Hoeksche Waard

Mei 2020
In 1987 schreef Gerard Cox het pakkende lied over De Hoeksche Waard met een prachtig refrein:

“Ik wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks Een land van melk en koeienstront, van slijk en paardenbiks. Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de kaart. Maar ik heb het gevonden: het is de Hoeksche Waard”.

Nu, anno 2020, zijn er wel flats te vinden, maar geen torenflats zoals in de grote steden. Het is nog steeds heel relaxed wonen in de Hoeksche Waard, voornamelijk bestaande uit polder landschap met heel veel dijken en kreken. Maar de komende jaren zullen zo’n 3000 woningen worden gebouwd in de Hoeksche Waard, het één na laatste eiland van de Zuid-Hollandse Eilanden.

De Hoeksche Waard is ontstaan na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 en omvat naast het eiland Hoeksche Waard ook het eiland Tiengemeten. Het bestond voorheen uit de zes gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, ’s Gravendeel, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Om mee te denken over de nieuwe gemeente Hoeksche Waard hadden 200 belangstellenden zich opgegeven om als “Waardmakers” tijdens verschillende bijeenkomsten hun visie te geven over hun nieuwe gemeente. Tijdens één van deze bijeenkomsten is ook een presentatie gegeven over de woonvorm “Hofjes” volgens het concept van de Stichting Knarrenhof. Het kreeg brede belangstelling. Wonen in een hofje met een gemeenschappelijke binnentuin, waar iedereen zelfstandig woont in levensloopbestendige woningen. Een welkome aanvullende woonvorm voor senioren die zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, maar ook bijvoorbeeld in combinatie met jongere generaties.

Vanaf eind januari 2020 heeft zich een initiatiefgroep Stichting Knarrenhof gevormd voor de Hoeksche Waard met als doel te onderzoeken of er hofjes zijn te realiseren in de Hoeksche Waard voor mensen met een smallere beurs en vrije sector middels CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; oftewel: eigenbouw).

Op 14 februari 2020 is de initiatiefgroep Hoeksche Waard uitgenodigd door de gemeente Hoeksche Waard om te praten over de mogelijkheden van een Knarrenhof in de Hoeksche Waard. Bij deze bespreking was ook Woningcorporatie HW Wonen vertegenwoordigd, omdat bij het realiseren van een Knarrenhof een combinatie wordt gemaakt van huur- en koopwoningen.

Na verschillende publicaties in de regionale krant en het AD hebben zich inmiddels (tot eind maart 2020) 101 huishoudens bij de Stichting Knarrenhof aangemeld. Een groeiende belangstelling dus. Vanuit de gemeente Hoeksche Waard wordt goed meegedacht, maar het is ook belangrijk dat particuliere grondeigenaren zich aanmelden, die het concept van de Stichting Knarrenhof een warm hart toedragen. Die ontwikkeling is nu gaande. Vanuit de verschillende kernen in de Hoeksche Waard hoopt de initiatiefgroep een locatie te vinden die geschikt is voor een hof. Lobbyen is daarom van groot belang. Lijkt een locatie geschikt, dan kan men dit melden bij locatie@knarrenhof.nl

De Hoeksche Waard is inmiddels vindbaar op de kaart en op weg om een vitaal eiland te worden met hopelijk ruimte voor hofjes volgens het concept van de Stichting Knarrenhof.