×
search

Ridderkerk

Update juni 2023

Het dak is erop bij het eerste deel van Hof van Ridderkerk. De bewoners hebben met pannenbier dit moment gevierd met Bouwbedrijf Vink.

klik hier voor de foto

Wooncompas is bezig met de voorbereiding om ook de sociale huurders een woning toe te wijzen. De verwachting is dat dit pas in augustus plaats gaat vinden. Iedereen ontvangt een mail op het moment dat de toewijzing gaat plaatsvinden.

Februari 2023

De bouw is begonnen!

Eind januari is de grond gekocht van de gemeente en kon aannemer Vink starten met het eerste grondwerk. Dit betekent dat de woningen verkocht zijn en de laatste puntjes op de i worden gezet voor de sociale huur. Knarrenhof verwacht dat in het tweede kwartaal van dit jaar ook de belangstellenden voort sociale huur bericht krijgen over de huurwoningen.

In het project zijn 20 koopwoningen en 7 sociale huurwoningen. Begin december zijn de toekomstige bewoners op excursie geweest naar het Molenhof in Zeewolde. Een gezellige bijeenkomst, waar iedereen kon ervaren en leren hoe in Zeewolde het project tot stand is gekomen. Een geslaagde dag!

November 2022

Na de vakantieperiode is volop overleg gevoerd met aannemer Vink, Knarrenhof, architectenbureau INBO en de gemeente Ridderkerk. Gesproken is over de gestegen prijzen, de consequenties voor het plan en nu recent de stikstofproblematiek. Oplossingen zijn gevonden en keuzes zijn gemaakt.

 

In November 2022 is de omgevingsvergunning afgegeven, zijn voor 20 woningen de koopovereenkomsten afgesloten of zijn bijna afgesloten en de aannemer is intern volop bezig met de voorbereiding om begin volgend jaar te starten met de eerste paal. Bij een normale bouwtijd kunnen de woningen begin 2024 opgeleverd en bewoond worden.

 

Met woningcorporatie Wooncompas wordt overlegd over de zeven huurwoningen in het plan. De Raad van Commissarissen zal hierover naar verwachting in het voorjaar 2023 een besluit over nemen. De verwachting is en blijft dat sociale huur mogelijk is. De gesprekken om goede afspraken te maken en in contractstukken vast te leggen kosten nu eenmaal tijd. Voor de sociale huurders betekent dit helaas nog even afwachten.

 

In de periode van kennismaken met aspirant bewoners over de koop van bewoners zijn vele leuke gesprekken geweest. Natuurlijk zijn ook aspirant bewoners afgevallen. Dat vinden we altijd jammer. Met de aspirant bewoners zijn twee bijeenkomsten geweest. Op de eerste bijeenkomst werd het proces nader toegelicht, de locatie bekeken en natuurlijk een moment om met elkaar kennis te maken. Op de tweede bijeenkomst in het hofhuis Het Groene Hof in Gouda werd door de notaris, de Vereniging van Eigenaren beheerder, aannemer Vink en Knarrenhof een toelichting gegeven op alle ontvangen stukken. De bewoners van Het Groene Hof zorgde voor een gezellig samenzijn in hun mooie hofhuis. Binnenkort vindt ook een “excursie” plaats om met elkaar Molenhof in Zeewolde te bezoeken.

 

Binnenkort zal iedereen die niet in aanmerking is gekomen voor het Hof van Ridderkerk een uitnodiging krijgen voor het lidmaatschap van de Vereniging Hof van Ridderkerk. De doelen van de vereniging zijn het zoeken naar een nieuwe locatie voor een tweede hof en de vereniging fungeert als wachtlijst voor woningen die vrijkomen in het huidige hof en mogelijk toekomstige nieuw hofjes.

