×
search

Roosendaal

Juni 2022
Het vinden van locaties in Roosendaal is niet eenvoudig, maar in overleg met gemeente wordt onderzocht waar het wel mogelijk is. Zodra er weer nieuws is melden we dat uiteraard op deze pagina.

Ouder nieuws: Ook in Roosendaal kan Knarrenhof komen!
Onder de Roosendaalse bevolking is een duidelijk verlangen om ‘anders’ te willen wonen. In augustus 2021 is een krachtige, enthousiaste groep van vier personen gevormd die de trekkers zijn voor een Roosendaals Knarrenhof. Inmiddels zijn gesprekken met de gemeente gaande en worden locaties gezocht en onderzocht.

Speerpunten voor een Roosendaals Knarrenhof:
Een omgeving bouwen waarin jong en oud samen leven, met privacy, in een passende omgeving die uitnodigt tot ontmoeten en waarin bewoners bewust gekozen hebben voor goed nabuurschap.

  • Nabuurschap (sociaal en betrokken)
  • Levensloopbestendig
  • Duurzaam
  • Een verticale leeftijdsopbouw
  • Een combinatie van koop en huur
  • Een combinatie van betaalbare, grondgebonden woningen en 2 á 3 laags appartementen

De tijd is rijp, we zijn vol vertrouwen!

Met de komst van Knarrenhof is het mogelijk om in Roosendaal ‘anders’ te wonen.
Bent u geinteresseerd in Knarrenhof Roosendaal? Schrijf uzelf dan in via DEZE link.

Via deze webpagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Namens de initiatiefgroep Roosendaal,
Anton Bruglemans, Marion Heessels, Marianne Knops, Willem van Ineveld.