×
search

Opmeer

Update juni 2022
     HOE STAAT HET EIGENLIJK MET DAT “KNARRENHOF” VAN OPMEER ?

Onbezorgd oud worden in Opmeer
Nederland vergrijst, Opmeer vergrijst. We moeten tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat, en een combinatie van torenhoge huizenprijzen en een tekort aan starterswoningen, leidt er toe dat veel 60-plussers met z’n tweeën of zelfs alleen in een groot huis wonen. Veel jonge gezinnen zouden maar wat graag in zo’n huis willen wonen, maar ja …. daar zitten die 60+-ers nog jaren in. Lang verhaal kort: in Opmeer is er een groot te kort aan seniorenwoningen. De oplossing lijkt simpel: Bouw kleinere huizen voor 60+ers, maar wel gevarieerd, dus:
* appartementen voor die mensen, die dat graag willen en
* kleinere huizen met een kleinere tuin én evt. een gemeenschappelijke ruimte voor de mensen, die daar de voorkeur aan geven.

Knarrenhof
Op 28 maart 2019, toen we nog nooit van Covid hadden gehoord en dachten dat Corona alleen een biermerk was, werd er in het Kerkhuys een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de plannen voor Knarrenhof in de Gemeente Opmeer. Het initiatief hiertoe was afkomstig van de Dorpsraad Spanbroek-Opmeer (DSO). De landelijke Knarrenhof-organisatie kwam de voorlichting geven. Het enthousiasme bij de presentatie was groot. Veel mensen schreven zich in via de Knarrenhof website en betaalden het eenmalige inschrijfgeld van € 15,=. Ook werd er een bestuur gevormd van 7 leden, die samen met de Dorpsraad Spanbroek/Opmeer aan de slag gingen. Als naam werd gekozen “Hofmeer” en er werd een fraai en herkenbaar logo gemaakt.

We gaan eerst kijken in Zwolle
In november 2019 brachten de bestuursleden, samen met 3 raadsleden en (destijds) wethouder Beemster een bezoek aan de eerste Knarrenhof van Nederland in Zwolle. We waren met z’n allen onder de indruk van de kwaliteit van de diverse koop- en huur-woningen, de sfeer en het gezamenlijke “Hofhuys”. Dit wilden wij ook wel …..

Aan de slag ….
Het bestuur stond te popelen om aan de slag te gaan, maar de eerste stap bleek al een lastige, nl. het verkrijgen van een bouwlocatie in of nabij de dorpskern. De toekomstige bouw van het IKC (Integraal Kind Centrum) van Opmeer biedt mogelijkheden dat een bouwlocatie beschikbaar komt. Voorwaarde voor ons is: dichtbij dorpscentrum en openbaar vervoer (bus). Een locatie is nu in beeld en dit jaar wordt onderzocht of, hoe en hoe groot de Hof op deze locatie zou kunnen worden. Dit is een mooie stap. Een Hof bouwen gaat snel. De voorbereidende werkzaamheden kosten tijd. Dus nog even geduld!

Bericht voor kandidaten van Hofmeer
We willen u graag op de hoogte houden van de voortgang. Als u staat ingeschreven bij de landelijke stichting Knarrenhof, en nog steeds in aanmerking wilt komen voor een seniorenwoning dan hoeft u niets te doen. Op deze webpagina zal met enige regelmaat de stand van zaken over Hofmeer worden beschreven.  Deelnemers die staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof voor de gemeente Opmeer ontvangen pas berichten via e-mail als de locatie onder controle is. Op de website https://knarrenhof.nl/faq-vragen/ en de hele Knarrenhof-website staat veel informatie mocht u nog vragen hebben.

Maart 2020:
De Dorpsraad Spanbroek Opmeer organiseert de jaarlijkse informatie bijeenkomst. Thema’s zijn ditmaal verkeersveiligheid en leefbaarheid. Alle inwoners van Opmeer, Spanbroek, Wadway en Zandwerven zijn uitgenodigd. Op deze avond krijgt u informatie over activiteiten binnen de kerk Spanbroek Opmeer en kunt u hierover vragen stellen.

De bijeenkomst wordt gehouden in ‘t Kerkhuys, Spanbroekerweg 37 te Spanbroek op donderdag 12 maart 2020. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

Februari 2020:

 

De trekkersgroep Hofmeer bestaat uit:

Bestuur Hofmeer: Jan Luken, Kees Berkhout, Kees van Dam, Co Zuiderent, Ria Dekker, Piet Kraakman en Cor Jongeneel.
Leden Dorpsraad: Simon Loos en Barbara Wasch.

