×
search

Paterswolde

November 2023
KLIK HIER voor de nieuwsbrief van 22 november van de initiatiefgroep Hof van Paterswolde.

Augustus 2023
KLIK HIER voor het artikel van 16 augustus in Dorpsklanken

Maart 2023
Het leek een zoveelste gebed zonder end te worden, maar In december 2022 nam wethouder Jurrvt Velllnga de beslissing om op de locatie Bladergroenschool te gaan voor sociale woningbouw en het project te gun­nen aan Stichting Eelder woningbouw (SEW). Hoewel het er lang naar uitzag dat het lokale burgerinitiatief Hof van Paterswolde er mocht gaan ontwikkelen.

Klik HIER voor het hele artikel uit Dorpsklanken

Januari 2023
Klik hier voor het artikel in Dorpsklanken.
Klik hier voor het artikel in het Dagblad van het Noorden.

December 2022
Klik hier voor het nieuwsbericht van de initiatiefgroep

November 2022
Bericht initiatiefgroep:
Al lange tijd hebt u geen Nieuwsbrief van ons ontvangen. Reden daarvoor was dat er ook lange tijd geen nieuws of vorderingen te melden waren. Dat is nu anders. Sinds enkele maanden wordt ons duidelijk dat de gemeente Tynaarlo zich niet gaat houden aan de afspraak die al in 2020 is gemaakt over het toekennen van de locatie Bladergroenschool voor ons Knarrenhof. In deze brief die we op 2 december jl. naar het college en de gemeenteraad Tynaarlo stuurden gaan wij in op het onafgesproken uitstel van behandeling door de gemeente van het plan voor de bouw en de manier waarop wij vanaf september 2021 als initiatiefgroep van het ingediende plan zijn behandeld.

Wij vinden het tijd worden om de gemeente duidelijk te maken dat je niet op deze manier mag omgaan met een initiatief dat zolang door inwoners van Eelde-Paterswolde wordt gedragen en waar zoveel mensen bij betrokken zijn. Als in verkiezingstijd door politici wordt beweerd dat ze burgerinitiatief willen stimuleren, komt het wel heel tegenstrijdig over als je in de praktijk te maken krijgt met stilzwijgen, ontkennen en verdraaiing van feiten. Dat hadden wij graag anders verwacht, zeker na de aanvankelijke positieve belangstelling en onderkenning van de noodzaak door dezelfde politieke partijen.

Kortom het verhaal leest u in de deze brief en binnenkort in artikelen in de pers, zoals dit artikel. Het wordt spannend en dat gaat u vast merken. Wij rekenen er op dat we indien nodig over een maand verdere acties naar de gemeente zullen ondernemen en waarschijnlijk vragen wij u als belangstellenden om daar aan mee te werken.

Wij richten ons op de bouw volgens plan zoals destijds is toegezegd, op het terrein van de Bladergroenschool. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Jan Slangen (sla.bo.j8@gmail.com).

Hartelijke groet,
Initiatiefgroep Hof van Paterswolde

Juli 2022
Klik hier voor de nieuwsbier van juli 2022

Mei 2022
Klik hier voor de nieuwsbrief van mei 2022

Januari 2022
Er is weer een artikel verschenen in Dorpsklanken. Klik HIER om het bericht te lezen.

December 2021
De kranten in Tynaarlo raken niet uitgeschreven over Knarrenhof. Klik HIER voor een recent artikel over grote belangstelling in Tynaarlo voor het wonen in Knarrenhof.

November 2021
Op 26 november heeft de initiatiefgroep Hof van Paterswolde samen met Stichting Knarrenhof een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle belangstellenden voor Knarrenhof in Paterswolde. Dorpsklanken heeft een artikel geschreven over de bijeenkomst. Klik HIER om het artikel te lezen.

Oktober 2021
De initiatiefgroep Hof van Paterswolde heeft een artikel geschreven in de Krant van Tynaarlo over de vorderingen in Eelde-Paterswolde. Klik HIER om het artikel te lezen.

Juni 2021
De initiatiefgroep Hof van Paterswolde heeft een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over de voortgang. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

Mei 2021
Op 19 mei verscheen een artikel over Hof van Paterswolde in Dorpsklanken. Klik HIER om het artikel te lezen.

