×
search

Hoe?

Hoe werkt het?
U schrijft u in als belangstellenden voor een (of meerdere, maar maximaal 3) gemeente(n) in Nederland. De inschrijfkosten per gemeente bij ons als landelijke stichting zijn eenmalig €15 gemeente. Voor dit bedrag komt u op de belangstellendenlijst van desbetreffende gemeente. Na uw inschrijving houden we u via deze website, mail en onze facebookpagina op de hoogte over de gemeentes waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Stel dat u zich inschrijft voor een gemeente waar al een vereniging is opgericht, dan wordt u na uw inschrijving bij de landelijke stichting benaderd door de betreffende vereniging. Om in aanmerking te komen voor een woning dient u lid te worden van deze vereniging. Hier geldt een jaarlijkse contributie. De hoogte hiervan is maximaal 25 euro per huishouden, per jaar. Het lokale verenigingsbestuur houdt u dan op de hoogte over de ontwikkelingen en spant zich samen met de landelijke stichting in voor de realisatie van een hof in de betreffende gemeente.

Stap voor stap is onze werkwijze. Ons proces bestaat grofweg uit 7 stappen. Elk proces loopt net weer anders, maar vanuit dit onderstaand model passen we onze aanpak aan de situatie aan. Hieronder worden de 7 stappen verder toegelicht.

Stap 1: Start
Het project kan op diverse manieren starten. We hebben een enthousiaste initiatiefgroep nodig, die in dezelfde gemeente wil wonen. Mocht deze er nog niet zijn en wilt u zich hier graag volop voor inzetten, dan kunt u zich bij ons melden (info@knarrenhof.nl).

Wat kan de aanleiding zijn?

  • Er is een enthousiaste initiatiefgroep
  • Ergens wordt een interessante locatie gevonden
  • Overheden (gemeente of provincie) nemen contact met ons op
  • Zorgpartijen nemen contact met ons op
  • Marktpartijen melden zich omdat ze kansen zien of grondposities hebben

Stap 2: Locatie-beschikbaarheid
In de tweede stap wordt gezocht naar een beschikbare, passende locatie. Een geschikte locatie vinden, bijvoorbeeld op loopafstand van een supermarkt, is niet altijd makkelijk. Het is gelukkig onze ervaring dat onder geïnteresseerden ideeën leven die zowel bij grondeigenaars, gemeente en marktpartijen nog niet bekend zijn.

Stap 3: Wensen en regels
Door middel van fysieke gesprekken of digitale informatie worden de wensen, mogelijkheden en middelen van geïnteresseerden in beeld gebracht. Op basis van deze informatie stellen wij een aantal woonregels op. Het concept van Knarrenhof® moet immers ook in de toekomst gegarandeerd zijn.

Stap 4: Contractvorming
De contractvorming bestaat uit een grondovereenkomst met de gemeente of een particuliere eigenaar. Daarnaast wordt een reserveringsovereenkomst met de eindgebruiker vastgelegd. Deze overeenkomst is maatwerk en heel persoonlijk. De documenten worden nadrukkelijk in samenwerking met de eindgebruikers opgesteld.

Stap 5: Organisatie
De lokale vereniging wordt opgericht wanneer er binnen een gemeenten een locatie onder contact is vastgelegd.

Stap 6: Inkoop, financiering, bouwvoorbereiding
Aannemers, financiers, duurzaamheid, energie, zorg, onderhoud… Al deze zaken moeten worden ingekocht en dat kunnen we samen met u doen. Bij een project met alleen koop kunt u vrijwel alles zelf met onze hulp organiseren. Projecten waar naast koop- ook huur (sociale- en/of vrije sector) woningen worden gerealiseerd vragen de betrokkenheid van een exploitant of een “verhuurder’’. Dit kan een corporatie zijn of een belegger, ook kan het zijn dat we dit vanuit Knarrenhof® organiseren. In deze fase wordt ook de bouw voorbereid.

Stap 7: In aanbouw/gebouwd/lang wonen met plezier
In deze fase is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de toekomstige bewoners. Tijdens de aanbouw stellen we daarom regels met u op. Lang wonen met plezier wordt namelijk niet alleen door de uitgekiende opzet van de woningen en de tuinen gerealiseerd. Door sociale spelregels op te stellen die aansluiten op de behoeftes van de (toekomstige) bewoners wordt het plezierig wonen geborgd. Deze spelregels worden zwart op wit gezet zodat alle afspraken tussen de bewoners ook op de lange termijn duidelijk blijven. Zodra de woningen worden opgeleverd wordt er naast de gemeentelijke vereniging een vereniging van bewoners/eigenaren opgericht. Vanuit de continuïteit en het oorspronkelijk gedachtegoed zal ook iemand van de Stichting Knarrenhof® Nederland betrokken blijven.