×
search

Houten

Mei 2023
Eindelijk weer een bericht van de initiatiefgroep Knarrenhof-Houten. Het heeft zo lang moeten duren vanwege het aantreden van een nieuwe gemeente -raad en B&W college, waarvan de samenstelling drastisch is gewijzigd na de laatste gemeente verkiezingen in maart 2022, en vanwege het feit dat de plannen voor woningbouw tot 2040 (Ruimtelijke koers) in een referendum in januari 2021 met een grote meerderheid zijn afgewezen. Hierdoor moet de gemeente weer helemaal opnieuw moet beginnen met de planning van woningbouw in Houten.
De lokale partij ITH (Inwoners Toekomst Houten) behaalde de meerderheid in de verkiezingen en heeft nu een wethouder met in haar portefeuille o.a. bouwen en volkshuisvesting. Zij staat zeer positief tegenover het Knarrenhof -concept. maar de grotendeels vernieuwde raad en B&W hadden enige tijd nodig zich goed in de huisvestings-behoeften van Houten in te werken. Desondanks is enige vooruitgang geboekt binnen  het Programma van Eisen (PVE) voor de bebouwing van het terrein van een voormalige basisschool aan de Beverakker. Deze PVE is meerdere malen aangepast, en de laatste versie, welke beter is toegespitst op het bouwen van Knarrenhof op het perceel van de oude basisschool, wordt ter goedkeuring in juni  in de raad gebracht. Zodra daarover de stemming bekend is, zullen wij op deze website nadere informatie verschaffen.
Naast het perceel van de genoemde basisschool is ook gezocht naar andere percelen, hetgeen tot nu toe nog niet heeft geleid tot een perspectief voor de bouw van Knarrenhof.

September 2021
De afgelopen maanden is er veel gebeurd in de gemeente Houten. De aangenomen motie ‘Knarrenhof’ is helaas van tafel geveegd naar aanleiding van de uitslag van het raadplegend referendum over de ruimtelijke koers Houten 2040. De Trekkers blijven zich inspannen voor Knarrenhof Houten en hebben goede relaties met politieke partijen in Houten. Inmiddels is er een nieuwe motie ingediend.
Daarnaast voert Knarrenhof momenteel gesprekken met de gemeente en belangenorganisaties over een locatie in het noord-oosten van Houten. Omdat de wensen van toekomstige bewoners centraal staan hebben we recent een woonwensen enquete verspreidt onder alle mensen die bij ons staan ingeschreven voor de gemeente Houten. In deze enquete kunnen belangstellenden hun interesse voor de locatie aan ons doorgeven. De uitkomsten van deze enquete gebruiken we tijdens de gesprekken over de potentiële locatie.
Zodra er meer nieuws is over Knarrenhof Houten dan delen we dat met u via deze webpagina.

Bent u geïnteresseerd om in Knarrenhof Houten te wonen? Schrijf u dan in via DEZE link!

Januari 2021
Binnen enkele weken na het artikel over Knarrenhof in ’t Groentje van 31 maart 2020, om zich in te schrijven voor een Knarrenhof in Houten, hebben 200 geïnteresseerden zich aangemeld. Dit betekent dat er tenminste voor 3 Knarrenhoven een locatie van elk minimaal 1/3 hectare nodig is in Houten. De initiatiefnemers hoopten dat in de Ruimtelijke Koers 2040 bestemmingen te vinden waren voor een concept als dat van de Knarrenhof. Helaas is hierin niets terug te vinden over levensloopbestendige woningen in clusters.
De initiatiefgroep Knarrenhof Houten heeft toen in de RTG’s (Ronde Tafel Gesprekken met de raad) in december het verzoek ingebracht om in de Ruimtelijke Koers 2040 ruimte te geven aan levensloopbestendige woningen in clustervorm. In januari 2021 is op initiatief van de politieke partij ITH een ‘Knarrenhof’- motie ingediend, die op 21 januari 2021 met overweldigende meerderheid door de raad is aangenomen.
Ook zstaat er een gesprek met de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Houten op de planning. Dit gesprek moet nog plaatsvinden. ,,Het ziet er dus naar uit dat er nu ook binnen de Gemeente Houten steeds meer interesse is in het Knarrenhof- concept. Niet verwonderlijk: behalve allerlei andere voordelen is het nu duidelijk geworden dat het wonen van senioren in clusters of hofjes zoals Knarrenhof enorme besparingen oplevert op de WMO (€750,- per woning/jaar!) en de gezondheidskosten (€ 3000 per persoon per jaar!).”

April 2020
In houten is een initiatiefgroep al een jaar aan het werk. Zij hebben de initiatiefgroep Knarrenhof Houten opgericht. Onderstaand artikel verscheen recent.