×
search

Wageningen

Juni 2022 – Op weg naar Knarrenhof in Wageningen
Zelfstandig oud worden in je eigen huis, omringd door buren waar je af en toe iets leuks mee doet en die je zo nodig helpen. Klinkt dat ideaal? Knarrenhof is een plek waar dat kan. Een unieke combinatie van wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen zoals een gezamenlijke tuin en een extra ruimte voor activiteiten. Een plek met duurzame en betaalbare woningen. Een Hof bestaat uit minimaal 22-24 woningen die een mix zijn van huren en kopen.

55-plussers
Knarrenhof is, zoals de naam al zegt, ideaal voor krasse knarren, de moderne senioren die zelfstandig willen blijven wonen. We richten ons in eerste instantie op 55-plussers. Maar er kan ook, onder voorwaarden, ruimte zijn voor jongere generaties. Bij ieder project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn en welke mix het beste past.

Trekkersgroep
Er zijn al een aantal Knarrenhof concepten gerealiseerd in Nederland en er zijn er nog heel wat in ontwikkeling. In 2021 is een trekkersgroep gestart om de mogelijkheden te verkennen voor een Hof in Wageningen. Jeroen Roelofs, Bram ten Cate, Astrid Kengen en Marieke Griffioen zetten zich in om ook hier deze eigentijdse woonvorm te realiseren. Ze worden hierbij ondersteund door de Stichting Knarrenhof.

Activiteiten van de afgelopen maanden
De trekkersgroep heeft sinds de zomer van 2021 verschillende locaties onderzocht die voldoen aan de eis dat ze dicht bij voorzieningen liggen. Het grootste struikelblok is het tekort aan geschikte bouwlocaties in Wageningen. Samen met het Platform Wageningse Ouderen pleiten we bij de gemeente Wageningen voor meer aandacht voor huisvesting van ouderen bij de plannen die nu worden gemaakt. Dat zorgt ook voor doorstroming op de woningmarkt. We hebben contacten gelegd met de politieke partijen in Wageningen. En we hebben kennis gemaakt met de Wageningen University & Research, eigenaar van grond voor nieuwbouw en van gebouwen die geschikt zijn om te verbouwen naar Knarrenhof.

Meer informatie
Gaat er in Wageningen ook Knarrenhof komen? Als het aan de trekkersgroep ligt wel! In Wageningen zijn nu al 157 huishoudens lid van de landelijke stichting. Hoe meer mensen zich aanmelden, des te groter de kans dat Knarrenhof Wageningen er ook echt gaat komen. Wilt u graag in Knarrenhof Wageningen wonen? Schijf u dan in via www.knarrenhof.nl/inschrijven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.knarrenhof.nl.