×
search

Oldenzaal (vereniging)

September 2022
Goed nieuws! Ruim 7 jaar na het eerste initiatief voor een collectieve woonvorm voor senioren door Otto Engels en Henk Köiter is het dan nu eindelijk zover: Knarrenhof Oldenzaal gaat gerealiseerd worden. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp, en is de gemeente gestart met het bouwrijp maken van de grond. (zie onderstaande afbeeldingen).

Op donderdagavond 29 september 2022 organiseren we een informatiebijeenkomst om belangstellenden te informeren over Knarrenhof Oldenzaal. We zullen vooruitkijken naar de komende periode waarin belangstellenden een woning in de Hof kunnen reserveren. Daarnaast is het goed en gezellig om elkaar weer te zien en spreken.
We organiseren de bijeenkomst in hotel het Landhuis in Oldenzaal. Inloop vanaf 19:00u. De bijeenkomst start om 19:30u. Wees welkom!

Bent u geïnteresseerd in een woning in Knarrenhof Oldenzaal? Schrijf uzelf dan in via DEZE link.

Januari 2021
We zetten steeds meer concrete stappen richting de Hof aan de Thijsniederweg! De afgelopen maanden hebben we met de gemeente o.a. over de grondprijs gesproken, de bestemmingsplanprocedure, welstand etc.

De afgelopen maanden is het bouwteam, bestaande uit de aannemer (Nikkels), architect (INBO) en wij van Knarrenhof, doorgegaan met het uitwerken van de plannen voor de Hof. We zijn in gesprek met de gemeente over een aantal randvoorwaarden en ook de gesprekken met de woningbouwcorporatie (voor sociale huurwoningen) loopt nog. Verder is de gemeente van plan in februari te starten met de bestemmingsplanprocedure. We hebben nu 140 geïnteresseerde huishoudens, waarvan een deel aangesloten bij de vereniging. Zie hier de website van de lokale vereniging: https://www.noabershofolnzl.nl

Januari 2020
In november 2019 is door de Vereniging Noabershof.Olnzl in een breed overleg met gemeentelijke ambtenaren en buren een overeenstemming bereikt over de inrichting van de locatie Thijsniederweg.(toegangsweg, parkeerplaatsen, groen, etc). Dit is de basis voor de bouw van woningen in het Noabershof.

De vereniging onderzoekt ook mogelijkheden van Duurzaam bouwen als vernieuwend project. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met de gemeente Oldenzaal over het vervolg.

Oktober 2019
Twente TV was op bezoek in het Aahof in Zwolle en ging in gesprek met belangstellenden voor Knarrenhof Noabershof Oldenzaal. Klik hier voor de link naar het filmpje.

Februari 2019
Op de locatie Thijsniedersweg is een archeologisch onderzoek geweest. Er hoeft geen vervolgonderzoek plaats te vinden, dus gaat de gemeente verder werken aan het bestemmingsplan en een inrichtingsplan. Om de behoefte nog beter te kunnen onderbouwen is een enquête gehouden onder de belangstellenden die graag in een hof in Oldenzaal willen wonen. Er zijn hiervoor 110 enquêtes verstuurd, die met een hoge respons zijn teruggekomen. Ook is een groot aantal suggesties gedaan. We hopen snel met de gemeente tot overeenstemming te komen over de zakelijke kant. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt en hopelijk kunnen we snel met mooie berichten komen.

November 2018
Op de bijeenkomst van 15 oktober zijn de leden van vereniging Noabershof Olnzl bijgepraat over de verschillende locaties. Allereerst heeft Otto Engels wegens ziekte afscheid moeten nemen van het bestuur. Met veel passie en persoonlijke contacten heeft hij in Oldenzaal het draagvlak voor een nieuwe vorm van wonen onderbouwd. Ben Siemerink is het bestuur komen versterken.

Locatie Thijsniederweg
Op deze voormalige schoollocatie verwachten we een Noabershof te realiseren! Met de gemeente wordt overlegd over de grondprijs en voorwaarden voor de inrichting. Met de woningbouwvereniging WBO worden ook positieve gesprekken gevoerd, zij hebben een positieve grondhouding. Wordt vervolgd op de website en door middel van een enquête onder de geïnteresseerden.

Verder zijn nog wat andere locaties waar kansen voor een Noabershof onderzocht worden. Ook dit wordt vervolgd. Bent u ook geïnteresseerd in een hof in Oldenzaal? U kunt zich hier inschrijven.