×
search

Uden Landerd (Maashorst)

September 2023
Het heeft even geduurd maar er is goed nieuws! Op maandag 4 september wordt door Ontwikkelbedrijf Onz’Hof  BV (onderdeel van Stichting de Knarrenhof) ,Thema Vastgoedontwikkeling  BV  (ontwikkelaar voor Vierdewijk) en Stichting Area Wonen met de gemeente Maashorst een intentieovereenkomst getekend voor het project Hof van Maashorst.

Het project gaat om ca 40-45  woningen voor senioren, jongeren en starters op de woningmarkt. Ongeveer ca. 20 woningen zijn sociale huur. Het hof wordt gebouwd op een perceel in Uden-Noord ten oosten van het Bernhoven Ziekenhuis. Een mooie plek, vlakbij zorgvoorzieningen, uitvalswegen, openbaar vervoer, de natuur en op 10 minuten fietsen van het centrum.

De jongeren zijn verenigd in Vierde wijk. De trekkersgroep senioren is de initiatiefgroep Natuurlijk Samen Wonen van Knarrenhof. Wij hebben in februari 2022 een ontmoeting gehad met een delegatie van de jongeren en kijken uit naar een hernieuwde kennismaking om met hen  het Hof van Maashorst samen vorm te geven. Wij zijn enthousiast en samen onderschrijven wij het duurzame karakter van het project.

Komende maanden wordt gewerkt aan het gezamenlijke programma van eisen voor het woningbouwproject, de verkaveling en eerste schetsen en worden de financiële kaders getoetst.

Tijdens dit onderzoekstraject worden woonwensen enquêtes gehouden bij de mensen die staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof (senioren) of zich aangemeld hebben bij VierdeWijk (jongeren). Onderdeel van dit traject zal ook een informatiebijeenkomst zijn voor alle deelnemers die geïnteresseerd zijn om hier te wonen.

Wij gaan door ! Een prachtig project voor jong en senior en voor en door de mensen uit Uden!

Februari 2023
Het geduld bij de trekkersgroep Uden en de groep Vier-de-Wijk is behoorlijk op de proef gesteld. Wanneer komt er een nieuwe stap, heeft de het college Maashorst al een besluit genomen en hoe staan het met de plannen? Tijd voor een update.

Knarrenhof begeleidt het traject voor de trekkersgroep Uden om te komen tot het jong en oud hof in kavel 4  in Uden-Noord. Wij doen dit samen met Thema Vastgoedontwikkeling die de trekkersgroep van Vier-de-Wijk begeleidt en woningcorporatie Area.

Via deze website geven wij af en toe een update. Soms verloopt het proces traag omdat er een hobbel genomen moet worden. Dan staan er minder vaak updates. Dit betekent niet dat we stilstaan.  De samenwerking tussen bovengenoemde partijen en de gemeente is goed. Het hof maakt echter onderdeel uit van een brede ontwikkeling in Uden-Noord. Deze trajecten lopen niet gelijk, waardoor vertraging voor de gehele ontwikkeling ontstaat.

De verwachting voor 2023 is dat de hobbels genomen worden en dat we kunnen starten met het uitwerken van de stedenbouwkundige plannen. Wanneer dit precies start weten wij nog niet. De vlag gaat echter uit als de hobbel genomen is.  Stap voor stap gaan we vooruit!

April 2022
Deze update geeft aan de ene kant hoop, maar vraagt ook veel geduld van alle geïnteresseerden voor het Knarrenhof Uden initiatief.
Stichting Knarrenhof is samen met Vier-de-Wijk en de woningcorporatie Area nog steeds in gesprek met de gemeente over een gezamenlijk project voor een jong en oud hof in Uden.
Op dit moment is vooral de gemeente hard aan het werk om beleidsstukken voor besluitvorming en voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging van Kamer 4 op te starten.
Uiteindelijk zal daar ook een definitief besluit van het college komen over de kansen voor het jong en oud Hof in de gemeente Maashorst.
Wij verwachten pas na de zomer 2022 meer inzicht te hebben in de stand van zaken en de haalbaarheid van onze plannen.
Wij zijn echter positief en gaan door met het samenwerkingsproces tussen Knarrenhof Uden en Vier-de-Wijk.
De initiatiefgroep Knarrenhof Uden heeft in ieder geval alvast de initiatiefgroep Vier-de-Wijk ontmoet.

