Vlaardingen – Schiedam

Augustus2020

In januari 2020 hebben twee personen uit resp. Vlaardingen en Schiedam  het initiatief genomen via een krantenartikel hun enthousiasme met hun stadsgenoten te delen over een mogelijke, toekomstige knarrenhof in onze regio. Dit had tot gevolg dat binnen een mum van tijd er dertig positieve reacties kwamen uit Schiedam en Vlaardingen. De meesten hebben zich inmiddels ingeschreven bij de landelijk Stichting Knarrenhof. Inmiddels is dit aantal belangstellenden dat bij ons bekend is al tot boven de 60 gestegen gestegen en we gaan er vanuit dat dit anatal blijft stijgen. Zoveel belangstelling in vrij korte tijd sterkt ons alleen maar in de overtuiging dat het concept absoluut leeft in beide gemeenten. We gaan ons dan ook inzetten om ‘onze’  toekomstdroom waar te maken.

Vanuit de eerste aanmeldingen is een initiatiefgroep van 6 personen gevormd.  Als werktitel noemen we ons project: Knarrenhof Waterweg.  Het moet een samenlevingsvorm voor senioren worden, rondom een gemeenschappelijke ruimte, waarbij centraal zullen staan begrippen als: wonen met gelijkgestemden, veel privé, maar ook samen actief en gezond oud worden, waarbij men elkaar helpt waar mogelijk is  (sociale cohesie). We streven naar een evenredige verdeling van (sociale)huur- en koopwoningen.

Ondanks de coronatijd is deze initiatiefgroep nu enkele keren bij elkaar geweest om zaken op een rij te zetten, want er is heel wat werk aan de winkel. Natuurlijk is het meest belangrijke: het vinden en daarna verkrijgen van een geschikte locatie. Dat betekent dat we ons de komende tijd bezig gaan houden met het contacten zoeken en gesprekken voeren met vertegenwoordigers van politiek, woningcorporaties en andere stakeholders.

Inmiddels heeft de initiatiefgroep een bijeenkomst gehad met Sophieke Klaver van de landelijke Stichting Knarrenhof. Haar duidelijke uiteenzetting en adviezen namen we mee terug naar Schiedam/Vlaardingen. Vanuit het onderling overleg heeft de initiatiefgroep een naar ons idee  helder visiestuk geschreven, waarin onze bedoelingen en toekomstidealen voor een knarrenhof duidelijk vermeld staan. Dit visiestuk is vindt u onderaan terug.

Ergens in het najaar hopen we ook een eerste bijeenkomst te houden voor belangstellenden uit onze gemeenten, zodat we nog meer mensen enthousiast kunnen maken voor onze ‘woondroom’ Geïnteresseerd geraakt?  Schrijft u zich dan in bij Stichting Knarrenhof door hier te klikken.

We willen u wel als tip meegeven voor zowel voor Vlaardingen als voor Schiedam in te schrijven, want we kunnen op dit moment echt nog niet zeggen in welke gemeente een mogelijke Knarrenhof zal verrijzen.

De stuurgroep Knarrenhof Waterweg bestaat uit:

 • Dinah Heinsbroek
 • Marianne van Herp
 • Annet van der Vat
 • Loek Snijders
 • Jan Willem van der Marel
 • Gerrit Brinkman

Klik hier voor het Visiestuk initiatiefgroep Knarrenhof Waterweg.

Juli 2020
In het begin van dit jaar namen twee bevriende inwoners uit resp. Schiedam en Vlaardingen het initiatief om via een krantenartikel hun enthousiasme met hun stadsgenoten te delen over een mogelijke, toekomstige Knarrenhof in onze regio.

Dit had tot gevolg dat binnen een mum van tijd er dertig positieve reacties kwamen uit Schiedam en Vlaardingen die zich inmiddels ook hebben ingeschreven. We verwachten dat dit aantal nog flink zal stijgen. In korte tijd zoveel belangstelling sterkt ons alleen maar in de overtuiging dat het concept absoluut leeft in beide gemeenten. We gaan ons dan ook inzetten om ‘onze’  toekomstdroom waar te maken.

Als werktitel noemen we ons project: Knarrenhof Waterweg.  Het moet een samenlevingsvorm voor senioren worden, rondom een gemeenschappelijke ruimte, waarbij centraal zullen staan begrippen als: wonen met gelijkgestemden, veel privé, maar ook samen actief en gezond oud worden, waarbij men elkaar helpt waar mogelijk is  (sociale cohesie). We streven naar een evenredige verdeling van (sociale)huur- en koopwoningen.

Uit de mailwisseling die volgde tussen de initiatiefnemers en de belangstellenden werd een fanatieke stuurgroep geformeerd van 6 personen. Ondanks de coronatijd is deze stuurgroep nu enkele keren bij elkaar geweest om zaken op een rijtje te zetten, want er is heel wat werk aan de winkel. Natuurlijk is het meest belangrijke: het vinden en daarna verkrijgen van een geschikte locatie. Dat betekent dat we ons de komende tijd bezig gaan houden met het contacten zoeken en gesprekken voeren met vertegenwoordigers van politiek, woningcorporaties en andere stakeholders.

Inmiddels heeft de stuurgroep een bijeenkomst gehad met Sophieke Klaver van de landelijke Stichting Knarrenhof. Haar duidelijke uiteenzetting en adviezen namen we mee terug naar Schiedam/Vlaardingen. De stuurgroep is momenteel nog bezig met het formuleren van ene helder visiestuk waarin onze bedoelingen en toekomstidealen voor een knarrenhof duidelijk vermeld staan. Bij de volgende update zullen we dit visiestuk toevoegen. Ergens in het najaar hopen we ook een eerste bijeenkomst te houden voor belangstellenden uit onze gemeenten, zodat we nog meer mensen enthousiast kunnen maken voor onze ‘woondroom’

Geïnteresseerd geraakt?  Schrijft u zich dan in bij Stichting Knarrenhof door hier te klikken. We willen u wel als tip meegeven voor zowel voor Vlaardingen als voor Schiedam in te schrijven, want we kunnen op dit moment echt nog niet zeggen in welke gemeente een mogelijke Knarrenhof zal verrijzen.

De stuurgroep Knarrenhof Waterweg bestaat uit:

 • Dinah Heinsbroek
 • Marianne van Herp
 • Annet van der Vat
 • Loek Snijders
 • Jan Willem van der Marel
 • Gerrit Brinkman