×
search

Wat?

Stichting Knarrenhof®: leuk, veilig en zelfstandig wonen
Knarrenhof® is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Knarrenhof® is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Knarrenhof is voor mensen vanaf 45 jaar en ouder waarbij ook altijd ruimte is voor maximaal twee bewoners onder deze leeftijd. Deze spreiding van leeftijden draagt bij aan de diversiteit en dynamiek in een Hof. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Onze Meergeneratiehofjes zijn bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren onder elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige buren waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht.

Wilt u zich online aanmelden, klik hier om u direct in te schrijven.

Wat is “Knarrenhof®” eigenlijk?
Knarrenhof® is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.  Naast senioren bouwen wij ook voor ouders van gehandicapte kinderen, een meergeneratiehof, een jongerenhof etc. Wij doen dit in grondgebonden of in gestapelde vorm (appartementen). Nieuwbouw of hergebruik is een keuze die we graag aan de bewoners zelf laten. Knarrenhof is voor mensen vanaf 45 jaar en ouder waarbij ook altijd ruimte is voor maximaal twee bewoners onder deze leeftijd.

Werkwijze Knarrenhof®
We werken anders dan gebruikelijk, van mens naar stenen in plaats van andersom. Wij ontwikkelen éérst een gemeenschap van gelijkgestemden en ontwikkelen vervolgens de woningen. Hoe wij werken:

 • Wij financieren de beginstadia van onderzoek, locatie-verwerving en planontwikkeling
 • We brengen pas kosten in rekening als er maatvaste plannen gemaakt worden.
 • We werken helemaal op basis van wat onze deelnemers willen, wij faciliteren dit met een eigen gerenommeerd architectenbureau en moderne media.
 • We begeleiden en organiseren groepen in de project-ontwikkeling en in organisatie, groepsprocessen, juridica, onderhandelen, zorg- en energie-coöperaties, inkopen, etc. etc.
 • We doen dit alleen als wij de plannen als haalbaar inschatten of haalbaar kunnen maken.
 • De kosten worden pas bij de start bouw verrekend, we hebben net als de deelnemers dus maar 1 belang, dat het project doorgaat!
 • Omdat we ‘een beetje anders zijn’ doen we dit onder veel aandacht van de pers en lokale (en landelijke) politiek.

Sinds 2010 is Stichting Knarrenhof® actief en spelen we een rol in de  hernieuwde aandacht voor het wonen in hofjes. Op veel plekken in Nederland vinden we navolging, je kunt dan ook rustig spreken van een ‘revival of the hofjes’. Wij hebben daar met liefde een toontje aan meegeblazen en zijn met een knipoog DE Hofleverancier van Nederland!

Prettig wonen: waarom is Knarrenhof® zo anders?
Oud worden in Knarrenhof® is leuker dan in een tehuis of commerciële projecten. Dit komt omdat:

 • U en niemand anders bepaalt hoe u woont. Wij laten de keuze bij u wat betreft de grootte van de woning, plattegrond etc. U kunt zelf buren en hofgenoten aandragen en bepaalt samen met uw medebewoners hoe de woningen en de woonomgeving er uitzien.
 • Geen verplichte activiteiten met medebewoners, al krijgt u wel alle ruimte om dingen samen te kunnen doen. Elk Knarrenhof® beschikt daarom over een gemeenschappelijke ruimte/tuin.
 • We selecteren op aardige buurmannen en buurvrouwen die een ‘oogje in het zeil houden’. En aardige buren worden geholpen, niet met zorg, maar met aandacht.
 • Knarrenhof® is tot in alle details ontworpen om onafhankelijk en zelfstandig te blijven leven. Bij ons geen “laatste station” mentaliteit of perken vol geraniums. Wel hoven vol met sociaal actieve mensen met aandacht voor elkaar.

Fatsoen, noaberschap & onafhankelijkheid in het Knarrenhof®
Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en “noaberschap’’ bent u in het Knarrenhof® niet alleen. De gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte bieden mogelijkheid voor ontmoeting en gezamenlijk activiteiten. Het is beslist geen woongroep, want niets moet, maar er kan veel. De toekomstige ‘hovelingen’ organiseren samen het onderhoud, en eventueel ook de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke Stichting in zorg- en energie-coöperaties. Door zoveel mogelijk zelf te organiseren wordt wonen actiever, leuker, beter en goedkoper.

Ook voor de lange termijn: oud worden in een hof
Bent (of wordt) u wat ouder en heeft u zorg en ondersteuning nodig? Bij Knarrenhof® zijn de woningen zo ingedeeld dat u daarvoor niet hoeft te verhuizen. Daarnaast zijn er onder onze deelnemers veel (ex) verpleegkundigen die als het echt moet kunnen bijspringen.

U bepaalt zelf uw ideale woning
Centraal bij ons staan de begrippen veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid. Dat laatste uit zich ook doordat we MET onze geïnteresseerden de plannen maken in plaats van OVER onze geïnteresseerden. Naar onze ervaring passen de hofjes daardoor beter bij uw wensen. Dit doen wij door u als bewoner zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken. Dit doen wij zowel voor, tijdens & na de bouw.

Wees de baas over uw eigen toekomst
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Bij Knarrenhof® proberen we dat door onze bewoners zo lang mogelijkheid onafhankelijk te laten blijven. Wees dus de baas over uw eigen toekomst en organiseer uw eigen 3e levenshelft.

Waarom zelf een woonplek zoeken i.p.v. afwachten?

 • Het zorgbudget is met 30% verkleind en veel verzorgingstehuizen gaan dicht. Alleen zeer ernstige gevallen worden opgevangen.
 • Als wondermiddel is het begrip ‘mantelzorg’ ingezet. Uit eigen onderzoek blijkt maar 16% daar gebruik van te kunnen maken…
 • Corporaties mogen en kunnen weinig meer. Men mag nog standaardwoningen maken, maar ‘extra’s’ als levensloopbestendig wonen zijn bijna niet meer mogelijk.
 • Marktpartijen bieden heel weinig levensloopbestendige woningen, en als ze dat doen is het overwegend in het dure segment.
 • Door zelf mee te denken weet u zeker dat u ook op lange termijn u thuis voelt in uw nieuwe woning. Deze persoonlijke aanpak kost wel meer tijd, het duurt gemiddeld 5-7 jaar om een geheel nieuw hofje te ontwikkelen. Op tijd inschrijven, ook als u pas over een paar jaar wilt verhuizen, is dus een aanrader.

Aanmelden
Er zijn dus veel redenen om het heft in eigen handen te nemen. Knarrenhof® helpt u daarbij. U kunt zich hier aanmelden voor uw voorkeursgemeente(n).