×
search

Utrecht

Hof van Utrecht

Helaas geen cohenlaan.. We kregen net de mail binnen dat we niet door zijn naar de laatste rond, Jammer! We hebben de vraag nog uitstaan naar het waarom. Hopelijk is er dit keer wel een CPO-organisatie geselecteerd, want ook ontwikkelaars mochten mee doen…

We hebben ruim voldoende belangstellenden voor een bod op de Cohenlaan. Wat wil je ook met al ruim 700 geinteresseerden voor ons concept en onze CPO-aanpak in de Doms-stad. Omdat dit een tender is van de gemeente Utrecht (waar misschien wel 40 partijen aan mee doen ook niet CPO…) hebben we dus niet bijster veel kans. Maar niet geschoten altijd mis, 2,5% kans is ook een kans. De wethouders gaven wel aan dat grondgebonden hofjes niet realistisch zijn in verband met het door de gemeente vereiste minimum-grondbod. Dat kunnen we beamen, want bij die grondprijs komt dat neer op Hofjeswoningen vanaf € 399.000 en dat kan alleen de bisschop betalen.

Dus doen het wet anders. De mensen die geinteresseerd zijn en zich eerder via ondestaand linkke hebben aangemeld zullen onze indieningsstukken thuiskrijgen. Gewoon transparant. Want als we ontwikkelaars zijn dan wel zachtgoedontwikkelaars. Bij ons gaan de mensen boven de stenen. Wordt vervolgd!

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.

Er is ook een 2e mogelijke locatie aangedragen. Deze zijn we nu aan het bestuderen. het helpt ons erg als we een aantal Utrechtenaren hebben die hun denkkracht, netwerk, en schouders hieronder willen zetten. Wij kunnen als Landelijke Stichting alleen maar presteren als er lokale energie wordt aangeboden. Dan gaan we samen aan deze kar trekken. De eerste ideeen voor de aanbesteding van de locatie Cohenlaan zijn bedacht. Nu wordt een en ander uitgeschetst. Omdat er in de aanbestedingsstukken weinig meer stond over CPO is contact gezocht met wethouder Paulus Jansen. Wat zeer uitzonderlijk – en sportief is! – is dat deze binnen 1 dag zelf terugbelde. In ons gesprek benadrukte hij dat nadrukkelijk de Cohenlaan wel voor CPO bedoeld is. De wethouder werd nieuwschiering naar ons concept Knarrenhof en vroeg of we deze aan hem en 2 collega-wethouders willen presenteren. Uiteraard doen we dat! We zijn er zeer verguld mee dat de bestuurders in Utrecht het biezondere van onze aanpak herkennen. Het grote aantal geinteresseerden in ons concept in Utrecht zal daar ook zeker een rol in spelen.

Ouder Nieuws

-Januari 2017: Er zijn ondertussen ruim 700 geïnteresseerden voor ons concept en onze CPO- aanpak in de Domstad. Helaas zijn we niet door voor het bod op de Cohenlaan.

– Er is een tweede mogelijke locatie aangedragen. Verder zijn de eerste ideeën voor de aanbesteding van de locatie aan de Coheenlaan geschetst. Aan drie wethouders is het concept van de Knarrenhof gepresenteerd.

– Zomer 2016: We hebben ons aangemeld voor de CPO- aanbesteding Cohenlaan.

-April 2016: De Hof van Utrecht is opgericht. Ruim 300 geïnteresseerden hebben zich hiervoor opgegeven.