Uden

April 2020

Actieprogramma Provincie Brabant over Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw steun in de rug voor “Hof van Uden”!
De Provincie Noord-Brabant heeft het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw opgesteld. Hiervoor is een statenmededeling en persbericht gepubliceerd.

  • Klik hier voor de statenmededeling
  • Klik hier voor het persbericht

Als u meer informatie wil ontvangen van onze lokale trekkers mail dan naar info@knarrenhof.nl en dan brengen wij u met hen in contact.

Februari 2020
Wij als initiatiefgroep hebben ons de afgelopen periode ingezet door deel te nemen aan de inspraakactiviteit van de Udense burgers in het Ambitiedocument Woonvisie. Daarnaast is er een alliantie gesloten tussen de Wooncorporatie Area, Stichting Knarrenhof, de gemeente Uden en de “Hof van Uden”. Hiermee hopen wij weer een belangrijke stap gezet te hebben. Voor een uitgebreid verslag klikt u hier.

Mei 2019
We zijn nog steeds zeer actief om voor de 200 mensen die ingeschreven een Knarrenhof te realiseren. Vol enthousiasme hebben wij de laatste maanden de politiek benaderd in Uden. Dit is niet altijd makkelijk geweest, maar het is de Trekkersgroep gelukt met bijna alle politieke partijen een afspraak te maken en in gesprek te gaan. Daarnaast staat Area Woningcorporatie achter Hof van Uden. Zodra er grond beschikbaar is willen ze meebouwen aan de sociale woningen voor een Hof van Uden. We blijven dus bezig!

Update maart 2018
Afgelopen jaar zijn wij met de gemeente in gesprek geweest over de locatie Politiebureau/ Brandweerkazerne in het centrum van de stad. De planontwikkeling voor deze plek is voorlopig uitgesteld. De gemeente wil voor deze locatie geen gehaast besluit nemen en kiest voor een integrale ontwikkeling waarbij ook de ernaast gelegen scholen worden meegenomen.

Wij blijven natuurlijk kansen zien om op deze plek een hof te realiseren. Waarschijnlijk geen hof in één bouwlaag, maar een plek met meerdere bouwlagen. Meer passend bij de stad en het centrum van Uden. Duidelijk is in ieder geval dat de ontwikkeling voor deze centrumplek meer tijd zal kosten.

De trekkersgroep Knarrenhof Uden gaat samen met onze nieuwe projectregelaar in Uden, Sophieke Klaver, onderzoeken of we in een aantal wijken rondom het centrum locaties kunnen vinden die wel potentie hebben voor de korte termijn. De trekkersgroep heeft afgelopen jaar diverse locaties bekeken en uitgezocht wie de eigenaar is. De volgende stap is om te gaan praten met eigenaren, de gemeente en mogelijke andere stakeholders. Ook dit traject kost tijd.

Ondertussen zitten we niet stil. In het voorjaar zijn er twee verschillende activiteiten om “Open Dagen” van woongroepen in de omgeving te bezoeken en daar mee inspiratie op te doen. Het plan is om dit samen met andere inschrijvers bij Knarrenhof Uden te doen, zodat we elkaar beter leren kennen en kunnen napraten over wat we daar horen en zien. Meer informatie en achtergrond staat in onze nieuwsbrief van maart: [KLIK HIER]

Een aantal leden van de trekkersgroep zijn gestopt en we zoeken nieuwe vrijwilligers om dit traject te ondersteunen. Gelukkig zijn er geïnteresseerden. Heb je ook belangstelling om mee te doen dan kan je je aanmelden bij info@knarrenhof.nl met de vermelding: interesse trekkersgroep Knarrenhof Uden. Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Inschrijven‘.

Update januari 2018
Enige ontwikkelingen in Uden:

Ten eerste info over de locatie Brandweer/Politie: de gemeente heeft laten weten dat de marktuitvraag ‘Gebiedsperspectief Leeuweriksweg’ wat langer op zich laat wachten. Dus zullen we nu ook andere locaties in Uden onder de loep gaan nemen.

Feit is dat net als overal in Nederland er wel al snel wat mogelijke locaties worden aangegeven, maar dat het daadwerkelijk aanbieden van een locatie altijd veel tijd kost. Alle ideeën van geïnteresseerden oer vrijkomende scholen, sportterreinen, instellingen, kerken e.d. zijn dan ook ZEER welkom.
 Deze kunt u mailen naar locaties@knarrenhof.nl. Alvast bedankt!

In Uden zijn er nu 195 huishoudens aangesloten bij Knarrenhof. We zijn uit deze groep mensen op zoek naar k(n)artrekkers voor Knarrenhof Uden. Mensen die dermate enthousiast zijn en die willen helpen. We hebben mensen nodig met teamgeest en flexibiliteit. De kerntaak van de trekkers in Uden is om enerzijds het proces en de communicatie naar de deelnemers te organiseren, en anderzijds dat één iemand vanuit de trekkers het contact met Knarrenhof onderhoudt.
 Dus hierbij onze oproep voor aanvulling van de ‘groep’ Knarrenhof Uden. Dit kunt u doorgeven aan info@knarrenhof.nl

Wie van jullie vindt ons concept ook veel te mooi (heeft u het winterwonderland filmpje van Knarrenhof Zwolle op onze Knarrenhof Facebookpagina gezien?), om het te laten verwateren? We hopen op uw aanmeldingen!

Het is namelijk zo dat wij ons vol willen blijven inzetten in Uden. De behoefte is groot en de woningcorporatie is enthousiast waardoor het mogelijk is om zowel koop- als huurwoningen te realiseren. Dus alle reden om vol door gegaan met de nodige activiteiten. De ontwikkeling van CPO-locaties vergen nu eenmaal een lange adem.

Ouder nieuws
Persbericht:

Daverend succes informatieavond Knarrenhof.

Met 150 senioren zaten ze in de PUL, waar ze vaak sinds ze een tiener waren, zich niet meer hadden vertoond. Nu ging het over hun toekomst als senior. ze wachten niet af totdat er hen iets overkomt, maar ze willen de regie in eigen hand nemen en duurzame, gelijkvloerse woningen bouwen bij elkaar met de afspraak van naoberschap, het liefst in een HOF. Er werd diep op de materie ingegaan bv hoe gaat het als je je huis daar moet verkopen? De senioren liepen ook vooral warm voor de vrijkomende locatie politiebureau/ brandweerkazerne en velen konden zich geen betere bestemming voor Uden voorstellen dan een Knarrenhof of meerdere hofjes (of eventueel meer verdiepingen)op dat terrein. Temeer daar het aantal senioren over 15-20 jaar de helft van de Udense bevolking uit 65+ers zal bestaan. Een aantal aanwezigen heeft zich opgegeven om bovenstaand ideaal te helpen verwezenlijken en gaat er mee aan de slag.

Zie hieronder een foto een foto van Ines Hoying en Rietje Methorst.