×
search

Teylingen

Update januari 2023

De gemeente Teylingen is positief over Knarrenhof. Martine de Ket, een van de trekkers in Teylingen, heeft afgelopen jaar regelmatig aandacht gevraagd voor Knarrenhof bij de gemeente Teylingen. Begin januari heeft ze ingesproken bij de commissie Ruimte en was er steun vanuit de raad om te onderzoeken of Knarrenhof inpasbaar zou zijn op de locatie Langeveld.

Hieronder lezen jullie een deel uit haar inspreektekst.

In het raadsvoorstel wordt de term ‘maatwerk’ genoemd om toe te passen in het plangebied. Dat woord klinkt ons als muziek in de oren in deze sombere tijden op het vlak van woonruimteverdeling. Want met maatwerk kunnen we enkele wensen effectief, en in samenhang met elkaar, in beweging te krijgen. Ik verwijs hier ook naar de dringende oproep uit 2022 van de huisartsen in Teylingen om – ter bevordering van het welzijn van ouderen en het laten afnemen van de druk op de zorg – innovatieve woonvormen als Knarrenhof op te nemen in de concrete uitvoering van het woningbouwprogramma van de gemeente.

De voordelen die de bouw van Knarrenhof Teylingen bieden zijn:

 • Het biedt passende woonruimte voor ouderen en bevordert daarmee de gewenste doorstroming op de woningmarkt;
 • Het levert een aandeel in de taakstelling voor sociale woningbouw, want Knarrenhof is vooral gericht op het realiseren van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen.
 • Het bevordert dat bewoners spullen delen met elkaar, waaronder autogebruik. Daardoor kan de parkeernorm (meestal) naar beneden worden aangepast, wat gunstig is voor het totaalplan;
 • Het draagt op termijn bij aan het verlagen van de WMO kosten omdat solidariteit en gemeenschap essentieel zijn binnen deze woonvorm;
 • Het bouwt volgens richtlijnen die zullen passen in het gebied, waarin klimaatadaptatie, maar ook verbinding met de omgeving, een rol speelt;
 • Het heeft een goede kans van slagen, omdat voor dit collectieve burgerinitiatief een gedegen begeleiding is gegarandeerd vanuit de landelijke organisatie, zowel tijdens de bouw als na realisatie;
 • Het kan óók ingevuld worden als een ‘meer-generatiehof, waarbij zowel jongeren als ouderen het hof met elkaar delen. Hierbij zijn de waarden naar elkaar omkijkennet zo belangrijk als het respecteren van elkaars privacy;
 • Het waarborgt betrokkenheid van de aspirant-bewoners bij de ontwikkeling van het project, waardoor verhuizen van de gezinswoning naar een voor senioren geschikte woning in het hof een mooie nieuwe stap wordt. Je kent elkaar en samen voel je je verantwoordelijk voor het hof, het gezamenlijke hofhuis en de hoftuin. Een hof voor en door Teylingers!

Conclusie: 

Knarrenhof groepen ontplooien in ons land steeds meer initiatieven en in de Bollenstreek gebeurt dat met succes al in Lisse en Katwijk. In onze gemeente biedt Langeveld een kansrijke locatie voor het realiseren van een Knarrenhof Teylingen. Waar wachten we nog op?

Hierbij verzoek ik u om in het besluit over het raadsvoorstel ‘bebouwing Langeveld’ op te nemen dat het College de opdracht krijgt om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid voor Knarrenhof Teylingen.

Dank voor uw aandacht.

We zijn hoopvol. Het traject zal zeker nog enige tijd duren, maar …. We gaan dooor!!

Teylingen januari 2022
In de gemeente Teylingen zijn de afgelopen jaren initiatiefgroepen gestart om te onderzoeken of Knarrenhofjes haalbaar zijn in Warmond, Sassenheim of Voorhout. Het heeft nog niet tot resultaat geleidt, maar er is wel politiek aandacht gekomen voor het onderwerp.
In Warmond heeft een delegatie gesproken met de wethouders over de locatie de Waaier. Echter op deze plek zal Stek Wonen waarschijnlijk een woonproject realiseren voor senioren en jongeren. Ook een mooi project, maar alleen sociale woningbouw.
In Sassenheim is ooit een gesprek geweest met een grondeigenaar, maar de locatie was helaas niet geschikt.
In Voorhout zijn de trekkers in gesprek met de gemeente en ook ontwikkelaars over mogelijke kansen in de regio. Deze groep heeft ingesproken in de raad, zijn in gesprek met projectleiders bij de gemeente en hebben wederom Knarrenhof politiek op de kaart gezet.
Om deze inzet verder vorm te geven zijn we op zoek naar mensen die in de trekkersgroep mee willen denken en mee willen helpen met “trekken”.

Oproep
Actief zijn in onze trekkersgroep vraagt naast motivatie en ambitie ook tijd en inzet. Wij zoeken mensen die ervaring en/of deskundigheid hebben t.a.v. één of meer onderstaande punten:

 • een netwerk binnen de politieke en ambtelijke molen van de gemeente,
 • enige kennis van bouwprocessen, een netwerk met locatie bouwpartners, corporatie,
 • enige kennis van het CPO-traject

Bent u geïnteresseerd en wilt u een actieve bijdrage leveren stuur dan een mail aan info@knarrenhof.nl o.v.v. trekker Teylingen, waarin u, naast uw naam en leeftijd, ook informatie kan geven zoals:

 • ik heb tijd, kennis en de ambitie om bij te dragen aan de trekkersgroep Teylingen,
 • ik ben flexibel om afspraken in te plannen met elkaar, overdag en ’s avonds,
 • mijn achtergrond is …. (werk, netwerk, huidige activiteiten),
 • Ik wil meedoen in de trekkersgroep omdat: ………………

Vervolgens wordt u door de landelijke stichting in contact gebracht met onze trekkersgroep.
In 2022 gaan wij verder met ons lobbytraject bij de politiek, ontwikkelaars en andere stakeholders met het doel zicht te krijgen op een locatie!

Bent u geïnteresseerd in een woning in Knarrenhof Teylingen? Schrijf uzelf dan in via DEZE link.