×
search

Leiden

Juni 2022
De trekkersgroep blijft zoeken naar mogelijkheden in de stad Leiden en ze hopen dat er met een nieuw college weer nieuwe kansen komen. Feit blijft dat het moeilijk is om in deze gemeente een CPO project te realiseren. Zodra er nieuws is dan delen we dat met u via deze webpagina.

Juni 2020
In Leiden zijn twee trekkersgroepen actief. Beide groepen willen in Leiden een woonhof realiseren. De seniorengroep Professorenbuurt heeft zich verenigd met het doel een woonhof te realiseren voor en door senioren die nu in de prof/burgemeesterwijk wonen. Natuurlijk Samen Wonen zoekt een locatie voor een meergeneratie-woonhof (dus niet alleen voor ouderen) in heel Leiden. Beide groepen hebben goed contact met elkaar en ondersteunen elkaar waar mogelijk.

Van burgerinitiatief naar vereniging NSW
Hierbij een overzicht van de activiteiten van Vereniging Natuurlijk Samen Wonen (NSW) die een of meerdere meergeneratiehof/hoven in Leiden probeert te bewerkstelligen. Voor juli 2019 waren we nog het burgerinitiatief Natuurlijk Samen Wonen maar in die maand zijn we als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75224151. Wij denken hierdoor meer gewicht in de schaal te leggen dan als burgerinitiatief. We hebben ook meteen een logo voor onze vereniging gemaakt. Zie hieronder.

Geen aandacht voor ouderen in Woonvisie
De gemeente Leiden heeft in juli 2019 haar Woonvisie 2020-2030 en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023 ter inspraak aangeboden. Wij hebben deze documenten grondig doorgenomen. Wat bleek: ouderen kregen geen aparte plek in zowel de Woonvisie als de Uitvoeringsagenda. Ze werden enerzijds weggezet als kwetsbare ouderen en anderzijds als bijzondere doelgroep in de zin van hulpbehoevend. Wij vinden dat ouderen een aparte paragraaf verdienen in de Woonvisie. Dat hebben we laten weten bij diverse inspraakrondes. Helaas is hier geen gehoor aangegeven terwijl de meerderheid van de politieke partijen het met ons eens was.

Maquette meergeneratiehof
Om ons nog meer in de kijker te spelen van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling hebben we in oktober 2019 een maquette aangeboden aan wethouder Fleur Spijker en voorzitter Walter van Peijpe. Klik hier voor een verslag van die bijeenkomst met aan het eind een filmpje van het aanbieden van de maquette.

Prominente plek studenten Watergeuskade
In oktober 2019 is ook de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade verschenen. Tot onze grote verbazing kregen de studenten ook hier weer een prominente plek in aangeboden. Middels inspreken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling hebben wij geprobeerd ook de senioren een plek te laten krijgen in deze Uitgangspunten. Helaas, weer niet gelukt. Wat wel gelukt is, is het plaatsen van een opiniestuk van NSW met betrekking tot dit onderwerp – titel: Neem woonwensen van ouderen ook serieus – in het Leidsch Dagblad van zaterdag 16 november 2019.

Veel publiciteit
In  oktober is bij mediazender Sleutelstad.nl onderstaand artikel verschenen. Klik hier voor dat artikel. Ook is er een groot artikel geplaatst in het Leidsch Dagblad van 25 januari 2020 met de titel ‘Knarrenhof, een kwestie van een lange adem’. Bij dit interview trokken de trekkersgroepen van Oegstgeest en Leiden met elkaar op.

Omroep Max
Omdat het elke keer weer moeilijk blijkt een locatie te vinden en de (gemeente)politiek mee te krijgen heeft het programma Meldpunt van Omroep Max er een item over gemaakt. Hiervoor werden onder andere opnames in Leiden gemaakt. Klik hier voor de uitzending van 7 februari 2020.

