×
search

Oestgeest

December 2019

Informatiebijeenkomst op woensdag 18 december om 20.00u in de Raadzaal van het Gemeentehuis van Oegstgeest. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor de gebieden Endegeest, Overgeest en Rhijngeest, tezamen ook wel de Geesten genoemd. De informatieavond staat in het teken van het uitwisselen van informatie over de stand van zaken en wordt door wethouder Peter Glasbeek toegelicht.

De kerngroep Knarrenhof roept de bewoners uit Oegstgeest die zich ingeschreven hebben bij de Stichting Knarrenhof op, om met velen aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. Als punt van herkenning vraagt de kerngroep te komen in donkerblauwe kleding.

Oktober 2019
Een Knarrenhof in Oegstgeest? Recent is in de gemeente Oegstgeest een coöperatie opgericht “Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest”. Een van haar doelstellingen is om in de gemeente woningen te ontwikkelen, specifiek gericht op de behoeften van senioren, volgens het model van de landelijke Stichting Knarrenhof.

Een kerngroep is inmiddels actief om bij de gemeente aan te dringen dat ze grond vrij maken om een Knarrenhof te kunnen ontwikkelen.  In de “Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten” die afgelopen voorjaar in gepubliceerd, worden voorzichtig mogelijkheden voor een Knarrenhof geformuleerd. Daarmee lijkt het tot stand komen van een Knarrenhof bespreekbaar.

Leden van de Kerngroep zijn in gesprek met de wethouder, ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ordening en met projectontwikkelaar Oudendal, die als eigenaar van een deelgebied zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen in de realisatie van Knarrenhof. Ook staan gesprekken met de omwonenden van het Wilhelminapark op de agenda.

De Kerngroep Knarrenhof hoopt en verwacht dat belanghebbende partijen zich sterk willen maken om in Oegstgeest een Knarrenhof te realiseren. In de gemeente neemt het aantal (alleenstaande) zeventigplussers toe en daarom moeten we opzoek naar een woonvorm als Knarrenhof waarmee recht wordt gedaan aan de doelstelling van de coöperatie “Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest”.

Bent u ook geïnteresseerd in het wonen in een hof in Oestgeest? Schrijf u dan in als belangstellende door hier te klikken .