×
search

Vlaardingen – Schiedam – Maassluis

Juni 2022
Met verschillende partijen is overleg en het vinden en definitief vastleggen van een locatie kost veel tijd. We houden u op de hoogte! Zodra er nieuws is dan melden wij dit op deze webpagina.

September 2021: ‘Geduld is en schone zaak’
Toen we in februari 2020 onze plannen voor een toekomstig Knarrenhof-concept in de regio kenbaar maakten wisten we natuurlijk best wel waar we aan begonnen. Dat wil zeggen: we wisten ‘ongevéér’ waar we aan begonnen. Op basis van reeds tot stand gebrachte Knarrenhof concepten begrepen we in ieder geval dat er een behoorlijk lange tijd kan gaan zitten tussen het plan en de uiteindelijke realisatie. We schreven in ons eerste krantenartikel al over 5-8 jaar. Ondanks deze voorspelling kregen we direct al een flink aantal aanmeldingen. Natuurlijk hoopten we dat deze voorzichtige voorspelling wat versneld zou kunnen worden.
Maar we moeten toch constateren dat het allemaal niet zo simpel ligt als we aanvankelijk dachten.
In het begin dachten we nog: “We zoeken een leuke locatie, bespreken dit met de gemeente en we kunnen aan de slag.” Ach ja, was het maar zo simpel.
We zijn nu als trekkersgroep anderhalf jaar en de nodige gesprekken verder (met o.a. gemeente Vlaardingen en woningcorporatie Waterweg Wonen), maar van een mogelijke locatie is vooralsnog nog niets bekend. Wat we wel kunnen zeggen is, dat we ons momenteel vooral focussen op de gemeente Vlaardingen, omdat daar de kansen op een mogelijke knarrenhof het grootst zijn.

U ziet: we geven de moed alleszins op. Zeker niet. De volgende gesprekken staan alweer gepland en we blijven uiteraard optimistisch. Datzelfde optimisme vragen we ook van u, want wie weet kan het ineens weer anders zijn en hebben we uitzicht op een locatie.
Maar ook dàn nog is het geen appeltje-eitje.

Even op een rijtje de volgorde: als uiteindelijk een geschikte locatie gevonden wordt, of mogelijk zelfs meerdere locaties, dan zal er tussen de gemeente , de woningcorporatie en stichting Knarrenhof een intentieverklaring getekend worden. In die intentieverklaring staat feitelijk dat genoemde partijen gaan proberen om op die locatie op basis van een bepaald tijdpad een knarrenhof te realiseren. Er komen tekeningen, gesprekken (véle gesprekken), mogelijk dient er eerste gesloopt te worden, en dan ….. als alle neuzen dezelfde kant opwijzen, kan er wellicht gebouwd gaan worden. Maar wat die bouwfase betreft: dan zijn we echt alweer jaren verder.
Waren we alvast maar in de fase van het vinden van een of meerdere mogelijke locaties en de daaruit volgende intentieverklaring. Maar ook zover zijn we nu nog niet.

Beste mogelijke toekomstige bewoners: wat wij slechts van kunnen vragen op dit moment is dus geduld. We beloven en garanderen niets, maar we doen er als stuurgroep echts alles aan om druk op de ketel te houden en hopen dat we bij de volgende update iets meer te kunnen meedelen in de richting van een toekomstige knarrenhof in onze regio.

April 2021
Lees hier een update vanuit de stuurgroep Knarrenhof Waterweg.

November 2020
De eerste nieuwsbrief is gepubliceerd! Lees hem hier.

Oktober 2020
In januari 2020 hebben twee personen uit resp. Vlaardingen en Schiedam het initiatief genomen via een krantenartikel hun enthousiasme met hun stadsgenoten te delen over een mogelijk toekomstige Knarrenhof in onze regio (aanvankelijk Vlaardingen en Schiedam, maar intussen uitgebreid met Maassluis). Dit had tot gevolg dat er binnen een mum van tijd dertig positieve reacties binnen kwamen. De meesten hebben zich inmiddels ingeschreven bij de landelijke Stichting Knarrenhof. Inmiddels is het aantal belangstellenden dat bij ons bekend is al tot ca. 85 gestegen gestegen (25 koppels en 35 alleenstaanden) en we gaan er vanuit dat dit aantal blijft stijgen. Zoveel belangstelling in vrij korte tijd sterkt ons alleen maar in de overtuiging dat het concept absoluut leeft in onze regiogemeenten. We willen ons dan ook inzetten ‘onze’ toekomstdroom waar te maken.

Vanuit de eerste aanmeldingen is een stuurgroep van 6 personen gevormd. Als werktitel noemen we ons project: ‘Knarrenhof Waterweg’. Het moet een samenlevingsvorm voor senioren worden, rondom een gemeenschappelijke ruimte, waarbij centraal zullen staan begrippen als: wonen met gelijkgestemden, veel privé, maar ook samen actief en gezond oud worden, waarbij men elkaar helpt waar mogelijk is (sociale cohesie). We streven naar een hof met max. 30 woningen in een evenredige verdeling van (sociale)huur- en koopwoningen.

De stuurgroep is enkele keren bij elkaar geweest (door coronamaatregelen soms op creatieve wijze) om zaken op een rij te zetten, want er is heel wat werk aan de winkel. Natuurlijk is het meest belangrijke: het vinden en daarna verkrijgen van een geschikte locatie. Dat betekent dat we ons de komende tijd bezig gaan houden met het contacten zoeken en gesprekken voeren met vertegenwoordigers van gemeente, politiek, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Ook hebben we een bijeenkomst gehad met Sophieke Klaver, procesregelaar van de landelijke Stichting Knarrenhof. Haar duidelijke uiteenzetting en adviezen namen we mee terug naar huis. Vanuit het onderling overleg heeft de initiatiefgroep een naar ons idee helder visiestuk geschreven, waarin onze bedoelingen en toekomstidealen voor een Knarrenhof duidelijk vermeld staan. Dit visiestuk is vindt u onderaan terug.

In 2021 hopen we ook een eerste bijeenkomst te houden voor belangstellenden uit onze drie gemeenten, zodat we nog meer mensen enthousiast kunnen maken voor onze ‘woondroom’.

Geïnteresseerd geraakt? Schrijft u zich dan in bij Stichting Knarrenhof via de volgende link: https://knarrenhof.nl/inschrijven/

We willen u wel als tip meegeven voor meer dan één gemeente in te schrijven, want we kunnen op dit moment echt nog niet zeggen in welke gemeente een mogelijke Knarrenhof zal verrijzen. Daar u zich voor maximaal drie gemeenten kunt inschrijven, kunt u zich dus eventueel aanmelden voor zowel Vlaardingen, als voor Schiedam, als voor Maassluis.

De stuurgroep Knarrenhof Waterweg bestaat uit:

  • Dinah Heinsbroek
  • Marianne van Herp
  • Annet van der Vat
  • Loek Snijders
  • Jan Willem van der Marel
  • Gerrit Brinkman

Klik hier voor het Visiestuk initiatiefgroep Knarrenhof Waterweg.