Leiden

November 2018
Er gebeurt veel in Leiden, maar er is helaas nog steeds geen 100% zekerheid over een locatie. In Leiden is de trekkersgroep Natuurlijk Samen Wonen Leiden actief en ook in de Professorenbuurt is een woongroep actief die daar een woonproject wil realiseren. Beide groepen hebben contact met elkaar, de gemeente, met wethouders, woningcorporaties, grondeigenaren en ontwikkelaars. Beide groepen hebben zich ingeschreven bij Knarrenhof. Wij helpen mensen in volgorde van inschrijving bij ons, een ‘eigen groep’ kan alleen ruimte voor eigen mensen vragen als zij zelf een stuk grond in bezit hebben of exclusiviteit hebben voor die grond. Posities die Knarrenhof kan bemachtigen worden aan onze deelnemers in volgorde van inschrijving aangeboden.

De gemeente staat positief ten aanzien van het concept Knarrenhof. De ambitie van het huidige college (D`66, GroenLinks en de PvdA) is “Samen maken we de stad: groen, sociaal en ondernemend!”. Hier ligt dus een kans! Knarrenhof is groener, socialer, toekomstbestendiger en innovatiever dan de meeste initiatieven. Het is een lokaal plan en een innovatief concept.

Doel van Natuurlijk Samen Wonen is een uniek groen buurtje te realiseren waar verbinding en ontmoeting belangrijke elementen zijn. De gemeente wikt en weegt. Gebiedsontwikkeling kost tijd, projecten hangen met elkaar samen, de Beleidskader Vastgoed moet eigenlijk gewijzigd worden om burgerinitiatieven een plek te geven. Het is een kwestie van volhouden, praten met raadsleden over wie wij zijn, wat wij willen etc. Het is een stevige uitdaging om in Leiden het concept Knarrenhof te realiseren.

Op 6 november heeft Natuurlijk Samen Wonen de Commissie Stedelijke Ontwikkeling toegesproken om de raadsleden goed op de hoogte te stellen wat de meerwaarde voor Leiden is om een woonhof te realiseren voor en door burgers. Op 22 november spreken wij Wethouder Fleur Spijker.

Op donderdagavond 29 november willen wij graag wij de resultaten van al deze gesprekken met iedereen delen en toelichting geven op het concept Knarrenhof. Maar let op: we hebben nog steeds geen zekerheid van een locatie, maar samen met u en steun van de gemeente proberen we die locatie te vinden. U bent welkom vanaf 19.30 uur op de locatie Leidse Lente, Haagweg 4, Leiden. Wij vragen eenieder wel een bijdrage voor de huur van de ruimte (€ 4,50).

Ouder nieuws
Inmiddels al 54 huishoudens voor concept Knarrenhof in Leiden! Qua grondprijzen waraschijnlijk eerder een Hof-appartement dan een grondgebonden Hof. Begin december zijn we op bezoek geweest bij en de gemeente en een Leidense woningbouwcorporatie. Beiden zijn enthousiast over het concept. We hebben afgesproken om te kijken hoe we het een en ander mogelijk zouden kunnen maken. Leiden gaat vervolgd worden wij zijn daar nu mee bezig!

In Leiden wordt het proces getrokken door Sophieke Klaver. Om in Leiden NU verder te komen zoeken we: een of meerdere lokale trekkers initiatiefnemers waar wij mee kunnen sparren, afspraken met de gemeente, mogelijke locaties voor ons initiatief. Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’. Kent u nog meer leuke mensen die in de omgeving Leiden wat zoeken? Wijs ze dan op deze mogelijkheid, hoe meer mensen, hoe meer kans op een leuk project!