Schouwen-Duiveland

Augustus 2019
Op 26 augustus is de openbare inloopavond over de ontwerp Structuurvisie Zierikzee bezocht. We hebben gesproken met de betreffende ambtenaren en naast onze voorkeurslocatie, de Grachtweg in Zierikzee, mogelijke andere locaties bekeken. Voorlopig kan er nog geen enkele toezegging worden gedaan. Wel gaan we binnenkort met de beleidsmedewerker Stedenbouw en de projectleider Wonen en Maatschappelijke Voorzieningen van de gemeente rond de tafel om te kijken hoe een Knarrenhof ingetekend kan worden op onze voorkeurslocatie aan de Grachtweg. Ook is er een oriënterend overleg gepland met een projectontwikkelaar. Bij beide afspraken is Sophieke Klaver, procesmanager van de landelijke Stichting Knarrenhof aanwezig. We hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen waarmee we willen benadrukken dat we aan alle in de Structuurvisie genoemde voorwaarden voldoen. Zodra er meer nieuws is zullen wij dit via deze weg kenbaar maken.

Juni 2019
Blij verrast door de hoge opkomst kunnen we als initiatiefgroep met een goed gevoel terugkijken op de 1e informatiebijeenkomst op 28 mei. Zo’n 130 belangstellenden, waarvan een twintigtal afkomstig van buiten Schouwen-Duiveland en enkele raadsleden waren aanwezig in de burgerzaal van het gemeentehuis. Sophieke Klaver, procesregelaar van het Knarrenhof, zette met een verhelderende en boeiende presentatie uiteen hoe het eraan toe gaat in een Knarrenhof en hoe de landelijke Stichting werkt.

Door middel van hand opsteken werd duidelijk dat een grote meerderheid belangstelling heeft voor een Knarrenhof in Zierikzee. Helaas is er voorlopig nog geen zekerheid over onze voorkeurslocatie, de Grachtweg in Zierikzee, maar konden de aanwezige raadsleden bevestigen dat de steun van de politiek er zeker is. De in 2018 vastgestelde woonvisie met een beperkt aantal nieuw te realiseren wooneenheden moet eerst nader worden uitgewerkt. Een probleem vormt de verdeling van de zogenaamde harde plannen. Ook staat er op onze voorkeurslocatie nog een gebouw waarvan nog onzeker is wanneer deze wordt verplaatst.

Geduld is een schone zaak, gaat ook op voor dit project. Bijna 30 mensen hebben zich al aangemeld als k(n)atrekker. Na de zomer willen we met deze groep rond de tafel om te inventariseren wie wat kan bijdragen, waarbij we vooral kijken naar de diversiteit. Ondertussen blijven we uiteraard in gesprek met de gemeente en op zoek naar mogelijke locaties.

Houdt u de site in de gaten voor nieuws en heeft u zich al ingeschreven dan ook uw mailbox. U ontvangt dan sowieso de landelijke nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Mei 2019
De k(n)artrekkersgroep in Schouwen-Duiveland is al enige tijd actief om in overleg met de gemeente te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een woonhof in Schouwen-Duiveland. Klik hier voor een recent artikel met de dames. In overleg met de gemeente is besloten een bijeenkomst te organiseren om het concept Knarrenhof toe te lichten, vragen te beantwoorden, te onderzoeken hoe groot de belangstelling is en met een aantal vragen een eerste inzicht te krijgen welke voorkeuren er zijn. Graag nodigen wij ook u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Hou daarvoor onze Facebookpagina goed in gaten of als u al ingeschreven staat voor de gemeente Schouwen-Duiveland, uw mail.

Augustus 2018
Er is een initiatiefgroep op Schouwen-Duiveland. Deze sprak op 8 februari 2018 in bij de Commissievergadering  van de Gemeenteraad. Vervolgens hebben ze bij B&W het concept Knarrenhof nader toegelicht, samen met onze procesregelaar Sophieke Klaver. Het concept blijkt vrijwel naadloos aan te sluiten bij de Woonvisie 2018-2027 van de Gemeente Schouwen-Duiveland. Het  concept Knarrenhof werd opgenomen in het nieuwe coalitie akkoord. Het initiatief wordt  dan ook positief ontvangen. Ondertussen is er door de initiatiefgroep een eerste verkenning  uitgevoerd naar  mogelijke locaties voor een Knarrenhof van 20 à 25 wooneenheden.  We zijn enthousiast over de verschillende geschikte mogelijkheden op het eiland, o.a.  aan de rand van de Zierikzeese binnenstad. Nog deze zomer gaan we met  de gemeente om de tafel  omin goed overleg tot een locatie te komen. Als er zicht is op een concrete locatie en we hier meer informatie over kunnen geven willen we graag een informatiebijeenkomst voor belangstellenden organiseren.

Net als overal is het onze (zowel vanuit de initiatiefgroep als vanuit Knarrenhof) insteek om zowel koop als huur te realiseren, waaronder mogelijk ook sociale huurwoningen. Mocht u geïnteresseerd zijn om samen een Knarrenhof op Schouwen-Duiveland te realiseren, meldt u zich dan snel aan. Wij zoeken actieve mensen, die open staan voor burenhulp, een deel-economie en eigen verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt bij Knarrenhof is dat de sterkste schouders, de minder sterke schouders ondersteunen.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op de pagina ‘Contact en inschrijven’.