 

De initiatiefgroep is in voorjaar 2018 begonnen met het zoeken naar een locatie en voldoende geïnteresseerden. Het motto is: “Elke wijk een Knarrenhof rijk.” Want gezien de vergrijzing in onze gemeente lijkt een dergelijke woonvorm hard nodig. Knarrenhof heeft voor het eerste hof, na het beschikbaar komen van een locatie, de verdere ontwikkeling overgenomen. Resultaat is dat na zes jaar tijd het eerste hof gerealiseerd zal zijn. In de bouwwereld is dit een behoorlijk snel traject.

 

De initiatiefgroep Hof van Ridderkerk heeft hierin hard getrokken om dit mogelijk te maken!

Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk en Team Knarrenhof Ridderkerk

Juli 2022
Ter voorbereiding op de bouw van de 27 hofwoningen en een hofhuis worden in polder Het Zand voor de Knarrenhof “Hof van Ridderkerk” op dit moment door de gemeente grondwerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein, dat ligt in de hoek van de Vlietlaan en de Donkerslootweg, wordt geëgaliseerd en daarna bouwrijp gemaakt. Inmiddels zijn ook sonderingen uitgevoerd, nodig voor het opstellen van het definitieve palenplan en het bepalen van de fundering. Eind mei is de aanvraag omgevingsvergunning al ingediend. In het najaar zullen de voorbereidingen voor de start van de bouw plaatsvinden.

Juni 2022
Ook in Ridderkerk gaat het hard! Eind mei is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend en inmiddels zijn er al een aantal woningen gereserveerd door aspirant bewoners. Momenteel voeren wij gesprekken voor de laatste beschikbare woningen in het plan. Belangstellenden voor een koopwoning worden op volgorde van inschrijving bij Knarrenhof uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Zodra alle woningen verkocht zijn dan melden wij dit op deze webpagina. Tot die tijd is er dus een kans dat u wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Daarnaast zijn we in gesprek met woningcorporatie Wooncompas. Wij hopen belangstellenden voor een huurwoning nog voor de zomer duidelijkheid te kunnen geven of men in aanmerking kan komen voor één van de sociale huurwoningen.

Wij vragen dus nog even om uw geduld. Zodra er nieuws is dan melden wij dat hier.

10 maart 2022
Weer een mijlpaal gezet! Woensdag 9 maart 2022 is de handtekening gezet onder de grondverkoopovereenkomst Het Zand fase 7 tussen de gemeente Ridderkerk en Knarrenhof. Deze belangrijke stap was nodig om hierna zo spoedig mogelijk de omgevingsvergunning voor het project in te dienen. Klik hier voor de foto waar wethouder Marco Oosterwijk, Nel Sangers en Roland Asberg van Stichting Knarrenhof hun handtekening zetten onder het deze grondverkoopovereenkomst. Dit alles vond plaats onder het toeziende oog van de eerste aspirant bewoners van Het Hof van Ridderkerk.

Hoe nu verder
In februari zijn 23 gesprekken gevoerd met geïnteresseerden voor het Knarrenhof Hof van Ridderkerk. De eerste 10 gegadigden hebben een reserveringsovereenkomst ondertekend voor één van de koopwoningen. Daarnaast zijn 6 deelnemers voorgedragen aan Wooncompas. Wooncompas zal hopelijk snel definitief besluiten of zij in aanmerking komen voor één van de huurwoningen. Totaal zijn er 27 woningen (waarvan 8 sociale huurwoningen). In maart zal de volgende ronde uitnodigingen voor nieuwe gesprekken plaatsvinden.  Ook willen wij een nieuwe bijeenkomst plannen alle deelnemers om de stand van zaken met elkaar te bespreken. Rob Burgerhout heeft bij de wethouder in ieder geval de wens neergelegd voor een tweede Hof in Ridderkerk! We gaan door!

11 februari 2022
We zijn begonnen met het telefonisch uitnodigen van belangstellenden voor een kennismakingsgesprek voor een woning in Knarrenhof Ridderkerk. Wij nodigen mensen uit op volgorde van aanmelding bij Stichting Knarrenhof. De belangstellenden die het langst zijn ingeschreven worden als eerste benaderd. Via deze website houden we u op de hoogte van de voortgang. Zodra wij stoppen met het uitnodigen van belangstellenden dan melden wij dat op deze webpagina. Tot die tijd is er een kans dat u wordt uitgenodigd, en vragen wij u vriendelijk om geduld te hebben.

