×
search

Hollands Kroon

Juni 2022
Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2022

April 2022
Klik hier voor de nieuwsbrief van april 2022

Oktober 2021
Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2021.

Juni 2021
Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2021.

April 2021
Klik hier voor de nieuwsbrief van april 2021.

In februari heeft de woonwensen enquête onder alle deelnemers in Hollands Kroon plaatsgenomen. De enquête betreft een vragenlijst voor de locatie in Wieringerwerf. Voor deze locatie is een eerste reken/tekenschets gemaakt, waarbij de gemeente gevraagd heeft het oude deel van de bestaande school Het Baken mee te nemen in deze schets. Deze schets heeft tot doel te onderzoeken hoeveel woningen haalbaar zijn. Het resultaat is een dubbelhof met respectievelijk 18 en 14 woningen.

Deze eerste schets en de resultaten uit de enquête zijn de basis voor het vervolgtraject. Uit de enquête komt het volgende beeld:

 • Enquête is door 68 huishoudens ingevuld.
 • 73% van de leden van Vereniging Hofjeswonen Hollands Kroon hebben de enquête ingevuld.
 • De gemiddelde leeftijd is 68 jaar (de leeftijd ligt tussen de 49 en 82 jaar).
 • Ruim 83% komt uit Wieringerwerf en de rest uit de omgeving.
 • 97 % heeft zeker of misschien interesse in het hof in Wieringerwerf!

Dit mooie resultaat betekent dat er voldoende belangstelling is voor het woonhof in Wieringerwerf en Knarrenhof gaat door. Op basis hiervan kunnen meer definitieve afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente.

Vervolgtraject
Voor de locatie zijn nog diverse acties nodig. De overeenkomst met de gemeente, een bestemmingsplan procedure, het vastleggen van afspraken met derden. Naar verwachting zal rond de zomer dit traject zijn afgerond.
Alle deelnemers ingeschreven bij de vereniging Hofjeswonen Hollands Kroon ontvangen bericht als gestart wordt met de ontwerpfase. Indien u niet staat ingeschreven bij deze vereniging wordt ervan uitgegaan dat u niet geïnteresseerd bent in dit hof in Wieringerwerf.
Als alles volgens plan loopt zou in 2022 gestart kunnen worden met het bouwen van het eerste hofje van de twee. Pas eind dit jaar wordt duidelijk hoe de planning daadwerkelijk gaat worden.

Februari 2021
Klik hier voor de nieuwsbrief van februari 2021

Knarrenhof heeft met de gemeente en de initiatiefgroep de modellen voor het Wieringerwerfhof besproken. Het resultaat is een dubbelhof bestaande uit een hof met 18 en een hof met 14 woningen. Door de keuze voor 2 hofjes hopen we 2 jaar eerder te kunnen bouwen.
Komend jaar wordt het plan verder uitgewerkt binnen de randvoorwaarden van de gemeente en de haalbare wensen die er bij iedereen individueel en gezamenlijk leven.

Wat betekent dit voor de komende tijd?
Het bestuur van de Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon stuurt samen met de Stichting Knarrenhof aan haar leden de woonwensen enquête. In deze digitale enquête is ook ruimte voor het stellen van vragen.
Bent u ook geïnteresseerd, maar nog niet ingeschreven? Via deze link kunt u zich inschrijven voor wonen in een hof in Hollands Kroon.
Wilt u actief meedenken met de planvorming en in aanmerking komen voor een gesprek over wonen in het hof dan dient u lid te zijn van de Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon.
In onderstaand bericht, d.d. november 2020, staat hoe u zich kunt inschrijven bij deze Vereniging.

December 2020
Klik hier voor het artikel dat deze maand verscheen.

