Hoe?

Hoe werkt het?

Na uw inschrijving houden we u via deze website, onze facebookpagina en de mail op de hoogte over de gemeentes waarvoor u zich heeft ingeschreven. Mocht hier al een initiatiefgroep of een verenigingsbestuur zijn, dan wordt u via hen op de hoogte gehouden.

Stel dat u zich inschrijft voor een gemeente, bijvoorbeeld Zwolle, waar al een vereniging opgericht is dan wordt u benaderd door de betreffende vereniging. U kunt hier dan lid van worden. Hier geldt een jaarlijkse contributie. De hoogte hiervan is gemiddeld 15 euro per huishouden, per jaar.

Lees hieronder de projectmatige uitleg hoe we werken. Stap voor stap is dit onze werkwijze. Elk proces loopt net weer anders, maar vanuit dit onderstaand model passen we onze aanpak aan de situatie aan.

Ons stappenplan

Stap 1: Start
Het project kan op diverse manieren starten. We hebben een enthousiaste initiatiefgroep nodig, die in dezelfde gemeente wil wonen. Mocht deze er nog niet zijn en wil u zich hier graag volop voor inzetten, dan kunt u zich bij ons melden (info@knarrenhof.nl). Dan brengen wij u in contact met andere initiatiefnemers en kunt u samen aan de slag!

Hier hoe tot nog toe al projecten zijn begonnen:

er is een enthousiaste initiatiefgroep
ergens wordt een interessante locatie gevonden
overheden (gemeente of provincie) nemen contact met ons op
zorgpartijen nemen contact met ons op
marktpartijen melden zich omdat ze kansen zien of grondposities hebben

Stap 2: locatie-beschikbaarheid
In de 2e stap wordt zekerheid gezocht van de beschikbaarheid van minimaal 1 locatie. Een geschikte locatie vinden op loopafstand van een supermarkt is niet makkelijk. Wel is het onze ervaring dat onder geïnteresseerden soms veel ideeën leven die zowel bij grondeigenaars, gemeente en marktpartijen nog niet bekend zijn.

Stap 3: Crowd Sourcing
Er worden middels diverse media geïnteresseerden geworven om de slagingskans van een project te vergroten.

Stap 4: Organisatie
Als we voldoende interesse hebben gaan we ons organiseren door het oprichten van een lokale Knarrenhof Vereniging. Ook benoemen we dan eerst een tijdelijk bestuur in de opbouw-fase. Na verloop van tijd kan dan een bestuur gekozen worden uit de deelnemers. Op het moment dat we een vereniging zijn kunnen we bij sommige overheden ook een CPO-subsidie aanvragen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeversschap. In gewone mensentaal: groepen mensen die gezamenlijk met behulp van een professional een project ontwikkelen. Overheden willen graag dat mensen zelf de baas zijn over hun eigen woning. Dit levert namelijk meer maatwerk en doorgaans zijn de bewoners in dergelijk projecten ook meer tevreden omdat het simpelweg voor hen tot betere woningen leidt.

Stap 5: IPvW en spelregels
Door middel van fysieke gesprekken of digitale informatie worden de wensen, mogelijkheden en middelen van geïnteresseerden in beeld gebracht. Zo ontstaat er een Individueel Programma van Wensen. Dit is vakjargon voor het bepalen van de voor u ideale woning. Ook stellen we op basis van deze informatie een aantal woonregels op. Het concept van de Knarrenhof moet immers ook in de toekomst gegarandeerd zijn.

Stap 6: Contractvorming
Dit kan zijn op gebied van grond of voor de eindgebruikers in de vorm van Reserveringsovereenkomsten. Deze stappen zijn maatwerk en heel persoonlijk. De documenten worden nadrukkelijk in samenwerking met de eindgebruikers opgesteld met maar één doel: hoe kunnen we het voor u meest ideale project met de laagst mogelijke woonlasten realiseren?

Stap 7: Inkoop, Financiering, bouwvoorbereiding
Aannemers, financiers, duurzaamheid, energie, zorg, onderhoud, …… Al deze zaken moeten worden ingekocht, en dat kunnen we samen met u doen. Bij een project met alleen koop kunnen we vrijwel alles zelf met u organiseren. Projecten met ook sociale huur en vrije sector huur vragen de betrokkenheid van een exploitant of een ‘’verhuurder’’. Dit kan een corporatie zijn of een belegger, ook kan het zijn dat we vanuit Knarrenhof dit organiseren. Daarnaast zal in deze fase de bouw voorbereid worden.

Fase 8: In aanbouw/Gebouwd/Lang Wonen met plezier
Lang wonen met plezier is niet alleen door de uitgekiende opzet van de woningen en de tuinen. Dit moet ook gerealiseerd worden door goede afspraken over het gemeenschappelijke onderhoud van de collectieve tuin, de woningen en de hobbyruimte. Op basis van de behoefte en de middelen wordt gekeken wat u zelf wilt en kunt doen – dit drukt ook de kosten – en waarin u als groep ontzorgd wilt worden. Het betekent dat er stel sociale spelregels zijn en dat ook het toezicht daarop geregeld is. Dit laten we zwart op wit zetten zodat de afspraken die de bewoners maken ook op de lange termijn blijven. Tijdens de ontwikkeling stellen we deze regels op met u. Het bestuur van de lokale vereniging heeft in deze fase het karakter van een Vereniging van Eigenaren gekregen. De groep kan achteraf ook zelf regels wijzigen. Vanuit de continuïteit en het oorspronkelijk gedachtengoed zal ook iemand van de Stichting Knarrenhof Nederland betrokken blijven.