Losser

Februari 2019
In de Lutte, gemeente Losser, is de actieve initiatiefgroep hard aan het werk om een “Lutter Hof”  te realiseren. Er is al een locatie gevonden en er zijn al positieve gesprekken met de gemeente gevoerd. Binnenkort wordt er een enquête onder de belangstellenden gehouden om beter inzicht te krijgen in de wensen. Daarna gaan we verder in overleg met de twee grondeigenaren, die overigens beide positief tegenover een Knarrenhof staan. We hopen hier dit voorjaar duidelijkheid te kunnen brengen.

April 2018
In de gemeente Losser is er inmiddels een enthousiaste groep mensen die in de Lutte een zogenaamd ‘Lutter Hof’ willen maken. In zo’n hof wonen gelijkgestemden met ‘het gezicht naar elkaar’. Hier is noaberschap en burenhulp van belang. Hier wonen de mensen dus niet ‘met de rug’ naar elkaar toe.

Momenteel wordt in goed overleg met de gemeente naar een locatie gezocht in de Lutte. Over de mogelijke locaties, waar we naar opzoek zijn mogen we nog geen mededelingen doen. De woningen kunnen een mix zijn van woningen voor 40-plussers, ook kan het geschikt zijn voor starters en mogelijk zelfs voor sociale huurders.

Wij helpen mensen in volgorde van inschrijving. Mocht u geïnteresseerd zijn in een hof in de Lutte, meldt u zich dan snel aan.