Vijfherenlanden

September 2019
In de gemeente Vijfheerenlanden zijn we op initiatief van Piet Beumer in 2017 gestart met een project om een woongroep voor ouderen te realiseren in de plaats Leerdam. Ons motto is: “samen zorgen voor duurzame zelfstandigheid”. We hebben een projectgroep opgericht en met de toenmalige wethouder van de gemeente Leerdam overlegd over de mogelijkheden. De wethouder was een groot voorstander van dit burgerinitiatief en heeft ons alle mogelijke medewerking verleend. Na het maken van een plan van aanpak waarin zowel het zoeken naar een locatie als het werven van toekomstige bewoners zijn uitgewerkt werd het tijd om naar professionele ondersteuning te zoeken en hebben we contact gezocht met de Knarrenhof en ons initiatief daar aangemeld. Leerdam is sedert 1 januari 2019 onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden en dat betekent dat onze inspanningen nu door deze gemeente worden ondersteund en dat het overleg met deze gemeente plaats vindt. Ook de gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt ons initiatief. Op dit moment zijn we onder regie van de Knarrenhof in onderhandeling met de gemeente over een concrete locatie in de plaats Leerdam. Dit is een spannende tijd voor ons en we hopen over niet al te lange tijd verder te kunnen met de planontwikkeling voor deze locatie. Onze initiatiefgroep bestaat uit 6 personen die allemaal een binding hebben met Leerdam en dit project graag willen realiseren. Er hebben zich al heel wat belangstellenden gemeld maar nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden door hier te klikken.