Vijfheerenlanden

Update september 2020 – Geen informatieavond Vijfheerenlanden 8 oktober 2020
Begin september stond in het artikel in Het Kontakt informatie dat u zich kon aanmelden voor de Knarrenhof informatieavond op 8 oktober. U heeft zich aangemeld voor deze avond. Deze avond gaat helaas niet door. De initiatiefgroep Spes Bona en het Knarrenhofteam hebben dit door de forse groei van Corona besmettingen in de regio besloten.

Hoe nu verder
Wij gaan, als het coronavirus minder wordt, opnieuw een Knarrenhof informatieavond organiseren. Deze avond zal dan toegankelijk zijn voor mensen die staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof Vijfheerenlanden. Vanwege de Corona-maatregelen en ook de privacyregels kunnen wij alleen uitnodigingen sturen aan mensen die staan ingeschreven in ons systeem en akkoord zijn dat wij hen benaderen.

Het inschrijven kost eenmalige € 15 via  https://knarrenhof.nl/inschrijven/.

Op de informatieavond wordt toegelicht hoe de werkwijze van Knarrenhof is: eerst de mensen, dan de wensen en pas daarna de stenen. Samen met de toekomstige bewoners doorlopen we het ontwikkeltraject. Knarrenhof begeleidt dit proces. Het doel is het creëren van een woongemeenschap, waar burenhulp normaal is, privacy belangrijk blijft, men zich samen verantwoordelijk voelt voor het hof en met een gerust gevoel oud kan worden.

Inschrijven bij Knarrenhof voor de gemeente Vijfheerenlanden is belangrijk als u echt belangstelling heeft voor wonen in deze hof. Op volgorde van inschrijving gaan wij in gesprek met belangstellenden voor een woning in het hof. Op onze website onder het blokje Hoe? en Wat? kunt u meer over onze werkwijze lezen.

U ontvangt, zodra de avond georganiseerd kan worden, van ons een uitnodigingsmail voor de informatieavond en een aantal corona-gerelateerde vragen. Wanneer de avond komt is nog onbekend.

Met vriendelijk groet,

Het Knarrenhofteam

Augustus 2020
In Leerdam heeft de enthousiaste trekkersgroep van de Knarrenhof niet stilgezeten. Er is inmiddels een locatie gevonden. Dit is een locatie waar in het verleden een school (De Wilgenhoek) was gevestigd. Deze locatie ligt naast een parkje op 10 minuten lopen van het centrum en dichtbij het station van Leerdam. Een unieke locatie dus waar we denken aan het vestigen van een appartementencomplex met 20 tot 24 appartementen en eventueel wat grondgebonden woningen. We streven naar een goede mix van huur en koop. In 2021 komt deze locatie beschikbaar. Met de gemeente Vijfheerenlanden (waar Leerdam onderdeel van uitmaakt) wordt momenteel onderhandeld over de prijs. De gemeente staat positief tegenover het project en als de onderhandelingen slagen hopen we dat alle procedures inclusief een bestemmingswijziging snel worden doorlopen zodat er in 2022 een Knarrenhof staat. Als trekkersgroep zijn we druk bezig om ons initiatief binnen de regio meer bekendheid te geven door artikelen in lokale en regionale kranten en publieke websites. Op 8 oktober hopen we, afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van de corona pandemie, een informatieavond te kunnen organiseren.

September 2019
In de gemeente Vijfheerenlanden zijn we op initiatief van Piet Beumer in 2017 gestart met een project om een woongroep voor ouderen te realiseren in de plaats Leerdam. Ons motto is: “samen zorgen voor duurzame zelfstandigheid”. We hebben een projectgroep opgericht en met de toenmalige wethouder van de gemeente Leerdam overlegd over de mogelijkheden. De wethouder was een groot voorstander van dit burgerinitiatief en heeft ons alle mogelijke medewerking verleend. Na het maken van een plan van aanpak waarin zowel het zoeken naar een locatie als het werven van toekomstige bewoners zijn uitgewerkt werd het tijd om naar professionele ondersteuning te zoeken en hebben we contact gezocht met de Knarrenhof en ons initiatief daar aangemeld. Leerdam is sedert 1 januari 2019 onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden en dat betekent dat onze inspanningen nu door deze gemeente worden ondersteund en dat het overleg met deze gemeente plaats vindt. Ook de gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt ons initiatief. Op dit moment zijn we onder regie van de Knarrenhof in onderhandeling met de gemeente over een concrete locatie in de plaats Leerdam. Dit is een spannende tijd voor ons en we hopen over niet al te lange tijd verder te kunnen met de planontwikkeling voor deze locatie. Onze initiatiefgroep bestaat uit 6 personen die allemaal een binding hebben met Leerdam en dit project graag willen realiseren. Er hebben zich al heel wat belangstellenden gemeld maar nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden door hier te klikken.

September 2020 – Informatieavond Vijfherenlanden 8 oktober 2020
Begin september stond in het artikel in Het Kontakt dat u ons een mail kan schrijven om zich aan te melden voor de informatieavond op 8 oktober. Helaas kunt u zich niet op deze manier inschrijven voor de avond of voor Knarrenhof. De aanmeldingsprocedure wordt hieronder weergegeven.

