×
search

Meppel

Augustus 2022
De afgelopen maanden is door Knarrenhof en een andere partij gewerkt aan een plan voor Knarrenhof met 40 woningen in de wijk Nieuwveense Landen. De volgende stap is het sluiten van een intentieovereenkomst. Zodra deze is gesloten kunnen de plannen worden voorgelegd aan de belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor Knarrenhof Meppel. Er zal dan ook een informatieavond worden georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan. Zodra er nieuws is dan delen we dit op deze webpagina.
Bent u geïnteresseerd in een woning in Knarrenhof Meppel? Klik dan HIER om u in te schrijven.

April 2021
De gemeente Meppel heeft een aantal potentiële locaties aangedragen voor een Knarrenhof-concept. Samen met de gemeente verkennen we momenteel de mogelijkheden op deze locaties. Uiteraard houden wij onze blik ook open voor andere locaties. Heeft u suggesties voor een passende locatie voor een Knarrenhof-concept in Meppel? Stuur deze dan naar locaties@knarrenhof.nl.
Zodra er concreet nieuws is over een geschikte locatie dan informeren wij u via deze webpagina.
Klik hier voor een artikel in de Meppeler Courant dd. 31 maart 2021.

Oktober 2020
Zoals u weet zijn wij in de gemeente Meppel druk bezig om een locatie voor Knarrenhof onder contract te krijgen. Er zijn inmiddels al 95 belangstellende huishoudens. Wij hebben de toezegging van de gemeente dat er ruimte is voor Knarrenhof in de Nieuveense landen. Daar zijn wij heel blij mee, maar wij kijken ook nog naar andere locaties omdat de plek in de Nieuwveense landen volgens ons niet de meest geschikte is. Ook op andere plekken voeren wij dus gesprekken. Mocht u ook nog interessante locaties weten stuur deze dan naar locaties@knarrenhof.nl en dan gaan wij daar achteraan. Recent hebben we een enquête uitgedaan onder de belangstellenden. Op basis van die uitkomst zullen wij de voorkeurslocatie bepalen. Tot slot houden wij u op de hoogte via onze website https://knarrenhof.nl/meppel/ en bij echt belangrijke zaken mailen wij u persoonlijk.

Februari 2020
Naar aanleiding van de bijeenkomst van 7 januari verscheen het volgende artikel in de Meppeler Courant. Een goede samenvatting van de avond!

Oktober 2019
Een aantal initatiefnemers is samen met Stichting Knarrenhof voornemens om in Meppel een Knarrenhof te realiseren. Er wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om dit te realiseren in de Nieuwveenselanden. De eerste gesprekken met de gemeente worden momenteel gevoerd.

Indien wij een grondpositie van de gemeente kunnen verwerven wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle bealngstellenden. Wie nu al geintereseerd is kan zich inschrijven door hier te klikken. Ingeschreven belangstellenden krijgen ter zijne tijd direct een uitnodiging voor de informatieavond per mail.

Onlangs verscheen er ook een artikel in de Meppeler Courant. Voor de link naar dit artikel klik hier. Voor een foto van het krantenartikel zie onderstaande afbeelding.