April 2021
In Tynaarlo zijn er stromachtige ontwikkelingen gaande, mede dankzij de zeer actieve trekkers daar. Hadden we in maart 2020 nog 40 huishoudens, inmiddels is dat aantal al gegroeid naar 229 huishoudens dus ruim 350 personen. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft zich – dankzij een zeer actief bestuur en actieve CDA- en PvdA-fractie een paar keer ferm uitgesproken ten faveure van Knarrenhof in de gemeente. Voor Eelde/Paterswolde heeft de raad besloten dat de Bladergroenschool – na 2 jaar functie als asielzoekerscentrum – aangeboden wordt aan Knarrenhof.

Maart 2021 – Grote tevredenheid
De brief van 9 maart van het College van de Gemeente Tynaarlo.
De inhoud zorgde voor vreugde ……….!
We lazen de mooie zin: “Wij hebben een positieve grondhouding voor ouderenhuisvesting op de locatie Bladergroenschool en gaan – mede op indringend verzoek van uw raad – hierover de verkoop- en realisatiegesprekken aan met de Stichting Knarrenhof.
Deze handreiking is natuurlijk fantastisch. Midden in ons dorp Paterswolde staat de oude Bladergroenschool. Deze locatie is prachtig met groen omgeven en oude bomen sieren het terrein. Ook de centrale ligging ten opzichte van winkels en openbaar vervoer maakt deze plek heel geschikt. Vanaf het begin waren wij enthousiast om hier ons Hof te bouwen.
Terug kijkend kunnen we een aantal momenten als belangrijk aangeven. Na de afgelopen zomer hebben we individuele gesprekken gevoerd met de 8 politieke partijen uit de Gemeente. Hier hebben we ons verhaal over een Knarrenhof goed kunnen neerleggen. Alle partijen waren positief. Toen in december een motie werd ingediend om het College tot meer actie aan te sporen, leverde dat de unanieme steun van de Gemeenteraad op. En als er dan ook nog raadsleden zijn die met de goede kritische instelling het College aansporen, dan is de mooie beslissing opeens in beeld.
Wij prijzen ons gelukkig dat we in een jaar tijd, dit ongelofelijke resultaat hebben geboekt. Heel goed weten we dat er initiatiefgroepen zijn die al jaren actie voeren; zij moeten vaak vaststellen dat er in hun Gemeente geen beweging is.
We gaan nu – samen met de Stichting Knarrenhof Nederland – het boeiende traject van de planvorming in. Bestemmingsplannen wijzigen, schetsen bespreken en luisteren naar de specifieke wensen van de toekomstige bewoners. Overleg voeren met de plaatselijke woningbouwvereniging over de huurcomponent in het project. Gesprekken met architecten en bouwers; wat gaan we als Initiatiefgroep veel leren!
Veel belangstellenden hebben zich ingeschreven voor het Hof van Paterswolde. Natuurlijk is het moeilijk om in coronatijd met deze enthousiaste mensen in contact te komen. Maar dat gaat ons met creatieve oplossingen vast lukken.

Onze stip op de horizon; najaar 2023 de eerste schop de grond in.
Wat zou het mooi zijn als we dat kunnen realiseren.

Initiatiefgroep Hof van Paterswolde,
Emmy Bremer, Jan Slangen, Jaap de Graaf

Maart 2021 – Hof van Paterswolde in het nieuws
Klik hier voor een artikel op basis van een interview met Procesregelaar Ruben Beens en initiatiefnemer Jan Slangen in het Dagblad van het Noorden.
Klik hier voor een artikel in het Dagblad van het Noorden.

Februari 2021
Klik hier voor een artikel door Henk Middendorp in de krant van Tynaarlo.

