Opmeer

Maart 2020:

De Dorpsraad Spanbroek Opmeer organiseert de jaarlijkse informatie bijeenkomst. Thema’s zijn ditmaal verkeersveiligheid en leefbaarheid. Alle inwoners van Opmeer, Spanbroek, Wadway en Zandwerven zijn uitgenodigd. Op deze avond krijgt u informatie over activiteiten binnen de kerk Spanbroek Opmeer en kunt u hierover vragen stellen.

De bijeenkomst wordt gehouden in ‘t Kerkhuys, Spanbroekerweg 37 te Spanbroek op donderdag 12 maart 2020. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

Februari 2020:

 

De trekkersgroep Hofmeer bestaat uit:

Bestuur Hofmeer: Jan Luken, Kees Berkhout, Kees van Dam, Co Zuiderent, Ria Dekker, Piet Kraakman en Cor Jongeneel.
Leden Dorpsraad: Simon Loos en Barbara Wasch.

December 2019:


Sinds de voorlichtingsbijeenkomst op 28 maart 2019 in ’t Kerkhuys waar de plannen voor een Knarrenhof werden gepresenteerd, zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen die wij graag met u willen delen.

Aantal aanmeldingen:
Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in ‘t Kerkhuys hebben 58 mensen zich aangemeld als koper of huurder van een woning in dit project. (31 koop en 27 huur). De ervaring bij andere projecten in het land leert dat het aantal geïnteresseerden snel toeneemt naarmate het plan vordert. In Zwolle zijn in 2017 twee hofjes gerealiseerd van elk 24 woningen en daar staan inmiddels weer 250 mensen op de wachtlijst!

Bestuur gevormd:
Op het formulier gaven een aantal bezoekers aan dat zij wilden plaatsnemen in een Trekkersgroep/bestuur. De week na de voorlichtingsbijeenkomst heeft de Dorpsraad een bijeenkomst belegd met deze geïnteresseerden. Op deze avond is een dagelijks bestuur gevormd: Jan Luken als voorzitter, Kees Berkhout als secretaris en Kees van Dam als penningmeester. Leden: Co Zuiderent, Ria Dekker, Piet Kraakman en Cor Jongeneel. Namens de Dorpsraad Spanbroek-Opmeer zijn Barbara Wasch en Simon Loos aan de Trekkersgroep toegevoegd. Het DB heeft kort hierna nader kennisgemaakt en van gedachten gewisseld met Wethouder Beemster, Anna van Neure de beleidsmedewerker Woningbedrijf Opmeer en met diverse raadsleden.

Naam gekozen + Logo ontworpen:
Iedereen denkt bij de naam Knarrenhof wellicht aan 80-plussers. Dit zijn echter eerder de krasse uitzonderingen dan de standaard. Onze deelnemers zijn gemiddeld 60, dus van ver na de Beatles en de Stones. De gemiddelde leeftijd van het eerste project in Zwolle is zelfs 59,5 jaar. Dat is een stuk jonger dan veel mensen denken.
Het bestuur heeft besloten om het te bouwen woonhof in Opmeer een klinkende en herkenbare naam te geven, nl. ‘Hofmeer’.  Er is ook gekozen voor een herkenbaar logo.

Bezoek aan Aahof in Zwolle:
Op 21 november jl.  heeft het bestuur + wethouder Beemster en 3 raadsleden een bezoek gebracht aan het eerste Knarrenhof in Nederland, nl. Zwolle. De naam van dit hof is ‘Aahof’ in de wijk Aalanden. We werden warm welkom geheten door 3 bewoners, tevens initiatiefnemers vanaf het eerste uur en kregen uitleg over het hele traject vanaf eerste idee t/m oplevering en hun ervaringen na 2 jaar wonen in het Aahof. We hebben  uitgebreid gesproken met mensen die er nu een jaar wonen en merkten dat ze heel enthousiast waren; ze waren duidelijk blij met hun keuze voor het Aahof. Het was geen clubje van vrienden, maar er hadden zich wel nieuwe vriendschappen ontwikkeld. Ze hebben verteld, wat bij hen wel werkte en wat minder goed werkte.
We mochten ook een paar woningen van binnen bekijken, nl. een huurwoning en een (bijzonder ruime) koopwoning. De kwaliteit van de woningen was uitstekend! Niet alleen volgens een paar bestuursleden met ruime ervaring als projectleiders/uitvoerders in de bouw, maar ook de andere bestuursleden waren onder de indruk van de kwaliteit en van het totale ontwerp. We zeiden allemaal ‘Dit ontwerp kunnen we zo 1 op 1 in Opmeer bouwen’. Al met al is ons bezoek heel motiverend en leerzaam geweest.

Hoe verder:
We gaan ons nu eerst oriënteren op de mogelijke bouwlocatie en afspraken maken over het inpassen van het Zwolse ontwerp op deze locatie. Maar om een bouwlocatie te vinden in of nabij de dorpskern is zeker niet eenvoudig. Na de gesprekken met wethouder en raadsleden werd ons duidelijk dat eerst door de politiek moet worden beslist waar het “integraal kind centrum” (IKC) moet komen. Zodra dit bekend is (waarschijnlijk eind maart 2020) komen een aantal bouwlocaties vrij die mogelijk geschikt zijn voor Hofmeer. Wij blijven intussen onze voelhoorns uitsteken en lobbyen om een mogelijke bouwlocatie voor Hofmeer te vinden. Wij gaan voorlopig uit van 24 koop- en huurwoningen en een gezamenlijk ‘Hofhuys’, d.w.z. een ruimte voor gemeenschappelijk gebruik, vergaderingen/ bijeenkomsten, biljarten, kaarten, eventueel hobbyruimte etc.