Katwijk

November 2018
Hoe staat het in Katwijk? In de zomer hebben Knarrenhof deelnemers met interesse van de gemeente Katwijk de enquête ingevuld. Velen zijn geïnteresseerd in de locatie in Rijnsburg en velen hebben de wens voor een grondgebonden woning, maar het is niet voor iedereen een must. Het concept, de opzet wordt belangrijker gevonden. Het is bijvoorbeeld mooi te zien dat jullie/de deelnemers interesse hebben in autodelen via bijvoorbeeld een Greenwheels programma om op die manier de parkeerdruk te doen verminderen in het centrum van Rijnsburg. Alle bevindingen hebben wij meegenomen in het gesprek met wethouder Mostert en Starkenburg begin oktober. De locatie in het centrum, de wens de Julianaschool te behouden, het aantal en type woningen zijn onderwerpen van gesprek geweest.

De verwachting is dat eind dit jaar helder wordt hoe en of wij het vervolgtraject in kunnen gaan. We proberen via de website af en toe een update te schrijven. Maar wees geduldig: overleg en besluitvorming in dit soort trajecten kosten tijd. Zodra er witte rook te zien is ontvangen alle Knarrenhof deelnemers in de gemeente Katwijk een mail.

Ouder nieuws
De informatie-avond in maart was een succes. Enthousiaste mensen en een goede opkomst. Het heeft de initiatiefgroep in ieder geval genoeg gemotiveerd om op de ingeslagen weg verder te gaan. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente om locaties te onderzoeken en te horen wat de bestemmingen zijn en daaruit blijkt wel dat het vinden van een geschikte locatie moeilijk is. Uiteindelijk is door de gemeente de locatie Julianaschool (Korte Vaart/Hofweide) in Rijnsburg geschikt bevonden voor een Knarrenhof. Gevraagd is om te onderzoeken wie hier wil wonen, welke wensen er zijn, of de school behouden kan worden en of voldaan kan worden aan de randvoorwaarden van de gemeente. Een behoorlijke puzzel, terwijl er ondertussen een nieuw college en raad gekomen zijn. In het najaar moet er beeld komen wat mogelijk is op deze locatie en of dit past binnen de randvoorwaarden van de gemeente en Knarrenhof.

Over deze plek hebben verschillende artikelen en foto’s in regionale en plaatselijke kranten gestaan dus aan publiciteit geen gebrek. Dat levert ook weer veel leuke en positieve reacties op. In augustus wordt er een enquête gestuurd naar degenen die zich hebben ingeschreven, waarmee de woonwensen kenbaar worden gemaakt. Aan de hand van de enquête uitslag kan er verder worden gewerkt aan een plan.

Andere locaties in Katwijk worden nog onderzocht door een aantal mensen van initiatiefgroep. Echter eerst wordt onderzocht of plan Julianaschool in Rijnsburg haalbaar is. We zien de toekomst optimistisch tegemoet maar houden wel een slag om de arm. We gaan onverdroten verder met het zoeken en onderzoeken van locaties. Elk “leeg” plekje in Katwijk wordt met “knarre” ogen bekeken.

Nog ouder nieuws
Informatieavond “Een Krasse Knarrenhof in Katwijk?”
Op maandagavond 12 maart 2018 vindt in de Bibliotheek aan de Hoorneslaan in Katwijk een informatieavond plaats over huisvesting voor 50+. Doel is om belangstellenden te informeren over het concept Knarrenhof, dat gebaseerd is op het oude idee van een hofje. Woningen rondom een gemeenschappelijke tuin, bedoeld voor actieve 50-plussers, vanuit de gedachte van goed nabuurschap en zo ontworpen dat de bewoners er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Alles, van de plaatsing van de stopcontacten tot de breedte van de deuren en de plek en omvang van de badkamer is daarop ingericht.

Het idee is afkomstig van een voormalig verpleegkundige uit Zwolle. Eind 2010 trok zij aan de bel. Ze constateerde: “Er is hier eigenlijk niets voor ouderen met weinig geld. Ik mis woningen waar ouderen bij elkaar kunnen aankloppen voor ondersteuning, zeker als ze geen familie in de buurt hebben.” In Zwolle is inmiddels het eerste Knarrenhof van Nederland geopend. (Brandpunt heeft hiervan onlangs op tv verslag gedaan). Een aantal 50-plussers uit onze gemeente neemt samen met de landelijke Stichting Knarrenhof het initiatief voor deze avond. In tientallen gemeentes in Nederland hebben bewoners elkaar opgezocht met als doel om ook in hun stad of dorp seniorenhofjes te bouwen.

Ook in Katwijk is de behoefte aan innovatieve 50+woningen groot. De initiatiefgroep 50plusinKatwijk heeft aandacht gevraagd bij de gemeente Katwijk voor nieuwe woonvormen voor ouderen. Dit heeft afgelopen september geresulteerd in een hoorzitting bij de gemeenteraad over huisvesting voor ouderen. De wens is om in elk dorp een eigen hof te bouwen. Als je in bijv. Rijnsburg woont, dan wil je daar blijven wonen.

Er staat nu interview op youtube over “Krasse Knarren” voor Katwijk! Klik op onderstaande link: https://youtu.be/oRXM9CJenYs
Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.