Schouwen-Duiveland

Augustus 2018
Er is een initiatiefgroep op Schouwen-Duiveland. Deze sprak op 8 februari 2018 in bij de Commissievergadering  van de Gemeenteraad. Vervolgens hebben ze bij B&W het concept Knarrenhof nader toegelicht, samen met onze procesregelaar Sophieke Klaver. Het concept blijkt vrijwel naadloos aan te sluiten bij de Woonvisie 2018-2027 van de Gemeente Schouwen-Duiveland. Het  concept Knarrenhof werd opgenomen in het nieuwe coalitie akkoord. Het initiatief wordt  dan ook positief ontvangen. Ondertussen is er door de initiatiefgroep een eerste verkenning  uitgevoerd naar  mogelijke locaties voor een Knarrenhof van 20 à 25 wooneenheden.  We zijn enthousiast over de verschillende geschikte mogelijkheden op het eiland, o.a.  aan de rand van de Zierikzeese binnenstad. Nog deze zomer gaan we met  de gemeente om de tafel  omin goed overleg tot een locatie te komen. Als er zicht is op een concrete locatie en we hier meer informatie over kunnen geven willen we graag een informatiebijeenkomst voor belangstellenden organiseren.

Net als overal is het onze (zowel vanuit de initiatiefgroep als vanuit Knarrenhof) insteek om zowel koop als huur te realiseren, waaronder mogelijk ook sociale huurwoningen. Mocht u geïnteresseerd zijn om samen een Knarrenhof op Schouwen-Duiveland te realiseren, meldt u zich dan snel aan. Wij zoeken actieve mensen, die open staan voor burenhulp, een deel-economie en eigen verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt bij Knarrenhof is dat de sterkste schouders, de minder sterke schouders ondersteunen.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op de pagina ‘Contact en inschrijven’.