Katwijk

Update Maart 2018

Informatieavond “Een Krasse Knarrenhof in Katwijk?”

Op maandagavond 12 maart 2018 vindt in de Bibliotheek aan de Hoorneslaan in Katwijk een informatieavond plaats over huisvesting voor 50+. Doel is om belangstellenden te informeren over het concept Knarrenhof, dat gebaseerd is op het oude idee van een hofje. Woningen rondom een gemeenschappelijke tuin, bedoeld voor actieve 50-plussers, vanuit de gedachte van goed nabuurschap en zo ontworpen dat de bewoners er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Alles, van de plaatsing van de stopcontacten tot de breedte van de deuren en de plek en omvang van de badkamer is daarop ingericht.

Het idee is afkomstig van een voormalig verpleegkundige uit Zwolle. Eind 2010 trok zij aan de bel. Ze constateerde: “Er is hier eigenlijk niets voor ouderen met weinig geld. Ik mis woningen waar ouderen bij elkaar kunnen aankloppen voor ondersteuning, zeker als ze geen familie in de buurt hebben.” In Zwolle is inmiddels het eerste Knarrenhof van Nederland geopend. (Brandpunt heeft hiervan onlangs op tv verslag gedaan). Een aantal 50-plussers uit onze gemeente neemt samen met de landelijke Stichting Knarrenhof het initiatief voor deze avond. In tientallen gemeentes in Nederland hebben bewoners elkaar opgezocht met als doel om ook in hun stad of dorp seniorenhofjes te bouwen.

Ook in Katwijk is de behoefte aan innovatieve 50+woningen groot. De initiatiefgroep 50plusinKatwijk heeft aandacht gevraagd bij de gemeente Katwijk voor nieuwe woonvormen voor ouderen. Dit heeft afgelopen september geresulteerd in een hoorzitting bij de gemeenteraad over huisvesting voor ouderen. De wens is om in elk dorp een eigen hof te bouwen. Als je in bijv. Rijnsburg woont, dan wil je daar blijven wonen.

De landelijke Stichting Knarrenhof helpt actieve bewonersgroepen in tientallen plaatsen in Nederland. Hun filosofie is: bewoners moeten eerst zelf actief leden verzamelen en pas daarna kunnen zij als belangenbehartiger aanhaken om verder met de gemeente te onderhandelen over een passende locatie. En dat is precies wat de initiatiefgroep 50plusinKatwijk beoogt te doen. Wij zoeken actieve 50-plussers in Katwijk die hierin toekomst zien en die zelf, met professionele hulp, hun eigen hofje willen realiseren.

Denk met ons mee op deze informatieavond op 12 maart a.s. in de bibliotheek aan de Hoorneslaan 297 in Katwijk. Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Toegang gratis.

 

Update november 2017

Er staat nu interview op youtube over “Krasse Knarren” voor Katwijk! Klik op onderstaande link:

https://youtu.be/oRXM9CJenYs

Ook is er een overleg geweest met een wethouder van Katwijk en we hebben een locatie op het oog. We zijn nu de mogelijkheden aan het onderzoeken. Wordt vervolgd.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.

Ouder nieuws

Er is veel aandacht in de pers voor Katwijk! Super! Zie onderaan de pagina een krantenartikel.

Een initiatiefgroep van enkele 50-plussers uit de gemeente Katwijk onder leiding van Clara van Rijn, constateert dat in Katwijk behoefte bestaat aan nieuwe woonvormen voor “de zogenaamde krasse knarren in Katwijk”. Deze initiatiefgroep is ontstaan vanuit de gezamenlijke wens om nieuwe woonvormen te realiseren in Katwijk voor 50-plussers, 80-plussers en alles daartussenin.

Nieuwe woonvormen zouden volgens de initiatiefgroep 50plusinKatwijk moeten ontstaan vanuit de filosofie van goed nabuurschap. Dit zouden woonlocaties zijn waar bewoners op grond van ‘goed nabuur-schap’ vrijwillig met elkaar willen samenwerken en met name ‘elkaar goed wederzijds nabuur-zorg’ bieden. Kortom: elkaar gewoon bijstaan.

De woningen betreffen nadrukkelijk géén groepswoningen. Iedere woning heeft 100% privacy met een eigen voordeur. De bouwvorm is voor 1- en 2-persoonshuishoudens en er zal worden voorzien in 1 gemeenschappelijke ruimte/tuin. De woningen zouden levensloopbestendig zijn zodat men zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. Alle belangrijke onderdelen van de woning bevinden zich op 1 dezelfde verdieping. Belangrijke uitgangspunten zijn: duurzaamheid en betaalbare huur/koop voor 50-plussers.