Leeuwarden

April 2020
Samen met stichting Te Plak onderzoeken wij of we een woon- en zorgproject voor (jong)volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in combinatie met ouderen kunnen realiseren in Leeuwarden. Met de gemeente worden gesprekken gevoerd over mogelijke locaties. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij u hierover informeren.