November 2020
De Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon heeft subsidie van de provincie Noord Holland ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek. In maart 2020 heeft Knarrenhof diverse proefverkavelingen voor dit onderzoek besproken met de gemeente. Verkavelingen met grondgebonden woningen, gestapelde bouw, met en zonder de school Het Baken die naast de Knarrenhof-locatie van de voormalige dansschool ligt. De school komt pas eind 2023 beschikbaar.
Op verzoek van de gemeente is overleg geweest tussen de stedenbouwkundige van de gemeente en het architectenbureau INBO hoe het hof, naast of met de school, ingepast zou kunnen worden. Uitgangspunt voor deze studie is de wens van de meeste Knarrenhof deelnemers om een grondgebonden hof te realiseren.
Het resultaat zijn 3 verkavelingsmodellen:

 • een klein hof zonder school (bouw haalbaar voor 2023)
 • een groter hof met school (bouw haalbaar na 2023)
 • een dubbelhof (in 2 fasen gebouwd)

Deze verkavelingsstudies zijn voorgelegd aan de gemeente en worden daarna, via een digitale enquête, per mail voorgelegd aan alle mensen die bij Knarrenhof staan ingeschreven voor de gemeente Hollands Kroon.
Eind 2019 is in deze gemeente de Vereniging Knarrenhof Hofjeswoningen Hollands Kroon (VKHH) opgericht. De vereniging heeft het doel woonhofjes te realiseren voor haar leden conform het concept Knarrenhof in de gemeente Hollands Kroon. Het Hof in Wieringerwerf is het eerste project. Staat u nog niet ingeschreven dan kunt u zich als volgt aanmelden:
Aanmelden als lid van de Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon gaat als volgt:

 • Maak € 15,- (per huishouden) over op IBAN-bankrekeningnummer NL31RABO 0348 064 306 t.a.v. Vereniging Knarrenhof Hofjeswoningen
 • Onder vermelding van uw voor- en achternaam/namen
 • Stuur een mail met uw voor- en achternaam/namen naar e-mail adres: hofjeswonenhollandskroon@hotmail.com

September 2020
Klik hier voor de nieuwsbrief van Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon van september 2020.

Juli 2020
Klik hier voor de nieuwsbrief van Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon van juli 2020.

April 2020
Klik hier voor de nieuwsbrief van Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon van april 2020.

Februari 2020

Hofjeswonen Wieringerwerf gaat volgende fase in
Vorige week heeft iedereen die zich de afgelopen periode heeft aangemeld bij Stichting Knarrenhof voor de gemeente Hollands Kroon een mail gekregen met het verzoek lid te worden van de recent lokaal opgerichte vereniging Knarrenhof Hofjeswoningen Hollands Kroon.

De vereniging heeft het doel een woonhofje te realiseren voor haar leden conform het concept Knarrenhof nabij het centrum van Wieringerwerf onder het mom ‘een hofje van vroeger met het gemak van heden’ . Streefdatum is 2023. Het concept van Stichting Knarrenhof is om met elkaar woonruimte te realiseren waar iedereen, zelfstandig en met een goede prijs-kwaliteits-verhouding woont. Een comfortabel, veilig en duurzaam woonhof, met voldoende privacy en waar sociaal contact belangrijk is. Op dit moment wordt onderzocht of er een hofje op de voorheen gymzaallocatie Sternstraat/Princes Marijkestraat, mogelijk is of een groter hof waarbij de school Het Baken onderdeel van het plan kan worden.

Het aantal te bouwen woningen hangt af van het aantal geïnteresseerden, immers hoe meer woningen, des te meer grond er nodig is. Het verzoek is om voor 1 april a.s. lid te worden van de vereniging. De contributie bedraagt voor 2020 € 15,- per jaar. Er worden nu diverse opties onderzocht, alleen laagbouw of ook een aantal appartementen. De inschrijfdatum waarop men is aangemeld bij Stichting Knarrenhof, blijft hetzelfde als voor de vereniging. Dus, als u eind 2018 al stond ingeschreven bij Stichting Knarrenhof en u wordt nu lid van de vereniging dan blijft de inschrijfdatum van 2018 staan. Als men geen lid wordt van de vereniging gaat het bestuur ervan uit dat men niet meer geïnteresseerd is in een woning in een hof in deze gemeente. De datum van inschrijven bij de Stichting Knarrenhof bepaalt dus de volgorde van toewijzen bij elk Hof-project binnen gemeente Hollands Kroon. Het kan hierbij gaan om het project waar nu aan gewerkt wordt, of een volgend project. Als u zich nog niet heb ingeschreven bij Stichting Knarrenhof én nog geen lid bent van de vereniging en u bent wel geïnteresseerd, meldt u dan eerst aan bij Stichting Knarrenhof. Dat kan door hier te klikken. Vervolgens wordt u vanzelf benaderd om lid te worden van de vereniging.

