×
search

Lelystad

Wij zijn een vijftal 65-plussers in Lelystad, die zo enthousiast zijn geworden over het Knarrenhof concept, dat we een initiatiefgroep opgericht hebben met als doel ook in Lelystad een Knarrenhof te realiseren. We hebben ook al een naam voor ons project: De Hofknar. Wij willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met veel privacy en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van samen wonen. Je hebt wel je eigen huis, je privacy, maar de sociale, zorgzame elementen staan centraal. Nu alleen nog een stuk grond vinden voor de realisatie! Dat is nog wel even een ding. We zijn nu ruim twee jaar bezig om de gemeente Lelystad, de lokale politiek en natuurlijk niet te vergeten aspirant leden enthousiast te maken voor ons project. Onze voorkeur gaat uit naar een hofje met 25-30 grondgebonden woningen, dus geen appartementen, met een ruime gemeenschappelijke binnentuin, in een zo groen mogelijke omgeving. Onze doelgroep bevindt zich in de leeftijd 55 plus en tot nu toe hebben zich 31 huishoudens aangemeld bij de Stichting Knarrenhof.

Op de foto hierboven de initiatiefgroep met van links naar rechts: Ingrid Bastiaanse, Jurriën Kemmink, Elly Clavaux, Gerard Kloezeman en Itty Frankema

In de Woonvisie zoals door de gemeente Lelystad opgesteld is, na een inspraakbijeenkomst waar ook wij van ons hebben laten horen, nadrukkelijk ruimte voor CPO projecten opgenomen. Ook binnen de politiek zijn partijen die dit concept een warm hart toedragen. Wij hebben ons aangesloten bij een aantal andere CPO projecten in Lelystad om samen te zoeken naar geschikte locaties voor hen en voor ons en om de politiek te blijven benaderen. Het belangrijkste is nu het verkrijgen van een geschikte locatie. In 2021 is een eerste overleg met de gemeente over dit onderwerp geweest, in februari 2022 volgde een tweede overleg. De gemeente heeft inmiddels een aantal locaties aangemerkt die hiervoor mogelijk in aanmerking komen.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat veel inwoners van Lelystad ook geïnteresseerd zijn in Knarrenhof zullen we de komende tijd de publiciteit zoeken.
Ook enthousiast geworden? Klik dan HIER om uzelf in te schrijven voor Knarrenhof Lelystad.