Hollands Kroon

Informatieavond
Dinsdagavond 15 oktober organiseert de Trekkersgroep een grote informatieavond in samenwerking met gemeente over de kansen voor het plan hofjes wonen in Wieringerwerf. Stichting Knarrenhof is uitgenodigd om een toelichting te geven over hun werkwijze en het concept Knarrenhof.

Vorig jaar zomer is een start gemaakt met een oproep in de lokale kranten. ‘ Hofjes van vroeger met het gemak van heden. ‘ Dit zou ideaal zijn voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Het is de bedoeling een hofje te realiseren met mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen en samen verantwoordelijk te zijn voor het beheer van het hof. Het gaat om veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samen wonen met voorzieningen in de buurt. Het project heeft een maatschappelijk doel, namelijk leeftijdsbestendige woningen met de laatste normen van een duurzame bouw voor actieve 50-plussers die omkijken naar elkaar. Dit naar het inspirerende concept van Stichting Knarrenhof die de trekkersgroep hierbij ondersteund. Zij begeleiden de realisatie en de formele en financiële kant. De toekomstige bewoners gaan over de inhoud en wensen. Afgelopen voorjaar is de lokale Trekkersgroep gevormd en inmiddels hebben 62 huishoudens zich aangemeld als geïnteresseerden bij Stichting Knarrenhof. Als u ook geïnteresseerd bent dan kunt u zich aanmelden door hier te klikken.

De trekkersgroep is samen met Stichting Knarrenhof in gesprek gegaan met de gemeente. De gemeente staat positief ten aanzien van het plan.

De informatieavond op dinsdagavond 15 oktober 2019 start met een inloop om 19.15 uur in de Cultuurschuur in Wieringerwerf en duurt tot ca. 21.30 uur. Kosten voor koffie en thee zijn voor eigen rekening. Geïnteresseerde Knarrenhof belangstellenden ontvangen per mail een eerste enquête, met vragen over hun wensen. Op de informatieavond kunnen vragen gesteld worden. Wethouder van Openbare ruimte Theo Groot van Hollands Kroon zal een openingswoordje houden. Sophieke Klaver, procesbegeleidster van St. Knarrenhof zal de presentatie houden.
Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom.

Juli 2019
Aan de aangemelde geïnteresseerden van ‘Project Hofjeswonen’ in Wieringerwerf. Hierbij de stand van zaken mbt het project Hofjeswonen in Wieringerwerf. Op 21 juni jl hebben wij weer een overleg gehad samen met gemeente Hollands Kroon, Stichting Knarrenhof en een aantal mensen van de inmiddels samengestelde ‘Trekkersgroep’. Deze Trekkersgroep bestaat uit een aantal mensen uit de aanmeldingen die allen een bepaalde deskundigheid in huis hebben. Wij vonden het nu tijd worden om de initiatiefgroep breder te maken met als doel om tzt een bestuur te gaan vormen. Dit zijn de personen van de voorlopige Trekkersgroep: Siem, Luuk, George, Agnes, Gerrit, Ria en Herman en Heleen en Edgar (tevens contactpersonen).

We hebben een toezegging!!
Het overleg was zeer constructief en positief en wij mogen er vanuit gaan dat we een toezegging hebben voor de door ons aangewezen locatie. Een locaite midden in het dorp met winkels en voorzieningen dicht in de buurt. Deze toezegging wordt een officiële intentieverklaring nadat een taxatierapport is gemaakt door gemeente en St. Knarrenhof. Dit zal rond eind augustus worden. Hierover verscheen ook een bericht in de Wieringer Courant. Klik hier voor het artikel.

Ons einddoel is nog steeds 2023. Wij hebben 24 woningen voor ogen. Er moet veel geregeld worden. Knarrenhof begeleidt de realisatie en formele en financiële kant. Knarrenhof blijft betrokken, ook als er gebouwd is. Koop of huur is nog niet duidelijk; dat moet ook uit de enquêtes komen, net als veel andere relevante wensen. Wel denken wij aan woningen voor verschillende bestedingsbudgetten. Knarrenhof gaat uit van dat er 3 maal zoveel aanmeldingen moeten zijn dan de te bouwen woningen. Hun praktijk wijst uit dat er gaande weg weer veel mensen afvallen.