De contributie is o.a. nodig voor de zakelijke lasten (bv bankkosten, KvK), de eigen bijeenkomsten en de contributie van de wooncorporatie Onz’Hof (landelijke platform voor de lokale verenigingen).

Alle ingeschreven verenigingsleden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het eerste hof-project in Hollands Kroon. Het aantal leden van de vereniging bepaalt dus mede de omvang van het hof. Over enige tijd ontvangen deze leden een mail met een uitnodiging voor de eerste ledenvergadering van de vereniging Knarrenhof Hofjeswoningen Hollands Kroon.

Tot nu toe staan rond de 90 mensen ingeschrven bij Stichting Knarrenhof. De praktijk wijst uit dat 2/3 deel gaande weg af valt om diverse redenen. Om verder te gaan is echter wel zekerheid nodig dat er voldoende serieus geïnteresseerden zijn. Er zal tzt onder de leden nog een enquête mbt verdergaande wensen verspreid worden en vervolgens volgen persoonlijke gesprekken vanuit Stichting Knarrenhof.

Als de vereniging geen betaling ontvangt gaan zij er van uit dat men geen lid wil worden en niet geïnteresseerd is in een woning in een hofje in Hollands Kroon.

Voor vragen kunt terecht bij;
Voor Stichting Knarrenhof: info@knarrenhof.nl
Voor de vereniging: hofjeswonenhollandskroon@hotmail.com

December 2019

Project Hofjes Wonen Hollands Kroon valt in de prijzen
Zoveel mensen hebben op ons project gestemd en nog meer mensen hebben zich reeds aangemeld via de website van Knarrenhof.nl. Dit zegt veel over de behoefte bij senioren aan eigentijds wonen waarbij omkijken naar elkaar wanneer nodig centraal staat. Natuurlijk met de nodige privacy in duurzame en levensloopbestendige woningen. ‘Een hofje van vroeger met het gemak van heden’. Naar aanleiding van een oproep van het Participatie Platform van Hollands Kroon waar gestemd kon worden door inwoners van de gemeente op hun favoriete vernieuwende project wordt kans gemaakt op een geldbedrag. Vier projecten met de meeste stemmen worden daaruit gekozen. Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon is in de prijzen gevallen. Geweldig! Een mooie start voor de kersverse vereniging. Wethouder Mary van Gent heeft de prijs persoonlijk overhandigd aan de penningmeester van de vereniging.

Nog meer goed nieuws.

Onlangs heeft het bestuur van deze vereniging (voorheen Trekkersgroep) ook een subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland toegezegd gekregen om een haalbaarheidsonderzoek te kunnen doen. We zijn dus weer een stapje verder. Er moet nog veel gebeuren in formeel opzicht maar de toekomst om een hofje met rond de 24 woningen te realiseren ziet er rooskleurig uit. De gemeente is enthousiast, Stichting Knarrenhof blijft ons ondersteunen en het bestuur kijkt uit naar de volgende stap. Bij dit soort aanvragen is het belangrijk dat dit via de stichting loopt. Iedereen die ingeschreven staat via www.knarrenhof.nl onder Hollands Kroon krijgt binnenkort een mail met nieuwe informatie. Het bestuur van de Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon wenst u allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven op de site van Knarrenhof onder Hollands Kroon en via www.demeerpeen.nl.

