×
search

Koggenland

April 2022
Ook in Obdam worden flink stappen gezet richting de realisatie van het Obdammerhof. Ondanks dat het proces langer duurt dan verwacht blijven we positief en hebben we vertrouwen dat het Obdammerhof er komt! De vereniging Knarrenhof Koggenland en Knarrenhof hebben een update geschreven om u te informeren over de actuele stand van zaken. Klik HIER om de update te lezen.
Bent u geïnteresseerd in een woning in Obdammerhof? Schrijf uzelf dan in via DEZE link.

Juni 2021
Het afgelopen half jaar zijn er verdere stappen gezet voor de ontwikkeling van een Knarrenhof in de gemeente Koggenland. In de nieuwbouwwijk Tuindersweijde Zuid in Obdam heeft de gemeente een stuk grond voor het Obdammerhof gereserveerd. In maart en mei van 2021 hebben er twee bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden om het Obdammerhof met bewoners verder te definiëren. Hierin hebben leden van de Vereniging Knarrenhof Koggenland de gelegenheid hebben gekregen om mee te beslissen over de hofvorm en de basisplattegrond. Zowel de digitale bijeenkomst als de twee enquêtes hebben een grote respons opgeleverd.
In de komende maanden zal de gekozen hofvorm verder worden uitgewerkt door de architect en de aannemer. Na de zomer, we mikken half september tot uiterlijk begin oktober, willen we met de belangstellenden fysiek bij elkaar komen. Dan kunnen we elkaar echt ontmoeten? En hoe zien de uitgewerkte plannen eruit? Op deze bijeenkomst willen we ook de uitgewerkte hofvorm en de basiswoning presenteren, en daarnaast zullen we keuzes gaan maken aangaande de architectuur. Ook de bouwprijzen hopen we dan te kunnen presenteren. In de huidige planning zullen vanaf oktober de kennismakingsgesprekken plaatsvinden met de aspirant-bewoners op volgorde van de wachtlijst, om toe te werken naar het tekenen van de reserveringsovereenkomsten.
De gemeente is momenteel bezig met het bestemmingsplan. Dit proces loopt enige vertraging op omdat de gemeenteraad nog extra onderzoek wil betreffende de uitvalsweg. Er is dan nog steeds ruimte voor inzage van het plan door de bewoners van Obdam. Hopelijk gaat de gemeente daarna akkoord en wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Na het vaststellen van het bestemmingsplan, kan de grond bouwrijp worden gemaakt. Wij hopen na de zomer van 2022 de eerste paal voor het Obdammerhof te slaan.

Wat is het toch fantastisch dat een droom in Obdam werkelijkheid kan worden. We houden vertrouwen in het concept van ons Obdammerhof: Samen verder in onze volgende levensfase. Een fase met veel mogelijkheden en activiteiten; niet achter de geraniums, maar actief en vol energie.

 • Wilt u ook op de hoogte blijven van de voortgang van het Obdammerhof? En worden uitgenodigd voor de aanstaande bewonersbijeenkomsten? Dan moet u zich naast de aanmelding bij Stichting Knarrenhof óók aanmelden bij de lokale Vereniging Knarrenhof Koggenland. Dat kan door een mail te sturen naar vk.koggenland@ziggo.nl. Alle huidige en toekomstige communicatie voor het Obdammerhof verloopt namelijk via de lokale vereniging.

April 2020
Onze droom: een Obdammerhof, voor nu en de toekomst.


Hoe ziet onze droom er ook alweer uit?
We merken dat mensen het lastig vinden om uit te leggen aan anderen waarom het Obdammerhof een fantastische mogelijkheid biedt voor mensen van 50+, toe aan een nieuwe fase in het leven. Mensen weten altijd heel goed, wat ze inleveren: de eigen stek, de plek waar de kinderen zijn opgegroeid, het vrijstaande huis, etc. etc.

Bedenk daarom wat het u allemaal kan opleveren:

 • een modern en comfortabel huis, levensloopbestendig;
 • woongenot met mensen die tijd hebben voor een praatje en vriendelijkheid;
 • gezellige activiteiten dichtbij, van klaverjasavonden tot een aanschuiftafel om te eten;
 • nieuwe buren en kennissen, nieuwe vrienden;
 • een wandelclub, een leesclub, een creatieve club, een biljartclub, etc. etc;

Obdammerhof, hoe staat het ervoor?
De afgelopen maanden lijkt het stil aan het front. Toch worden de nodige stappen gezet.

