×
search

Schagen

Juni 2022
In Tuitjenhorn is er voor gekozen om op dit moment geen Knarrenhof te realiseren omdat er niet genoeg bewoners uit Tuitjenhorn interesse hebben om via een CPO een knarrenhof te realiseren. Ook is nog onduidelijk of de wijk met 80 woningen daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

November 2019
Op 10 oktober 2019 is in het Dorpshuis Ahoj in Tuitjenhorn een informatieve bijeenkomst geweest over de woningbouwplannen van de gemeente aan de Bogtmanweg. Op deze locatie komt een wijkje met circa 80 woningen, waaronder eventueel een woonhofje conform het concept Knarrenhof. Stichting Knarrenhof heeft deze avond het concept Knarrenhof toegelicht.
Doel van de avond was om voldoende geïnteresseerden te krijgen voor een woonhofje aan de Bogtmanweg. Uit deze groep moet de initiatiefgroep worden opgericht die de kar gaat trekken. De interesse lijkt vooralsnog niet erg groot om een woonhof te realiseren. Dit betekent dat het project vanuit Stichting Knarrenhof stil ligt.
Indien u met elkaar toch deze kans wil oppakken die de gemeente biedt, horen we dit graag. Tevens vernemen wij graag de namen van de mensen die in de initiatiefgroep plaats willen nemen. Sophieke Klaver, projectregelaar in West Nederland, neemt hierna contact met de initiatiefgroep.

Met vriendelijke groet,
Team Knarrenhof