Katwijk

April 2020
In 2018 mochten we een presentatie geven voor de gemeenteraad, EN het college, EN op ons verzoek) een bomvolle publieke tribune. De wethoduer Wonen gaf toen aan dat Katwijk geen locaties heeft. ‘’Wedden van wel?’’ zeiden wij, en inderdaad, binnen 2 weken had wethouder Krijn een locatie gevonden. Daar praten we nu al 1,5jaar over, want het is uiteraard geen makkelijke locatie. Maar laatst zaten we weer met de gemeente en een sociale partner om tafel, en we komen dichterbij! Zie ook onderstaand artikel dat recent verscheen.

December 2019
De laatste maanden is het eerste Knarrenhof in de gemeente Katwijk een duidelijke stap dichterbij gekomen. Er zijn gesprekken geweest tussen stichting Knarrenhof, gemeente Katwijk en Dunavie. De eerste reken-/tekenschetsen liggen op tafel en partijen zijn best enthousiast.

Gemakkelijk is deze locatie zeker niet. Er zitten een hoop haken en ogen aan. Denk aan: deels renovatie/deels sloop en nieuwbouw, aanwezige bomen, weinig parkeerruimte, combi van koop-sociale huur, etc.

In januari 2020 gaan de gesprekken verder.

September 2019
In de gemeente Katwijk wordt voor de Julianaschool/Vijverhofschool (Rijnsburg) een nieuwe bestemming gezocht. Eind 2017, stelde de wethouder Wonen voor om te onderzoeken of hier een Knarrenhof gerealiseerd zou kunnen worden. Nu, alweer 2 jaar verder, is het nog altijd niet duidelijk of hier nu ook echt het eerste Knarrenhof van Katwijk gebouwd gaat worden.

Toch zijn er een aantal positieve ontwikkelingen te melden. Woningbouwvereniging Dunavie stond eerder afwachtend en kritisch tegenover vormen van groepswonen voor ouderen. Hun standpunt is het laatste halfjaar opgeschoven. Hetgeen afgelopen lente en zomer geresulteerd heeft in een aantal gesprekken met Dunavie, de gemeente Katwijk en de Stichting Knarrenhof. Ook onze initiatiefgroep heeft daar een rol in gespeeld.

Afgelopen week hebben de drie partijen afgesproken om samen de haalbaarheid van het project te gaan onderzoeken. We zijn daar als initiatiefgroep heel blij mee en hopen dat nu eindelijk spijkers met koppen geslagen gaan worden!

Mei 2019
De trekkersgroep van Katwijk is enthousiast bezig om in de gemeente Katwijk naar locaties te zoeken om Knarrenhoven te realiseren. We hebben ons tenslotte ten doel gesteld om 4 Knarrenhoven te realiseren. Eén in Katwijk, één in Rijnsburg, één in Valkenburg en de 4e in het nieuwbouwproject van het voormalig vliegveld Valkenburg. We vergaderen maandelijks en leren elkaar al goed kennen. De overleggen zijn erg gezellig en nuttig. Als we dat als een voorteken mogen beschouwen hoe het er straks in een echte Knarrenhof aan toe gaat, is dat een goed teken! Makkelijk is het zeker niet, om een locatie te vinden. Onze gemeente is overvol, iedere meter heeft een bestemming. Tegenwoordig zijn de leden van de trekkersgroep regelmatig te vinden in het gemeentehuis. We waren bijvoorbeeld uitgenodigd om mee te denken over het stedenbouwkundige plan voor de nieuwbouw op vliegveld Valkenburg.

Verder hebben alle fracties in de gemeenteraad een brief van ons ontvangen met ons standpunt inzake de bestemming van vrijkomende gronden binnen de gemeente. We hebben een interview gegeven op radio RTV-Katwijk, en hebben ingesproken bij de gemeenteraad-vergadering tijdens de behandeling van de maatschappelijke agenda. Verder zitten we vol ongeduld te wachten op de reactie van de gemeente Katwijk over het voorstel over de Julianaschool/Kortevaartschool in Rijnsburg dat de stichting Knarrenhof heeft gedaan. Het voorstel is eind 2018 ingediend, maar tot op heden weten we nog niet waar we aan toe zijn. Wij hopen dat de stimuleringsregeling van de overheid ook de gemeente Katwijk kan aanmoedigen om actief en positief met ons mee te denken over de realisering van een Knarrenhof in Katwijk.

Februari 2019
Knarrenhof heeft op basis van de resultaten uit de enquête, de gemeente eind 2018 een voorstel gedaan. Overleg vindt plaats, echter dit soort trajecten kosten tijd, afwegingen moeten gemaakt worden, knelpunten zijn nog niet allemaal opgelost. Zodra er een vervolgstap is zullen wij iedereen die in de gemeente Katwijk staat ingeschreven een mail sturen.

