×
search

Hoeksche Waard

November 2023

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een Knarrenhof in Oud-Beijerland is afgerond. De twee Inloopspreekuren zijn heel goed bezocht.

Al met al komt het beeld naar voren dat een grote groep mensen serieus geïnteresseerd en enthousiast is over een Knarrenhof op de Ames-locatie in Oud-Beijerland. Dat is goed nieuws!

Stichting Knarrenhof gaat verder met de planvorming voor het Hof in Oud-Beijerland.

Dat betekent: nadere afspraken maken met Gemeente Hoeksche Waard en de grondeigenaar, en de vervolgstappen die nodig zijn om te komen tot een Voorlopig Ontwerp.

We verwachten in het voorjaar van 2024 het Voorlopig Ontwerp (VO) in concept af te hebben. Dan organiseren we een Informatieavond Hoeksche Waard voor alle ingeschreven deelnemers.  Op die avond worden de plannen toegelicht en wordt al een doorkijk gegeven naar de vervolgstappen. Daarnaast is er alle ruimte om vragen te stellen over bijvoorbeeld ontwerp, toewijzing, VVE, financiering, planning, parkeren etc.

Alle ingeschreven deelnemers ontvangen de uitnodiging voor de Informatieavond per mail. Op de website zal de Informatieavond ook aangekondigd worden.

Oktober 2023

De afgelopen jaren is gezocht naar een geschikte locatie voor een Knarrenhof in de Hoeksche Waard. De gemeente heeft op dit moment geen grond beschikbaar maar heeft ons in contact gebracht met een grondeigenaar die open staat voor een Knarrenhof. Het gaat om de Ameslocatie aan de Prinses Irenestraat in Oud-Beijerland.

Twee jaar geleden is de eerste woonwensen-enquête voor een Knarrenhof in de Hoeksche Waard gehouden. Intussen is de woningmarkt veranderd: bouwkosten en rente stijgen. Daarmee komt de realisatie van een goed en betaalbaar Knarrenhof onder druk te staan. Stichting Knarrenhof en de Initiatiefgroep Hoeksche Waard willen daarom, voordat we verplichtingen aangaan met een financieel risico, een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van een Knarrenhof in Oud-Beijerland.

De uitkomst van het onderzoek naar de haalbaarheid van een Knarrenhof in Oud-Beijerland komt als een volgend bericht op de website te staan. In dat bericht melden we ook het vervolg.

April 2023

In de Hoeksche Waard is de afgelopen maanden met de grondeigenaar en de gemeente overlegt over het inpassen van Knarrenhof in Oud-Beijerland. De verwachting is dat een appartement-hof met 27 woningen haalbaar gaat worden. Het eerste hof in Oud-Beijerland! Het is nog even wachten op besluitvorming van het college Burgermeester & Wethouders van de Hoeksche Waard. Na positief besluit over deze plannen kunnen wij ook naar buiten treden en iedereen informeren en uitnodigen voor een bijeenkomst.

Ontwikkelen kost tijd, maar met geduld komen wij een stap verder. Iedereen die ingeschreven staat bij Stichting Knarrenhof zal een uitnodiging ontvangen als de datum voor de bijeenkomst bekend is. Staat u nog niet ingeschreven en u bent wel geïnteresseerd, dan adviseren wij u om zich bij Knarrenhof gemeente Hoeksche Waard in te schrijven (eenmalig € 15,-): https://knarrenhof.nl/inschrijven/

Juni 2022
Er is overleg met een grondeigenaar om een definitieve locatie te verkrijgen. Het doel is dat daar dit jaar duidelijkheid in komt. Zodra de locatie definitief is zal hier over een bijeenkomst georganiseerd worden. Zodra er nieuws is dan delen we dit op deze webpagina.

December 2021
In de maand juli is de enquête onder de deelnemers rondgestuurd. Ruim 100 huishoudens hebben gereageerd! Wat een mooi resultaat. Het geeft inzicht welke wensen er zijn. Wat zijn de resultaten:

  • Uw leeftijd ligt tussen de 52 en 88 jaar (gemiddeld 68,7 jaar)
  • Ruim 40% woont in Oud-Beijerland
  • Uw voorkeur is wonen op de begane grond, 22 huishoudens willen alleen in een Knarrenhof op de begane grond.
  • De wens van 50% is een gemengd hof (40-90 jaar) en 19 huishoudens alleen 55 plus
  • 50% van de deelnemers staat open voor huur
  • Verdeling gewenste huur categorie: 20% midden plus, 48% midden en 32% sociaal
  • Verdeling gewenste koop categorie: 26 % midden-duur, 28 % midden, 26 % goedkoop, 20% sociale koop
  • Veel mensen willen graag in Oud-Beijerland wonen in een Knarrenhof-project, maar ook in andere dorpen in de Hoeksche Waard is interesse.

Hieronder staan een aantal resultaten in grafiek vorm.

Er zijn ook vragen gesteld, suggesties gedaan en mensen melden zich aan om mee te denken. Veel antwoorden kunt u natuurlijk lezen op onze website (veel gestelde vragen).

Waar staan we nu?
Op dit moment is er nog geen locatie. We zijn wel in gesprek. De trekkersgroep houdt de ontwikkelingen in de regio in de gaten. De gemeente probeert initiatieven zoals de onze actief te promoten. Pas als we zekerheid hebben dat een locatie kansrijk is zullen wij u informeren via een e-mail en uitnodigen voor een bijeenkomst. Voor nu zijn wij heel blij dat velen de enquête hebben ingevuld en dat u meedenkt over wat mogelijk is.