Hartelijke groet,
Team Knarrenhof Ridderkerk

Februari 2022
We hebben besloten de woningvoorkeur enquête te versturen. In deze fase zijn er nog steeds onzekerheden. Dit hoort echter bij deze stap. Voor het project is het van belang dat de samenstelling van de bewonersgroep stap voor stap wordt gevormd.
Begin week 5 wordt de mail met de enquête en het informatieboekje verstuurd naar alle mensen die staan ingeschreven voor het Hof van Ridderkerk.

Update Ridderkerk januari 2022
We zijn doorgegaan in het nieuwe jaar. De woonkeuze enquête en het informatieboekje met het goedgekeurde Voorlopig Ontwerp liggen klaar om verstuurd te worden. Doel van deze enquête is om de aspirant bewonersgroep samen te stellen. Voor u meer zekerheid of u wel of niet in het mooie Hof van Ridderkerk kan wonen.
Deze enquête kan echter nog niet verstuurd worden. Een uitspraak van de Hoge Raad over grondverkoop door gemeentes gooit roet in het eten. Zie bijvoorbeeld onderstaand artikel:

Staat het Didam-arrest de woningbouwambitie in de weg?
In het op 15 december gepresenteerde coalitieakkoord benadrukt het kabinet de woningnood in Nederland te willen aanpakken. Er moet voor iedere Nederlander een (betaalbare) woning beschikbaar zijn en daarom wordt de bouw van nieuwe woningen opgeschroefd naar een aantal van 100.000 woningen per jaar. De vraag is echter of het op 26 november verschenen arrest van de Hoge Raad over het door de overheid bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte, roet in het eten zal gooien. Over de gevolgen van deze uitspraak zijn de meningen verdeeld, maar dat het een arrest met impact is, staat vast.
Dit Didam-arrest betekent dat de gemeente hun proces toetsbaar, met duidelijke kaders en transparant moeten invullen. Dit betekent dat ook de gemeente Ridderkerk intern onderzoekt of hun proces hieraan voldoet. Dat kost tijd.
Wij hopen binnenkort toch echt de woonkeuze enquête naar alle geregistreerde deelnemers te versturen, maar voor nu is helaas nog even geduld nodig. Zodra de enquête verstuurd wordt melden wij dit ook op deze website-tegel Ridderkerk.

Toch willen we met een positieve noot eindigen. Via DEZE link kunt u het interview volgen met de twee trekkers van de initiatiefgroep Rob Burgerhout en Arianne Ripmeester.

Laatste update 24 december
Positief nieuws uit Ridderkerk:

  1. Welstand was zeer tevreden over het ontwerp. We hebben met elkaar een mooie architectuurstijl gekozen en INBO architectuur heeft het goed uitgewerkt. We kunnen starten met het Definitief Ontwerp.
  2. Woningcorporatie Wooncompas heeft groen licht gegeven voor de samenwerking. Dus in het plan komt sociale huur. In het nieuwe jaar meer informatie over de randvoorwaarden, maar ook hier zijn we erg blij mee!
  3. De Vereniging Knarrenhof Ridderkerk is opgericht. Stap 2 is de bankrekening aanvragen. Stap 3 is iedereen uitnodigen lid te worden van deze Vereniging. U krijgt hiervoor te zijner tijd bericht.

Stap voor stap blijven we doorgaan!

