Hoorn

April 2021
In de commissievergadering van 2 maart jl. waren alle gemeenteraadsfracties positief over het Knarrenhof-initiatief.
Bij de gemeenteraadsvergadering van 23 maart was het besluit om de een Knarrenhof-concept mogelijk te maken in Hoorn dan ook slechts een hamerstuk.
Het college van B&W gaat binnenkort de intentieverklaring voor een haalbaarheidsonderzoek met ons ondertekenen.
Voor Knarrenhof komt het moment nu naderbij dat we via een enquête de leden gaan raadplegen. Ook de bewoners in de directie omgeving zullen per brief op de hoogte worden gebracht over de plannen.
Kortom, het wordt nu menens. Stichting Knarrenhof, wooncorporatie Het Grootslag en de gemeente Hoorn gaan aan de slag!

Februari 2021
De gemeente zet er vaart in. Het college is akkoord dat het Knarrenhof-initiatief in Hoorn een kans krijgt om samen met woningcorporatie Het Grootslag een woonhof op de locatie Dovenetel 78 Zwaag in Hoorn te realiseren. De buurt is al geïnformeerd dat Knarrenhof deze ontwikkeling oppakt.
De vervolgstap is dat ook de gemeenteraad in de commissievergadering van 2 maart en in de raadsvergadering Hoorn van 23 maart akkoord gaat met het voorstel. Daarna wordt er een overeenkomst, met de spelregels voor de vervolgfase, gesloten tussen de gemeente en Knarrenhof.
Na 23 maart kunnen wij aan de slag. Via een enquête worden de woonwensen opgevraagd bij alle mensen die ingeschreven staan bij Stichting Knarrenhof Hoorn. Bent u ook geïnteresseerd dan kunt u zich hier inschrijven.
In Hoorn is de Vereniging Knarrenhof Hoorn opgericht. Wilt u actief meedoen met het ontwikkeltraject dan is het belangrijk dat u zich inschrijft bij deze vereniging..
Pas als u lid bent van de Vereniging Knarrenhof Hoorn en ingeschreven staat bij Stichting Knarrenhof, komt u in aanmerking voor de volgende fase van het ontwerpproces. Op volgorde van inschrijving gaan wij in gesprek met de ingeschreven mensen voor het Hof in Hoorn. Op onze website onder het blokje Hoe? en Wat? kunt u meer over onze werkwijze lezen.

Aanmelden als lid van de Vereniging Knarrenhof Hoorn gaat als volgt:
–          Maak € 15,- (per huishouden/per jaar) over op IBAN-bankrekeningnummer: NL21 SNSB 0787 7503 60 t.n.v. Vereniging Knarrenhof Hoorn onder vermelding van uw voor- en achternaam/namen.
–          Stuur ALTIJD ook een mail met uw voor- en achternaam/namen naar e-mail adres Hofinhoorn.secretaris@gmail.com

Heeft u vragen: mail naar info@knarrenhof.nl onder vermelding van Knarrenhof Hoorn.

Team Knarrenhof
Bestuur Vereniging Knarrenhof Hoorn

Januari 2021
De gemeente Hoorn heeft de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie Dovenetel 78 in Zwaag opgesteld. Eind 2020 zijn deze randvoorwaarden besproken. Het voorstel van de gemeente is een woonhof met circa 26 appartementen, waarbij rekening is gehouden met het gezamenlijke hofhuis en tuin. De verkavelingsopzet is mooi gesitueerd op het zuiden.
De gemeente heeft ons gevraagd of het concept Knarrenhof binnen deze randvoorwaarden past en heeft een projectteam klaar staan om het vervolgtraject te ondersteunen. De eerstvolgende stap is het krijgen van groen licht van de gemeente (college en raad moeten akkoord gaan) zodat wij hun visie op de locatie met u allen kunnen delen.

Aan de slag in 2021! 
De verkavelingsopzet van de gemeente wordt aangepast aan het Knarrenhof-concept en een eerste doorrekening wordt gemaakt. Iedereen die staat ingeschreven voor Knarrenhof Hoorn ontvangt daarna een mail met de eerste aanzet van de plannen en via een enquête wordt uw reactie gevraagd.
Samen met het bestuur van de Vereniging Knarrenhof Hoorn, de woningcorporatie Het Grootslag, de gemeente Hoorn en u wordt 2021 een jaar waar we met elkaar aan de slag kunnen gaan.

September 2020
Klik hier voor het nieuwbericht

Januari 2020
In de loop van deze maand kunnen de ingeschreven belangstellenden een uitnodiging verwachten om lid te worden van de Vereniging Knarrenhof Hoorn.

December 2019
Op 9 december is er in Hoorn een bijeenkomst geweest voor de belangstellenden voor een Knarrenhof in Hoorn. Aan ongeveer 50 belangstellenden heeft de Vereniging Knarrenhof Hoorn zich kunnen presenteren en heeft Sophieke Klaver uitleg gegevens over de stand van zaken, de samenwerking met de gemeente Hoorn en welke stappen we in 2020 hopen te kunnen zetten.

