×
search

Voorschoten

November 2023

Uit de Voorschotense Krant; Knarrenhof (Hofjeswoningen) stapje dichterbij 

De gemeenteraad heeft donderdagavond 2 november unaniem besloten dat het burgerinitiatief Hofwoningen nieuwe stijl opgenomen wordt in de woonvisie. De raad wil dat het college met een uitgewerkt voorstel komt om de hofjeswoningen in Voorschoten te realiseren. En er is meer.

Zo komt er ook een vaste accountmanager binnen de gemeente die met de initiatiefnemers mee gaat denken en informatie uitwisselt. Daarnaast wil de raad dat het college actief contact opneemt met de corporaties, zorgorganisaties en projectontwikkelaars om deze te interesseren voor de bouw van hofjeswoningen.

Een door alle partijen ingediend amendement werd unaniem aangenomen en ook wethouder Van der Elst was positief. ‘Een prachtig initiatief waar we ook als college blij mee zijn. We gaan op zo kort mogelijke termijn in gesprek met organisaties’, beloofde hij.

‘Ontzettend blij met dit steuntje in de rug’, reageerde Hans van Brecht, een van de initiatiefnemers van het Knarrenhof. De hele groep zat op de tribune. ‘En nu snel verder in gesprek met de gemeente om een corporatie te vinden.’ Daarnaast is het burgerinitiatief dringend op zoek naar een plek binnen Voorschoten.

 

Oktober 2023

Aller eerst dank aan iedereen, die ons heeft gesteund bij het “burgerinitiatief bevorderen Hof wonen nieuwe stijl“, dat op 14 september j.l. bij de Griffie is ingediend.

Na goedkeuring is door ons van de gelegenheid gebruik gemaakt dit op 5 oktober toe te lichten bij de Commissie Wonen, ruimte & groen, met een korte presentatie.

Zij bereidt de Gemeenteraadsvergadering van 2 november a.s. om 20.00 uur voor.  Alle fracties en wethouder v.d. Elst reageerden positief over het opnemen van het onderwerp Hof wonen in de op te stellen Woonvisie. Het is aan de raad om een besluit te nemen over het initiatief en indien gewenst aanpassingen te doen door middel van amenderen.

Alle vergaderingen zijn “online” en achteraf te bekijken/beluisteren. Ook volgt er nog bericht in de lokale pers.  Voor foto`s, klik HIER

Augustus 2023

OPROEP VOOR VOORSCHOTEN!!
Een actieve groep inwoners van Voorschoten heeft het initiatief genomen om te werken aan de oprichting van Knarrenhof in Voorschoten.

Op dit moment werkt de Gemeente aan de Woonvisie 2023-2026, waarin de toekomst van wonen en huizenbouw in Voorschoten wordt uitgewerkt. Om “Knarrenhofwonen” hierbij nadrukkelijk op de agenda te krijgen bij de Gemeente zijn we een burgerinitiatief gestart. Via dit initiatief vragen we de Gemeenteraad om mee te werken aan de realisatie van hofwonen in Voorschoten.

Een ‘verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad’ dient hiertoe schriftelijk door ons te worden ingediend bij de burgemeester. Klik HIER om het verzoek burgerinitiatief Hofwonen in Voorschoten te lezen. Dit verzoek is geschreven door de initiatiefgroep in Voorschoten.

De ‘Verordening op het burgerinitiatief Voorschoten 2004’ vraagt hiervoor ten minste 100 ondertekenaars die wonen in Voorschoten. Met naam, achternaam, geboortedatum en adres. Klik HIER om het verzoek digitaal te ondertekenen.

De burgemeester ontvangt dit graag 15 september – graag dus snel uw reactie!

April 2023
In Voorschoten is een trekkersgroep, genaamd ‘Knarrenhof Voorschoten’, sinds zomer 2022 actief in samenwerking met Stichting Knarrenhof. In het lokale coalitieakkoord 2022-2025 is ruime aandacht voor initiatieven voor, en door bewoners. Er worden door ons gesprekken gevoerd met wethouders, politiek en maatschappelijke organisaties. Een geschikte locatie vinden is niet gemakkelijk maar er zijn grootschalige herinrichtingsplannen in voorbereiding, vooral aan de oostkant van het centrum. Ook werkt de gemeente aan een ‘woonvisie’. De trekkersgroep neemt deel aan inspraakavonden en zet hofwonen op de agenda. We denken aan duurzame, levensloopbestendige huur- en koopwoningen/appartementen, waarbij zelfstandigheid, maar ook zorg voor elkaar, nabuurschap, belangrijk zijn. Wij zijn bezig in gesprekken met de gemeente en de raadsleden van Voorschoten het maatschappelijk belang van hofwonen te agenderen en kunnen daarbij zeker hulp gebruiken van lokale knarrenhof ingeschrevenen. Wie interesse heeft om mee te denken, kan zich melden via info@knarrenhof.nl  ovv Voorschoten.

Juli 2020
In Voorschoten is een trekkersgroep, genaamd het Voorsche Hof, nu reeds twee jaar actief in samenwerking met Stichting Knarrenhof. Een geschikte locatie vinden is niet gemakkelijk. Een van de gebieden van huize Bijdorp, eigendom van de Congregatie van Dominicanessen, zou een passende plek zijn.

De groep heeft deelgenomen aan het ontwerpen van een zogenaamde “spelregelkaart” voor dit landgoed. De ideeën van Knarrenhof passen goed in de kernwaarden van de Congregatie. We denken aan duurzame, levensloopbestendige huur- en koopwoningen/appartementen, waarbij zelfstandigheid, maar ook zorg voor elkaar, nabuurschap, belangrijk zijn. Ook de burgemeester zegt het initiatief enorm toe te juichen (Voorschotense krant feb. 2020). Hopelijk wordt in de loop van het jaar duidelijk of het Voorsche Hof ingepast kan worden.

Wij proberen de gesprekken met de gemeente en de raadsleden van Voorschoten te hernieuwen en kunnen daarbij zeker nog wel hulp gebruiken. Ook gaat het zoeken naar andere/meer locaties door, maar die zijn dun gezaaid zoals overal in de randstad.

Wie interesse heeft om mee te denken, kan zich melden via info@knarrenhof.nl.