 • We hebben een opstartsubsidie gekregen van de provincie Noord-Holland. Het bedrag van €11.000,- is bestemd voor ‘het opstellen van een projectplan onder begeleiding van een procesbegeleider’. We zijn hier content mee, omdat zo èn de eerste kosten deels worden gedekt èn het project ook serieus de volgende stappen zonder vrijblijvendheid kan zetten.
 • De procesbegeleider Sophieke Klaver is in gesprek met de gemeente en projectontwikkelaar Vos betreffende de voorwaarden en mogelijkheden van en voor ons project. We laten dit met een gerust hart aan Sophieke over en we hopen voor de zomer hier een duidelijk beeld van te krijgen.
 • We houden contact met onze mensen van de gemeente Koggenland. We hebben bijvoorbeeld een gesprek gevoerd om te kijken wat de gemeente later voor ons kan doen, betreffende ons project Obdammerhof. Het gaat dan over Welzijn, inrichting hofhuis en –hoftuin.
 • Alle leden van Knarrenhof die zich hebben ingeschreven voor een project in Koggenland hebben een mail gehad om zich in te schrijven als lid van de Vereniging Knarrenhof Koggenland. De leden van deze vereniging gaan verder met Sophieke ons Obdammerhof vormgeven.
 • Heeft u geen mail gehad van Knarrenhof, neem dan contact op met info@knarrenhof.nl
 • De Inbo –projectmaatschappij is bezig om in een drietal schetsen vorm te geven hoe ons Obdammerhof er uit zou kunnen zien. We wachten dit af; wij besluiten daar niet over, dat doen we natuurlijk met de leden van de vk Koggenland.

In ons tijdpad worden na de zomer de mensen die lid zijn van onze vereniging benaderd door Sophieke voor een persoonlijk gesprek. Dat gaat op volgorde van de wachtlijst. Met de leden die aangeven verder te willen gaan op basis van het Knarrenhofconcept, gaan we verder naar de volgende fase: het ontwerp van ons hof en het ontwerp van de eigen huizen met allerlei opties. Dan is het begin 2021. Als we in deze fase zijn, kan het echter snel gaan.

Een mooie droom zal werkelijkheid worden.

Monique Obdam heeft dit prachtig verwoord in een gedicht:

Mijn droom
Ons huis als onderdeel van het Obdammerhof
De fundering als basis
Stenen, symbool van bouwen met elkaar
Cement als verbinding
Het dak als veilig onderkomen voelbaar
Het venster voor een heldere blik
Mijn wens voor alle hofbewoners,
dat je kan zeggen,
Het Obdammerhof, dat ben ik.

De initiatiefgroep Obdammerhof, annex doe-team Koggenland,

Marian Obdam, Monique Obdam, Elly Bankras en Marie-Louise Ruijter.

December 2019

Obdammerhof, hoe staat het ervoor?
Op 5 november j.l hebben wij een goed bezochte informatieavond georganiseerd in De Brink. Voor deze avond heeft Knarrenhof alle mensen benaderd die op de wachtlijst staan voor het Obdammerhof – Koggenland. Het Obdammerhof zal een woongemeenschap worden voor mensen van 50+ die samen actief, zelfstandig en betekenisvol vorm willen geven aan de derde fase van hun leven. Kinderen de deur uit, pensioen voor de deur (of al gepensioneerd), maar nog lang niet oud. Zin om iets van deze derde levensfase te maken.

Mijn droom
Op deze avond bracht Monique Obdam het volgende gedicht ten gehore: “Ons huis als onderdeel van het Obdammerhof. De fundering als basis, stenen symbool van bouwen met elkaar. Cement als verbinding, het dak als veilig onderkomen voelbaar Het venster voor een heldere blik Mijn wens voor alle hofbewoners, dat je kan zeggen, het Obdammerhof ben ik.”

Ben ik wel ingeschreven bij Knarrenhof?
In verband met de wet op de privacy hebben wij geen inzicht in de lijst met inschrijvingen. Toch vragen er regelmatig mensen of hun inschrijving wel is doorgekomen. Als u geen mail van Knarrenhof heeft gehad, neemt u dan zelf contact op met deze organisatie. Ze kunnen u te allen tijde helpen om te kijken of uw inschrijving klopt, met de juiste datum en de juiste gemeente erbij. Soms is het mailadres niet helemaal juist, is de voorkeursgemeente niet goed opgegeven of is er een andere kink in de kabel.