Aanmelden Knarrenhof informatieavond gemeente Vijfherenlanden 8 oktober 2020
De Knarrenhof informatieavond op donderdag 8 oktober is alleen toegankelijk voor mensen die staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof. In Het Kontakt stond dat geïnteresseerden zich konden inschrijven via een mail. Dit is helaas niet mogelijk. De Corona-maatregelen en de privacy-regels maken het noodzakelijk alleen uitnodigingen te sturen aan mensen die staan ingeschreven in ons systeem en akkoord zijn dat wij hen benaderen. Onze excuses voor de verkeerde berichtgeving.

Het inschrijven kost eenmalige € 15 via https://knarrenhof.nl/inschrijven/ . U ontvangt eind september een mail met de uitnodiging en het adres voor de avond en een aantal vragen. Helaas krijgen alleen mensen die op deze manier zijn aangemeld 8 oktober toegang.

Tijdens de informatieavond is er een livestream-verbinding voor mensen die wel interesse hebben, maar niet staan ingeschreven bij stichting Knarrenhof. Deze livestream-verbinding staat op 8 oktober rond de starttijd van de avond gereed op de volgende website: https://knarrenhof.nl/vijfheerenlanden/ . Enige tijd na 8 oktober zal een samenvattend filmpje hier te vinden zijn, zodat u nog een keer rustig de avond kunt bekijken.

Op de informatieavond wordt toegelicht hoe de werkwijze van Knarrenhof is: eerst de mensen, dan de wensen en pas daarna de stenen. Samen met de toekomstige bewoners doorlopen we het ontwikkeltraject. Knarrenhof begeleidt dit proces. Het doel is het creëren van een woongemeenschap, waar burenhulp normaal is, privacy belangrijk blijft, men zich samen verantwoordelijk voelt voor het hof en met een gerust gevoel oud kan worden. Door de komende 3 jaar mee te denken in het ontwikkeltraject kent u alle buren, worden wensen meegenomen en is verhuizen een stap om naar uit te kijken.

Inschrijven voor de gemeente Vijfherenlanden is, als u echt belangstelling heeft, dan ook belangrijk. Onze werkwijze is dat wij op volgorde van inschrijving in gesprek gaan met belangstellenden voor een woning in het hof. Op onze website onder het blokje Hoe? en Wat? kunt u meer over onze werkwijze lezen.

Met vriendelijk groet,

Het Knarrenhofteam

Augustus 2020
In Leerdam heeft de enthousiaste trekkersgroep van de Knarrenhof niet stilgezeten. Er is inmiddels een locatie gevonden. Dit is een locatie waar in het verleden een school (De Wilgenhoek) was gevestigd. Deze locatie ligt naast een parkje op 10 minuten lopen van het centrum en dichtbij het station van Leerdam. Een unieke locatie dus waar we denken aan het vestigen van een appartementencomplex met 20 tot 24 appartementen en eventueel wat grondgebonden woningen. We streven naar een goede mix van huur en koop. In 2021 komt deze locatie beschikbaar. Met de gemeente Vijfheerenlanden (waar Leerdam onderdeel van uitmaakt) wordt momenteel onderhandeld over de prijs. De gemeente staat positief tegenover het project en als de onderhandelingen slagen hopen we dat alle procedures inclusief een bestemmingswijziging snel worden doorlopen zodat er in 2022 een Knarrenhof staat. Als trekkersgroep zijn we druk bezig om ons initiatief binnen de regio meer bekendheid te geven door artikelen in lokale en regionale kranten en publieke websites. Op 8 oktober hopen we, afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van de corona pandemie, een informatieavond te kunnen organiseren.

September 2019
In de gemeente Vijfheerenlanden zijn we op initiatief van Piet Beumer in 2017 gestart met een project om een woongroep voor ouderen te realiseren in de plaats Leerdam. Ons motto is: “samen zorgen voor duurzame zelfstandigheid”. We hebben een projectgroep opgericht en met de toenmalige wethouder van de gemeente Leerdam overlegd over de mogelijkheden. De wethouder was een groot voorstander van dit burgerinitiatief en heeft ons alle mogelijke medewerking verleend. Na het maken van een plan van aanpak waarin zowel het zoeken naar een locatie als het werven van toekomstige bewoners zijn uitgewerkt werd het tijd om naar professionele ondersteuning te zoeken en hebben we contact gezocht met de Knarrenhof en ons initiatief daar aangemeld. Leerdam is sedert 1 januari 2019 onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden en dat betekent dat onze inspanningen nu door deze gemeente worden ondersteund en dat het overleg met deze gemeente plaats vindt. Ook de gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt ons initiatief. Op dit moment zijn we onder regie van de Knarrenhof in onderhandeling met de gemeente over een concrete locatie in de plaats Leerdam. Dit is een spannende tijd voor ons en we hopen over niet al te lange tijd verder te kunnen met de planontwikkeling voor deze locatie. Onze initiatiefgroep bestaat uit 6 personen die allemaal een binding hebben met Leerdam en dit project graag willen realiseren. Er hebben zich al heel wat belangstellenden gemeld maar nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden door hier te klikken.