20 december 2021
Stap voor stap wordt door het Knarrenhofteam, Bouwbedrijf Vink, architectenbureau INBO, de gemeente Ridderkerk en woningcorporatie Wooncompas de randvoorwaarden voor het Hof van Ridderkerk afgerond. Het doel was om eind december het Voorlopig Ontwerp af te ronden en dit als basis voor de woonkeuze-enquête naar iedereen rond te sturen.
Wij hebben besloten deze woonkeuze enquête pas in januari 2022 op te sturen. Hieronder een korte toelichting.
De woonkeuze-enquête kan pas verstuurd worden als het advies van Welstand bekend is, de toets concept omgevingsvergunning positief doorlopen is en er witte rook is voor de contracten met de gemeente en woningcorporatie. Al deze onderwerpen lopen nog, gaan volgends ons de goede kant op, maar zijn nog niet definitief. Vanuit onze taak om de risico’s te beheersen is besloten het versturen van de woonkeuze enquête naar het nieuwe jaar te verschuiven.
We staan in ieder geval niet stil en partijen zijn en blijven enthousiast.

Hierboven een mooie schets in vogelvlucht van het Hof van Ridderkerk.
In het nieuwe jaar gaan we volop verder!

22 november 2021
Afgelopen weken heeft architectenbureau INBO en de stedenbouwkundige van de gemeente het plan besproken. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal wijzigingen. De gemeente vroeg aandacht voor het besloten karakter van de Hof. De hoftuin is van de bewoners en geen openbare tuin. Het heeft geleid tot 3 belangrijke wijzigingen:
– De hoftuin heeft een entree bij het hofhuis en een entree aan de waterkant. Deze entree is relatief smal, zodat de Hof, indien gewenst ook afgesloten kan worden.
– De openingen aan de zijkanten worden afgesloten met een mooie tuinmuur. De 2 woningen op deze locatie krijgen hierdoor een dieper terras.
– Het schuine blokje aan de waterzijde wordt toch recht gezet.
Het resulteert in twee besloten rechthoekige hofjes met het hofhuis als verbindend element. Stedenbouw gaat hiermee akkoord en de weg is vrij om het plan voor te leggen bij Welstand.
De verwachting is dat begin december het overleg met Welstand plaats vindt. Indien dit positief verloopt kan voor de kerstperiode de nieuwe enquête de deur uit. De bewoners gesprekken zullen in januari plaatsvinden.

4 november 2021
Op 23 oktober is een eerste fysieke bijeenkomst met belangstellenden gehouden in het Wijkvoorzieningencentrum Bolnes in Ridderkerk. Meer dan 150 geïnteresseerden hadden zich hiervoor opgegeven.

Na de opening door de ochtendvoorzitter Rob Burgerhout, lid van de Initiatiefgroep, werd door Sop-hieke Klaver, procesregelaar van Knarrenhof, de aanwezigen geïnformeerd over de huidige stand van zaken, de resultaten van de laatste enquête, de laatste verkavelingtekening van de architect en de diverse woningplattegronden.

Ook werd uitgebreid  stilgestaan bij de vragen die in de laatste enquête naar voren waren gekomen en tevens werd vers van de pers een sfeerbeeld getoond van de woningen.
In de pauze kon men vragen stellen door deze op gele memo’s te schrijven die door zowel de leden van de Initiatiefgroep als medewerkers van Knarrenhof werden verzameld.

Na de pauze ging Nel Sangers, MT-lid van Stichting Knarrenhof in op de vervolgstappen die vooral een meer definitief karakter inhouden en waarbij persoonlijke keuzes gemaakt moeten worden. Tevens zullen eind dit jaar gesprekken worden ingepland met degenen die kiezen voor wonen in het Hof van Ridderkerk.

Hierna lichtte de ochtendvoorzitter toe dat naast een VVE en een Bewonersvereniging voor het Hof van Ridderkerk ook op gemeentelijk niveau een Vereniging Knarrenhof Ridderkerk zal worden opgericht. Deze heeft als voornaamste taken het bijhouden van de wachtlijst en het onderzoeken van mogelijkheden voor meer hofjes in Ridderkerk.
Na de behandeling van alle vragen die in de pauze waren genoteerd werd de ochtend beëindigd met een korte toelichting op de planning tot en met de oplevering die in 2023 wordt verwacht.