Bericht vanuit de initiatiefgroep Hof van Paterswolde:
De vraag naar andere vormen van seniorenhuisvesting staat tegenwoordig erg in de belangstelling, ook bij veel inwoners van onze gemeente. Vanuit de gedachte om op een prettige manier zelfstandig maar toch samen te wonen, is een Knarrenhof de plek waar veel mensen van harte voor kiezen.
Het is nodig om nu en in de toekomst anders om te gaan met huisvesting van senioren. De getallen onderstrepen het: over 20 jaar hebben we 1,7 miljoen 65-plussers meer! De kosten voor de zorg rijzen de pan uit en het personeelsgebrek wordt een probleem. Senioren willen graag in een kleiner, levensloopbestendig huis wonen, maar die zijn in de huur- en koopsector niet beschikbaar.
In Eelde-Paterswolde zijn wij als plaatselijke Iniatiefgroep druk bezig om het Hof van Paterswolde te realiseren. De groep belangstellenden is groot, te weten 170 personen en de Stichting Knarrenhof Nederland staat klaar om samen met ons het project te ontwikkelen.
De motie die in de gemeenteraad op 15 december werd ingediend en die door alle politieke partijen werd ondersteund, is aangenomen. Draagvlak binnen de politiek is zeker aanwezig en dat steunt ons in de verdere ontwikkeling van het plan. Voor 1 maart zal de gemeente aangeven welke stappen er ondernomen worden. Dat betekent dat vanaf nu de plannen voor verdere aanpak en invulling gemaakt kunnen worden met de Stichting Knarrenhof Nederland.
De ideale locatie is beschikbaar; het terrein van de oude Bladergroenschool. Onder de naam Hof van Paterswolde willen we hier graag bouwen voor senioren. In Zuidlaren is de groep Zuidlaarderhof actief. Zij wil op het terrein van de Prins Bernhardhoeve een meergeneratiehof realiseren.
In het Hof van Paterswolde kunnen ongeveer 30 woningen gebouwd worden. De huur- en koopwoningen zijn geschakeld rondom een centrale binnentuin. Iedereen heeft z’n eigen voor- en achterdeur. Op de benedenverdieping is – naast woonkamer en keuken – plaats voor de slaapkamer en de badkamer. De eerste verdieping kan naar eigen idee ingericht worden, bijvoorbeeld voor extra slaapkamers of een hobbyruimte.
De hofbewoners zijn betrokken op elkaar. Ze wonen zelfstandig en steken, wanneer nodig, een helpende hand uit als medebewoners daar behoefte aan hebben. Het woord noaberschap past daarbij; een beetje op elkaar toezien, als het nodig is bijvoorbeeld een boodschap doen, een praatje maken, een band plakken. En ook activiteiten met elkaar ondernemen in het Hofhuis, zoals een lezing volgen, boeken ruilen, een muziekoptreden bezoeken, samen eten. Er is veel te bedenken waarmee je elkaar als bewoners sociaal actief houdt en tegelijkertijd je zelfstandigheid behoudt. Het zal ons als initiatiefnemers niet verbazen als deze woonvorm leidt tot minder aankloppen bij de sociale loketten van de gemeente en een afname van zorgkosten zal opleveren.

De komend maand wordt in samenwerking met de Landelijke Stichting overleg gevoerd over de verdere opzet en worden concrete plannen gemaakt. Wij verwachten voor 1 maart goed nieuws van de gemeente, zodat we met alle geïnteresseerden toe kunnen werken naar een levendig, duurzaam en sociaal Hof van Paterswolde op de locatie van de Bladergroenschool.

Initiatiefgroep Hof van Paterswolde
Emmy Bremer, Jaap de Graaf,Jan Slangen

December 2020
Klik hier voor het artikel van rtv Drenthe dat recent verscheen. Daarnaast is onderstaand het artikel uit Dorpsklanken van 2 december te lezen.

Oktober 2020 – Hof van Paterswolde
Klik hier voor de nieuwsbrief van de initiatiefgroep Hof van Paterswolde

Oktober 2020 – Hof van Paterswolde
De drie leden van de plaatselijke Initiatiefgroep zijn duidelijk; de plek om de seniorenwoningen in een hof te bouwen is op het terrein van de Bladergroenschool aan de Bähler Boermalaan in Paterswolde. De school staat leeg en wordt t.z.t. gesloopt. Deze locatie voldoet uitstekend aan de vestigingseisen van de landelijk Stichting Knarrenhof. De plek ligt prachtig in het groen en de winkelvoorzieningen en de opstapplaats voor het openbaar vervoer zijn vlakbij. Er is in het dorp gekozen voor de toepasselijke naam Hof van Paterswolde. Het overleg met de politieke partijen en de wethouders van de Gemeente Tynaarlo vindt plaats.

