinds 2010 is Knarrenhof actief en heeft ze een rol gespeeld in de hernieuwde aandacht voor het wonen in hofjes. Op veel plekken in Nederland vinden we navolging, je kunt dan ook rustig spreken van een ‘revival of the hofjes’. Wij hebben daar met liefde een toontje aan meegeblazen, we zijn dan ook DE Hofleverancier van Nederland!