×
search

Stadskanaal

April 2022 – Woonhof Stadskanaal op zoek naar nieuwe secretaris
Twee jaren geleden zijn inwoners uit de regio Stadskanaal gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van een woonhof. Ze bouwen graag nabij het centrum een hofje waarin de bewoners omzien naar elkaar. Omdat het langer duurt dan voorzien, moeten de initiatiefnemers op zoek naar een nieuwe secretaris. Betty Smit-Engelse heeft namelijk een geschikte woning aangeboden gekregen in Oosterwolde. Binnenkort vertrekt ze uit Nieuw-Buinen. “Heel graag zouden we willen wonen in Stadskanaal. Maar de bouw van het woonhof komt te laat. Mede om medische redenen kunnen we de woning in het Drents-Friese Wold niet weigeren.”

Knarrenhof
De initiatiefnemers streven naar een woonhof met een mix van huur, sociale koop en duurdere koop voor twintig tot dertig huishoudens van alle generaties. In Stichting Knarrenhof vonden ze een partner. Smit vertelt dat er rappe stappen werden gezet: “We zijn op zoek gegaan naar geschikte plekken. Dit is vaak het euvel, maar niet in Stadskanaal. Stadskanaal boft met zoveel geschikte locaties”.

Meer dan 132 belangstellenden staan inmiddels ingeschreven. “Animo is er genoeg. Veel mensen willen gelijkvloers wonen waarbij de bewoners naar elkaar omkijken”. Volgens Smit staat een lokale aannemer te trappelen om aan de gang te gaan. “Bij een besluit voor 1 mei wisten we zeker dat er betaalbare woningen zouden worden gebouwd. Maar het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen vertraagd door de ruimtelijke procedures. Zoals in veel andere gemeenten duren de gesprekken over de grondprijs lang: er is nog steeds geen overeenstemming. En vanwege een recente uitspraak van de Hoge Raad weet de gemeente momenteel niet wat ze mag, kan en wil.”

Nationaal Programma Groningen
De initiatiefnemers laten zich echter niet ontmoedigen. “We hebben contact gelegd met Stichting Zo Willen Wij Wonen, een project van het Nationaal Programma Groningen. Ze steunen het bewonersinitiatief in Stadskanaal en helpen ons langs de bureaucratische obstakels.” Voor Betty Smit komt het woonhof echter te laat. De kopgroep zoekt een nieuwe secretarieel ondersteuner. Belangstellenden kunnen zich melden bij Roelof Plieger, e-mailadres: r.plieger@hetnet.nl .

December 2021
In september, november en december hebben we met de gemeente Stadskanaal, woningbouwcorporatie Lefier en Stichting Knarrenhof enkele keren overlegd. Veelal digitaal en dat is niet altijd even eenvoudig. Er zijn enkele knelpunten te slechten. Inmiddels is het aantal belangstellenden voor Stadskanaal gestegen naar ca. 125. Reden temeer om met overtuiging en motivatie verder te gaan. Op dit moment wordt er geschetst en getekend, maar vooral gerekend. Dat is met de stijgende bouwkosten een ‘tour de force’. Het is geen gelopen race, maar wij staan vol energie klaar voor de start. Wij wensen u allen een goede decembermaand, fijne feestdagen en komen zo snel als maar kan met nieuwe berichten.

Juli 2021
Het lijkt stil… maar dat is het niet. Sinds april zijn er verdere stappen gezet rondom het locatie-onderzoek, stedenbouwkundige inpassingsmogelijkheden en zeer belangrijk: de grondprijs. Op dit moment van schrijven zijn daarover gesprekken gaande.  Bij de grondprijs komen allerlei aspecten aan bod, bijvoorbeeld de kosten bouwrijp maken, infrastructuur etc. Dat alles bij elkaar bepaalt de mogelijkheden en haalbaarheid. Dat is een spannende fase.

Er liggen twee locaties voor ter bespreking.  Die mogen wij helaas nog niet bekend maken. Wel dat er al proefschetsen zijn gemaakt voor die locaties. En dat ziet er veelbelovend uit!  De zomervakantie is nu een feit. Dat kan vertragend werken. Het is en blijft een kwestie van ‘een lange adem’ (zie het bericht van februari jl).

