Koggenland

Juli 2019 – Obdammerhof, hoe staat het ervoor?
Het lijkt stil aan het front van ons Obdammerhof, maar we zetten steeds kleine stappen. Wat hebben in de afgelopen periode gedaan?

1. We zijn samen met twee vertegenwoordigers van de gemeente Koggenland op bezoek geweest naar het eerste Knarrenhof in Nederland, het Aahof in Zwolle. Het bezoek was de moeite waard. Allereerst omdat we voor het eerst met eigen ogen konden zien, hoe ook ons hof eruit zou kunnen zien. Voor de één was dit een meevaller, voor de ander helemaal nieuw. Iedereen heeft er een eigen beeld bij; nu konden wij ons beeld aanvullen met een gezamenlijke ervaring. Mooi om mee te maken.
Vervolgens was het fijn om verschillende huizen te mogen bezoeken. We hebben een goede indruk gekregen: ruim beneden en ook een mooie bovenverdieping, waar nog van alles mogelijk is. Ook het huurhuis zag er goed uit. Natuurlijk had ieder huis een groot terras èn geen eigen tuin. Dat wordt de hoftuin.
Tenslotte hebben we een uitgebreid gesprek mogen voeren met mensen die er nu een jaar wonen. We merkten dat ze heel enthousiast waren, ze waren duidelijk blij met hun keuze voor het Aahof. Het was geen clubje van vrienden, maar er hadden zich wel nieuwe vriendschappen ontwikkeld. Ze hebben verteld, wat bij hun wel werkte en wat minder goed werkte. Al met al is ons bezoek heel motiverend en leerzaam geweest. Een aanrader.

2. We zijn tweemaal uitgenodigd voor een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente en van het stedenbouwkundig bureau. Tijdens deze gesprekken hebben wij mogen aangeven wat de wensen zijn met betrekking tot het Obdammerhof. In het ontwerp wordt duidelijk met ons Obdammerhof rekening gehouden, want in de 1e fase van Tuindersweijde (Obdam) wordt ruimte gereserveerd voor een hof van ongeveer 25 – 30 woningen. We zijn enorm blij met de openheid vanuit de gemeente Koggenland, die duidelijk achter ons initiatief staat.

3. Tussendoor houden we contact met Knarrenhof en met Sophieke Klaver, onze procesregelaar. Ontwikkelen kost tijd. In het begin van de herfst worden alle inschrijvers door Knarrenhof uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin de schets wordt besproken. U hoort daar na de zomer via Knarrenhof meer van.

Tenslotte, het duurt nu al even. Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat Obdammerhof in Obdam gerealiseerd gaat worden. Dan wordt onze droom werkelijkheid: actief, toekomstbestendig en betekenisvol wonen met anderen.

De Initiatiefgroep Obdammerhof,

Marian, Elly, Monique en Marie-Louise

Ouder nieuws
“Een woonbuurt, voor mensen van 50 jaar en ouder, die samen een gemeenschap vormen. We willen zo leven, dat we zowel voor elkaar als voor de gemeenschap van Obdam van betekenis kunnen zijn. Het belangrijkste is het sociale aspect. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat ouderen gezonder oud worden, als ze betrokken en actief blijven, en daardoor niet vereenzamen.”

Deze woondroom is door de Trekkersgroep Obdammerhof uitgesproken. De Trekkersgroep Obdammerhof bestaat uit vier vrouwen. Naast dromen zijn ook de handen uit de mouwen gestoken. Op 2 oktober 2018 is er een informatiebijeenkomst geweest voor geïnteresseerden. Wethouder Carolien van der Pol, de Trekkersgroep Obdammerhof en Sophieke Klaver van Stichting Knarrenhof hebben de kansen voor een hof op de ontwikkellocatie Tuindersweijde en de werkwijze van Stichting Knarrenhof toegelicht.

Bent u geïnteresseerd in wonen in het Obdammerhof schrijf u hier dan in.

Iedereen die staat ingeschreven ontvangt een mail met informatie en een enquête. Het is een eerste stap, samen bouwen en ontwikkelen kost tijd. De gemeente gaat begin volgend jaar een stedenbouwkundigbureau opdracht geven voor een eerste verkenning van het gebied. Komend half jaar zal er dus weinig gebeuren voor ons Knarrenleden. Op de website zullen we zo goed mogelijk de ontwikkelingen bijhouden.