Een mooie start om elkaar een beetje beter te leren kennen.

Oktober 2021
De ontwikkelingen rondom een locatie in het gebied Park Maashorst zijn nog in volle gang. De afgelopen weken hebben wij, Hof van Uden/Natuurlijk Samen Wonen, gesprekken gevoerd met Vier-de-wijk deelnemers en de gemeente. Hoe gaan we samenwerken, welk kavel is beschikbaar, hoe kunnen we een jong met oud hof op dit kavel realiseren, hoe past dit in de beeldkwaliteitsvise van de gemeente enz. enz. Het positieve nieuws is dat de samenwerking goed loopt. Iedereen wil hetzelfde.
Wij hopen dit jaar met resultaat te kunnen komen welke keuzes er zijn voor alle deelnemers: jong en oud. Hoe gaan we in de hofjes wonen, waar zien we de meerwaarde om samen te werken en waar is er een bewuste keuze om eigen ruimte te hebben. Een traject waar we samen met de deelnemers in gaan investeren.
Stap voor stap gaan we doorrrr!

September 2021
Zoals eerder is aangegeven zijn wij derde geworden in de prijsvraag voor kavel 4 in de woonwijk Park Maashorst.
Inmiddels heeft er overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemers van het plan  “Vier de wijk” , die tweede zijn geworden, en de woningcorporatie Area om met hen tot een gezamenlijk plan voor jong en oud  te komen op een van de overige delen van kavel 4.
De gemeente staat hier in principe niet onwelwillend tegenover en is doende een aangepast ruimtelijk kader op te stellen.
Dit zal half september bekend worden.
Zodra dit kader bekend is, zal er nader overleg plaatsvinden binnen bovengenoemde partijen en zal bezien worden in hoeverre het mogelijk is om binnen dit nieuwe ruimtelijk kader een gezamenlijk plan in te dienen.
Wij blijven derhalve  hoopvol en zullen zodra er meer bekend is u op de hoogte brengen van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Juni 2021
Er is nieuws over de prijsvraag: helaas geen champagne.
Wij zijn derde geworden in de prijsvraag voor kavel 4 in de woonwijk Park Maashorst. De winnaar, 3 families, hebben een plan gemaakt voor 6 meergeneratie woningen op het terrein van 4.500 m2. Klik hier voor meer informatie. Het is een plan met een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid, maar ook een plan voor de doelgroep met meer financiële draagkracht.
Daarover zijn wij zeer teleurgesteld. Het grootste deel van de woonwijk Park Maashorst op Uden-Noord is gevuld met dure, vrijstaande villa’s. De hoop en verwachting was dat juist de doelgroep met minder financiële draagkracht ook de kans zou krijgen om in deze woonwijk te wonen.
Ons plan was gericht op senioren in het sociale huur segment (i.s.m. Area) en vrij sector koop in het betaalbare segment. Om dit financieel haalbaar te maken zijn natuurlijk meer woningen nodig om de grondprijs van € 1,28 miljoen euro (ex. BTW) te kunnen betalen. De woningen zijn ook meer gestandaardiseerd om het project financieel haalbaar te maken. De kracht in het concept zit vooral in het vormen van een duurzame community, de liefde voor de natuur, de wens samen activiteiten te ondernemen en open te staan voor de omgeving. De gezamenlijk hoftuin en het hofhuis zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Samen verantwoordelijk zijn voor het hof en wonen met fijne buren.
Ons plan was nog niet uitgewerkt, want het ontwerptraject doe je samen met de mensen. Hieraan wordt pas begonnen als er zekerheid is over de locatie. Voor de gemeente waren onze eerste ideeën, gebaseerd op jullie woonwensen en de uitgangspunten van Knarrenhof, onvoldoende om te winnen.
Hieronder een impressie wat volgens ons op het terrein mogelijk was: 22 woningen rondom het hofhuis en een gezamenlijke tuin.
Onze Blue zone: Met fijne buren werken in de moestuin, wandelen/fietsen in de omgeving, een goed glas wijn drinken of een kaartje leggen in het hofhuis. We bundelen onze krachten en worden samen vitaal, gezond en gelukkig ouder.