Maar één ding is zeker: het doel ligt voor ogen en de insteek is bij alle partijen positief en constructief. Zodra er witte rook is, wordt u geïnformeerd. Wij mikken nu op medio september.

Momenteel zijn er 60 belangstellende huishoudens ingeschreven. Dat groeit gestaag. De Stichting Knarrenhof weet uit ervaring dat het aantal snel doorgroeit wanneer we de plannen wereldkundig maken. Het moment van inschrijving is belangrijk voor uw kansen op wonen in het Woonhof Stadskanaal.

Klik HIER voor een artikel in Dagblad van het Noorden over de plannen voor Woonhof Stadskanaal.

Interesse?
Ook belangstelling voor een levensbestendige, zelfstandige woonplek in een fijne omgeving van noaberschap en waar privacy ook hoog in het vaandel staat? Waar plaats is voor een evenwichtige mix van koop, huur, sociale huur? Meldt u dan aan!

Aanmelden
Aanmelden kan bij de Stichting Knarrenhof. Via hen ontvangt u informatie. Op het moment dat de locatie in Stadskanaal bekend is, vindt er een enquête plaats om uw woonwensen en behoeftes in kaart te brengen. Wilt u zich aanmelden als belangstellende? Dat kan via deze link: https://knarrenhof.nl/inschrijven/ .

Met vriendelijke groet,

Betty Smit-Engelse
Catharina Vens
Roelof Plieger
Jan-Willem van de Kolk

April 2021
Er zijn weinig gemeenten zo enthousiast en behulpzaam als de gemeente Stadskanaal. Zij hebben inmiddels al 2 locaties aangeboden waar in totaliteit meer dan 60 Knarrenwoningen mogelijk zijn. Gezamenlijk met de gemeente kijken we waar we het snelst kunnen beginnen. Uiteraard proberen we ook hier weer een aanbod met sociale huur voor elkaar te krijgen.

Februari 2021 – Voortgangsbericht Woonhof Stadskanaal
De kopgroep van initiatiefnemers voor een generatiebestendig Woonhof in Stadskanaal is ingenomen met de positieve opstelling van de Gemeente Stadskanaal en de vertegenwoordigers van Lefier. Op dit moment vinden er locatieverkenningen plaats. Er wordt geschetst, gemeten en gerekend. Er wordt gekeken naar de stedenbouwkundige inpassingsmogelijkheden, bestemmingsplannen en ga zo maar door. Kortom: waar kan het wel, en waar kan het niet. Maar één ding is zeker: de positieve insteek van alle betrokken partijen. En dat is zeer hoopgevend.

Het wordt een spannend voorjaar!
We kunnen op dit moment nog niet concreet ‘uit het woonhof klappen’. Wel kunnen we zeggen dat de komende maanden doorslaggevend kunnen zijn.
Zodra er een locatie is gevonden en toegekend, hoort u van ons en gaat de vlag uit.

en ook: een kwestie van een lange adem…
Tegelijk: is het realiseren van een woonhof ook een weg van lange adem. Dat vergeten we soms in ons enthousiasme. Een weg van lange adem betekent meestal jaren. Maar dan heb je ook wat! En wellicht verrijst er straks in Stadskanaal het mooiste ‘Knarrenhof’ van Nederland. Een woonvorm die levensloopbestendig is. Voor kopers én huurders. Voor jongeren én ouderen. Met oog voor elkaar. En met voldoende privacy.
De kennis en expertise van de Stichting Knarrenhof ervaren we als prettig, transparant en steunend. Op dit moment is aantal belangstellenden 56 huishoudens.

Aanmelden?
Dat kan bij de Stichting Knarrenhof. Via hen ontvangt u alle nadere informatie en op het moment dat de locatie in Stadskanaal bekend is, vindt er een enquete plaats om uw woonwensen en behoeftes in kaart te brengen.
Wilt u zich aanmelden als belangstellende? Dat kan via deze link.