December 2019:


Sinds de voorlichtingsbijeenkomst op 28 maart 2019 in ’t Kerkhuys waar de plannen voor een Knarrenhof werden gepresenteerd, zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen die wij graag met u willen delen.

Aantal aanmeldingen:
Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in ‘t Kerkhuys hebben 58 mensen zich aangemeld als koper of huurder van een woning in dit project. (31 koop en 27 huur). De ervaring bij andere projecten in het land leert dat het aantal geïnteresseerden snel toeneemt naarmate het plan vordert. In Zwolle zijn in 2017 twee hofjes gerealiseerd van elk 24 woningen en daar staan inmiddels weer 250 mensen op de wachtlijst!

Bestuur gevormd:
Op het formulier gaven een aantal bezoekers aan dat zij wilden plaatsnemen in een Trekkersgroep/bestuur. De week na de voorlichtingsbijeenkomst heeft de Dorpsraad een bijeenkomst belegd met deze geïnteresseerden. Op deze avond is een dagelijks bestuur gevormd: Jan Luken als voorzitter, Kees Berkhout als secretaris en Kees van Dam als penningmeester. Leden: Co Zuiderent, Ria Dekker, Piet Kraakman en Cor Jongeneel. Namens de Dorpsraad Spanbroek-Opmeer zijn Barbara Wasch en Simon Loos aan de Trekkersgroep toegevoegd. Het DB heeft kort hierna nader kennisgemaakt en van gedachten gewisseld met Wethouder Beemster, Anna van Neure de beleidsmedewerker Woningbedrijf Opmeer en met diverse raadsleden.

Naam gekozen + Logo ontworpen:
Iedereen denkt bij de naam Knarrenhof wellicht aan 80-plussers. Dit zijn echter eerder de krasse uitzonderingen dan de standaard. Onze deelnemers zijn gemiddeld 60, dus van ver na de Beatles en de Stones. De gemiddelde leeftijd van het eerste project in Zwolle is zelfs 59,5 jaar. Dat is een stuk jonger dan veel mensen denken.
Het bestuur heeft besloten om het te bouwen woonhof in Opmeer een klinkende en herkenbare naam te geven, nl. ‘Hofmeer’.  Er is ook gekozen voor een herkenbaar logo.

Bezoek aan Aahof in Zwolle:
Op 21 november jl.  heeft het bestuur + wethouder Beemster en 3 raadsleden een bezoek gebracht aan het eerste Knarrenhof in Nederland, nl. Zwolle. De naam van dit hof is ‘Aahof’ in de wijk Aalanden. We werden warm welkom geheten door 3 bewoners, tevens initiatiefnemers vanaf het eerste uur en kregen uitleg over het hele traject vanaf eerste idee t/m oplevering en hun ervaringen na 2 jaar wonen in het Aahof. We hebben  uitgebreid gesproken met mensen die er nu een jaar wonen en merkten dat ze heel enthousiast waren; ze waren duidelijk blij met hun keuze voor het Aahof. Het was geen clubje van vrienden, maar er hadden zich wel nieuwe vriendschappen ontwikkeld. Ze hebben verteld, wat bij hen wel werkte en wat minder goed werkte.
We mochten ook een paar woningen van binnen bekijken, nl. een huurwoning en een (bijzonder ruime) koopwoning. De kwaliteit van de woningen was uitstekend! Niet alleen volgens een paar bestuursleden met ruime ervaring als projectleiders/uitvoerders in de bouw, maar ook de andere bestuursleden waren onder de indruk van de kwaliteit en van het totale ontwerp. We zeiden allemaal ‘Dit ontwerp kunnen we zo 1 op 1 in Opmeer bouwen’. Al met al is ons bezoek heel motiverend en leerzaam geweest.

Hoe verder:
We gaan ons nu eerst oriënteren op de mogelijke bouwlocatie en afspraken maken over het inpassen van het Zwolse ontwerp op deze locatie. Maar om een bouwlocatie te vinden in of nabij de dorpskern is zeker niet eenvoudig. Na de gesprekken met wethouder en raadsleden werd ons duidelijk dat eerst door de politiek moet worden beslist waar het “integraal kind centrum” (IKC) moet komen. Zodra dit bekend is (waarschijnlijk eind maart 2020) komen een aantal bouwlocaties vrij die mogelijk geschikt zijn voor Hofmeer. Wij blijven intussen onze voelhoorns uitsteken en lobbyen om een mogelijke bouwlocatie voor Hofmeer te vinden. Wij gaan voorlopig uit van 24 koop- en huurwoningen en een gezamenlijk ‘Hofhuys’, d.w.z. een ruimte voor gemeenschappelijk gebruik, vergaderingen/ bijeenkomsten, biljarten, kaarten, eventueel hobbyruimte etc.