En verder
Tot vlak voor de coronacrisis hebben we gesprekken gehad met een aantal projectontwikkelaars maar we kunnen nog geen resultaten melden. Verder werken we samen met het burgerinitiatief  Nieuw Leids Bolwerk en hebben we contact met de bewonerscommissie Watergeuskade die ons mogelijk in hun plannen kunnen opnemen. De contacten met de gemeente lopen momenteel via het Platform Langer Zelfstandig Wonen maar dat gaat in deze tijd digitaal. Zelf houden we nu ons overleg via videobellen.

Conclusie
Het enige wat wij nu kunnen concluderen is dat, ondanks dat de diverse partijen enthousiast zijn over het idee van een meergeneratiehof, het nog steeds een lange adem vergt voordat we zicht op een meergeneratiehof zullen krijgen.

Juli 2019 – Dromen, durven, doen
Ruim 4 jaar geleden is in Leiden het burgerinitiatief ‘Natuurlijk Samen Wonen’ (NSW) gestart met het zoeken naar een geschikte locatie voor een meergeneratiehof. De NSW-trekkersgroep van bestaat uit 6 enthousiaste vrouwen die zich hard maken voor een levensloopbestendig hof in Leiden waarin jong en oud samenwonen in een groene omgeving. Zorg dragen voor elkaar met respect voor ieders privacy staat bij ons hoog in het vaandel.

Veel belangstelling
Op 29 november 2018 organiseerde Natuurlijk Samen Wonen, in samenwerking met Knarrenhof, een informatieavond met als doel kennis te maken en de bij Knarrenhof ingeschreven mensen te informeren over de stand van zaken m.b.t. het realiseren van een hof in de gemeente Leiden. Zo’n 80 geïnteresseerden bezochten de avond en er waren nog zo’n 30 geïnteresseerden die niet konden komen. De avond werd door de aanwezigen enthousiast ontvangen en zeer zinvol gevonden. Wilt u een indruk van deze avond, neem dan een kijkje door hier te klikken voor het artikel van Sleutelstad.

Ons burgerinitiatief wordt een begrip
Zowel voor als na de informatieavond hebben wij niet stil gezeten. Zo zoeken we contact met politieke partijen in de gemeenteraad om onze droom bij hen bekend te maken. Daarnaast hebben wij twee maal ingesproken bij de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Ook hebben we wethouder Fleur Spijker gesproken over onze woondroom en de mogelijkheden die te realiseren. Verder zoeken we contact met projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Het gaat er nu vooral om te laten zien wie wij zijn en wat wij voorstaan zodat ons enthousiasme ook door andere stakeholders gaat worden opgepakt.

Geschikte locatie
Het wonen in een hof krijgt steeds meer steun vanuit de politiek. Meerdere politieke partijen staan achter ons idee en ook wethouder Fleur Spijker draagt ons project een warm hart toe. Of daarmee ons ideale hof met een mix van koop- en huurwoningen binnenkort werkelijkheid wordt en niet langer een droom van ons blijft, kan niemand met zekerheid zeggen, maar stapsgewijs komt het naar ons idee wel dichterbij. Uitdaging blijft natuurlijk het vinden van een geschikte locatie in Leiden.

Oproep
Wilt u ons helpen een geschikte locatie te vinden? Weet u een mooie plek waarop een meergeneratiehof mogelijk zou zijn, geeft u dat dan aan ons door? Wij zullen samen met de Knarrenhofgroep de mogelijkheden en de potentie van deze locatie gaan onderzoeken. Een locatie is minimaal 2500 m2 om een woonhof met 24 wooneenheden in meerdere bouwlagen te realiseren.
Interessante locaties kunnen gestuurd worden naar locatie@knarrenhof.nl.

Tot slot
In Leiden is ook de seniorengroep Professorenbuurt actief. Deze groep heeft zich verenigd met het doel een woonhof voor en door senioren die nu in de prof/burgemeesterwijk wonen. Het doel van beide groepen is gelijk. Alleen NSW richt zich op heel Leiden. Beide groepen hebben goed contact met elkaar en ondersteunen elkaar waar mogelijk.