Voor wie?

Houding

Deelnemers aan het woonleefconcept Knarrenhof verschillen onderling sterk. Toch delen ze 2 eigenschappen: ze zijn actief en sociaal.

We hebben het vaak gevraagd aan zalen met geïnteresseerde mensen. Bijna altijd was meer dan de helft tot 2/3e van de mensen actief als vrijwilliger. Het zijn sociale mensen die in principe snel klaar staan voor anderen. Niet vanuit automatisme, maar omdat ze zelf ook ooit wel geholpen willen worden. Helpen is prima, zolang het maar geen automatisme is. Niemand is vies van een beetje wederkerigheid. Of zoals een van de leden in Zwolle mooi vertelde: “ik plakte al jaren de lekke banden van mijn veel jongere buurvrouw. Maar op een bepaald moment viel me op dat kleine klusjes voor mij altijd bij haar bleven liggen. Toen heb ik maar eens gezegd dat ik haar band zou plakken als mijn gordijnen af waren. Ze kwamen helaas niet af, dat was jammer. Maar het voordeel was dat ik nooit meer een band heb hoeven plakken!””

Daarnaast zijn heel veel leden ook op andere gebieden actief, een groot deel van de geïnteresseerden werkt nog. Dus niets geen geranium- en bridgeclubs in de Knarrenhof, maar mensen die vol kracht en enthousiasme hun 2e of 3e helft willen ingaan.

Deze houding van niet wachten maar samen aanpakken past in Knarrenhof. Want er is heel veel kennis, ervaring en energie onder de deelnemers. Vandaar ook ons logo.

Wij zijn van na de Beatles en de Stones, houden niet van bloemetjesjurken en petten. We wachten ook niet tot iemand ons wellicht helpt, want samen zijn we mans genoeg. We doen net als de man van ons logo. We stropen gewoon de mouwen op: ”kom maar op!”.

Leeftijd

Iedereen denkt bij de naam wellicht aan 80-plussers. Maar dat zijn eerder de fitte uitzonderingen dan de standaard bij ons. De naam Knarrenhof is een Geuzennaam. Van de eerste 65 leden die geïnterviewd zijn voor het project Zwolle was de gemiddelde leeftijd 59,5 jaar. Dat is een stuk jonger dan veel mensen denken.

De verschillen zijn echter groot. Er zijn enkele veertigers bij, maar ook tachtigers. De leeftijden variëren van 43 tot 89 jaar bij de leden. Bij onze geïnteresseerden op plekken waar we nog geen project hebben, en dus ook nog geen mensen op kosten jagen met een lidmaatschap zijn de verschillen nog groter. De jongsten die zich ingeschreven hebben zijn zelfs nog onder de 40. Als organisatie zien wij veel in de voordelen van een ‘meergeneratie’ concept. Maar wij bepalen dat niet, dat is aan de meerderheid van de groep. In principe is het voor zelfstandige mensen tussen de 50 en 113, maar de groep bepaalt de uitzonderingen. Wellicht komt er zelfs ooit ook een familiehof waar opa’s en oma’s met kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen samen wonen.

Maar terug naar Knarrenhof. Door deze spreiding van de leeftijden (50 en ouder) is ook sprake van een robuust sociaal systeem. Als bijvoorbeeld iedereen tussen de 75 en 85 zou zijn in de hof, dan wordt deze groep door de jaren heen steeds kwetsbaarder. Wie maakt dan bijvoorbeeld de dakgoten schoon? En als alles uitbesteed moet worden nemen immers ook de kosten toe. Door de afwisseling van oudere jongeren en jongere ouderen is het systeem sterker. Op moment dat er mensen uitvallen wordt naast persoonlijke talenten ook gekeken naar de leeftijdsopbouw in de hof.

Bij een groot aantal mensen zijn we thuis geweest. Op basis daarvan kunnen we ook zeggen dat sommige zeventigers en de enkele tachtiger bij ons soms fitter zijn dan sommige 60-ers. Oftewel, wat zegt leeftijd nou eigenlijk? Wist u dat de oudste man van Nederland tot rond zijn 100e met de auto over de Peripherique in Parijs reed? Zonder schade?

Laten we het erop houden dat de mensen in de groep allemaal een gezonde dosis woon-, werk- en leefervaring meenemen, waar we als groep gebruik van kunnen maken.

