Nissewaard

September 2021
Op 9 september is naar aanleiding van een persbericht van Max een artikel geplaatst in het AD Voorne-Putten. Hierin is een oproep gedaan om samen met hem een initiatiefgroepje op te starten. Klik HIER om het artikel te lezen. Een zestal enthousiaste senioren hebben zich bij hem aangemeld. Ook in Nissewaard is de belangstelling onder senioren voor een Knarrenhof groot. Binnen enkele dagen na verschijning van het artikel (de eerste keer dat de publiciteit is opgezocht) hebben 52 huishoudens zich voor een woning in een Knarrenhof ingeschreven op de landelijke website van de stichting Knarrenhof. Heeft u zich nog niet ingeschreven maar bent u wel geïnteresseerd in Knarrenhof Nissewaard? Schrijf u dan in via DEZE link.
Op 17 september had Max een prettige kennismaking met Mario. In oktober gaan zij de andere senioren uitnodigen, om de definitieve groep samen te kunnen stellen.

Augustus 2021
Max staat er binnenkort niet alleen meer voor. Mario van Gelderen heeft zich aangemeld met hem samen te gaan werken. In september gaan ze kennismaken.

Update April 2019/juli 2021
In april 2019 schreef Max van der Does een brief naar de fracties van de gemeenteraad waarin hij aandacht vroeg voor het bouwen van meer seniorenwoningen. En niet alleen (hoge) appartementgebouwen, maar ook patio- en levensloopbestendige woningen, die tot op heden nauwelijks worden gebouwd.
In mei 2019 is zijn brief in de commissie leefomgeving van de raad besproken en stond men hier positief tegenover.
Hierna bleef het ruim een jaar stil totdat de gemeenteraad in september 2020 de nieuwe Woonvisie 2020-2030 vaststelde. Met de slogan ‘Nissewaard een plek voor iedereen’ richt deze nota zich met name op differentiatie en doorstroming. Aanleiding voor Max om in december 2020 weer eens contact met de gemeente op te nemen en het concept Knarrenhof onder de aandacht te brengen.
De wethouder wonen, Jan Willem Mijnans, stond hier positief tegenover en gaf het Team Wonen de ruimte en gelegenheid om te onderzoeken of een Knarrenhof in Nissewaard gerealiseerd zou kunnen worden. Een eerste aanzet hiertoe was een zoommeeting (corona!) op 15 maart 2021. Deelnemers: een drietal ambtelijke deskundigen op het gebied van wonen, Sophieke Klaver, procesregelaar Knarrenhof en initiatiefnemer Knarrenhof Nissewaard, Max van der Does.
Sophieke verzorgde een presentatie over opzet en werkwijze van de stichting Knarrenhof en Max bracht een aantal locaties naar voren die mogelijk geschikt kunnen zijn voor een Knarrenhof.
Dit proces is hij alleen ingegaan omdat bij een flink aantal gemeenten enthousiaste initiatiefgroepen vastliepen op de gemeentelijke organisatie met betrekking tot het met name beschikbaar stellen van bouwgrond. En deze teleurstelling en de vele groepsbijeenkomsten zonder resultaat wilde hij voorkomen. Hij zou pas een oproep in de pers doen samen met hem een trekkersgroepje op te richten, als de gemeente een bouwperceel beschikbaar zou stellen. Na de zoommeeting op 15 maart 2021 bleef het 4 maanden stil, reden voor Max om wederom een pleidooibrief naar de raadsfracties te sturen en hierbij te verwijzen naar de beleidsuitgangspunten in de Woonvisie.
Hierop is positief gereageerd door de ChristenUnie-SGP, NissewaardLokaal, PVV, ONS, VVD, PvdA en in het bijzonder het CDA. De fractievoorzitter Pieter Verhoog heeft met Max een goede relatie opgebouwd en diverse malen in de ‘politieke arena’ aandacht gevraagd voor het Knarrenhofconcept.