Met vriendelijke groet,
Betty Smit-Engelse
Catharina Vens
Roelof Plieger
Jan-Willem van de Kolk

December 2020 – Op weg naar een Woonhof in Stadskanaal
De gesprekken over een te bouwen Woonhof in Stadskanaal zijn gaande. De kopgroep van initiatiefnemers heeft nu drie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Lefier, de gemeente Stadskanaal en Stichting Knarrenhof.

De kopgroep telt vier mensen: Betty Smit-Engelse, Catharina Vens, Roelof Plieger en Jan-Willem van de Kolk. Hun doel is een Woonhof te realiseren voor zo’n 20 tot 30 huishoudens. We streven naar een mix van huur, sociale koop en duurdere koop. De woningen zullen variëren, op maat gebouwd worden naar behoefte. Van belang is de ligging. Dichtbij de voorzieningen van het centrum is een van de uitgangspunten. Er wordt levensloopbestendig en grondgebonden gebouwd. Het Woonhof is bedoeld voor alle generaties. Privacy als ook omkijken naar elkaar en gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een gedeelde tuin en een ontmoetingsruimte, staan daarbij voorop.

Aan belangstelling is geen gebrek. Op dit moment hebben zich 46 huishoudens ingeschreven. We verwachten dat het aantal snel oploopt als er nadere duidelijkheid ontstaat over de locatie en een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd.

Tijdens de overleggen is gesproken over de locatiemogelijkheden. De kopgroep heeft een rangorde gemaakt van locaties. Niet alle locaties zijn geschikt. Het Woonhof heeft een minimale oppervlakte nodig. Soms zijn beschikbare locaties al vergeven aan toekomstige projecten. We hopen en verwachten echter dat in het eerste helft van 2021 een keus kan worden gemaakt. Het is voor de ontwikkeling van het Woonhof cruciaal dat er een plek wordt aangewezen. 2021 wordt dus spannend!

Bij de gemeente Stadskanaal en woningcorporatie Lefier ontmoeten we een positieve grondhouding. Stichting Knarrenhof blijkt een partij die ons goed helpt bij de verwezenlijking van onze woonwensen.

Voor nu wensen we u, ondanks de Corona-beperkingen, een hele fijne kerst en een gezond, gelukkig 2021 met hopelijk een stap vooruit naar een Woonhof in Stadskanaal.

Met vriendelijke groet,

Betty Smit-Engelse
Catharina Vens
Roelof Plieger
Jan-Willem van de Kolk

September 2020 – Knarrenhof voor jong en oud in Stadskanaal
In Stadskanaal is ruimte voor een Knarrenhof, een nieuwe manier van wonen waarbij de bewoners naar elkaar omkijken. Met privacy, maar ook geborgenheid. Een groep initiatiefnemers heeft de handschoen opgepakt en wil deze toekomstbestendige woonvorm in Stadskanaal bouwen.

“Het wordt geen Knarrenhof voor alleen ouderen. De naam Knarrenhof moet je niet zo letterlijk nemen. We willen nadrukkelijk een Woonhof voor alle generaties. Een hof voor zo’n vijfentwintig tot dertig huishoudens”, zegt Betty Smit-Engelse. Ze woont nu in Nieuw-Buinen en zocht samen met haar echtgenoot een woning in Assen of Meppel. “Maar nu de voorbereidingen voor een Woonhof in Stadskanaal starten, is dat voor ons een kans om in de buurt te blijven. Wij komen oorspronkelijk uit het westen. En telkens als we terug komen van bezoek in de Randstad en we Zwolle weer voorbij zijn, zeggen we: ‘Gelukkig, we zijn weer bijna thuis, aan de goeie kant van het land!’”

Betty Smit neemt de secretariële taken op zich. “We zijn begonnen met een kopgroep van vrijwilligers. Er komt veel kijken bij de voorbereidingen. Gelukkig staan de gemeente Stadskanaal en woningcorporatie Lefier positief tegenover onze plannen. De landelijk stichting Knarrenhof ondersteunt en begeleidt ons op professionele wijze. De komende maanden verkennen we de mogelijkheden, waarna we in het voorjaar met de plannen naar buiten willen komen. Vaststaat dat de woningen grondgebonden en gelijkvloers worden, dichtbij het centrum. Het Woonhof zal bestaan uit een goede verdeling tussen koop- en huurwoningen. Belangstellenden kunnen zich al inschrijven via de website van stichting Knarrenhof.”

