Hoe?

Hoe werkt het?
Na uw inschrijving houden we u via deze website, onze facebookpagina en de mail op de hoogte over de gemeentes waarvoor u zich heeft ingeschreven. Mocht hier al een initiatiefgroep of een verenigingsbestuur zijn, dan wordt u via hen op de hoogte gehouden.

Stel dat u zich inschrijft voor een gemeente, bijvoorbeeld Zwolle, waar al een vereniging is opgericht dan wordt u benaderd door de betreffende vereniging. U kunt hier dan lid van worden. Hier geldt een jaarlijkse contributie. De hoogte hiervan is gemiddeld 15 euro per huishouden, per jaar.

Stap voor stap is onze werkwijze. Ons proces bestaat grofweg uit 8 stappen. Elk proces loopt net weer anders, maar vanuit dit onderstaand model passen we onze aanpak aan de situatie aan. Hieronder worden de 8 stappen verder toegelicht.

Stap 1: Start
Het project kan op diverse manieren starten. We hebben een enthousiaste initiatiefgroep nodig, die in dezelfde gemeente wil wonen. Mocht deze er nog niet zijn en wilt u zich hier graag volop voor inzetten, dan kunt u zich bij ons melden (info@knarrenhof.nl). Wij brengen u dan in contact met andere initiatiefnemers en zo kunt u samen aan de slag!

Wat kan de aanleiding zijn?

  • Er is een enthousiaste initiatiefgroep
  • Ergens wordt een interessante locatie gevonden
  • Overheden (gemeente of provincie) nemen contact met ons op
  • Zorgpartijen nemen contact met ons op
  • Marktpartijen melden zich omdat ze kansen zien of grondposities hebben

Stap 2: locatie-beschikbaarheid
In de tweede stap wordt gezocht naar een beschikbare, passende locatie. Een geschikte locatie vinden, bijvoorbeeld op loopafstand van een supermarkt, is niet altijd makkelijk. Het is gelukkig onze ervaring dat onder geïnteresseerden ideeën leven die zowel bij grondeigenaars, gemeente en marktpartijen nog niet bekend zijn.

Stap 3: Crowd Sourcing
Er worden middels diverse media geïnteresseerden geworven om de slagingskans van een project te vergroten.

Stap 4: Organisatie
Bij voldoende interesse wordt er een lokale Knarrenhof© Vereniging opgericht. Ook benoemen we dan eerst een tijdelijk bestuur in de opbouw-fase. Na verloop van tijd kan dan een bestuur gekozen worden uit de deelnemers.
Op het moment dat er een vereniging is kunnen we bij sommige overheden ook een CPO-subsidie aanvragen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeversschap. In gewone mensentaal: groepen mensen die gezamenlijk, met behulp van een professional, een project ontwikkelen. Overheden verstrekken deze subsidies omdat zij willen dat mensen zelf de baas zijn over hun eigen woning. Dit maatwerk zorgt ervoor dat bewoners doorgaans gelukkiger zijn.

Stap 5: IPvW en spelregels
IPvW staat voor Individueel Programma van Wensen. Dit is vakjargon voor het bepalen van de voor u ideale woning. Door middel van fysieke gesprekken of digitale informatie worden de wensen, mogelijkheden en middelen van geïnteresseerden in beeld gebracht. Op basis van deze informatie stellen wij een aantal woonregels op. Het concept van Knarrenhof© moet immers ook in de toekomst gegarandeerd zijn.

Stap 6: Contractvorming
Bij contractvorming kunt u denken aan een grondovereenkomst met de gemeente of een reserveringsovereenkomst voor de eindgebruiker. Deze overeenkomst is maatwerk en heel persoonlijk. De documenten worden nadrukkelijk in samenwerking met de eindgebruikers opgesteld met maar één doel: hoe kunnen we voor u het meest ideale project met de laagst mogelijke woonlasten realiseren?

Stap 7: Inkoop, financiering, bouwvoorbereiding
Aannemers, financiers, duurzaamheid, energie, zorg, onderhoud… Al deze zaken moeten worden ingekocht en dat kunnen we samen met u doen.
Bij een project met alleen koop kunt u vrijwel alles zelf met onze hulp organiseren. Projecten waar naast koop- ook huur (sociale- en/of vrije sector) woningen worden gerealiseerd vragen de betrokkenheid van een exploitant of een “verhuurder’’. Dit kan een corporatie zijn of een belegger, ook kan het zijn dat we dit vanuit Knarrenhof© organiseren. In deze fase wordt ook de bouw voorbereid.

Stap 8: In aanbouw/gebouwd/lang wonen met plezier
In deze fase is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de toekomstige bewoners. Tijdens de aanbouw stellen we daarom regels met u op.
Lang wonen met plezier wordt namelijk niet alleen door de uitgekiende opzet van de woningen en de tuinen gerealiseerd. Door sociale spelregels op te stellen die aansluiten op de behoeftes van de (toekomstige) bewoners wordt het plezierig wonen geborgd. Deze spelregels worden zwart op wit gezet zodat alle afspraken tussen de bewoners ook op de lange termijn duidelijk blijven.
Het bestuur van de lokale vereniging heeft in deze fase het karakter van een Vereniging van Eigenaren gekregen. De groep kan achteraf ook zelf regels wijzigen. Vanuit de continuïteit en het oorspronkelijk gedachtegoed zal ook iemand van de Stichting Knarrenhof© Nederland betrokken blijven.