×
search

Krimpen aan den IJsel

 November 2023

Hoopvol waren we in juni 2022 , toen de gemeenteraad unaniem instemde met het stedenbouwkundig kader KOAG terrein tot het bouwen van een meergeneratiehof 45+.   Als trekkersgroep Knarrenhof Krimpen konden we aan de slag. We bezochten de mooie hof in Zutphen, Gouda en de bouwplaats van een Knarrenhof in Ridderkerk.  Mooie projecten met zeer tevreden bewoners!  Er volgde een periode met veel overleg tussen gemeente, Stichting en trekkersgroep. Inmiddels was de groep van ingeschreven huishoudens ver boven de 200. Dit zou voor een mooie doorstroming op de woningmarkt kunnen zorgen.

Maanden van overleg volgden, argumenten werden aangedragen door de Stichting als bouwkosten, rente en bouwmaterialen. ( dit mede ontstaan door de oorlog in Oekraïne). De gevraagde grondprijs was, voor Knarrenhof, te hoog. Met de grondprijs (en straks bouwkosten) kan er geen betaalbare woning aangeboden worden aan de belangstellenden.  Voor de Stichting Knarrenhof was het niet meer mogelijk om te gaan bouwen voor de mensen met een smallere beurs; midden-en hoge koopwoningen werd het parool. Het concept ‘ een knarrenhof bouwen’ ( lage/midden/hoge koop) was zo niet meer haalbaar.

Met heel veel spijt moeten we als trekkersgroep de hoop op een Knarrenhof op het KOAG terrein opgeven.

De gemeente heeft ervoor gekozen om de grond te verkopen aan een projectontwikkelaar met voorwaarde dat er seniorenwoningen gebouwd gaan worden. Hoe dit gaat verlopen hebben wij geen zicht op .  De unieke elementen van Knarrenhof © nl bewonersinitiatief, levensloopbestendig, betaalbaar en met gezamenlijke ruimtes zijn uniek. En dus niet gegarandeerd  bij de eis `senioren woningen`. De hoop van de Stichting is gericht op de toekomst, misschien komt er grond vrij door afbraak van scholen/ gebouwen. Misschien komt er “een straatje “bij in Krimpen.

Knarrenhof ©, zoals bedoeld, een mooie mix van lage, midden en hogere inkomens, die met elkaar een gemeenschap vormen, waarin het fijn is om ouder te worden!

Als trekkersgroep willen we graag doorgaan als er een nieuwe locatie beschikbaar komt. Tegen die tijd willen we graag uitbreiding van onze trekkersgroep. We zullen u informeren als dat aan de orde komt.

Augustus 2022
Een stukje voorgeschiedenis:
Het CDA ontdekt samen met enkele belangstellende inwoners dat er landelijk al initiatieven waren om met name senioren zoveel mogelijk zelfstandig in daartoe passende huizen te laten wonen. Veel oudere mensen wonen in ruime huizen, maar vinden geen goede alternatieven om kleiner te gaan wonen. In veel gemeenten is er geen sprake van een goede doorstroming, waardoor ook jongeren weinig kansen op de woningmarkt hebben. Er wordt contact gezocht met de landelijke Stichting Knarrenhof , die al diverse hoven met levensloopbestendige woningen gebouwd heeft. Zelfstandigheid en privacy staan centraal, maar met alle gelegenheid, indien gewenst, elkaar te kunnen helpen: verzorgen van de gemeenschappelijke tuin, boodschappen voor elkaar doen etc.

“Het gaat er uiteindelijk om dat je als ouderen verbinding zoekt en omkijkt naar elkaar”

In 2020 geeft de gemeente via Zoom uitleg  over een evt. te bouwen Knarrenhof. In januari 2021 wordt er door belangstellende inwoners gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens een gemeenteraadsvergadering met als doel onze wensen en verlangens ten aanzien van “wonen in de toekomst” kenbaar te maken. Sinds een jaar bestaat er een trekkersgroep KNARRENHOF in Krimpen aan den IJssel, bestaande uit 10 personen.

We stellen ons even voor:
-Arend en Yolande Gorter
-Herma en Bas van Eijk
-Marieke en Wim de Gelder
-Tineke Tegelaar
-Iteke v.d. Vlugt

In de tijd tussen oprichting van de trekkersgroep en nu zijn er vele stappen door ons gezet. We geven een stukje van onze geschiedenis weer:
In april 2021 hadden de ingeschrevenen voor Knarrenhof Krimpen een ontmoeting met de landelijke Stichting Knarrenhof via een ZOOM meeting. Tijdens dat contact is besloten tot het oprichten van de Trekkersgroep. Allereerst hebben we een gezellig uitje op touw gezet om elkaar nader te leren kennen.Dat resulteerde meteen al in een opzetje, hoe we te werk willen gaan: een brief met onze wensen naar de gemeente Krimpen te sturen en een aparte brief per mail aan alle politieke partijen.
In het najaar van 2021 verscheen er een interview in het AD Groene Hart.
In november 2021 hadden een paar leden van onze groep een gesprek met onze wethouder “wonen” en de beleidsmedewerker “wonen” van de gemeente.
Inmiddels is er een locatie in beeld, een voormalig sportterrein “KOAG”, waar we allemaal heel enthousiast over zijn.
In januari 2022 heeft de Stichting een woonwensen enquête uitgezet in Krimpen onder de ingeschrevenen voor Krimpen die door een groot aantal mensen is ingevuld.
In februari 2022 kwamen we als groep bij elkaar ten huize van 1 van de leden voor een hapje en een drankje en besloten we voor de gemeenteraadsverkiezingen alle politieke partijen van Krimpen te benaderen voor een gesprek. Ook kwam er in maart namens onze trekkersgroep een ingezonden brief en een interview in het plaatselijk blad “het Kontakt”.
Op 11 mei kwam er een mooi bericht binnen: het college van B &W heeft ingestemd onder voorwaarden met het realiseren van een Knarrenhofproject op het voormalige KOAG terrein en vragen in een Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad om tijdens de Raadsvergadering in juni daaraan hun fiat te verlenen.
Inmiddels heeft de Raad op 2 juni ingestemd met het stedenbouwkundig kader voor het KOAG-terrein met als invulling de Knarrenhof bestemming.

Een mijlpaal!
Wordt vervolgd.