Het was een plezierige en nuttige bijeenkomst die, zo bleek uit de reacties, door de aanwezigen goed is gewaardeerd. Ook was iedereen duidelijk dat met elkaar nog een hoop werk is te verzetten om het project tot een mooi einde te brengen.

Oktober 2021
Stichting Knarrenhof en Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk organiseren op 23 oktober de eerste échte bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de laatste stand van zaken voor het Hof van Ridderkerk, de uitslag van de laatste enquête, de laatste tekeningen van de architect, de vervolgstappen en de planning. Uiteraard is er ook ruimte voor ontmoeting en het stellen van vragen.
Alle deelnemers, die ingeschreven staan voor Knarrenhof Ridderkerk, ontvangen deze mail om zich op te geven voor deze bijeenkomst. Wegens de corona-regels is er geen vrije inloop mogelijk.
Staat u wel ingeschreven, maar heeft u nog nooit een mail van ons ontvangen dan adviseren wij u in ieder geval om uw spam-box te controleren of een mail te sturen naar inschrijving@knarrenhof.nl met het verzoek te controleren of u goed staat ingeschreven.

September 2021
Het ontwerpproces voor het Hof van Ridderkerk is in volle gang. De afgelopen weken zijn 3 enquêtes de deur uitgegaan met vragen over de ruimtelijke opzet (de verkaveling) van het plan, de locatie van het hofhuis en over de architectuurstijl.

De laatste enquête is eind september verstuurd. Mocht u eind september geen enquête hebben ontvangen en stond u wel al ingeschreven bij Stichting Knarrenhof locatie gemeente Ridderkerk dan adviseren wij u het volgende te doen:
1. Controleer uw spam box
2. Stuur een mail naar inschrijving@knarrenhof.nl met uw naam, e-mail adres en verzoek na te gaan of uw gegevens juist in ons systeem staan.
In overleg met het bestuur i.o. van het Hof van Ridderkerk wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd om het ontwerp te bespreken en elkaar te ontmoeten. U ontvangt hierover een separate mail, zodra de locatie en datum bekend is.

Wij kijken er in ieder geval naar uit om u life te ontmoeten!

Juni 2021
De eerste online bijeenkomst voor alle belangstellende heeft 10 juni via zoom plaatsgevonden.
Het was mooi om te zien hoe alle deelnemers heel makkelijk zoom hebben kunnen installeren en mee kunnen doen met de bijeenkomst.
Alle mensen die staan ingeschreven voor Knarrrenhof Ridderkerk ontvangen in de week van 14 juni een mail met een link naar de opname van deze bijeenkomst en de bijbehorende sheets.
Op deze manier kan men rustig thuis nog een keer de presentatie bekijken.
Over 3 à 4 weken wordt de volgende enquête verstuurd met als doel een keuze te maken voor de definitieve verkaveling (opzet woonhof).

Het ontwerptraject is gestart!

Mei 2021
Knarrenhof organiseert een online bijeenkomst voor alle belangstellenden die staan ingeschreven voor Knarrenhof Ridderkerk. Tijdens deze avond vindt een eerste online kennismaking plaats.
Daarnaast worden op deze avond de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken van de planontwikkeling en worden de eerste verkavelingsstudies besproken. Na deze avond wordt via een digitale enquête de mening van de deelnemers gevraagd over verschillende onderwerpen. Het resultaat wordt verwerkt in de definitief gewenste verkaveling. Deze verkaveling wordt besproken met de gemeente.

April 2021
In Ridderkerk gaat het als een speer. We hebben een intentie-overeenkomst met de corporatie, de grondovereenkomst met de gemeente komt eraan en we hebben ook een bouwteampartner op het oog. We kunnen hier hopelijk nog in het voorjaar van 2021 beginnen met de ontwikkeling samen met de mensen en de corporatie. In het begin van 2022 zou de bouw dan al kunnen beginnen.