Bestuur Hofjes wonen Hollands Kroon op bezoek bij Knarrenhof Zwolle in Aa-hof.
Eind november heeft het bestuur van Hofjes Wonen Hollands Kroon een bezoek gebracht in Zwolle bij het 1e project van Knarrenhof. Er zijn daar 2 hofjes gerealiseerd met elk een eigen binnentuin.
Het gaat daar om 48 woningen totaal met daarin 12 sociale huurwoningen verwerkt.

Wij werden bijzonder hartelijk ontvangen in het Hofhuis door een enthousiast aantal dames  die in dit project wonen. Er werd een heerlijke lunch geserveerd en wij konden een bezoek brengen in een 3-tal huizen. Wij kregen daar toelichting van de mensen die daar wonen. Een echtpaar en 2 alleenstaanden.

Alle huizen daar zijn levensloopbestendig gebouwd en 10 meter diep. De grootste is 8.40 breed, dan 7.20 breed en 6.90 breed deze laatste zijn sociale huurwoningen.

Veel ruimte voor eigen wensen.
Inpandig kan alles naar eigen inzicht ingedeeld worden. De plek van de keuken, de slaapkamer(s) en ook de muren. Het toilet en de ruime badkamer beneden worden standaard geplaatst. Er is een grote hal bij binnenkomst.  Boven is een enorme ruimte met veel mogelijkheden zoals een slaapkamer of extra logeerkamer en/of douche met toilet.

Aan de voorkant bij de voordeur is een kleine tuin waar veelal een bankje is neergezet. Achter met uitzicht op de centrale binnentuin is een vrij groot terras  (zie foto) waar sommige mensen een overkapping hebben geplaatst. Echter het uitgangspunt is: ‘het nabuurschap moet zichtbaar blijven’; dus alles gaat in overleg met je buren en met elkaar.

In het Aa-hof staat ook een Hofhuis waar veel soorten activiteiten worden georganiseerd, verjaardagen of feestjes kunnen daar ook gevierd worden. Echter niets moet; het gaat er om dat je veilig en prettig woont met mensen om je heen waar je op kunt terug vallen mocht dat nodig zijn.

Er staan op een centrale plek gezamenlijke schuurtjes waar bergruimte is en fietsen neergezet kunnen worden. Met stopcontact. Dan is er nog een aparte opbergruimte waar de grotere attributen staan zoals grasmaaimachine etc.

Ook zijn er ondergrondse afvalcontainers. Voor de verschillende onderdelen zijn werkgroepjes gevormd;  zij hebben ook bepaalde taken waar men zelf voor kan kiezen. Er is regelmatig overleg met alle bewoners om een en ander goed af te stemmen.

Enthousiast door met de voorbereidingen.
Al met al zijn wij nog enthousiaster terug gekomen dan we heen gingen.

Het is niet te zeggen dat bij ons in Wieringerwerf precies hetzelfde gebouwd gaat worden of dat het een duplicaat zal zijn van Zwolle. Hier gaan wij samen met Knarrenhof en onze toekomstige bewoners natuurlijk nog goed over praten. Toch kregen wij een goede indruk van de bedoeling en de sfeer die veel trots en samenhang uitstraalde.

Streefdatum is voor ons nog steeds 2023. Wij houden u op de hoogte.

 

Oktober 2019
Op dinsdag 15 oktober 2019 heeft de Vereniging Hofjes wonen Hollands Kroon in oprichting zich gepresenteerd in de Cultuurschuur in Wieringerwerf en heeft Sophieke Klaver van Stichting Knarrenhof een presentatie gegeven. Er kwamen ruim 100 mensen waarvan al velen meer dan alleen geïnteresseerd waren.

Voorzitter Edgar Nooter van het bestuur ‘hofjeswoningen Hollands Kroon’ in oprichting opende de bijeenkomst met een welkom aan ieder en een toelichting op de stand van zaken tot nu toe. Er is een Trekkersgroep gevormd die het voorlopige bestuur vormt en zij gaan de komende tijd hard aan het werk in samenwerking met de Stichting Knarrenhof om een hofje te realiseren in Wieringerwerf van rond de 24 woningen met als streefdatum 2023.