September 2020
Klik hier voor de verzonden informatie in september.

Augustus 2020
Klik hier voor het artikel van 22 augustus in het Dagblad van het Noorden.

Juli 2020
Klik hier voor het artikel in Dorpsklanken en klik hier voor de nieuwsbrief van de maand juli

Juni 2020
Na onze start in februari van dit jaar kunnen we zeggen dat ‘de bal behoorlijk begint te rollen’. Door de vorige nieuwsbrief en de publicaties in de kranten en het contact met de politiek hebben zich op dit moment 62 huishoudens voor Tynaarlo aangemeld met belangstelling voor wonen in een Knarrenhof in onze gemeente. Dat is een mooi resultaat en maakt de behoefte aan het ontwikkelen en vormgeven van het plan zichtbaar. Dat verstevigt de basis van ons initiatief en de eventuele ondersteuning die wij daarvan kunnen verwachten.

Dinsdag 26 mei heeft de gemeenteraad zich gebogen over de oproep en de brief die haar al begin maart was toegestuurd door de initiatiefgroep. In april en mei hebben wij de politieke fracties benaderd en hen verzocht nut en noodzaak van het opzetten van een Knarrenhof te ondersteunen en behandeling te bespoedigen.

Ons standpunt over de noodzaak tot uitbreiding van geschikte woningen voor inwoners die graag willen wonen in levensloopbestendige en vaak kleinere huizen is herkenbaar. De groep die dit aangaat, de ‘oudere jongeren en de jongere ouderen’, groeit in onze gemeente sterk. Het opzetten van een Knarrenhof kan deze bewoners helpen om met noaberschap, zelfredzaamheid en zelfstandigheid een levendige samenleving te bieden.

De raad heeft op 26/5 het onderwerp serieus behandeld na de toelichting van Jan Slangen en de inbreng door de vertegenwoordigers van de politieke fracties. Klik hier voor de inspraaknotitie.

Resultaat van de afgelopen raadsvergadering is dat er vanaf nu duidelijker is dat behoefte aan invloed van inwoners op toekomstig huisvestingsbeleid voor ‘jongere ouderen’ een actuele en serieuze behandeling verdient. Tijdens de raad werd besloten een presidium van de raad te vragen om tot nadere uitwerking te komen zodat afstemming beter mogelijk is tussen bouwbeleid en behoefte en doelen van de inwoners. Het resultaat van dit presidium mogen wij voor 1 juli verwachten.

Met  de Stichting  Eelder Woningbouw (SEW) hebben is een overleg gepland om te onderzoeken op welke manier wij tot samenwerking kunnen komen bij het ontwikkelen en uitwerken van plannen en de latere uitvoering. In juli verwachten we een bijeenkomst te organiseren waaraan belangstellenden en ingeschrevenen met benodigde en ondersteunende adviesorganisaties deelnemen.

Uitbreiding van belangstellenden in Tynaarlo verstevigt onze positie en kans om invloed uit te oefenen. Nieuwe aanmelders zijn van harte welkom! Aanmelden kan door hier te klikken.

April 2020
Het aantal belangstellende voor het vormgeven van een Knarrenhof in onze gemeente, groeit. Bij de initiatiefgroep hebben zich momenteel 41 huishoudens als belangstellenden gemeld. Daarnaast is bekend dat er al langere tijd een flink aantal mensen, 40 huishoudens in Tynaarlo, bij de landelijke stichting Knarrenhof zijn ingeschreven. De kans bestaat dat het totaal aan belangstellenden ongeveer 50 is.

Ons streven is om nu de gehele groep een stevige omvang en basis te geven. Dat is nodig om als project serieus te worden genomen door partners waar we mee gaan samenwerken om het project tot stand te brengen.