Maart 2021
In februari heeft een woonwensen enquête onder de belangstellende deelnemers plaatsgevonden. Het gaat daarbij om de lokatie in polder Het Zand, fase 7 op de hoek van de Donkerslootweg en de Vlietlaan, waar maximaal 27 woningen  gebouwd kunnen worden met een hofhuis.
Zie onderstaande situatietekening en de foto van de voorlopige maquette die één van de trekkers gemaakt heeft van de eerste situatieschets is gemaakt. Op de foto is de noordpijl te zien.De enquête is verzonden naar de ongeveer 110 inschrijvers. Inmiddels is gebleken dat, na de publiciteit over ons plan in december en februari, het aantal inschrijvers is opgelopen naar meer dan 170!
Er is dus veel belangstelling voor deze manier van wonen. In Ridderkerk is dit het eerste project van Knarrenhof, maar gezien de behoefte streeft de initiatiefgroep ernaar om meer hofjes te ontwikkelen onder het motto: “Elke wijk een Knarrenhof rijk.”
De woonwensen enquête heeft tot doel inzicht te krijgen welke basis wensen er leven bij de aspirantbewoners. Alle 170 deelnemers bij Stichting Knarrenhof ontvangen het verslag van de woonwensen enquête en beantwoording van de door u gestelde vragen. Hieronder staan een aantal resultaten.

  • Veel aspirant bewoners komen uit Ridderkerk (75%) of anders uit de regio.
  • Uw gemiddelde leeftijd is 68 jaar met een uitschieters naar boven en beneden (29 en 92 jaar)
  • Bijna 74% heeft aangegeven graag op locatie ’t Zand te gaan wonen en binnen 2 jaar te willen verhuizen.

Dit resultaat betekent dat er voldoende belangstelling is voor locatie ’t Zand en Knarrenhof heeft aangegeven door te gaan.
Vervolgtraject
Op dit moment werkt het Knarrenhof-team aan het vastleggen van afspraken met de corporatie, de architect, aannemer en de gemeente. Naar verwachting zal in mei van dit jaar begonnen worden met het ontwerptraject, uiteraard met de toekomstige bewoners, zodat eind van dit jaar de omgevingsvergunning en de definitieve koopcontracten gereed zullen zijn. En als alles verloopt volgens plan kunnen eind 2022 de woningen zijn opgeleverd.

Januari 2021
Belangrijk nieuws!
Op 16 december heeft het College van Burgemeester en Wethouders in Ridderkerk ingestemd met de intentieovereenkomst tussen gemeente en Stichting Knarrenhof. Dit betekent dat we nu een jaar de tijd krijgen om samen met de toekomstige bewoners een plan te ontwikkelen voor 27 woningen. Deze woningen komen in het uitbreidingsplan ’t Zand, fase 7 op de hoek van de Donkerslootweg en de Vlietlaan. Klik hier voor het artikel in De Combinatie.

Knarrenhof heeft een eerste verkavelingsschets gemaakt om te onderzoeken of 27 grondgebonden woningen haalbaar zijn op deze locatie. Deze schets is de basis geweest voor de overeenkomst met de gemeente. Komend jaar wordt onderzocht welk plan definitief haalbaar wordt op deze locatie binnen de randvoorwaarden van de gemeente en welke wensen er bij u individueel en gezamenlijk leven. Het doel is eind dit jaar een definitief ontwerp te realiseren, waar u en de gemeente akkoord mee zijn. Wat betekent dit voor de komende tijd? De Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk en Stichting Knarrenhof sturen alle belangstellenden die ingeschreven staan bij Stichting Knarrenhof informatie en een woonwensenenquête om verder te gaan met de planontwikkeling. Helaas is een fysieke bijeenkomst op dit moment niet haalbaar.
Doel van de informatie is dat men kennis maakt met de initiatiefgroep Hof van Ridderkerk en Knarrenhof, en iedereen te informeren over het plan en de werkwijze van Stichting Knarrenhof. In de digitale enquête is ook ruimte voor het stellen van vragen. Bent u ook geïnteresseerd, maar nog niet ingeschreven? Via deze link kunt u zich inschrijven voor het Hof in Ridderkerk.