Mei 2021
We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst op 1 mei op locatie met een prachtige opkomst van ca. 30 gegadigden voor een woonhof.
Op dinsdag 25 mei houden wij onze presentatie voor de jury van de prijsvraag. Zoals u bekend liggen wij in concurrentie met zes andere kandidaat initiatieven. Wij hopen vurig op een goede afloop.
Zodra er nieuws is dan delen wij dat met u via deze webpagina.

De Trekkersgroep Hof van Uden houdt ook de ontwikkelingen op de locatie Leeuweriksweg nauwlettend in de gaten. 27 mei is de sluitingsdatum voor de aanmelding van de Projectontwikkelaars. Daarna zal de gemeente een shortlist van potentiële ontwikkelaars selecteren. Deze ontwikkelaars mogen met een voorstel komen voor deze locatie in het centrum. Hof van Uden zal zelf niet meedoen met deze selectieronde voor ontwikkelaars (wij zijn geen ontwikkelaar en kunnen daarmee niet met hen concurreren). Een Hof van Uden is op de centrumlocatie Leeuweriksweg alleen mogelijk als een ontwikkelaar wil samenwerken met ons en open staat voor onze werkwijze (CPO) en doelgroep (betaalbaar). De hoge grondprijs in het centrum zal hier een knelpunt zijn om betaalbaar te bouwen.

April 2021
De werkgroep Natuurlijk Samen Wonen Park Maashorst is volop bezig de stukken bijeen te krijgen voor de prijsvraag Park Maashorst. 13 Mei is de sluitingsdatum en zal het planidee en het aanvraagformulier klaar moeten zijn. De enquête antwoorden nemen wij mee in het uitwerken van het plannen.

Zaterdag 1 mei om 11 uur heeft de trekkersgroep/werkgroep Uden op de locatie een bijeenkomst georganiseerd. Kom ook langs. Neem uw eigen koffie/thee/mondkapje mee.

Locatie:
Ontmoetingsplek: Kindcentrum Het Groene Huis 
Adres: Annaboulevard 4, 5406 PZ Uden

Elkaar leren kennen is een belangrijk onderdeel van het traject om een woonhof te realiseren. Weten wie uw toekomstige buurman en vrouw wordt. Leuk om elkaar en de locatie te zien. Ook als u twijfelt!

Maart 2021
De gemeente Uden wil ruimte bieden aan nieuwe woonvormen. Nieuwe woonvormen zijn woongemeenschappen zoals bijvoorbeeld Knarrenhof. Een project van, voor en door inwoners van Uden.
In het centrum zijn geen locaties beschikbaar zegt de gemeente. In Noord Uden is wel ruimte gevonden. Park Maashorst is een nieuw woongebied ten oosten van het ziekenhuis Bernhove. De gemeente stelt deze locatie beschikbaar via een prijsvraag. Dit betekent dat er nog geen zekerheid is dat op de locatie daadwerkelijk een Hof van Uden kan worden. Klik hier voor informatie over deze prijsvraag.

