Hollands Kroon

Mei 2019
Afgelopen zomer 2018 zijn Heleen en Edgar Nooter gestart met een oproep in de lokale krant. ‘Hofjes van vroeger met het gemak van heden.’ Dit zou ideaal zijn voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Het idee is een hofje te realiseren met mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Samen met een aantal enthousiaste mensen is daar afgelopen najaar een start mee gemaakt. Dit heeft geleid tot een concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samen wonen. Het moet geen woongroep worden. Wel zou het een vrijblijvende gemeenschap kunnen zijn waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Met een variëteit aan leeftijden.
Ons project heeft een maatschappelijk doel, namelijk leeftijdsbestendige woningen en we streven naar de laatste normen van een duurzame bouw van een hofje voor actieve zelfredzame 50 plussers die omkijken naar elkaar. Dit naar het inspirerende concept van Stichting Knarrenhof die ons hierbij ondersteunen. Zij voeren de regie over het proces van totstandkoming en wij gaan, als toekomstige bewoners, over de inhoud en wensen. Koop en/of huurwoningen moet nog bepaald worden.

Naar aanleiding van diverse stukken in lokale en regionale kranten hebben zich nu 26 echtparen en 14 alleenstaanden aangemeld als geïnteresseerden. De leeftijden variëren tussen de 54 en 80 jaar. De meesten wonen reeds lang in Wieringermeer. Wij streven naar 18-24 woningen afhankelijk van de vraag.
In Wieringerwerf is een grootschalige herstructurering aan de gang. Dit is een omvangrijk project en biedt een mogelijkheid en kans tot vernieuwende, naar de toekomst gerichte, realisering van anders wonen. Hier blijkt veel behoefte aan te bestaan omdat bewoners worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en de behoefte om de eigen regie te houden is groter geworden en wordt ook verwacht van inwoners.

Er zijn al verschillende verkennende gesprekken met gemeente Hollands Kroon geweest en dit burgerinitiatief wordt positief ontvangen door de gemeente. Ook hebben wij een voorkeurslokatie aangegeven bij gemeente in het midden van het dorp op loopafstand van winkels en voorzieningen. Wij zitten echter nog steeds in een voortraject van dit project dat nog wel een paar jaar kan duren eer het gerealiseerd is. Komende zomer staat een vervolggesprek met gemeente op het programma en vervolgens komend najaar staat een grote informatiebijeenkomst gepland waar Stichting Knarrenhof hun werkwijze en ervaringen zal toelichten voor ieder die hier meer over wil horen. Hiervoor zal t.z.t. een algemene oproep met plaats en tijdstip worden geplaatst in de lokale kranten en op de Facbookpagina van de Landelijke Stichting Knarrenhof.

Afbeelding: Initiatiefnemers Edgar en Heleen Nooter (foto gemaakt door Dick Helmerhorst maart 2019)