×
search

Houten

September 2021
De afgelopen maanden is er veel gebeurd in de gemeente Houten. De aangenomen motie ‘Knarrenhof’ is helaas van tafel geveegd naar aanleiding van de uitslag van het raadplegend referendum over de ruimtelijke koers Houten 2040. De Trekkers blijven zich inspannen voor Knarrenhof Houten en hebben goede relaties met politieke partijen in Houten. Inmiddels is er een nieuwe motie ingediend.
Daarnaast voert Knarrenhof momenteel gesprekken met de gemeente en belangenorganisaties over een locatie in het noord-oosten van Houten. Omdat de wensen van toekomstige bewoners centraal staan hebben we recent een woonwensen enquete verspreidt onder alle mensen die bij ons staan ingeschreven voor de gemeente Houten. In deze enquete kunnen belangstellenden hun interesse voor de locatie aan ons doorgeven. De uitkomsten van deze enquete gebruiken we tijdens de gesprekken over de potentiële locatie.
Zodra er meer nieuws is over Knarrenhof Houten dan delen we dat met u via deze webpagina.

Bent u geïnteresseerd om in Knarrenhof Houten te wonen? Schrijf u dan in via DEZE link!

Januari 2021
Binnen enkele weken na het artikel over Knarrenhof in ’t Groentje van 31 maart 2020, om zich in te schrijven voor een Knarrenhof in Houten, hebben 200 geïnteresseerden zich aangemeld. Dit betekent dat er tenminste voor 3 Knarrenhoven een locatie van elk minimaal 1/3 hectare nodig is in Houten. De initiatiefnemers hoopten dat in de Ruimtelijke Koers 2040 bestemmingen te vinden waren voor een concept als dat van de Knarrenhof. Helaas is hierin niets terug te vinden over levensloopbestendige woningen in clusters.
De initiatiefgroep Knarrenhof Houten heeft toen in de RTG’s (Ronde Tafel Gesprekken met de raad) in december het verzoek ingebracht om in de Ruimtelijke Koers 2040 ruimte te geven aan levensloopbestendige woningen in clustervorm. In januari 2021 is op initiatief van de politieke partij ITH een ‘Knarrenhof’- motie ingediend, die op 21 januari 2021 met overweldigende meerderheid door de raad is aangenomen.
Ook zstaat er een gesprek met de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Houten op de planning. Dit gesprek moet nog plaatsvinden. ,,Het ziet er dus naar uit dat er nu ook binnen de Gemeente Houten steeds meer interesse is in het Knarrenhof- concept. Niet verwonderlijk: behalve allerlei andere voordelen is het nu duidelijk geworden dat het wonen van senioren in clusters of hofjes zoals Knarrenhof enorme besparingen oplevert op de WMO (€750,- per woning/jaar!) en de gezondheidskosten (€ 3000 per persoon per jaar!).”

April 2020
In houten is een initiatiefgroep al een jaar aan het werk. Zij hebben de initiatiefgroep Knarrenhof Houten opgericht. Onderstaand artikel verscheen recent.