Wij, als toekomstige bewoners, gaan over de wensen en de inhoud. Komend najaar zal een 1e en 2e enquête gehouden worden onder de aangemelde huishoudens door Knarrenhof. Later zullen ook gesprekken gevoerd worden met de toekomstige bewoners door Knarrenhof. Zij gaan ook over de toewijzing.

Informatieavond
Komend najaar zal een grote informatiebijeenkomst worden georganiseerd door de Trekkersgroep in de Cultuurschuur waar iedereen die geïnteresseerd is welkom is. Wij zullen daar samen met Knarrenhof een presentatie geven en eea toelichten over het vervolgtraject. Deze aankondiging zal ook in de diverse lokale kranten komen.

De totaal aangemelde huishoudens bij St. Knarrenhof staan nu op 48 huishoudens. Echter, sommige mensen hebben zich aangemeld bij St.Knarrenhof en niet bij ons. Dat heeft ons doen besluiten dat wij voortaan via de website van Knarrenhof de voortgang met u zullen communiceren. Anders vallen er mensen tussen wal en schip omdat wij niet meer alle e-mail adressen hebben. Bovendien past het in onze visie dat mensen zelf ook actief kunnen zijn en niet afwachten tot zij persoonlijk geïnformeerd worden. Daar wordt het straks ook te groot voor.

Wij adviseren u dan ook om vanaf augustus elke maand deze pagina te bezoeken en de Facebookpagina in de gaten te houden. Wij zorgen dat daar regelmatig de voortgang op zal verschijnen. Verder zal Stichting Knarrenhof u persoonlijk via de mail op de hoogte brengen als er belangrijke mededelingen zijn.

Mei 2019
Afgelopen zomer 2018 zijn Heleen en Edgar gestart met een oproep in de lokale krant. ‘Hofjes van vroeger met het gemak van heden.’ Dit zou ideaal zijn voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Het idee is een hofje te realiseren met mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Samen met een aantal enthousiaste mensen is daar afgelopen najaar een start mee gemaakt. Dit heeft geleid tot een concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samen wonen. Het moet geen woongroep worden. Wel zou het een vrijblijvende gemeenschap kunnen zijn waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Met een variëteit aan leeftijden.
Ons project heeft een maatschappelijk doel, namelijk leeftijdsbestendige woningen en we streven naar de laatste normen van een duurzame bouw van een hofje voor actieve zelfredzame 50 plussers die omkijken naar elkaar. Dit naar het inspirerende concept van Stichting Knarrenhof die ons hierbij ondersteunen. Zij voeren de regie over het proces van totstandkoming en wij gaan, als toekomstige bewoners, over de inhoud en wensen. Koop en/of huurwoningen moet nog bepaald worden.

Naar aanleiding van diverse stukken in lokale en regionale kranten hebben zich nu 26 echtparen en 14 alleenstaanden aangemeld als geïnteresseerden. De leeftijden variëren tussen de 54 en 80 jaar. De meesten wonen reeds lang in Wieringermeer. Wij streven naar 18-24 woningen afhankelijk van de vraag.
In Wieringerwerf is een grootschalige herstructurering aan de gang. Dit is een omvangrijk project en biedt een mogelijkheid en kans tot vernieuwende, naar de toekomst gerichte, realisering van anders wonen. Hier blijkt veel behoefte aan te bestaan omdat bewoners worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en de behoefte om de eigen regie te houden is groter geworden en wordt ook verwacht van inwoners.

Er zijn al verschillende verkennende gesprekken met gemeente Hollands Kroon geweest en dit burgerinitiatief wordt positief ontvangen door de gemeente. Ook hebben wij een voorkeurslokatie aangegeven bij gemeente in het midden van het dorp op loopafstand van winkels en voorzieningen. Wij zitten echter nog steeds in een voortraject van dit project dat nog wel een paar jaar kan duren eer het gerealiseerd is. Komende zomer staat een vervolggesprek met gemeente op het programma en vervolgens komend najaar staat een grote informatiebijeenkomst gepland waar Stichting Knarrenhof hun werkwijze en ervaringen zal toelichten voor ieder die hier meer over wil horen. Hiervoor zal t.z.t. een algemene oproep met plaats en tijdstip worden geplaatst in de lokale kranten en op de Facbookpagina van de Landelijke Stichting Knarrenhof.

Afbeelding: Initiatiefnemers Edgar en Heleen Nooter (foto gemaakt door Dick Helmerhorst maart 2019)