Langedijk

Juni 2020

Serieuze gesprekken met gemeente over stuk grond in Oudkarspel!

Sinds afgelopen mei voeren Knarrenhof en de gemeente gesprekken over een stuk grond in Oudkarspel, dat al geheel in bezit is van de gemeente Langedijk. Knarrenhof is hierbij de exclusieve ontwikkelende partij. Wij vinden dit een hoopvolle zaak, maar kunnen nog lang niet juichen. O.a. over grondprijs en hoeveelheid woningen moet er nog verder onderhandeld worden. De gemeente zal eind juni/ begin juli na afweging van gevoerde gesprekken met een nadere standpuntbepaling komen. Zodra meer bekend is, zal de kerngroep met een volgende update komen.

Namens de kerngroep,

Dick Zuiderbaan en Ben Bovenkerk

Maart 2020
Eind 2018 is ons groepje trekkers gevormd: Theun en Henny Weidema, Hans en Dini Maassen, Cora Soetens, Dick en Reena Zuiderbaan en Ben en Pauline Bovenkerk, allen wonend in het dorp Oudkarspel (gem. Langedijk) en 70+ jaar oud (zie onder deze tekst een afbeelding van de trekkersgroep). We wonen allen prettig, hebben geen grote haast om te verhuizen, maar voorzien het moment dat we de redelijk grote tuinen niet meer zelf kunnen bewerken. Ook zijn de huizen waarin wij wonen eigenlijk te groot om zelf te onderhouden en schoon te maken. We hebben elkaar gevonden in het soort huis voor de nabije toekomst. Dit huis voldoet aan onze voorwaarden en biedt daarnaast andere voordelen:

  • een grondgebonden woning met wonen, slapen en badkamer beneden, met een etage voor extra ruimte
  • een terras
  • met gelijkgestemden het leven op een prettige manier in kunnen richten door zaken gezamenlijk te doen en hulp in voorkomende gevallen te geven of te krijgen
  • het gedachtegoed van de Stichting Knarrenhof uit te dragen
  • met toch voldoende aandacht voor privacy en vrijheid
  • gelegen binnen de gemeente Langedijk

In 2019 zijn de acties van onze groep gericht geweest op kennismaken met Sophieke Klaver van de Stichting Knarrenhof, met contact leggen met de wethouder Wonen, met de wethouder Sociale Zaken en met de directeur van de Woonstichting Langedijk. Hierbij hebben we enkele mogelijke locaties voor een Knarrenhof gepresenteerd. Hoewel we enig enthousiasme zagen (zeker voor levensloopbestendige woningen), heeft dit niet geleid tot een positief vervolg voor één of meer locaties.

In 2020 hebben we een avond bijgewoond waarin deskundigen uitleg gaven over de woningmarkt aan (burger) raadsleden. Wij hebben hieraan actief deelgenomen. We hebben ook gesprekken gevoerd met eigenaren van stukken grond en hebben interviews gegeven aan de Alkmaarsche Courant als onderdeel van het Noordhollands Dagblad (klik hier voor dat artikel) en het Langedijker Nieuwsblad. De artikelen in beide bladen hebben volgens Sophieke geleid tot een groei van het aantal inschrijvers in de gemeente Langedijk bij Stichting Knarrenhof!

Tenslotte: Voor ons is belangrijk dat het streven van de gemeente naar voldoende seniorenwoningen zich vertaalt in een ontwikkeling met de Stichting Knarrenhof als ontwikkelaar volgens de principes van een Knarrenhof. Zo zullen we de plannen van de gemeente beoordelen.

Hopelijk kunnen we in een volgende update hierover en over de zoektocht naar een geschikte locatie meer vertellen. Bent u geïnteresseerd in wonen in een Knarrenhofje, schrijf u dan in. Dat kan door hier te klikken. Zodra een locatie ontwikkeld kan worden, zullen we een informatiebijeenkomst organiseren en kunt u kennismaken met ons en met Sophieke Klaver van de Stichting Knarrenhof.