×
search

Roosendaal

November 2023.
Momenteel timmeren we hard aan de weg. We grijpen elke kans die we zien en blijven naarstig op zoek naar betaalbare grond. Dus, heb je een tip laat het weten. We gaan, in Knarrenhof termen, doorrrr..
Zodra er meer concreet is, komen we daar mee naar buiten.
Volg dan ook onze nieuwe Facebookpagina – Knarrenhof Roosendaal -,  schrijf je in voor een hof (kost maar 15 euro per gemeente, max 3) én vertel anderen over dit mooie project. Hoe meer inschrijvingen en bekendheid des te meer kans dat het ons lukt.
We hebben afscheid genomen van twee trekkers van het eerst uur. Bedankt Anton en Willem!
Inmiddels zijn Bert en Hedwig vol enthousiasme aangesloten.
Initiatiefgroep Knarrenhof Roosendaal,
Marion Heessels, Bert Derene, Hedwig Meesters en Marianne Knops

Juni 2023

Inmiddels is de initiatiefgroep ruim twee jaar actief en willen we belangstellenden laten weten hoe het er voorstaat en wat tot op heden is ondernomen.

Knarrenhof Roosendaal telt per mei ‘23  inmiddels 83 ingeschrevenen. Een mooi aantal, waar zeker nog mensen bij kunnen.
Dus, heb je belangstelling en ben je nog niet ingeschreven doe dit dan via knarrenhof.nl/inschrijven

Verder zoekt de initiatiefgroep Roosendaal een aantal nieuwe kartrekkers.
Dus, ben je ingeschreven, positief en enthousiast over het concept én heb je kwaliteiten / vaardigheden die bij dragen aan het realiseren van een Roosendaalshof? Laat dit dan weten in een mail aan info@knarrenhof.nl

We zijn op zoek naar een geschikte locatie om deze droom te verwezenlijken.
Dus, weet je een geschikte locatie ook dan laat je dit weten aan info@knarrenhof.nl

Wat heeft de initiatiefgroep tot nu aan belangrijkste acties ondernomen:

aug ’21             Verschillende initiatiefnemers besluiten gezamenlijk op te trekken

21-09-21           Gesprek initiatiefnemers, projectleider Knarrenhof en wethouder T.Teunis

5-11-21             Oriënterend gesprek met Alwel

08-11-21           Presentatie door initiatiefnemers aan verschillende fracties in het Fractiehuis

17-11-21           Een motie ‘wonen met sociale betrokkenheid en gezamenlijke voorzieningen’ is door LS21 ingediend in de gemeenteraad waar deze is besproken en op 24 11 21 aangenomen.

Zie 15-6b-Motie-LS21-Wonen-met-sociale-betrokkenheid-en-gezamenlijke-voorzieningen.pdf (roosendaal.nl)

17-02-‘22          Gesprek met afgevaardigden van de gemeente Roosendaal, Alwel, Knarrenhof en de initiatiefgroep

half april ‘22      Vervolg met de gemeente op het bovengenoemd gesprek 17-02-202
Een aantal locaties zijn onderzocht (zowel gemeente als particulier bezit) en door de initiatiefgroep aangedragen.
Een voorwaarde om verder te kunnen.

Maart ’22 Gemeenteraadsverkiezingen

20-10-2022        Gesprek met wethouder A. van Gestel een projectleider Knarrenhof en enkele leden van de initiatiefgroep Roosendaal.
De wethouder zegt positief te zijn over een Knarrenhof in Roosendaal. Toch schijnt beschikbare en betaalbare grond het grootste struikelblok te zijn. Voor het gebied Kalverstraat, een van de locaties die we met de vorige en huidige wethouder bespraken dient eerst een gebiedsvisie te worden ontwikkeld (wat dit jaar verder gestalte krijgt).

November ’22 Interview met zuidwest tv https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/roosendalers-willen-een-knarrenhof-niet-alleen-voor-ouderen/

Daarnaast verschillende (oriënterende) gesprekken met o.a. Koninvest, Alwel, uitwisseling initiatiefgroep etten leur enz.

Juni ’23  Brief naar alle wethouders, politieke partijen en BN/De Stem om Knarrenhof wederom onder de aandacht te brengen

Juni 2022
Het vinden van locaties in Roosendaal is niet eenvoudig, maar in overleg met gemeente wordt onderzocht waar het wel mogelijk is. Zodra er weer nieuws is melden we dat uiteraard op deze pagina.

Ouder nieuws: Ook in Roosendaal kan Knarrenhof komen!
Onder de Roosendaalse bevolking is een duidelijk verlangen om ‘anders’ te willen wonen. In augustus 2021 is een krachtige, enthousiaste groep van vier personen gevormd die de trekkers zijn voor een Roosendaals Knarrenhof. Inmiddels zijn gesprekken met de gemeente gaande en worden locaties gezocht en onderzocht.

Speerpunten voor een Roosendaals Knarrenhof:
Een omgeving bouwen waarin jong en oud samen leven, met privacy, in een passende omgeving die uitnodigt tot ontmoeten en waarin bewoners bewust gekozen hebben voor goed nabuurschap.

  • Nabuurschap (sociaal en betrokken)
  • Levensloopbestendig
  • Duurzaam
  • Een verticale leeftijdsopbouw
  • Een combinatie van koop en huur
  • Een combinatie van betaalbare, grondgebonden woningen en 2 á 3 laags appartementen

De tijd is rijp, we zijn vol vertrouwen!

Met de komst van Knarrenhof is het mogelijk om in Roosendaal ‘anders’ te wonen.
Bent u geinteresseerd in Knarrenhof Roosendaal? Schrijf uzelf dan in via DEZE link.

Via deze webpagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Namens de initiatiefgroep Roosendaal,
Anton Bruglemans, Marion Heessels, Marianne Knops, Willem van Ineveld.