Beroepen

Het aantal beroepen is ook divers, net als de deelnemers zelf. Gelukkig is geen mens hetzelfde, maar hebben ze wel allemaal een hart, 2 luisterende oren en 2 helpende handen. Hier een korte opsomming van de beroepen die men doet of die men deed:

conservatorium-docent, technisch tekenaar, monteur, huisvrouw, hoofd fysiotherapie, verpleegkundigen (kraam-, psychiatrisch, wijk- maar vooral veel (!) ouderenverpleegkundigen), pater-jezuiet, ambtenaar (natuur, volkshuisvesting, administratie, brandweer), sociaal werker, directeur van een ROC, lift-supervisor, kleuterleidster, onderwijzer, boekhouder, belastingdienst, financieel manager, huisvrouw, reclamemaker, verzekeraar, kok en cateraar, psycholoog & loopbaanbegeleider, secretaresse, incassobureau, eigenaar sportzaak, voorman bestrating, tekendocent, hoofd-conciërge, gastouder, postbode, gezinstherapeut, beveiliger, timmervrouw, specialist, vrachtwagenchauffeur, SRV-wagen, handelaar in biezen en riet, winkeleigenaar, cultuurtechnicus, supermarkteigenaar, financiële administratie, etaleur, financieel directeur bij het Ministerie, accountmanager energiebedrijf, dokters-assistent, ontwikkelingshulp en vluchtelingenwerk, directeur ictbedrijf, speciaal onderwijs, werken met gehandicapte kinderen, docenten-coach, uitbater winkel in gevangenis, haptonoom, technisch tekenaar, muziekleraar etc..

Talenten

Veel interessanter, dan in te zoomen op de hulpvraag, is het inventariseren van talenten. Want als we weten welke talenten in het project verzameld zijn, opent dat allerlei mogelijkheden. De eerste 65 leden van het eerste project hadden de volgende talenten in de aanbieding. Ze zijn gerangschikt naar aantal keren genoemd:

Helpen met boodschappen als nodig (62x), voor de ander een potje meekoken als nodig (20x), helpen met wassen als nodig (9x), een luisterend oor (8x), handig met de handen (7x), mensen met de auto ergens naar toe brengen (6x), goed en graag ook voor anderen willen koken (5x), handig met computers (4x), handig met elektronica (2x), handig met auto’s (2x), helpen met de belasting, moeilijke brieven en officiële instanties (3x), samen bewegen, uitstapjes organiseren (3x), oplossend vermogen (3x), oppassen op huisdieren, planten water geven, teken- en schilderles geven, muziekles geven, kennis van kunsthistorica, musea, kennis der natuur, medische kennis, beveiliging, banden plakken, reanimatie etc.

De talenten ontsluiten we voor Knarrenhof. Hierbij geven we er richting aan voor mensen die daar in de hobbyruimte iets mee willen doen.

Hulpvraag

Van de 65 mensen waarmee we een interview hebben gehouden, hebben we ook de hulpbehoefte geinventariseerd. In totaal waren er op dat moment 4 mensen met een hulpvraag. Af en toe een boodschap doen als door ziekte minder fit, af en toe in de auto ergens naar toe brengen. Meer niet. Uiteraard is er misschien wel meer hulpbehoefte dan in zo’n gesprek aan wordt gegeven. Maar bijna iedereen zegt ”nu nog niet”. Bijna iedereen gaat er vanuit dat als je tussen sociale mensen woont en je zelf anderen helpt, dat als het moment gekomen is, de anderen ook voor jou klaar zullen staan.

In het concept gaan we uit van hulp als nodig (ouderwets burgerfatsoen). Zorg verlenen is heel wat anders. Gelukkig zijn er vrij veel mensen met een medische achtergrond, die bij nood ook ‘s nachts nabij kunnen zijn. Uiteraard kan er ook gezamenlijk zorg ingekocht worden. In principe zijn we voor de incidentele hulpvraag, niet voor de zorgvraag.

Gelukkig zijn de woningen zo uitgedacht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Vereniging Eigen Huis schreef zelfs boven een artikel waarin wij als positief voorbeeld werden genoemd: ”Thuiswonen tot je 113e”.