Situatie en mogelijkheden
Knarrenhof Nederland (o.a. Peter Prak) is al gedurende enkele jaren in contact geweest met de gemeente Tynaarlo. Er vonden inmiddels gesprekken plaats met 3 generaties wethouders en in de Raad bleek er belangstelling en steun. Sindsdien zijn er vanuit de lokale trekkers en een grondeigenaar meerdere plekken onder studie genomen.

We hopen dat de interesse en het enthousiasme van de gemeente, nu in daden omgezet gaan worden. Terwijl wij binnen ons dorp Eelde-Paterswolde een aantal geschikte locaties aangeven, lijkt het er tot nu toe helaas op, dat de gemeente geen ruimte reserveert en biedt voor een Knarrenhof-project. Naar eigen zeggen heeft de gemeente geen grond voor een project zoals het Knarrenhof! Daarom blijven we politiek benadrukken dat we een plek zoeken.

Belangrijk voor deelname
Om in aanmerking te kunnen komen voor een woning binnen een Knarrenhofproject, moeten belangstellenden zich inschrijven bij de Landelijke Stichting Knarrenhof. Dan kan door hier te klikken. Zonder uw aanmelding kunnen wij uw stem niet gebruiken als steun maar ook niet als drukmiddel tijdens onze gesprekken binnen de gemeente Tynaarlo, met ambtenaren en B&W. Vandaar deze oproep: meld u zich aan bij Knarrenhof Nederland, schrijf u in en laat u registreren.  Pas dan kunnen we de gehele groep in onderhandelingen en plannen kenbaar maken en de groep tegelijkertijd uitbreiden en laten groeien door netwerken in onze gemeente.

Versterk de groep en het animo door mensen in uw omgeving en netwerk hierover te informeren en enthousiast te maken en zich eveneens te laten inschrijven. Door Knarrenhof Nederland is er inmiddels deze pagina aangemaakt. Ook hierop is informatie over ons initiatief te vinden. Daarnaast een aantal handige links op deze site om meer en relevante informatie te verkrijgen.

Locaties
In het artikel dat recent in het DVHN stond werden al een aantal locaties genoemd. Dit zijn in Eelde: de voormalige locatie van de: Eelderschool, De Kooi, De Marsch, de Bladergroenschool, het huidige Punthoes. In Zuidlaren zou het voormalige terrein van de Bernardhoeve en zeer geschikte locatie zijn voor een Knarrenhof. Wij hebben deze locaties laten scannen door onze landelijke ‘Kansenregelaar’. Een aantal locaties zijn al onder de aandacht geweest. Oproep: mocht u andere locaties op het oog hebben en geschikt vinden, geef ze door aan locaties@knarrenhof.nl.

Vervolg en actie
Het accommodatiebeleid komt binnenkort op de agenda (nog niet op 21 april) van de raadsvergadering van de gemeente Tynaarlo. Wij willen dit onderwerp actief onder de aandacht van de raad brengen en hebben daartoe contact gelegd met de diverse politieke fracties.

Aan u vragen wij om het belang van het onderwerp onder de aandacht te brengen bij dorpsgenoten en politieke vertegenwoordigingen. Alle connecties actief informeren en oproepen zodat het Knarrenhof onmiskenbaar deel wordt van de bouwplannen in onze gemeente. Wij blijven de wens uitspreken tegen iedereen die het horen wil:

“we willen een geschikte locatie voor realisering van een Knarrenhof  binnen onze gemeente aangewezen krijgen”. Het doel om is een uitspraak te krijgen van de gemeente Tynaarlo, die leidt tot het beschikbaar stellen van een geschikte locatie voor een Knarrenhof.

Maart 2020
Al jarenlang komen we in Tynaarlo en hebben daar al 3 generaties wethouders bezocht. Ook in de Raad is er steun. Maar sinds zijn er vanuit de lokale trekkers en een grondeigenaar meerdere plekken onder studie. We hopen dat het enthousiasme in woorden van de gemeente hier ook in daden omgezet kan worden.

Klik voor het artikel in het Dagblad van het Noorden hier.

Klik voor het artikel in De Krant van Tynaarlo hier.

LET OP: Om in aanmerking te kunnen komen voor een woning moet u zich inschrijven bij de Landelijke Stichting Knarrenhof. Dan kan via deze site door hier te klikken en u in te schrijven.