Tynaarlo

April 2020
Het aantal belangstellende voor het vormgeven van een Knarrenhof in onze gemeente, groeit. Bij de initiatiefgroep hebben zich momenteel 41 huishoudens als belangstellenden gemeld. Daarnaast is bekend dat er al langere tijd een flink aantal mensen, 40 huishoudens in Tynaarlo, bij de landelijke stichting Knarrenhof zijn ingeschreven. De kans bestaat dat het totaal aan belangstellenden ongeveer 50 is.

Ons streven is om nu de gehele groep een stevige omvang en basis te geven. Dat is nodig om als project serieus te worden genomen door partners waar we mee gaan samenwerken om het project tot stand te brengen.

Situatie en mogelijkheden
Knarrenhof Nederland (o.a. Peter Prak) is al gedurende enkele jaren in contact geweest met de gemeente Tynaarlo. Er vonden inmiddels gesprekken plaats met 3 generaties wethouders en in de Raad bleek er belangstelling en steun. Sindsdien zijn er vanuit de lokale trekkers en een grondeigenaar meerdere plekken onder studie genomen.

We hopen dat de interesse en het enthousiasme van de gemeente, nu in daden omgezet gaan worden. Terwijl wij binnen ons dorp Eelde-Paterswolde een aantal geschikte locaties aangeven, lijkt het er tot nu toe helaas op, dat de gemeente geen ruimte reserveert en biedt voor een Knarrenhof-project. Naar eigen zeggen heeft de gemeente geen grond voor een project zoals het Knarrenhof! Daarom blijven we politiek benadrukken dat we een plek zoeken.

Belangrijk voor deelname
Om in aanmerking te kunnen komen voor een woning binnen een Knarrenhofproject, moeten belangstellenden zich inschrijven bij de Landelijke Stichting Knarrenhof. Dan kan door hier te klikken. Zonder uw aanmelding kunnen wij uw stem niet gebruiken als steun maar ook niet als drukmiddel tijdens onze gesprekken binnen de gemeente Tynaarlo, met ambtenaren en B&W. Vandaar deze oproep: meld u zich aan bij Knarrenhof Nederland, schrijf u in en laat u registreren.  Pas dan kunnen we de gehele groep in onderhandelingen en plannen kenbaar maken en de groep tegelijkertijd uitbreiden en laten groeien door netwerken in onze gemeente.

Versterk de groep en het animo door mensen in uw omgeving en netwerk hierover te informeren en enthousiast te maken en zich eveneens te laten inschrijven. Door Knarrenhof Nederland is er inmiddels deze pagina aangemaakt. Ook hierop is informatie over ons initiatief te vinden. Daarnaast een aantal handige links op deze site om meer en relevante informatie te verkrijgen.

Locaties
In het artikel dat recent in het DVHN stond werden al een aantal locaties genoemd. Dit zijn in Eelde: de voormalige locatie van de: Eelderschool, De Kooi, De Marsch, de Bladergroenschool, het huidige Punthoes. In Zuidlaren zou het voormalige terrein van de Bernardhoeve en zeer geschikte locatie zijn voor een Knarrenhof. Wij hebben deze locaties laten scannen door onze landelijke ‘Kansenregelaar’. Een aantal locaties zijn al onder de aandacht geweest. Oproep: mocht u andere locaties op het oog hebben en geschikt vinden, geef ze door aan locaties@knarrenhof.nl.

Vervolg en actie
Het accommodatiebeleid komt binnenkort op de agenda (nog niet op 21 april) van de raadsvergadering van de gemeente Tynaarlo. Wij willen dit onderwerp actief onder de aandacht van de raad brengen en hebben daartoe contact gelegd met de diverse politieke fracties.

Aan u vragen wij om het belang van het onderwerp onder de aandacht te brengen bij dorpsgenoten en politieke vertegenwoordigingen. Alle connecties actief informeren en oproepen zodat het Knarrenhof onmiskenbaar deel wordt van de bouwplannen in onze gemeente. Wij blijven de wens uitspreken tegen iedereen die het horen wil:

“we willen een geschikte locatie voor realisering van een Knarrenhof  binnen onze gemeente aangewezen krijgen”. Het doel om is een uitspraak te krijgen van de gemeente Tynaarlo, die leidt tot het beschikbaar stellen van een geschikte locatie voor een Knarrenhof.

Maart 2020
Al jarenlang komen we in Tynaarlo en hebben daar al 3 generaties wethouders bezocht. Ook in de Raad is er steun. Maar sinds zijn er vanuit de lokale trekkers en een grondeigenaar meerdere plekken onder studie. We hopen dat het enthousiasme in woorden van de gemeente hier ook in daden omgezet kan worden.

Klik voor het artikel in het Dagblad van het Noorden hier.

Klik voor het artikel in De Krant van Tynaarlo hier.

LET OP: Om in aanmerking te kunnen komen voor een woning moet u zich inschrijven bij de Landelijke Stichting Knarrenhof. Dan kan via deze site door hier te klikken en u in te schrijven.