×
search

Molenlanden

Juni 2022
De initiatiefgroep is nog steeds in afwachting van de besluitvorming van de gemeente over de potentiële locatie. En dat blijven ze volgen in de hoop dat daar in dit jaar besluitvorming over komt. Als er een kans is op een locatie zal er hierover een informatie avond plaats vinden. De gemeente denkt actief mee naar waar een Knarrenhof mogelijk is en wil hier een pilot van maken. Zodra er nieuws is dan delen we dat met u via deze webpagina.

December 2021
De kerngroep Gorinchem en Molenlanden heeft een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over de voortgang. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

December 2020
Een korte update aan het einde van dit jaar. Ondanks dat jullie weinig van ons horen, zijn we wel actief.
Waarom een kerngroep Gorinchem én Molenlanden?
In de afgelopen periode zijn er in de gemeente Molenlanden locaties in zicht gekomen voor een mogelijke Knarrenhof. De kerngroep Gorinchem kreeg dit in beeld en daardoor zijn er ook contacten gelegd met betrokkenen in die gemeente. Kijk op de website van Knarrenhof® voor meer informatie over Molenlanden.

Wij hopen dat er binnen onafzienbare tijd een eerste Knarrenhof in de Molenlanden wordt gerealiseerd. Inmiddels komen wij tot het inzicht dat dit soort processen jaren kunnen duren. Kortom, geduld is geboden.

Waarom aanmelden bij de stichting Knarrenhof®?
Als er een Knarrenhof gerealiseerd gaat worden onder regie van de stichting Knarrenhof®, worden personen geïnformeerd, die zich ingeschreven hebben bij de stichting Knarrenhof®.

Nieuws uit Molenlanden
In Arkel wordt al 5 jaar nagedacht over de braakliggende locatie Betondak. Inmiddels is een projectontwikkelaar actief en ligt er een concreet plan voor 258 woningen. De kerngroep heeft aangegeven dat zij daar een Knarrenhof willen realiseren. Momenteel is de stichting Knarrenhof® in gesprek met de projectontwikkelaar. Op 12 november 2020 stond er een artikel in het Kontakt, waarin geïnteresseerden gevraagd werden zich aan te melden. Deze oproep leverde heel wat geïnteresseerden op.
In september heeft Daan van Delden gesproken in een raadsvergadering van de gemeente Molenlanden. Doel was een pleidooi houden voor een Knarrenhof in de Molenlanden.
In oktober was Petra Rombout (verantwoordelijk voor Molenlanden) aanwezig bij de commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer waar de woonvisie werd besproken. Doel was een Knarrenhof voldoende in de woonvisie te krijgen en dat is gelukt. Verder zijn er gesprekken gaande met partijen in Giessenburg en Groot Ammers over mogelijke Knarrenhof initiatieven.

Landelijke ontwikkelingen
In Nederland zijn inmiddels verschillende Knarrenhof-projecten in ontwikkeling en is/ wordt er dit jaar gestart met nieuwbouw. Een overzicht van de plaatsen waar een Knarrenhof wordt ontwikkeld en voor uw vragen en inschrijving kunt u terecht op de website Knarrenhof®.

Het starten van een project is afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte bouwlocatie. Daar waar in het land Knarrenhofprojecten tot stand komen, is er altijd sprake van medewerking van de gemeente, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van grond, meedenken voor geschikte locatie, een vast contactpersoon voor overleg, het meedenken bij het doorlopen van procedures tot feitelijk vastleggen van een % woningen voor senioren c.q. woongemeenschappen in woonvisies en structuurplannen.

Mei 2020
De kerngroep Knarrenhof Gorinchem & Molenlande bestaat op dit moment uit Petra Rombout, Joop Vermeulen en Daan van Delden. Even een berichtje van ons in deze bizarre corona periode. Wij zijn op dit moment nog steeds actief ondanks dat jullie weinig van ons horen. Nu is er geen nieuws maar toch even een update en een vraag.

  • Wij noemen ons sinds kort de Kerngroep Knarrenhof Gorinchem & Molenlanden omdat er mensen zijn uit onze achterban die ook interesse hebben voor Molenlanden.
  • Opgemerkt, als ik een locatie aanduid met ‘elders’ dan doe ik dat omdat het strategisch beter is om verschillende redenen om de locatie nog niet te noemen.

Over de Molenlanden

  • Het gemeentebestuur Molenlanden heeft uitgesproken met ons een pilot te willen doen;
  • De kartrekker voor de Molenlanden is Petra Rombout;
  • Op dit moment hebben we locatie Betondak Arkel en een locatie ‘elders’ in beeld.
  • Indien u ook interesse heeft in Molenlanden laat ons dat dan weten en meld je aan bij Knarrenhof voor Molenlanden door hier te klikken.

Waarom Knarrenhof?
Het duurt nog even, maar al over 17 jaar is 51% van alle huishoudens 60+. Dit gaat een enorme druk op de zorg opleveren. Daarnaast vindt de overheid het nodig dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun hun eigen huis blijven wonen. Er is dan wel passende woonruimte nodig en een stevig sociaal netwerk. Een burgerinitiatief is een particulier initiatief en wij zetten ons sinds mei 2018 in voor de realisatie van een woonhof binnen de gemeente Gorinchem en de Molenlanden op basis van het concept van de stichting Knarrenhof. Voor het initiatief is veel belangstelling. Doel is de bouw van een woonhof (grondgebonden en/of appartementen) van ca. vijfentwintig woningen met een gemeenschappelijke hoftuin en hofhuis. In het woonhof wordt onafhankelijk gewoond en kan men op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen dankzij een zelfredzame sociale omgeving dichtbij huis (“noaberschap”). De ontwikkeling van dergelijke woonvormen wordt toegejuicht door de landelijke politiek.

Landelijke ontwikkelingen
In het land zijn inmiddels verschillende “Knarrenhof” projecten in ontwikkeling en is/wordt dit jaar gestart met nieuwbouw. Stichting Knarrenhof heeft recent hierover een nieuwsbrief geschreven, klik hier om deze te lezen.

Ontwikkelingen binnen de gemeenten
Het starten van een project is afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte bouwlocatie. Daar waar in het land Knarrenhof projecten tot stand komen is er altijd sprake van veel medewerking van de gemeente, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van grond, meedenken voor geschikte locatie, een vast contactpersoon voor overleg, het meedenken bij het doorlopen van procedures tot feitelijk vastleggen van een % woningen voor senioren c.q. woongemeenschappen in woonvisies en structuurplannen.

Wij hebben verschillende gesprekken gevoerd met en zonder ondersteuning van de stichting Knarrenhof maar helaas zonder resultaat tot nu toe. Wij blijven proberen de politiek te overtuigen dat er in onze gemeente(n) ook grote behoefte is aan dergelijke projecten. Mocht iemand gemeenteraadsleden in zijn kennissenkring hebben dan vernemen wij dat graag om te overleggen ‘wat wijs is’ in deze.