Wat betekent dit voor de komende tijd?
In maart 2021 onderzoeken wij voor de trekkers de kansen voor een Hof van Uden op deze locatie. Begin mei moet definitief een voorstel worden ingediend. Onze trekkers hebben een grote rol in de prijsvraag. Knarrenhof kan niet meedoen aan aanbestedingen, maar wij ondersteunen wel onze trekkers in het proces.
Ter voorbereiding sturen wij alle belangstellenden die ingeschreven staan bij Stichting Knarrenhof gemeente Uden de woonwensen-enquête met vragen of u in Park Maashorst wil wonen en welke wensen er zijn. Het enquêteresultaat wordt meegenomen voor de prijsvraag.

Bent u ook geïnteresseerd, maar nog niet ingeschreven? Via deze link kunt u zich inschrijven voor het Hof in Uden.

Team Knarrenhof
Trekkersteam Hof van Uden

Oktober 2020

  • Klik hier voor een recent artikel
  • Klik hier voor een tweede recent artikel

April 2020

Actieprogramma Provincie Brabant over Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw steun in de rug voor “Hof van Uden”!
De Provincie Noord-Brabant heeft het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw opgesteld. Hiervoor is een statenmededeling en persbericht gepubliceerd.

  • Klik hier voor de statenmededeling
  • Klik hier voor het persbericht

Als u meer informatie wil ontvangen van onze lokale trekkers mail dan naar info@knarrenhof.nl en dan brengen wij u met hen in contact.

Februari 2020
Wij als initiatiefgroep hebben ons de afgelopen periode ingezet door deel te nemen aan de inspraakactiviteit van de Udense burgers in het Ambitiedocument Woonvisie. Daarnaast is er een alliantie gesloten tussen de Wooncorporatie Area, Stichting Knarrenhof, de gemeente Uden en de “Hof van Uden”. Hiermee hopen wij weer een belangrijke stap gezet te hebben. Voor een uitgebreid verslag klikt u hier.

Mei 2019
We zijn nog steeds zeer actief om voor de 200 mensen die ingeschreven een Knarrenhof te realiseren. Vol enthousiasme hebben wij de laatste maanden de politiek benaderd in Uden. Dit is niet altijd makkelijk geweest, maar het is de Trekkersgroep gelukt met bijna alle politieke partijen een afspraak te maken en in gesprek te gaan. Daarnaast staat Area Woningcorporatie achter Hof van Uden. Zodra er grond beschikbaar is willen ze meebouwen aan de sociale woningen voor een Hof van Uden. We blijven dus bezig!

Update maart 2018
Afgelopen jaar zijn wij met de gemeente in gesprek geweest over de locatie Politiebureau/ Brandweerkazerne in het centrum van de stad. De planontwikkeling voor deze plek is voorlopig uitgesteld. De gemeente wil voor deze locatie geen gehaast besluit nemen en kiest voor een integrale ontwikkeling waarbij ook de ernaast gelegen scholen worden meegenomen.

Wij blijven natuurlijk kansen zien om op deze plek een hof te realiseren. Waarschijnlijk geen hof in één bouwlaag, maar een plek met meerdere bouwlagen. Meer passend bij de stad en het centrum van Uden. Duidelijk is in ieder geval dat de ontwikkeling voor deze centrumplek meer tijd zal kosten.

De trekkersgroep Knarrenhof Uden gaat samen met onze nieuwe projectregelaar in Uden, Sophieke Klaver, onderzoeken of we in een aantal wijken rondom het centrum locaties kunnen vinden die wel potentie hebben voor de korte termijn. De trekkersgroep heeft afgelopen jaar diverse locaties bekeken en uitgezocht wie de eigenaar is. De volgende stap is om te gaan praten met eigenaren, de gemeente en mogelijke andere stakeholders. Ook dit traject kost tijd.