Team Knarrenhof
Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk

NB: Klinkt u op hier dan vindt u een amateur filmpje van het moment van overdracht van de intentieovereenkomst door de wethouder op de locatie fase 7 ’t Zand.

 

November 2020
Op 2 maart heeft er een grote bijeenkomst plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente Ridderkerk, vertegenwoordigers van Stichting Knarrenhof en de initiatiefgroep Hof van Ridderkerk. In die vergadering zijn afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Belangrijke onderdelen daarin zijn het maken van een proefverkaveling, het uitbrengen van een grondbod voor een locatie in de polder ‘t Zand én de totstandkoming van een intentieovereenkomst tussen deze twee partijen. Daarna moet een collegevoorstel worden opgesteld door de projectleider van de gemeente, waarna het College en de raad een besluit nemen.

Inmiddels is het grondbod in april uitgebracht door Knarrenhof, waarna de onderhandelingen zijn gestart over de intentieovereenkomst. Deze onderhandelingen over de randvoorwaarden waaronder de grondaankoop plaats gaan vinden lopen nog steeds. Voor Knarrenhof is het belangrijk dat we de tijd krijgen om samen met de toekomstige bewoners het hof vorm te kunnen geven binnen de randvoorwaarden van de gemeente en de eigen wensen. Belangrijk is dat de grond pas wordt afgenomen als de groep aspirant bewoners, gemeente en de Knarrenhofgroep akkoord gaan met het plan en de bouwvergunning is afgegeven.

In de commissievergadering van de gemeente Ridderkerk d.d. 30 september jongstleden is door de daar aanwezige wethouder wel gesproken over besluitvorming in het eerste kwartaal van 2021 of zoveel eerder als mogelijk.

Hieronder is de locatie weergegeven voor het Hof van Ridderkerk: fase 7 van de ontwikkeling ’t Zand.
Het terrein is bouwrijp gemaakt en is gesitueerd op de hoek Donkerslootweg en Vlietlaan. In de plannen van de gemeente waren hier eerst gezinswoningen gepland. De initiatiefgroep Hof van Ridderkerk heeft zich hard gemaakt om op deze locatie het Knarrenhof mogelijk te maken. Op genoemde plek kunnen maximaal 27 grondgebonden woningen met gezamenlijk hofhuis en tuin komen. In het hof komen koopwoningen in de vrije sector en sociale huurwoningen in samenwerking met de woningcorporatie.

Na het definitief ondertekenen van de intentieoverkomst met de gemeente zijn de randvoorwaarden, waaronder het hof gerealiseerd kan worden, bekend. Wij hopen daarna zo spoedig mogelijk de bijeenkomst met alle Knarrenhof belangstellenden op te starten en in 2021 de contouren van het project samen met u allen rond te krijgen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Initiatiefgroep Hof van Ridderkerk

April 2020
Al langer hadden we goed contacten in Ridderkerk, mede dankzij onze trekkers aldaar. Maar onlangs hebben we een verkaveling mogen maken op een behoorlijk mooie plek. Het grote gemeentelijke team waaraan we het plan gepresenteerd hebben was enthousiast, ook de wethouder is positief. Dus we zijn nu druk bezig met een grondbieding, en als die goed valt zullen we – mits Corona het land heeft verlaten – eind juni een informatieavond houden.

Maart 2020
Tussen november 2019 en maart 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Ridderkerk. Dat heeft ertoe geleid dat er nu wellicht een kansrijke locatie is waarover verder overleg plaatsvindt. Zodra daar zekerheid over is hopen we alle inschrijvers nader te informeren. Echter, wat het coronavirus betekent in dit traject is nog ongewis. We houden u op de hoogte.