Juli 2021
Het motto van de Knarrenhof kartrekkersgroep in de Hoeksche Waard is ”In elk dorp bouwen wij ons Knarrenhof”. Dit is een behoorlijke uitdaging, maar er zijn kansen dat we een eerste hof over 3 tot 5 jaar kunnen realiseren. Voordeel is dat in de Hoeksche Waard het college van B&W enthousiast is over het Knarrenhof-concept.
In juli ontvangen alle belangstellenden, ingeschreven voor de gemeente Hoeksche Waard, een e-mail met de uitnodiging voor het invullen van een digitale enquête. Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen in hun voorkeuren en wensen. Het resultaat vormt voor ons de basis om mogelijke plannen een stap verder te brengen.

April 2021 – Samen wonen en toch jezelf zijn
In een hof voel je je thuis. Je voelt een “klik” met de medebewoners. De deelnemers bij Knarrenhof Hoeksche Waard hebben veel gemeen, terwijl een ieder toch uniek is. De belangstelling varieert van oudere jongeren tot senioren met een jong hart. Als initiatiefgroep Hoeksche Waard zien we voordelen in een meergeneratie concept. Echter de meerderheid bepaalt welk type Knarrenhof in Hoeksche Waard vorm wordt gegeven.
In de Hoeksche Waard is een initiatiefgroep ontstaan en is samenwerking gezocht met Knarrenhof. Wij zijn op zoek naar locaties van 3000 m2 voor een appartementen hof of 5000 m2 voor een hof met laagbouw woningen. Wat zou het mooi zijn als over 10 jaar in elk dorp een woonhof conform het concept Knarrenhof is gerealiseerd.
De eerste kans laat zich zien. Een particuliere grondeigenaar heeft een locatie waar het eerste Knarrenhof in de Hoeksche Waard zou kunnen komen. Dit hof in Oud-Beijerland zal een woonhof worden met huurappartementen, waar de huurvereniging eveneens invloed krijgt hoe het hof eruit ziet, waar het hofhuis komt en wordt een community gevormd die naar elkaar omkijken en waar men met elkaar verantwoordelijkheid neemt voor onderhoud en beheer van hofhuis en tuin. Deze exclusieve samenwerking is recent vastgelegd. Op dit moment wordt onderzocht of een haalbaar en goed concept mogelijk is op de locatie in Oud-Beijerland. Zodra dat is gelukt komen we ermee naar buiten en ontvangen alle belangstellenden, ingeschreven voor Knarrenhof gemeente Hoeksche Waard, een e-mail over de plannen.
2021 wordt dan ook een jaar waar stappen worden gezet!

Mei 2020
In 1987 schreef Gerard Cox het pakkende lied over De Hoeksche Waard met een prachtig refrein:

“Ik wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks Een land van melk en koeienstront, van slijk en paardenbiks. Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de kaart. Maar ik heb het gevonden: het is de Hoeksche Waard”.

Nu, anno 2020, zijn er wel flats te vinden, maar geen torenflats zoals in de grote steden. Het is nog steeds heel relaxed wonen in de Hoeksche Waard, voornamelijk bestaande uit polder landschap met heel veel dijken en kreken. Maar de komende jaren zullen zo’n 3000 woningen worden gebouwd in de Hoeksche Waard, het één na laatste eiland van de Zuid-Hollandse Eilanden.

De Hoeksche Waard is ontstaan na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 en omvat naast het eiland Hoeksche Waard ook het eiland Tiengemeten. Het bestond voorheen uit de zes gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, ’s Gravendeel, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Om mee te denken over de nieuwe gemeente Hoeksche Waard hadden 200 belangstellenden zich opgegeven om als “Waardmakers” tijdens verschillende bijeenkomsten hun visie te geven over hun nieuwe gemeente. Tijdens één van deze bijeenkomsten is ook een presentatie gegeven over de woonvorm “Hofjes” volgens het concept van de Stichting Knarrenhof. Het kreeg brede belangstelling. Wonen in een hofje met een gemeenschappelijke binnentuin, waar iedereen zelfstandig woont in levensloopbestendige woningen. Een welkome aanvullende woonvorm voor senioren die zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, maar ook bijvoorbeeld in combinatie met jongere generaties.

Vanaf eind januari 2020 heeft zich een initiatiefgroep Stichting Knarrenhof gevormd voor de Hoeksche Waard met als doel te onderzoeken of er hofjes zijn te realiseren in de Hoeksche Waard voor mensen met een smallere beurs en vrije sector middels CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; oftewel: eigenbouw).

Op 14 februari 2020 is de initiatiefgroep Hoeksche Waard uitgenodigd door de gemeente Hoeksche Waard om te praten over de mogelijkheden van een Knarrenhof in de Hoeksche Waard. Bij deze bespreking was ook Woningcorporatie HW Wonen vertegenwoordigd, omdat bij het realiseren van een Knarrenhof een combinatie wordt gemaakt van huur- en koopwoningen.

Na verschillende publicaties in de regionale krant en het AD hebben zich inmiddels (tot eind maart 2020) 101 huishoudens bij de Stichting Knarrenhof aangemeld. Een groeiende belangstelling dus. Vanuit de gemeente Hoeksche Waard wordt goed meegedacht, maar het is ook belangrijk dat particuliere grondeigenaren zich aanmelden, die het concept van de Stichting Knarrenhof een warm hart toedragen. Die ontwikkeling is nu gaande. Vanuit de verschillende kernen in de Hoeksche Waard hoopt de initiatiefgroep een locatie te vinden die geschikt is voor een hof. Lobbyen is daarom van groot belang. Lijkt een locatie geschikt, dan kan men dit melden bij locaties@knarrenhof.nl

De Hoeksche Waard is inmiddels vindbaar op de kaart en op weg om een vitaal eiland te worden met hopelijk ruimte voor hofjes volgens het concept van de Stichting Knarrenhof.