Het concept van Stichting Knarrenhof is om met elkaar woonruimte te realiseren waar iedereen, zelfstandig en met een goede prijs-kwaliteits-verhouding woont. Een comfortabel, veilig en duurzaam woonhof, met voldoende privacy en waar sociaal contact belangrijk is. Een hofje van vroeger, met het gemak van heden.

Als gevolg van de herstructurering in Wieringerwerf zijn er kansen gekomen om op een centrale plek in het dorp vlakbij winkels en voorzieningen een woonhofje te realiseren. Half 2018 is begonnen met een oproep in de lokale kranten en nu zijn er al ruim 60 huishoudens in geschreven bij Knarrenhof. Wethouder Theo Groot van ruimtelijke ordening Hollands Kroon gaf bij zijn toespraak aan dat dit een mooi burgerinitiatief is dat ondersteund en toegejuicht wordt door de gemeente. ‘Het zegt ook veel over de behoefte aan geschikte woningen gericht op de toekomst voor senioren die immers zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Bovendien maakt het de weg vrij voor jonge gezinnen omdat er veel woningen in Wieringerwerf beschikbaar komen door bewoning in het hofje. Onze tuinen en huizen worden nu, of op termijn, vaak te groot om het onderhoud zelf te doen en kinderen wonen ook vaker verder weg of zijn druk met werk of hun eigen kinderen; de kunst is dus vooruitkijken!’ aldus voorzitter Edgar Nooter.

Voorafgaand aan de avond is door Stichting Knarrenhof een enquête gehouden bij de mensen die zich al eerder hadden opgegeven en daar kwam duidelijk een bepaald behoeftepatroon uit naar voren;

 • De meeste belangstellenden komen uit Wieringerwerf en omstreken;
 • De intresse gaat uit naar een grondgebonden hof;
 • De verdeling van een hof met 30 woningen zou er op basis van de enquete als volgt uitzien: 27% (8) sociaal, 27% (8) goedkoop, 40% (12) midden, 6% (2) middenduur;
 •  De wens gaat uit naar een 55+ hof;
 •  75% van de mensen wil zo snel mogelijk tot binnen 5 jaar verhuizen;

We zijn inmiddels aanbeland in de haalbaarheidsfase. Er zullen in een later stadium nog meer enquêtes komen en ook persoonlijke gesprekken.
Het gaat er immers om dat de wensen van de toekomstige bewoners zo veel mogelijk worden meegenomen. het motto is; ‘ Van mensen naar stenen in plaats van, van stenen naar mensen.’ Mensen die zich hebben aangemeld bij als belangstellenden bij Stichting Knarrenhof voor de gemeente Hollands Kroon krijgen daar vanzelf bericht over evenals over de vervolgstappen. Of het koop en/of huur of een combinatie wordt is nog niet duidelijk. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich inschrijven; de toewijzing gaat op volgorde van inschrijving. Inschrijven kan door hier te klikken.

Verder heeft de gemeente Hollands Kroon een subsidie beschikbaar voor 4 nieuwe ideeën. Per idee € 3.750. Knarrenhof- hofjeswoningen HK, heeft zich aangemeld als idee. Vanaf 7 november tot 15 december kan gestemd worden. Stemmen kan via: www.denkmee.hollandskroon.nl .

Informatieavond
Dinsdagavond 15 oktober organiseert de Trekkersgroep een grote informatieavond in samenwerking met gemeente over de kansen voor het plan hofjes wonen in Wieringerwerf. Stichting Knarrenhof is uitgenodigd om een toelichting te geven over hun werkwijze en het concept Knarrenhof.