November 2019
Sinds het voorjaar van 2018 zijn we met een initiatiefgroep bezig om een hof in Ridderkerk van de grond te krijgen. Deze initiatiefgroep bestaat uit vier personen die hun sporen hebben verdiend op hun respectieve vakgebieden en bekend zijn met en in Ridderkerk. Dit initiatief is ontstaan nadat een van de leden door een tv-uitzending van Brandpunt+ in februari 2018 kennis had gemaakt met de stichting Knarrenhof (naam gebaseerd op een uitdrukking van Koot en Bie) en waar Peter Prak een steekhoudend en enthousiasmerend verhaal over hield.

Waarom zijn wij dit initiatief gestart?
Zoals bekend vergrijst Nederland. En die vergrijzing gaat in Ridderkerk nog veel harder. De kosten voor de zorg nemen daardoor toe. De overheid heeft maatregelen genomen om die kosten te beheersen door zich op veel fronten terug te trekken en te bezuinigen. Denk hierbij onder andere aan het overhevelen van haar verantwoordelijkheden via de WMO naar de gemeenten, het sluiten van verzorgingstehuizen en ouderen langer thuis te laten wonen. Onder verwijzing naar de voorgestane participatiesamenleving laat zij dit speelveld nu over aan de ouderen zelf onder het motto “Het is aan uzelf!”

Die handschoen hebben wij opgepakt met als voornaamste doel een bijdrage te leveren aan de bewoners van Ridderkerk én de gemeente in het kader van seniorenhuisvesting/ouderenzorg. En zoals reeds gezegd, het gaat ons om het realiseren van een “Knarrenhof” inclusief CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Citaat: “Een Knarrenhof is een levensloopbestendige hof, waarbij zowel de woning levensloopbestendig is als de sociale samenhang. Mensen kiezen er voor om in een hof te gaan wonen en naar elkaar om te kijken.” Kortom, prettig wonen in een prettige woonomgeving met oog voor elkaar.

In de afgelopen 1,5 jaar hebben we veel werk verzet: er is een startnotitie opgesteld, er is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties en er zijn gesprekken gevoerd met de lokale woningcorporatie(-s) en de gemeente. Ook is een kleine startsubsidie gevraagd en gekregen van de lokale stichting Fonobori, die onder andere maatschappelijke initiatieven ondersteunt om de eerste kosten op te vangen. Tevens door ons contact gezocht met de Stichting Knarrenhof, met name voor hun kennis en expertise opgedaan in eerdere projecten.

Met de gemeente vindt, samen met de procesregelaar van Knarrenhof, overleg plaats op zowel ambtelijk als politiek niveau. Ten eerste om duidelijk te maken wat Knarrenhof nu eigenlijk is en wat we met ons initiatief beogen. Ten tweede hebben we een aantal locaties voorgelegd met de vraag welke in aanmerking zouden kunnen komen om een hof te realiseren en ook welke procedure we daarvoor moeten volgen.

Iedereen die we spraken was zeer enthousiast over ons initiatief en op dit moment zijn we in afwachting van hetgeen de gemeente gaat besluiten over een locatie en over de daarvoor te volgen procedure. Is de gemeentelijke reactie positief, dan kunnen we het traject van het opstellen van een intentieovereenkomst tussen Knarrenhof en de gemeente ingaan. Is de reactie negatief dan zullen we ons moeten beraden over hoe verder. Er vindt dan in elk geval een vertraging plaats.

In november 2019 verschijnt een interview met de initiatiefgroep en de projectregelaar van Knarrenhof in de lokale krant, waarna we hopen (en verwachten) dat daar zoveel reacties op komen dat duidelijk wordt hoe groot de behoefte is voor een Knarrenhof in Ridderkerk.

Ons motto is echter nu al: “Elke wijk een Knarrenhof rijk.” Want gezien de vergrijzing in onze gemeente lijkt een dergelijke woonvorm hard nodig.

Heeft u belangstelling voor dit project, dan kunt u zich aanmelden door hier te klikken.


Arianne Ripmeester, Rob Burgerhout, Wim Kooiman, Hans van Gameren