Leiden

Juli 2019 – Dromen, durven, doen
Ruim 4 jaar geleden is in Leiden het burgerinitiatief ‘Natuurlijk Samen Wonen’ (NSW) gestart met het zoeken naar een geschikte locatie voor een meergeneratiehof. De NSW-trekkersgroep van bestaat uit 6 enthousiaste vrouwen die zich hard maken voor een levensloopbestendig hof in Leiden waarin jong en oud samenwonen in een groene omgeving. Zorg dragen voor elkaar met respect voor ieders privacy staat bij ons hoog in het vaandel.

Veel belangstelling
Op 29 november 2018 organiseerde Natuurlijk Samen Wonen, in samenwerking met Knarrenhof, een informatieavond met als doel kennis te maken en de bij Knarrenhof ingeschreven mensen te informeren over de stand van zaken m.b.t. het realiseren van een hof in de gemeente Leiden. Zo’n 80 geïnteresseerden bezochten de avond en er waren nog zo’n 30 geïnteresseerden die niet konden komen. De avond werd door de aanwezigen enthousiast ontvangen en zeer zinvol gevonden. Wilt u een indruk van deze avond, neem dan een kijkje door hier te klikken voor het artikel van Sleutelstad.

Ons burgerinitiatief wordt een begrip
Zowel voor als na de informatieavond hebben wij niet stil gezeten. Zo zoeken we contact met politieke partijen in de gemeenteraad om onze droom bij hen bekend te maken. Daarnaast hebben wij twee maal ingesproken bij de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Ook hebben we wethouder Fleur Spijker gesproken over onze woondroom en de mogelijkheden die te realiseren. Verder zoeken we contact met projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Het gaat er nu vooral om te laten zien wie wij zijn en wat wij voorstaan zodat ons enthousiasme ook door andere stakeholders gaat worden opgepakt.

Geschikte locatie
Het wonen in een hof krijgt steeds meer steun vanuit de politiek. Meerdere politieke partijen staan achter ons idee en ook wethouder Fleur Spijker draagt ons project een warm hart toe. Of daarmee ons ideale hof met een mix van koop- en huurwoningen binnenkort werkelijkheid wordt en niet langer een droom van ons blijft, kan niemand met zekerheid zeggen, maar stapsgewijs komt het naar ons idee wel dichterbij. Uitdaging blijft natuurlijk het vinden van een geschikte locatie in Leiden.

Oproep
Wilt u ons helpen een geschikte locatie te vinden? Weet u een mooie plek waarop een meergeneratiehof mogelijk zou zijn, geeft u dat dan aan ons door? Wij zullen samen met de Knarrenhofgroep de mogelijkheden en de potentie van deze locatie gaan onderzoeken. Een locatie is minimaal 2500 m2 om een woonhof met 24 wooneenheden in meerdere bouwlagen te realiseren.
Interessante locaties kunnen gestuurd worden naar locatie@knarrenhof.nl.

Tot slot
In Leiden is ook de seniorengroep Professorenbuurt actief. Deze groep heeft zich verenigd met het doel een woonhof voor en door senioren die nu in de prof/burgemeesterwijk wonen. Het doel van beide groepen is gelijk. Alleen NSW richt zich op heel Leiden. Beide groepen hebben goed contact met elkaar en ondersteunen elkaar waar mogelijk.