Een deel van de woningen in het Knarrenhof worden sociale huurwoningen. Hiervoor is de samenwerking gezocht met woonstichting Het Grootslag. Het was dan ook fijn dat de (enthousiaste) directeur van Het Grootslag, Hans Kröger, zelf aanwezig was bij deze avond.

November 2019
De Vereniging Knarrenhof Hoorn organiseert op maandag 9 december 2019 een informatieavond in Hoorn. Het bestuur van de vereniging zal zich dan voorstellen en de Stichting Knarrenhof zal een toelichting geven over de plannen en vervolgstappen. Woningcorporatie Het Grootslag is aanwezig om haar rol toe te lichten. Neemt u € 3,00 mee om de kosten van de avond te dekken.

Locatie: Wijkcentrum De Huesmolen
Adres: De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn
Inloop: vanaf 19.00 uur
Start: 19.30 uur tot circa 21.00 uur

Oktober 2019
In oktober is de Vereniging Knarrenhof Hoorn opgericht. Deze vereniging heeft vervolgens een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland gedaan voor de voorbereidingen van een Knarrenhof.

April 2019
De gemeente Hoorn heeft besloten een stuk grond aan de Dovenetel in Zwaag te herontwikkelen om vrij te geven als woningbouwlocatie voor Knarrenhof in samenwerking met wooncoöperatie Intermaris. Op deze grond staat nu nog een niet meer in gebruik zijnde schoolgebouw.

De gemeente besloot verder:

  • In te stemmen met het voorstel om met de stichting Knarrenhof een intentieovereenkomst aan te gaan;
  • In te stemmen met een bestuurlijk overleg met Stichting Knarrenhof;
  • De voorbereidingen voor de benodigde bouwplannen te starten.

Februari 2019
De bijeenkomst in november was een mooi succes. Bijna 150 senioren zaten in de zaal. Wethouder Marjon van der Ven vertelde dat in Noord Hoorn een locatie mogelijk geschikt is voor een Hof in Hoorn. Op dit moment wordt gewerkt aan het maken van afspraken met de gemeente.

Het hof in Hoorn krijgt geen eigen grondwoningen, maar wordt waarschijnlijk een hof met 24 wooneenheden in 2 bouwlagen. Eind januari komt de trekkersgroep Hoorn bij elkaar met een aantal nieuwe mensen die komende periode de kar gaan trekken. Positieve energie met hopelijk in 2019 een mooi resultaat.

Update november 2018 
Het is een tijd stil geweest in Hoorn. Verkiezingen, vakanties en een nieuw college kosten tijd. Recent is er opnieuw gesproken met de gemeente over een mogelijke locatie. Het wordt dan ook tijd om verder met elkaar kennis te maken.

Stichting Ouderenraad Hoorn organiseert op 9 november een bijeenkomst en heeft Stichting Knarrenhof gevraagd over het Knarrenhof te vertellen. Hierbij nodig ik u allen uit om ook bij deze bijeenkomst te zijn (Cultureel Centrum De Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag). De bijeenkomst begint om 10 uur en Stichting Knarrenhof zal rond 13.00 uur spreken. We zien u allen graag op deze bijeenkomst!

December 2017

De gemeente neemt het Knarrenhof-concept mee bij het uitwerken van de wijk- en locatievisies rondom station Hoorn. De planvorming in de wijken Venenlaankwartier en Hoorn Noord en bijvoorbeeld de Prisma-locatie bij het station kost echter tijd. Partijen willen het traject zorgvuldig doorlopen, de wijk en de bewoners betrekken bij het uitwerken van de wijk- en locatievisies. Sommige locaties zijn complex. Dit traject zal snel 5 tot 10 jaar duren.

Een locatie in Hoorn Noord biedt wel een kans om op korte termijn het eerste Knarrenhof in Hoorn te realiseren (rond 24 wooneenheden in twee bouwlagen). Hier zou een mooi mix van woningtypes kunnen komen: misschien geen Knarrenhof, maar een meergeneratiehof (jong en oud door elkaar).

Onze enquête laat zien dat er nu al 20 knarren geïnteresseerd zijn in deze locatie. Wij gaan graag verder onderzoeken onder welke voorwaarden deze plek een Knarrenhof kan worden.

Wie van de ingeschreven knarren is geïnteresseerd in het wonen in het noorden van Hoorn en wil mede-trekker zijn voor deze locatie? U kunt dat melden via info@knarrenhof.nl. Of u als nieuwe geïnteresseerde inschrijven

Ouder nieuws

De trekkers van een Knarrenhof in Hoorn zijn in gesprek geweest met wethouder Van Eijk en ambtenaren van de gemeente Hoorn. In de wijken Hoorn Noord en Venenlaankwartier zijn ontwikkelingen gaande, maar deze zullen nog wel een aantal jaren op zich laten wachten. In het noorden van Hoorn is wel een potentiële locatie die op korte termijn kansen biedt.