Gemiddeld duurt het zeven jaren voordat een hof geopend wordt. De kopgroep van vrijwilligers hoopt dit traject te verkorten. “Stadskanaal heeft goede locaties en is aantrekkelijk vanwege de voorzieningen. De behoefte is groot, en we ontvangen tot dusver alle bereidheid om mee te werken. Woonhof Stadskanaal wordt prachtig. Het is een fijne mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven, met een mooie balans tussen privacy en ‘noaberschap’, een evenwichtige mix van buurgenoten met verschillende leeftijden en achtergronden.”

De ondersteuning gebeurt door Stichting Knarrenhof. Ze houden ook de ledenadministratie bij. Maar er is optimale afstemming met de kopgroep, die het eerste initiatief naar zich toe heeft getrokken. Catharina Vens, Betty Smit, Roelof Plieger en Jan-Willem van de Kolk vormen samen de kopgroep. Inmiddels hebben zich 24 huishoudens ingeschreven. Binnenkort is er een startbijeenkomst waarbij Lefier, de gemeente Stadskanaal, Stichting Knarrenhof en de kopgroep vertegenwoordigd zijn. In die bijeenkomst worden afspraken gemaakt voor een locatie- en haalbaarheidsonderzoek. Komend voorjaar hoopt de kopgroep daarvan de eerste resultaten aan de belangstellenden te presenteren.


de kopgroep vlnr Jan-Willem van de Kolk, Betty Smit, Catharina Vens, Roelof Plieger


de vertegenwoordigers van Knarrenhof: Ruben Beens, procesregelaar en Bert Pathuis, projectmaker

Juli 2020
Onlangs verscheen er een artikel over Knarrenhof Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. Klik hier om het te lezen.

Juni 2020
Onlangs verscheen er een artikel over Knarrenhof Stadskanaal in het Regiomagazine. Klik hier om het te lezen, het betreffende artikel is te vinden op pagina 70.

April 2020
In Stadskanaal is een initiatief van start gegaan om een Woonhof bouwen. Het hof is een combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen.

Het Woonhof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is een gemeenschap waar je van elkaars kennis, kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven.

Ons meergeneratiehof is bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen en senioren onder elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent.

Centraal staan de begrippen veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid. Dat laatste uit zich ook doordat met geïnteresseerden de plannen worden gemaakt in plaats van over de geïnteresseerden. Dit gebeurt door de toekomstige bewoners te betrekken bij de gang van zaken. Dit gebeurt zowel voor, tijdens en na de bouw.

Woonhof Stadskanaal is een woonvorm voor iedereen, bestaande uit 20 tot 30 wooneenheden. Naast koopwoningen is er plek voor sociale huurwoningen. Het plan is om grondgebonden en gelijkvloers dichtbij het centrum te bouwen. Er zijn contacten met een woningbouwcorporatie en zij hebben aangegeven positief te zijn over het voornemen. Datzelfde geldt voor de provincie Groningen. Met de gemeente Stadskanaal vinden binnenkort de eerste gesprekken plaats.

Door zelf mee te denken weet u zeker dat u zich ook op lange termijn thuis voelt in uw nieuwe woning. Deze persoonlijke aanpak kost wel meer tijd. Het duurt gemiddeld zeven jaren om een geheel nieuw hofje te ontwikkelen. Op tijd inschrijven, ook als u pas over een paar jaar wilt verhuizen, is dus een aanrader.

Deelnemen
Wanneer u interesse heeft kunt u zich inschrijven bij Stichting Knarrenhof dat kan door hier te klikken. Wilt u zich actief inzetten in de trekkoersgroep mail dit dan naar info@knarrenhof.nl dan brengen wij u in contact met de lokale trekkers.