Vorig jaar zomer is een start gemaakt met een oproep in de lokale kranten. ‘ Hofjes van vroeger met het gemak van heden. ‘ Dit zou ideaal zijn voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Het is de bedoeling een hofje te realiseren met mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen en samen verantwoordelijk te zijn voor het beheer van het hof. Het gaat om veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samen wonen met voorzieningen in de buurt. Het project heeft een maatschappelijk doel, namelijk leeftijdsbestendige woningen met de laatste normen van een duurzame bouw voor actieve 50-plussers die omkijken naar elkaar. Dit naar het inspirerende concept van Stichting Knarrenhof die de trekkersgroep hierbij ondersteund. Zij begeleiden de realisatie en de formele en financiële kant. De toekomstige bewoners gaan over de inhoud en wensen. Afgelopen voorjaar is de lokale Trekkersgroep gevormd en inmiddels hebben 62 huishoudens zich aangemeld als geïnteresseerden bij Stichting Knarrenhof. Als u ook geïnteresseerd bent dan kunt u zich aanmelden door hier te klikken.

De trekkersgroep is samen met Stichting Knarrenhof in gesprek gegaan met de gemeente. De gemeente staat positief ten aanzien van het plan.

De informatieavond op dinsdagavond 15 oktober 2019 start met een inloop om 19.15 uur in de Cultuurschuur in Wieringerwerf en duurt tot ca. 21.30 uur. Kosten voor koffie en thee zijn voor eigen rekening. Geïnteresseerde Knarrenhof belangstellenden ontvangen per mail een eerste enquête, met vragen over hun wensen. Op de informatieavond kunnen vragen gesteld worden. Wethouder van Openbare ruimte Theo Groot van Hollands Kroon zal een openingswoordje houden. Sophieke Klaver, procesbegeleidster van St. Knarrenhof zal de presentatie houden.
Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom.

Juli 2019
Aan de aangemelde geïnteresseerden van ‘Project Hofjeswonen’ in Wieringerwerf. Hierbij de stand van zaken mbt het project Hofjeswonen in Wieringerwerf. Op 21 juni jl hebben wij weer een overleg gehad samen met gemeente Hollands Kroon, Stichting Knarrenhof en een aantal mensen van de inmiddels samengestelde ‘Trekkersgroep’. Deze Trekkersgroep bestaat uit een aantal mensen uit de aanmeldingen die allen een bepaalde deskundigheid in huis hebben. Wij vonden het nu tijd worden om de initiatiefgroep breder te maken met als doel om tzt een bestuur te gaan vormen. Dit zijn de personen van de voorlopige Trekkersgroep: Siem, Luuk, George, Agnes, Gerrit, Ria en Herman en Heleen en Edgar (tevens contactpersonen).

We hebben een toezegging!!
Het overleg was zeer constructief en positief en wij mogen er vanuit gaan dat we een toezegging hebben voor de door ons aangewezen locatie. Een locaite midden in het dorp met winkels en voorzieningen dicht in de buurt. Deze toezegging wordt een officiële intentieverklaring nadat een taxatierapport is gemaakt door gemeente en St. Knarrenhof. Dit zal rond eind augustus worden.

Ons einddoel is nog steeds 2023. Wij hebben 24 woningen voor ogen. Er moet veel geregeld worden. Knarrenhof begeleidt de realisatie en formele en financiële kant. Knarrenhof blijft betrokken, ook als er gebouwd is. Koop of huur is nog niet duidelijk; dat moet ook uit de enquêtes komen, net als veel andere relevante wensen. Wel denken wij aan woningen voor verschillende bestedingsbudgetten. Knarrenhof gaat uit van dat er 3 maal zoveel aanmeldingen moeten zijn dan de te bouwen woningen. Hun praktijk wijst uit dat er gaande weg weer veel mensen afvallen.

Wij, als toekomstige bewoners, gaan over de wensen en de inhoud. Komend najaar zal een 1e en 2e enquête gehouden worden onder de aangemelde huishoudens door Knarrenhof. Later zullen ook gesprekken gevoerd worden met de toekomstige bewoners door Knarrenhof. Zij gaan ook over de toewijzing.