Het lijkt stil aan het front, maar schijn bedriegt.

 • We hebben regelmatig contact met de gemeente. De locatie is inmiddels bekend – zie boven. In Tuindersweijde is een stuk grond voor ons Obdammerhof gereserveerd. We hebben kennis gemaakt met de stedenbouwkundige en met de projectontwikkelaar. Sophieke Klaver, procesregelaar namens Knarrenhof, ondersteunt ons bij de gesprekken.
 • We hebben het eerste hof in Zwolle bezocht en gesproken met de enthousiaste bewoners. We zagen mooie en comfortabele huizen van binnen en kregen adviezen hoe sommige dingen beter anders zouden kunnen. Knarrenhof houdt rekening met onze wensen: hoe wij willen dat het eruit gaat zien. Deze fase komt eind 2020.

Het oprichten van een vereniging
Het Obdammerhof zal onder CPO gebouwd worden. CPO betekent: Collectief Particulier Ondernemerschap: een groep bewoners gaat samen een aantal huizen bouwen. Dan is het nodig om een vereniging op te richten: Vereniging Knarrenhof Koggenland. Het voordeel van een vereniging is dat wij niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volgende fase in het bouwproces, mits wij alle stappen goed hebben genomen. De vereniging gaat de belangen behartigen van ons Obdammerhof. Inmiddels zijn de statuten gepasseerd en zijn we bezig met de andere zaken omtrent deze vereniging. Voorlopig vormt de initiatiefgroep het voorlopig bestuur.

Uit de enquête is gekomen dat er voldoende mensen belangstelling hebben om binnen drie jaar te komen wonen in het Obdammerhof. Er is een mooie verdeling in de verdeling van de leeftijden tussen de 50+ t/m 75 jaar. Ook is er een gevarieerde interesse in de soorten woningen: 30% wat duurdere woningen, 40% in het middensegment, 10% de goedkope koopwoningen en 20% heeft belangstelling voor sociale huurwoningen. De Woonschakel heeft al vanaf het begin aangegeven belangstelling te hebben voor het investeren in huurwoningen. Dat zou precies aansluiten bij de vraag.

Veel inschrijvingen, maar wie wil echt door naar de volgende fase?
Knarrenhof gaat met potentiële bewoners op volgorde van de inschrijvingslijst een gesprek voeren of zij serieus de volgende stap willen zetten: het mede-ontwikkelen van het Obdammerhof. Bij het mede-ontwikkelen worden de aspirant-bewoners actief betrokken. Echter, deze fase is niet kosteloos. De 24 aspirant-bewoners betalen € 500,- . Dit zorgt ervoor dat niet aan het einde van de rit nog veel mensen uitstappen en de dan in aanmerking komende mensen niet mee hebben kunnen praten. Nee, deze €500,- zorgt voor een serieuze betrokkenheid en daarvan worden ook deels de kosten betaald die nodig zijn voor deze ontwerpfase voor de architect en andere ontwikkelkosten. Knarrenhof heeft een eigen bouwbedrijf Onz’Hof opgezet en dit bedrijf investeert ook in deze fase. We hebben daarnaast ook subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland, maar het is niet zeker dat deze zal worden toegekend.

Hoe verder?

 • Allereerst gaat de gemeente verder met het ontwikkelen van Tuindersweijde. Dit zal nog wel enige tijd in beslag nemen.
 • Wij houden met Knarrenhof en Sophieke Klaver contact en bestieren de vereniging. Het zal nog enige tijd duren, maar we zetten steeds onze stappen. Dat ons Obdammerhof er zeker zal komen, daar zijn wij van overtuigd. Mede omdat de gemeente Koggenland ons initiatief serieus neemt en ons ondersteunt bij vragen en bij het opzetten van bijvoorbeeld deze informatieavond. Fijn om zo samen te werken.
 • Wilt u van iedere stap op de hoogte blijven, kijkt u dan regelmatig op de website van Knarrenhof.

De initiatiefgroep Obdammerhof!