Ondertussen zitten we niet stil. In het voorjaar zijn er twee verschillende activiteiten om “Open Dagen” van woongroepen in de omgeving te bezoeken en daar mee inspiratie op te doen. Het plan is om dit samen met andere inschrijvers bij Knarrenhof Uden te doen, zodat we elkaar beter leren kennen en kunnen napraten over wat we daar horen en zien. Meer informatie en achtergrond staat in onze nieuwsbrief van maart: [KLIK HIER]

Een aantal leden van de trekkersgroep zijn gestopt en we zoeken nieuwe vrijwilligers om dit traject te ondersteunen. Gelukkig zijn er geïnteresseerden. Heb je ook belangstelling om mee te doen dan kan je je aanmelden bij info@knarrenhof.nl met de vermelding: interesse trekkersgroep Knarrenhof Uden. Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Inschrijven‘.

Update januari 2018
Enige ontwikkelingen in Uden:

Ten eerste info over de locatie Brandweer/Politie: de gemeente heeft laten weten dat de marktuitvraag ‘Gebiedsperspectief Leeuweriksweg’ wat langer op zich laat wachten. Dus zullen we nu ook andere locaties in Uden onder de loep gaan nemen.

Feit is dat net als overal in Nederland er wel al snel wat mogelijke locaties worden aangegeven, maar dat het daadwerkelijk aanbieden van een locatie altijd veel tijd kost. Alle ideeën van geïnteresseerden oer vrijkomende scholen, sportterreinen, instellingen, kerken e.d. zijn dan ook ZEER welkom.
 Deze kunt u mailen naar locaties@knarrenhof.nl. Alvast bedankt!

In Uden zijn er nu 195 huishoudens aangesloten bij Knarrenhof. We zijn uit deze groep mensen op zoek naar k(n)artrekkers voor Knarrenhof Uden. Mensen die dermate enthousiast zijn en die willen helpen. We hebben mensen nodig met teamgeest en flexibiliteit. De kerntaak van de trekkers in Uden is om enerzijds het proces en de communicatie naar de deelnemers te organiseren, en anderzijds dat één iemand vanuit de trekkers het contact met Knarrenhof onderhoudt.
 Dus hierbij onze oproep voor aanvulling van de ‘groep’ Knarrenhof Uden. Dit kunt u doorgeven aan info@knarrenhof.nl

Wie van jullie vindt ons concept ook veel te mooi (heeft u het winterwonderland filmpje van Knarrenhof Zwolle op onze Knarrenhof Facebookpagina gezien?), om het te laten verwateren? We hopen op uw aanmeldingen!

Het is namelijk zo dat wij ons vol willen blijven inzetten in Uden. De behoefte is groot en de woningcorporatie is enthousiast waardoor het mogelijk is om zowel koop- als huurwoningen te realiseren. Dus alle reden om vol door gegaan met de nodige activiteiten. De ontwikkeling van CPO-locaties vergen nu eenmaal een lange adem.

Ouder nieuws
Persbericht:

Daverend succes informatieavond Knarrenhof.

Met 150 senioren zaten ze in de PUL, waar ze vaak sinds ze een tiener waren, zich niet meer hadden vertoond. Nu ging het over hun toekomst als senior. ze wachten niet af totdat er hen iets overkomt, maar ze willen de regie in eigen hand nemen en duurzame, gelijkvloerse woningen bouwen bij elkaar met de afspraak van naoberschap, het liefst in een HOF. Er werd diep op de materie ingegaan bv hoe gaat het als je je huis daar moet verkopen? De senioren liepen ook vooral warm voor de vrijkomende locatie politiebureau/ brandweerkazerne en velen konden zich geen betere bestemming voor Uden voorstellen dan een Knarrenhof of meerdere hofjes (of eventueel meer verdiepingen)op dat terrein. Temeer daar het aantal senioren over 15-20 jaar de helft van de Udense bevolking uit 65+ers zal bestaan. Een aantal aanwezigen heeft zich opgegeven om bovenstaand ideaal te helpen verwezenlijken en gaat er mee aan de slag.

Zie hieronder een foto een foto van Ines Hoying en Rietje Methorst.