November 2018
Hoe staat het in Katwijk? In de zomer hebben Knarrenhof deelnemers met interesse van de gemeente Katwijk de enquête ingevuld. Velen zijn geïnteresseerd in de locatie in Rijnsburg en velen hebben de wens voor een grondgebonden woning, maar het is niet voor iedereen een must. Het concept, de opzet wordt belangrijker gevonden. Het is bijvoorbeeld mooi te zien dat jullie/de deelnemers interesse hebben in autodelen via bijvoorbeeld een Greenwheels programma om op die manier de parkeerdruk te doen verminderen in het centrum van Rijnsburg. Alle bevindingen hebben wij meegenomen in het gesprek met wethouder Mostert en Starkenburg begin oktober. De locatie in het centrum, de wens de Julianaschool te behouden, het aantal en type woningen zijn onderwerpen van gesprek geweest.

De verwachting is dat eind dit jaar helder wordt hoe en of wij het vervolgtraject in kunnen gaan. We proberen via de website af en toe een update te schrijven. Maar wees geduldig: overleg en besluitvorming in dit soort trajecten kosten tijd. Zodra er witte rook te zien is ontvangen alle Knarrenhof deelnemers in de gemeente Katwijk een mail.

Ouder nieuws
De informatie-avond in maart was een succes. Enthousiaste mensen en een goede opkomst. Het heeft de initiatiefgroep in ieder geval genoeg gemotiveerd om op de ingeslagen weg verder te gaan. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente om locaties te onderzoeken en te horen wat de bestemmingen zijn en daaruit blijkt wel dat het vinden van een geschikte locatie moeilijk is. Uiteindelijk is door de gemeente de locatie Julianaschool (Korte Vaart/Hofweide) in Rijnsburg geschikt bevonden voor een Knarrenhof. Gevraagd is om te onderzoeken wie hier wil wonen, welke wensen er zijn, of de school behouden kan worden en of voldaan kan worden aan de randvoorwaarden van de gemeente. Een behoorlijke puzzel, terwijl er ondertussen een nieuw college en raad gekomen zijn. In het najaar moet er beeld komen wat mogelijk is op deze locatie en of dit past binnen de randvoorwaarden van de gemeente en Knarrenhof.

Over deze plek hebben verschillende artikelen en foto’s in regionale en plaatselijke kranten gestaan dus aan publiciteit geen gebrek. Dat levert ook weer veel leuke en positieve reacties op. In augustus wordt er een enquête gestuurd naar degenen die zich hebben ingeschreven, waarmee de woonwensen kenbaar worden gemaakt. Aan de hand van de enquête uitslag kan er verder worden gewerkt aan een plan.

Andere locaties in Katwijk worden nog onderzocht door een aantal mensen van initiatiefgroep. Echter eerst wordt onderzocht of plan Julianaschool in Rijnsburg haalbaar is. We zien de toekomst optimistisch tegemoet maar houden wel een slag om de arm. We gaan onverdroten verder met het zoeken en onderzoeken van locaties. Elk “leeg” plekje in Katwijk wordt met “knarre” ogen bekeken.

Nog ouder nieuws
Informatieavond “Een Krasse Knarrenhof in Katwijk?”
Op maandagavond 12 maart 2018 vindt in de Bibliotheek aan de Hoorneslaan in Katwijk een informatieavond plaats over huisvesting voor 50+. Doel is om belangstellenden te informeren over het concept Knarrenhof, dat gebaseerd is op het oude idee van een hofje. Woningen rondom een gemeenschappelijke tuin, bedoeld voor actieve 50-plussers, vanuit de gedachte van goed nabuurschap en zo ontworpen dat de bewoners er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Alles, van de plaatsing van de stopcontacten tot de breedte van de deuren en de plek en omvang van de badkamer is daarop ingericht.

Het idee is afkomstig van een voormalig verpleegkundige uit Zwolle. Eind 2010 trok zij aan de bel. Ze constateerde: “Er is hier eigenlijk niets voor ouderen met weinig geld. Ik mis woningen waar ouderen bij elkaar kunnen aankloppen voor ondersteuning, zeker als ze geen familie in de buurt hebben.” In Zwolle is inmiddels het eerste Knarrenhof van Nederland geopend. (Brandpunt heeft hiervan onlangs op tv verslag gedaan). Een aantal 50-plussers uit onze gemeente neemt samen met de landelijke Stichting Knarrenhof het initiatief voor deze avond. In tientallen gemeentes in Nederland hebben bewoners elkaar opgezocht met als doel om ook in hun stad of dorp seniorenhofjes te bouwen.

Ook in Katwijk is de behoefte aan innovatieve 50+woningen groot. De initiatiefgroep 50plusinKatwijk heeft aandacht gevraagd bij de gemeente Katwijk voor nieuwe woonvormen voor ouderen. Dit heeft afgelopen september geresulteerd in een hoorzitting bij de gemeenteraad over huisvesting voor ouderen. De wens is om in elk dorp een eigen hof te bouwen. Als je in bijv. Rijnsburg woont, dan wil je daar blijven wonen.

Er staat nu interview op youtube over “Krasse Knarren” voor Katwijk! Klik op onderstaande link: https://youtu.be/oRXM9CJenYs
Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.