×
search

Losser (de Lutte)

Mei 2021
De plannen voor Knarrenhof De Lutte worden steeds concreter. Om de wensen van toekomstige bewoners centraal te stellen tijdens de ontwikkeling wordt er deze maand een woonwensen enquete verzonden aan alle belangstellenden voor Knarrenhof De Lutte. Op basis van de reacties van belangstellenden worden de plannen verder uitgewerkt. Via deze webpagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

April 2021
De plannen voor een Knarrenhof-concept in de gemeente Losser vorderen gestaag. Zodra er concreet nieuws is dan delen wij dat met u via deze webpagina. Onderstaande luchtfoto geeft een impressie van de locatie aan de Bentheimerstraat – Beatrixstraat. Zowel de verkaveling als de grondprijs zijn op uitvoerend niveau goedgekeurd en dienen nu bestuurlijk afgewikkeld te worden. Daarnaast worden ook de omwonenden geïnformeerd.

Oktober 2020
Inmiddels is de discussie met onze lokale trekkers in De Lutte opgelost en zetten zij zich weer samen met ons in om een hof van de grond te krijgen volgens de Knarrenhofprincipes. De gemeente Losser is nog steeds positief over de ontwikkeling tussen de Bentheimerstraat – Beatrixstraat en ook Domijn wil de gronden graag aan ons verkopen. Domijn is echter niet van plan om ook zelf woningen in de hof af te nemen. We zullen dus nog opzoek moeten naar een andere verhuurder om (sociale) huurwoningen te kunnen realiseren. Wat betreft de verkaveling was de wens afhankelijk om nog enkele gronden bij het plan te betrekken en zo een integraal plan te maken. Echter zijn we er niet uitgekomen met de particuliere eigenaar van die gronden. We richten ons nu dus op een kleiner perceel waar we nog steeds zo’n 24 grondgebonden woningen kwijt kunnen. Momenteel maken we op basis van deze uitgangspunten een definitieve verkaveling en zal dat de definitieve grondbieding bepalen. We hopen op een positief antwoord. Komen we daar uit dan kan het bestemmingsplantraject en ontwerptraject beginnen. Daarvoor zullen wij weer uw woonwensen inventariseren en worden na een kennismakingsgesprek de bouwnummers op basis van volgorde van inschrijving toegewezen. Als er een grondcontract ligt willen wij graag weer een informatieavond organiseren. Momenteel kunnen wij dit met 60 huishoudens nog niet op een verantwoorde manier doen ivm Corona. Laten wij hopen dat de situatie dit snel weer toelaat. Wij houden u in ieder geval via de mail en deze pagina op de hoogte.

April 2020
Op maandag 30 maart hebben wij via een videobijeenkomst weer overleg gehad met de gemeente Losser en Woningcorporatie Domijn over Knarrenhof in De Lutte. De gemeente had nog enkele opmerkingen op de schetsverkaveling die wij hebben gemaakt. Ze hanteren een aantal (stedenbouwkundige) randvoorwaarden die voor hen belangrijk zijn en wij willen vasthouden aan ons concept om een hofje te kunnen maken. In de voorgestelde schetsverkaveling kwamen deze uitgangspunten nog niet geheel overeen. Wij hebben daarom beloofd deze opmerkingen proberen te verwerken om zo hopelijk tot een schetsverkaveling te komen waar alle partijen mee kunnen instemmen. Als er overeenstemming is organiseren wij een informatieavond met de goedgekeurde schetsverkaveling en richtprijzen. In ons vorige bericht hadden wij aangegeven dat we deze avond medio april zouden organiseren, maar wegens de ontwikkelingen rondom Corona zal dat niet doorgaan en zullen we een ander moment moeten plannen. Zodra wij meer informatie hebben brengen wij u weer op de hoogte.

Februari 2020
Deze week is er weer gesproken met de gemeente en grondeigenaar Domijn. Ze hebben ons een prijs afgegeven voor de grond. De prijs die werd genoemd vonden wij behoorlijk fors. De gemeente en Domijn kijken wat hier nog aan kan gebeuren. In tussentijd zullen wij onze schetsverkaveling aanpassen op basis van een aantal randvoorwaarden die de gemeente zal opstellen. Eind maart zitten wij weer bij de gemeente en Domijn om als het goed is een besluit te nemen. Hopelijk komen we dan tot overeenstemming, want dan kunnen wij u ook een richtprijs noemen voor de woningen. Als er overeenstemming is organiseren wij een informatieavond met al een verbeterde verkaveling en richtprijzen. Vermoedelijk is dat medio april. Onze planning en die van de gemeente is inzetten op Start Bouw 2021. Maar dan hebben we wel voldoende deelnemers nodig. Dus als u nog mensen kent (ze komen achter u te staan op de lijst dus u heeft er wel voordeel, maar geen nadeel van). Als er dan (nog steeds) voldoende belangstelling is kunnen wij de contracten met de gemeente en Domijn opstellen. Vervolgens begint ook het hele ontwerptraject met u!

Februari 2019
In de Lutte, gemeente Losser, is de actieve initiatiefgroep hard aan het werk om een “Lutter Hof”  te realiseren. Er is al een locatie gevonden en er zijn al positieve gesprekken met de gemeente gevoerd. Binnenkort wordt er een enquête onder de belangstellenden gehouden om beter inzicht te krijgen in de wensen. Daarna gaan we verder in overleg met de twee grondeigenaren, die overigens beide positief tegenover een Knarrenhof staan. We hopen hier dit voorjaar duidelijkheid te kunnen brengen.

April 2018
In de gemeente Losser is er inmiddels een enthousiaste groep mensen die in de Lutte een zogenaamd ‘Lutter Hof’ willen maken. In zo’n hof wonen gelijkgestemden met ‘het gezicht naar elkaar’. Hier is noaberschap en burenhulp van belang. Hier wonen de mensen dus niet ‘met de rug’ naar elkaar toe.

Momenteel wordt in goed overleg met de gemeente naar een locatie gezocht in de Lutte. Over de mogelijke locaties, waar we naar opzoek zijn mogen we nog geen mededelingen doen. De woningen kunnen een mix zijn van woningen voor 40-plussers, ook kan het geschikt zijn voor starters en mogelijk zelfs voor sociale huurders.

Wij helpen mensen in volgorde van inschrijving. Mocht u geïnteresseerd zijn in een hof in de Lutte, meldt u zich dan snel aan.