Lisse

Januari 2021
Najaar 2019 nam de PvdA Lisse het voortouw voor een motie om Knarrenhof mogelijk te maken in Lisse. De motie werd aangenomen en het college ging aan de slag om in maart 2020 een bijeenkomst te organiseren om de belangstelling te peilen voor Knarrenhof.
In maart 2020 sloeg Corona toe en lag alles stil. Hoewel stil – het aantal geïnteresseerden in Knarrenhof groeide gestaag tot ca. 50 huishoudens eind 2020. Het artikel in de krant in september 2020 “Knarrenhof kan bij Ruisdoornlaan” heeft daar mogelijk bijgedragen. Via deze Link vindt u de verschillende artikelen.
Begin dit jaar is het overleg tussen de k(n)artrekkersgroep Lisse, de gemeente en de procesregelaar van Knarrenhof weer opgestart. Deze keer wordt er geen bijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd. De gemeente gaat een digitale bijeenkomst organiseren. Onze ervaring is dat dit best goed werkt. Wanneer is nog onduidelijk.
De digitale bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de gemeente ofwel elke inwoner uit Lisse kan meeluisteren en vragen stellen. We zijn in overleg hoe we dit gaan aanpakken. Daarnaast zal iedereen die staat ingeschreven bij Stichting Knarrenhof automatisch een bericht van ons krijgen. U kunt zich voor € 15 (eenmalig) inschrijven bij Stichting Knarrenhof Lisse via deze link. Dan ontvangt u ook via ons een uitnodiging.
Op welke locatie er gebouwd gaat worden is nog onduidelijk. Het traject om tot besluit te komen over een locatie duurt vaak best lang. Het hele traject tot start bouw duurt vaak nog 3 tot 5 jaar. Echter dit is gebruikelijk bij een traject waar we samen uw Knarrenhof in Lisse gaan realiseren: we staan aan het begin van een traject. Het doel is om samen met de gemeente, met u, met de woningcorporatie en met ondersteuning vanuit Knarrenhof de woondroom Knarrenhof in Lisse voor elkaar te krijgen.

Woont u in Lisse, wilt u wonen in Knarrenhof Lisse en heeft u tijd, geduld en enthousiasme om samen met een aantal trekkers dit proces te doorlopen dan kunt u zich melden om mede-trekker te worden in de k(n)artrekkersgroep Lisse. U kunt zich dan aanmelden bij info@knarrenhof.nl o.v.v. Trekkersgroep Lisse met een toelichting waarom u zich graag wil inzetten.

Oktober 2019
De gemeente Lisse wil ook een Knarrenhof, klik hier om het artikel te lezen. Heeft u ook belangstelling, schrijf u dan in door hier te klikken.