Informatieavond
Komend najaar zal een grote informatiebijeenkomst worden georganiseerd door de Trekkersgroep in de Cultuurschuur waar iedereen die geïnteresseerd is welkom is. Wij zullen daar samen met Knarrenhof een presentatie geven en eea toelichten over het vervolgtraject. Deze aankondiging zal ook in de diverse lokale kranten komen.

De totaal aangemelde huishoudens bij St. Knarrenhof staan nu op 48 huishoudens. Echter, sommige mensen hebben zich aangemeld bij St.Knarrenhof en niet bij ons. Dat heeft ons doen besluiten dat wij voortaan via de website van Knarrenhof de voortgang met u zullen communiceren. Anders vallen er mensen tussen wal en schip omdat wij niet meer alle e-mail adressen hebben. Bovendien past het in onze visie dat mensen zelf ook actief kunnen zijn en niet afwachten tot zij persoonlijk geïnformeerd worden. Daar wordt het straks ook te groot voor.

Wij adviseren u dan ook om vanaf augustus elke maand deze pagina te bezoeken en de Facebookpagina in de gaten te houden. Wij zorgen dat daar regelmatig de voortgang op zal verschijnen. Verder zal Stichting Knarrenhof u persoonlijk via de mail op de hoogte brengen als er belangrijke mededelingen zijn.

Mei 2019
Afgelopen zomer 2018 zijn Heleen en Edgar gestart met een oproep in de lokale krant. ‘Hofjes van vroeger met het gemak van heden.’ Dit zou ideaal zijn voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Het idee is een hofje te realiseren met mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Samen met een aantal enthousiaste mensen is daar afgelopen najaar een start mee gemaakt. Dit heeft geleid tot een concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samen wonen. Het moet geen woongroep worden. Wel zou het een vrijblijvende gemeenschap kunnen zijn waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Met een variëteit aan leeftijden.
Ons project heeft een maatschappelijk doel, namelijk leeftijdsbestendige woningen en we streven naar de laatste normen van een duurzame bouw van een hofje voor actieve zelfredzame 50 plussers die omkijken naar elkaar. Dit naar het inspirerende concept van Stichting Knarrenhof die ons hierbij ondersteunen. Zij voeren de regie over het proces van totstandkoming en wij gaan, als toekomstige bewoners, over de inhoud en wensen. Koop en/of huurwoningen moet nog bepaald worden.

Naar aanleiding van diverse stukken in lokale en regionale kranten hebben zich nu 26 echtparen en 14 alleenstaanden aangemeld als geïnteresseerden. De leeftijden variëren tussen de 54 en 80 jaar. De meesten wonen reeds lang in Wieringermeer. Wij streven naar 18-24 woningen afhankelijk van de vraag.
In Wieringerwerf is een grootschalige herstructurering aan de gang. Dit is een omvangrijk project en biedt een mogelijkheid en kans tot vernieuwende, naar de toekomst gerichte, realisering van anders wonen. Hier blijkt veel behoefte aan te bestaan omdat bewoners worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en de behoefte om de eigen regie te houden is groter geworden en wordt ook verwacht van inwoners.

Er zijn al verschillende verkennende gesprekken met gemeente Hollands Kroon geweest en dit burgerinitiatief wordt positief ontvangen door de gemeente. Ook hebben wij een voorkeurslocatie aangegeven bij gemeente in het midden van het dorp op loopafstand van winkels en voorzieningen. Wij zitten echter nog steeds in een voortraject van dit project dat nog wel een paar jaar kan duren eer het gerealiseerd is. Komende zomer staat een vervolggesprek met gemeente op het programma en vervolgens komend najaar staat een grote informatiebijeenkomst gepland waar Stichting Knarrenhof hun werkwijze en ervaringen zal toelichten voor ieder die hier meer over wil horen. Hiervoor zal t.z.t. een algemene oproep met plaats en tijdstip worden geplaatst in de lokale kranten en op de Facbookpagina van de Landelijke Stichting Knarrenhof.

Afbeelding: Initiatiefnemers Edgar en Heleen Nooter (foto gemaakt door Dick Helmerhorst maart 2019)