Juli 2019 – Obdammerhof, hoe staat het ervoor?
Het lijkt stil aan het front van ons Obdammerhof, maar we zetten steeds kleine stappen. Wat hebben in de afgelopen periode gedaan?

1. We zijn samen met twee vertegenwoordigers van de gemeente Koggenland op bezoek geweest naar het eerste Knarrenhof in Nederland, het Aahof in Zwolle. Het bezoek was de moeite waard. Allereerst omdat we voor het eerst met eigen ogen konden zien, hoe ook ons hof eruit zou kunnen zien. Voor de één was dit een meevaller, voor de ander helemaal nieuw. Iedereen heeft er een eigen beeld bij; nu konden wij ons beeld aanvullen met een gezamenlijke ervaring. Mooi om mee te maken.
Vervolgens was het fijn om verschillende huizen te mogen bezoeken. We hebben een goede indruk gekregen: ruim beneden en ook een mooie bovenverdieping, waar nog van alles mogelijk is. Ook het huurhuis zag er goed uit. Natuurlijk had ieder huis een groot terras èn geen eigen tuin. Dat wordt de hoftuin.
Tenslotte hebben we een uitgebreid gesprek mogen voeren met mensen die er nu een jaar wonen. We merkten dat ze heel enthousiast waren, ze waren duidelijk blij met hun keuze voor het Aahof. Het was geen clubje van vrienden, maar er hadden zich wel nieuwe vriendschappen ontwikkeld. Ze hebben verteld, wat bij hun wel werkte en wat minder goed werkte. Al met al is ons bezoek heel motiverend en leerzaam geweest. Een aanrader.

2. We zijn tweemaal uitgenodigd voor een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente en van het stedenbouwkundig bureau. Tijdens deze gesprekken hebben wij mogen aangeven wat de wensen zijn met betrekking tot het Obdammerhof. In het ontwerp wordt duidelijk met ons Obdammerhof rekening gehouden, want in de 1e fase van Tuindersweijde (Obdam) wordt ruimte gereserveerd voor een hof van ongeveer 25 – 30 woningen. We zijn enorm blij met de openheid vanuit de gemeente Koggenland, die duidelijk achter ons initiatief staat.

3. Tussendoor houden we contact met Knarrenhof en met Sophieke Klaver, onze procesregelaar. Ontwikkelen kost tijd. In het begin van de herfst worden alle inschrijvers door Knarrenhof uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin de schets wordt besproken. U hoort daar na de zomer via Knarrenhof meer van.

Tenslotte, het duurt nu al even. Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat Obdammerhof in Obdam gerealiseerd gaat worden. Dan wordt onze droom werkelijkheid: actief, toekomstbestendig en betekenisvol wonen met anderen.

De Initiatiefgroep Obdammerhof,

Marian, Elly, Monique en Marie-Louise

Ouder nieuws
“Een woonbuurt, voor mensen van 50 jaar en ouder, die samen een gemeenschap vormen. We willen zo leven, dat we zowel voor elkaar als voor de gemeenschap van Obdam van betekenis kunnen zijn. Het belangrijkste is het sociale aspect. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat ouderen gezonder oud worden, als ze betrokken en actief blijven, en daardoor niet vereenzamen.”

Deze woondroom is door de Trekkersgroep Obdammerhof uitgesproken. De Trekkersgroep Obdammerhof bestaat uit vier vrouwen. Naast dromen zijn ook de handen uit de mouwen gestoken. Op 2 oktober 2018 is er een informatiebijeenkomst geweest voor geïnteresseerden. Wethouder Carolien van der Pol, de Trekkersgroep Obdammerhof en Sophieke Klaver van Stichting Knarrenhof hebben de kansen voor een hof op de ontwikkellocatie Tuindersweijde en de werkwijze van Stichting Knarrenhof toegelicht.

Bent u geïnteresseerd in wonen in het Obdammerhof schrijf u hier dan in.

Iedereen die staat ingeschreven ontvangt een mail met informatie en een enquête. Het is een eerste stap, samen bouwen en ontwikkelen kost tijd. De gemeente gaat begin volgend jaar een stedenbouwkundigbureau opdracht geven voor een eerste verkenning van het gebied. Komend half jaar zal er dus weinig gebeuren voor ons Knarrenleden. Op de website zullen we zo goed mogelijk de ontwikkelingen bijhouden.