×
search

Nijmegen

Update: 11 augustus 2022
Ook in Nijmegen blijven we proberen om, samen met onze lokale trekkers, een geschikte locatie voor Knarrenhof te vinden. Momenteel verkennen we de mogelijkheden voor Knarrenhof in Vossenpels Noord. We voeren constructieve gesprekken, maar er is nog geen concreet nieuws. Zodra er nieuws is dan delen we dat met u via deze webpagina.

Update: 19 December 2020
Na lang wachten is er weer een update van de initiatiefgroep Nijmegen
Zoals we twee jaar geleden al hebben gemeld heeft de gemeente Nijmegen in de Waalsprong een gebied in ontwikkeling waarbij ook voor een Knarrenhof kansen lijken te zijn. Het globale bestemmingsplan voor dit gebied ligt sinds kort ter inzage. Dat betekent dat er binnenkort eindelijk een meer concreet overleg met de gemeente mogelijk is.
We verwachten dit overleg in het eerste kwartaal van 2021. Meer is er op dit moment niet van te zeggen.

We blijven hoopvol dat, met veel geduld, een locatie voor een Nijmeegs Knarrenhof binnen afzienbare tijd haalbaar is.

Heb je interesse in een Nijmeegs Knarrenhof meld je dan hier aan.

 

Update: januari 2019

Hierbij een update vanuit de initiatiefgroep Knarrenhof Nijmegen:

Nijmegen is een prachtige stad om te wonen. Dat maakt het helaas ook des te moeilijker om voor een collectief wooninitiatief een geschikte locatie te veroveren.

In 2018 hebben we samen met de initiatiefgroep Knarrenhof Nijmegen een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente, het idee van Knarrenhof gepromoot en ook met een woningbouwvereniging afgestemd. We hebben nog geen geschikte locaties voor de korte termijn kunnen traceren, wel is er een perspectief in de Waalsprong/Nijmegen-Noord. Op termijn zullen er grotere kavels beschikbaar komen die op zich geschikt zijn voor een hof. We houden de vinger aan de pols.

Het afgelopen jaar hebben we met een groot aantal deelnemers een drietal bijeenkomsten gehouden. We hebben samen gezocht naar de gemeenschappelijke wensen in het licht van de kansen in Nijmegen-Noord. Mooie dromen, verkenningen in het gebied en  inventarisatie van wensen geven ons wel vertrouwen dat er genoeg belangstelling zal zijn. Maar voorlopig moeten we geduld hebben.

Heb je interesse meld je dan hier aan.

Update: december 2017

Zie hieronder een bericht van de initiatiefgroep in Nijmegen:

Beste mensen,

Voor het einde van het jaar willen we jullie even laten weten wat de stand van zaken is aangaande Knarrenhof / Nijmegen. We hebben met 2 beleidsadviseurs van de gemeente gesproken en zij staan positief tegenover ons plan. Ze willen ons van info voorzien over de mogelijke locaties. Helaas is dat nog niet concreet geworden, vooral omdat ze het nog druk hebben met andere zaken. Maar we hebben ze er al een paar keer op aangesproken. Als er duidelijk kanshebbende locaties uitkomen zullen we dit weer aan jullie terugkoppelen.

We zien uit naar een succesvol 2018!

Ignace, Klaaske en Anetta.

Ouder nieuws

In Nijmegen zijn we ook van start! Er zijn een aantal leden actief voor een ‘Knarrenhof’ Nijmegen. Een definitieve naam volgt zo snel mogelijk.

Op woensdag 29 november a.s. zal het eerste gesrpek met de gemeente Nijmegen gaan plaatsvinden. Kort na dit gesprek zullen alle leden voor Nijmegen per mail en via deze webstie geinformeerd worden.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.